3. Ergenekon İddianamesi/SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ V-ŞÜPHELİLERİN BİREYSEL DURUMLARI 14- Şüpheli Engin AYDIN

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

a-Savunmaları,[değiştir]

Emniyet ifadesi

Susma hakkını kullandığından ifadesi alınamamıştır.

Savcılık ifadesi

Kendisinin daha önce Başbakanlık Müşavirliği görevinde bulunduğunu, Hikmet Sami TÜRK döneminde de Adalet Bakanlığında geçici görevle bakan danışmanlığı görevi yaptığını, 2003 yılında emekli olduğunu, emekli olduktan sonra Mümtaz SOYSAL'm genel başkanı olduğu Bağımsız Cumhuriyet Partisine üye olduğunu, partinin genel başkan yardımcılığı görevine getirildiğini, halen bu göre

Girintili satır

vinin devam ettiğini,

1980 ihtilalinden sonra siyasete atıldığını, Halkçı Parti'nin kuruluşunu sağladığını, genel başkanlığını Necdet CALP'm yaptığı partide genel başkan yardımcılığı görevini yürüttüğünü, siyasi hayatının hukuk mücadelesi şeklinde geçtiğini, Ergenekon gibi değişik yöntemler ile devlet yapısına yön verme, bir takım şiddet eylemleri ile yönetimi baskı altına alma gibi yöntemleri asla tasvip etmediğini, böyle bir yapının içerisinde olmadığını,

İlhan SELÇUK'u 30 yıl öncesinden tanıdığını, kendisinin o tarihlerde Turizm Bakanlığı'nda çalıştığını, İlhan SELÇUK'un sonradan vefat eden Handan isimli eşinin de bu bakanlık bünyesinde çalıştığını, tanışıklıklarının bu nedenle olduğunu, kendisiyle zaman zaman beşeri ilişkiler çerçevesinde görüştüğünü, ancak son zamanlarda sağlık durumu bozulduğu için kendisini daha sık arayıp hal hatır sorduğunu, İlhan SELÇUK'un Ergenekon silahlı terör örgütü nün yöneticisi olduğu konusunda bir bilgisinin olmadığını, böyle bir konumu olduğuna da ihtimal vermediğini, hukuk dışı bir yöntemle iktidar ve karşıtı eylemler içerisinde yer almasının mümkün olmadığını, örneğin; Kent Otel'de yapılan toplantılarda bir seferinde söz alarak sosyal demokratların birleşmesi için Deniz BAYKAL'a öneri götürülmesini teklif ettiğini, yasadışı faaliyetler içerisinde olan bir kişinin bu teklifte bulunmasının söz konusu olamayacağını, İlhan SELÇUK'un geçmiş dönemde de birçok kez benzer suçlamalar ile suçlandığını, yargılandığını ve beraat ettiğini, kendisi ile tanışıklığının isminin geçtiği 12 Mart 1970 muhtırasından sekiz yıl sonrasına dayandığını,

Mustafa BALBAY'ı 1984 senesinden itibaren tanıdığını, o tarihte kendisinin İzmir'den Halkçı Partinin belediye başkan adayı olduğunu, Mustafa BALBAY'ın da Milliyet Gazetesi'nin İzmir muhabiri olduğunu, bu nedenle tanıştıklarını, daha sonra kendisinin Ankara'ya döndüğünü, Mustafa BALBAY'ın da Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara bürosunda çalışmaya başladığını, ilişkilerinin bu çerçevede devam ettiğini,

Şener ERUYGUR'u 2006 yılından itibaren tanıdığını, eşinin akrabası olan bir subayın devre arkadaşı olduğunu, Şener ERUYGUR'un kendisini telefonla arayarak genel başkan seçildiği Atatürkçü Düşünce Derneği'nin danışma kurulunda görev alması yönünde teklifte bulunduğunu, kendisinin de kabul ettiğini, yönetim kurulu kararıyla danışma kuruluna seçildiğini, görüşmelerinin dernek faaliyetleri çerçevesinde devam ettiğini, danışma kurulunun ayda bir toplandığını, toplantıya genel başkanın iştirak etmediğini, Tamer AKBAŞ isimli emekli bir generalin başkanlık yaptığını, dernek mevzuatına göre üye aidatlarının toplanması, derneğin taşrada yaygınlaştırılması konusunda kararların alındığını ve yönetim kuruluna tavsiyede bulunulduğunu,

Cumhuriyet mitinglerinin derneğin yönetim kurulu kararı ile düzenlendiğini, mitinglerin düzenlenmesi kararında kendisinin bir katkısının olmadığını,

Tuncay ÖZKAN'ı genel başkan yardımcısı olduğu partiye üye olmak için başvuruda bulunduğunda tanıdığını, genel başkan Mümtaz SOYSAL'a kendisi hakkındaki çekincelerini söylediğini ve Tuncay ÖZKAN'm zaman içerisinde değişik kulvarlarda yer aldığını belirttiğini, buna karşın Mümtaz SOYSAL'ın "Gelsin bakalım, ne yapacak, görelim" dediğini, Tuncay ÖZKAN'm bu şekilde partiye üye olduğunu, kendisinin endişelerinde haklı çıktığını, Tuncay ÖZKAN'in bir süre sonra partiden ayrıldığını, ADD genel başkanı olma konusunda bir girişimi olduğunu da bilmediğini,

Hurşit TOLON'u Kent Otel toplantılarından tanıdığını, bu toplantılara değişik meslek gruplarından seçkin insanların katıldığını ve gündemdeki konular konusunda toplantı gününde uzman bir kişinin konuştuğunu, katılanların da katkıda bulundukları yasal, herkese açık toplantılar olduğunu, Hurşit TOLON'un birkaç kez bu toplantılara geldiğini, bu nedenle tanıştıklarını, toplantıları belirli bir kişinin organize etmediğini, zaman zaman kendisinin, Alparslan IŞIKLI'nın ve diğer kişilerin toplantıya çağırma işini üstlendiklerini, toplantı gündemini ve tarihini kendisinin, Mustafa BALBAY'm ve Alparslan IŞIKLI'nın belirlediklerini, toplantıların ayda bir veya duruma göre iki veya üç ayda bir yapıldığını, yemekli olan bu toplantılarda herkesin kendi yemeğinin ücretini ödediğini,

Erdal ŞENEL'in de zaman zaman toplantılara katıldığını, bu nedenle kendisini tanıdığını, bunun dışında bir bağlantısının olmadığını,

Kendisinde elde edilen bir CD içerisinde; Ergenekon silahlı terör örgütü üyesi olma suçlaması ile tutuklu bulunan Adil Serdar SAÇAN hakkında 2000 yılında açılmış bir dava ile ilgili bir bölümü "GİZLİ" ibareli soruşturma evraklarının bulunduğu tespit edilmiştir. Adil Serdar SAÇAN isimli şahsın soruşturma evraklarını ne amaçla bulundurduğu sorulduğunda; Adil Serdar SAÇAN'ı tanımadığını, kendisine ait soruşturma evraklarının kendisinde olmasının bir anlamının olmadığını, bunları hiç görmediğini, kendisinin de bulunmaması gerektiğini, bir yanlışlık olduğunu düşündüğünü,

Tape No:6110, 30.04.2008 tarihinde Şener ERUYGUR ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili olarak; 8 Nisan günü bir toplantı düzenlediği ve bu toplantıya Şener ERUYGUR'un da katılımını istediğinin anlaşıldığı hatırlatıldığında; söz konusu toplantının yemekli bir toplantı olduğunu, kendisinin ve Şener ERUYGUR, Tamer A..., Turan K..., Alparslan I..., Gökhan G.. ..mn zaman zaman Tirebolu Derneği'nde yapılan karalahanadan yemek için toplandıklarını, siyaset konuşulmayan bu toplantılara değişik dostlarının katıldığını, bu toplantıların belli bir tarihinin de olmadığını,

Tape No:6140, 30.05.2008 tarihinde Mehmet Şener ERUYGUR ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili olarak; görüşmede bahsedilen toplantının ADD'nin genel kurul öncesinde yapılan kulis amaçlı bir toplantı olduğunu, toplantıya katılan bir kısım kişilerin görüşme içeriğinde yer aldığını, toplantıya Alparslan I..., Gökhan G..., Yücel Y... ve bazı yüksek yargıdan dostlarının katıldığını, tamamının isimlerini hatırlamadığını,

Söz konusu toplantıda İlhan SELÇUK'u telefon aracılığı ile Palaoğlu diye biriyle görüştürdüğünün anlaşıldığı hatırlatılarak "Palaoğlu" diye tabir edilen kişinin kim olduğu sorulduğunda; adı geçen kişinin eski Sivas milletvekili olduğunu, İlhan SELÇUK'un eski dostu olduğu için telefonla kendisini görüştürdüğünü,

İlhan SELÇUK'un bu grubu dağıtmaması konusunda kendisini neden uyardığı, bu grubun hangi amaca hizmetinden dolayı umut verici olduğu ve İlhan SELÇUK'un bu oluşumdaki konumu sorulduğunda; İlhan SELÇUK'un kastettiği seçkin kişilerden oluşan bu grubun baskı yapması ile sosyal demokratların birleşebileceğini, bu nedenle bu toplantılara devam edilmesi gerektiğini,

Görüşmede geçen Ömer Faruk E.'nin ADD'nin eski genel başkanı Ertuğrul KAZANCI döneminde yönetim kurulu üyeliğine aday olması için davet edildiğini, kendisiyle Adalet Bakanlığındaki görevi sırasında tanıştığını, Ömer Faruk E.'nin kendisini arayarak kendisine bu teklifin yapıldığını söylediğini, kendisinin de görevinin ağır olduğunu, ayrıca ADD yönetimine aday olan listenin hizipçi bir liste olduğunu, bu nedenle teklifi kabul etmemesini önerdiğini, Ömer Faruk E. ile Şener ERUYGUR'un tanışıp tanışmadığını bilmediğini, görüşmede Şener ERUYGUR'un Ömer Faruk E. için "Bizim adamımız" derken basından tanıdığı, Atatürkçü kimliği ile kendisine bunu yakıştırdığını düşündüğünü, şahıs hakkında Şener ERUYGUR'un yine "İlla aday olmak istiyorsa, bizim listemizden aday olsun" dediğini,


Tape No:8692, 19.06.2008 tarihinde Mustafa BALBAY ile yaptığı görüşme ile ilgili olarak; söz konusu açılışa kimlerin katıldığı ve Mustafa BALBAY'm katılımından çekindiği yargı mensubu şahısların kimler olduğu sorulduğunda; Mustafa BALBAY'm dostu olduğu için Cumhuriyet Gazetesi'nin yeni binasının açılışı konusunda kendisine bazı kişileri çağırıp çağırmama konusunu söylediğini, Mustafa BALBAY'ın da yargıda görevli bazı kişilerin açılışa gelmeleri halinde basında haber olup. aleyhlerine bir durum söz konusu olması ihtimalinden dolayı çekincesini söylediğini, kendisinin buna rağmen tanıdığı birkaç yargı görevlisini açılışa çağırdığını, onlarında açılışa geldiklerini,

Tape No:8681, 11.06.2008 tarihinde Turan isimli şahısla yaptığı görüşme ile ilgili olarak; Erol MANİSALI'nm İlhan SELÇUK ve kendisiyle arasındaki ilişki sorulduğunda; görüşme yaptığı Turan isimli şahsın kendisinin avukatı olduğunu, Erol MANÎSALI'nın da Cumhuriyet yazarı olduğunu,

Tape No:8688, 13.06.2008 tarihinde Tayyar isimli şahısla yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili olarak; görüşme yaptığı şahsın Cumhuriyet Gazetesi İzmir idare müdürü Tayyar E. olduğunu, İlhan SELÇUK'un sağlığı konusunda görüştüklerini,

Görüşme yaptığı şahsa anlatacağı çok şeyin olduğu ve gazetenin İlhan SELÇUK sayesinde kurtulduğunun söylediği hatırlatıldığında; İlhan SELÇUK'un çabasıyla gazetenin iyi duruma geldiğini, kara geçtiğini anlatmak istediğini,

Tape No:8721, 11.08.2008 tarihinde Tayyar isimli şahıs ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili olarak; görüşmede geçen "Doğu"nun. torunu, "Günan"ın ise oğlu olduğunu,

Tape No:8700, 01.07.2008 tarihinde Metin Ç, ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili olarak; şahısların avukat temini ile ilgili olarak İlhan SELÇUK ve Mustafa BALBAY'a müracat etmesinin sebebi sorulduğunda; Şener ERUYGUR ve aynı soruşturma kapsamında olan İlhan SELÇUK ve Mustafa BALBAY'a avukat temini tavsiye edildiğini, Şener ERUYGUR'un dostu olduğu için ona da avukat temini konusunda görüşlerini almak için konuştuğunu, şahsen Şener ERUYGUR'un da kendisine yüklenen suçları işlediğini düşünmediğini, Şener ERUYGUR'un Deniz BAYKAL'a gidip, memleketin kötüye gittiğinden, sosyal demokratların bir araya gelip birlik olmasından, bu konuda öncü olması gerektiğinden, ancak Deniz BAYKAL'ın kendisini ciddiye almadığından bahsederek Deniz BAYKAL'a güvenilemeyeceğinden söz ettiğini, hatta bunu yukarıda bahsettiği Tirebolu Derneği'ndeki yemekte ifade ettiğini, bu düşüncelerde olan birisinin hukuk dışı bir yola başvurmasının mümkün olmadığını,

2008 yılı Temmuz ayında soruşturma kapsamında gözaltına alman şahıslar ile ilgili olarak muhatabı ile yüz yüze görüşüp görüşmediği sorulduğunda; görüşmüş olabileceğini, ancak anımsamadığını,

Tape No:8708, 07.07.2008 tarihinde Zafer K. ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili olarak; soruşturmanın ve devam eden tutuklamaların bir tarafın tasfiyesi şeklinde görüldüğünün sadece kendi görüşü olmadığını, kendisinin de görüşmede bunu belirttiğini, Salihli'ye kendisini ziyaret etmek için gittiğini, gidişinin bu konuyu konuşmak için olmadığını,

Tape No:8734, 08.09.2008 tarihinde Turan K. ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili olarak; basın bildirisi konusunun ne olduğu sorulduğunda; ifadesinde hazır bulunan müdafısiyle Şener ERUYGUR'un tutuklanması konusunda ADD olarak bir basın bildirisi konusunda görüştüklerini, ADD' nin basın bildirisini Turan K.'nm hazırlamasını önerdiğini, kendisine danışma kurulu üyesi olarak bu konuyu sorduğunu, ayrıca Turan K.nm cezaevinde Hurşit TOLON ile görüşmesinde Hurşit TOLON'un Kent Otel toplantıları konusunda bir endişeye kapıldığını, toplantıya katılanlarının listesini istediğinden bahsettiğini,

Basın açıklamasının Şener ERUYGUR'un muhalefet etmesi nedeniyle yapılamadığını,

Tape No:8749, 24.09.2008 tarihinde Yücel Y. ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili olarak; teğmenlerin soruşturma kapsamında gözaltına alındığı tarihte ne ile suçlandıklarını bilmediğini, bu nedenle askeri yargıda yargılanmaları gerektiğinden bahsettiğini, ancak sonradan suçlarının mahiyetini öğrendiğinden dolayı bu düşüncesinin değiştiğini,

Tape No:8742, 12.09.2008 tarihinde Yücel Y. ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili olarak; Yücel Y.nin birlikte olduğunu belirttiği askeri şahısların kimler olduğu ve hangi proje ile ilgili olarak Mustafa BALBAY üzerinde mutabık kaldıkları sorulduğunda; sosyal demokratların birleştirilmesi için genç ve dinamik bir kişinin öncülük etmesinden hep bahsedildiğini, Yücel Y.'nin TRT eski Genel Müdürü olduğunu, Bodrum'da yazlık arkadaşları olan askeri kişiler ile görüşmesinde Mustafa BALBAY'ın bu misyonu üstlenebileceğini konuştuklarını, Yücel Y.'nin bu konuyu kendisine söylediğini, Yücel Y.'nin görüştüğü kişilerin kim olduğunu bilmediğini, kendisinin destek verdiğini, söz konusu olanın; Mustafa BALBAY'ın yeni bir parti kurması, mevcut bağımsız Cumhuriyet Partisi'ne katılması veya Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir hareket başlatması olduğunu,

Görüşme yaptığı Yücel Y.'nin "...onun tasına sermaye bulalım çıksın gelsin..." şeklindeki beyanları sorulduğunda; destekten kastedilenin fikri destek olduğunu, maddi bir yardımdan bahsedilmediğini, kendisinin böyle bir olanağının bulunmadığını,

Sanık Mustafa BALBAY'dan el konulan dijital verilerde; "GUN0902.TXT" isimli metin dosyasında "12 Eylül perşembe akşam çalgan'da yemek. ...., Erdal Şenel (Tümg. Gen Kurm. AldiMüş), Engin AYDIN, ..."

"25.TXT" isimli metin dosyasında; "12 Eylül Perşembe günü Ankara'da Çalgan restoran 'daki akşam yemeğine katılan kişiler; Tümgeneral Erdal Şenel (Genelkurmay Adli Müşaviri), , Engin A YDIN (Adalet Bakanlığı Danışmanı), Mustafa BALBA Y..."

"GUN1102.TXT" isimli metin dosyasında; "14 Kasım 02-Perşemb. Mini ehli dil... gazi orduevinde. Y...., A...., AYDIN, ERDAL, Ö EV SAHİBİ ŞENEL." yazdığının tespit edildiği hatırlatılarak söz konusu toplantıların ne sıklıkla ve kimlerin katılımı ile gerçekleştirildiği sorulduğunda; bu toplantılara kendi aralarında "Ehli Dil" denildiğini, dostlar olarak aralarında yaptıkları yemekli toplantılar olduğunu, her seferinde bir kişinin bunu organize ettiğini, genelde Perşembe günü yapıldığı için Mustafa BALBAY'ın "Perşembe toplantıları" olarak yazmış olabileceğini, bu toplantılarda genelde fıkra yarışmasının yapıldığını, siyaset konuşulmadığını,

Söz konusu toplantılar ile ilgili olarak İlhan SELÇUK'un ne tür bir misyon üstlendiği sorulduğunda; İlhan SELÇUK'un Kent Otel toplantılarına eskiden sürekli katıldığını, son zamanlarda Ankara'ya geldiği zaman toplantıya denk gelirse katılmaya başladığını, "Perşembe grubu" veya "Ehlidil toplantıları"na bir veya iki kez katıldığını, Kent Otel toplantılarının gündem konusunu yukarıda anlattığını, diğer toplantıların dost meclisi şeklinde olan toplantılar olduğunu,

Tape No:8653, 23.06.2008 tarihinde İlhan SELÇUK ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili olarak; görüşmenin içeriğinde Kent Otel Toplantılarının düzenli olarak yapıldığı ve dönem dönem bu toplantılara İlhan SELÇUK'un da katıldığı hatta yönlendirdiğini, ancak yürütülen soruşturma döneminde İlhan SELÇUK'un bu toplantılara katılmaktan çekindiğinin anlaşıldığı hatırlatılarak söz konusu toplantıların illegal bir yönü olmadığını belirtmesine rağmen İlhan SELÇUK'un neden böyle bir kaygı yaşadığı sorulduğunda; toplantıların yasal toplantılar olduğunu, illegal bir yönünün olmadığını, İlhan SELÇUK'un sağlık nedenleri ile son zamanlarda düzenli olarak toplantılara katılamadığını, gözaltına alındıktan sonra da toplantılara katılma konusunda endişe duyduğunu, ayrıca toplantının yapıldığı yerin güvenlik açısından da sakıncalı olduğu için birçok kişinin toplantıların başka bir yere alınmasını istediğini,

İlhan SELÇUK'un kime yada kimlere karşı ihtiyatlı olmaktan bahsettiği sorulduğunda; ihtiyatlı olmaktan kastın, sadece belli bir kesimin değil, özellikle CHP içerisinde muhalefet edebileceklerini düşünen kişilerin taşıdığı endişe olduğunu,

Bu toplantılarda, katılımcılara belirli bir görev dağılımı yapılıp yapılmadığı sorulduğunda; toplantılarda bir kişinin gündem ile ilgili bir sunum yaptığını, katkıda bulunacak olanların konuştuklarını, toplantının bu şekilde olduğunu, başka bir dağılımın söz konusu olmadığını,

Tape No:8695, 23.06.2008 tarihinde İlhan SELÇUK ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili olarak; görüşmede İlhan SELÇUK'un beyanlarından, toplantılarda bir görev dağılımının olduğunun anlaşıldığı hatırlatıldığında; beyanını tekrar ettiğini, toplantılarda bir görev dağılımının söz konusu olmadığını, İlhan SELÇUK'un herkesin kendi görevini bildiğini ve yaptığını söylemeyi kastettiğini düşündüğünü,

İlhan SELÇUK'un bu tür toplantıların amacına ulaştığından söz ettiği hatırlatılarak bu toplantılarda hangi amaca ulaşıldığı sorulduğunda; İlhan SELÇUK'un bahsettiği gibi toplantıların amacına ulaşmadığını, toplantının amacının sosyal demokratların birleştirilmesi, birlik olunması olduğunu, bu toplantılarda yeni bir siyasi oluşumun başlatılmasının da görüşüldüğünü, alternatif olarak mevcut Bağımsız Cumhuriyet Partisi ve Sosyal Demokrat Halkçı Partisinin de birleştirilmesine çalışılmasının konuşulduğunu, ancak hiçbirisinin gerçekleşmediğini, zaten herkes de bir yılgınlık ve bezginlik oluştuğunu, bu toplantıların da sona erdiğini, halen yapılmadığını,

Tape No:8725, 17.08.2008 tarihinde Ali Rıza S. ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili olarak; toplantılar ile ilgili olarak belirli bir liste tutup tutmadığı sorulduğunda; bu listenin toplantılara katılanların listesi olduğunu, vakti müsait olduğu için genelde katılanların listesini kendisinin tuttuğunu, ancak başkalarının mesela Mustafa BALBAY'ın tuttuğunu, bu listenin bilgi sahibi olmak için tutulduğunu, ayrıca bir sonraki toplantı için aranacaklar listesi olarak da değerlendirildiğini,

Hurşit TOLON'un Erdal ŞENEL'den Kent Otel toplantılarına katılanların isim listesini istediği, kendisinin de buna tepki gösterdiği hatırlatılarak tepki göstermesinin ve çekinmesinin sebebi sorulduğunda; bu toplantıların illegal bir yönü olmadığı için Hurşit TOLON'un bu listeyi istemesine tepki gösterdiğini,

Erdal ŞENEL'in toplantılardaki konumunun ne olduğu sorulduğunda; Hurşit TOLON'un çok yakını olduğu için kendisini toplantılara onun çağırdığını, Erdal ŞENEL'in de toplantılara katıldığını,

"Kent Otel" olarak adlandırılan toplantılara katılanların isimleri ve ne amaçla katıldıkları sorulduğunda; listeyi bilgi amaçlı ve toplantılara katılacak kişileri çağırma amaçlı tuttuğunu ifadesinin üst kısmında söylediğini, katılanların ülke gündemi ve memleket meseleleri konusunu seçkin bir ortamda konuşmak için bu toplantılara katıldıklarını,

Tape No:8706, 07.07.2008 tarihinde Zafer K. ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili olarak; Kent Otel Toplantılarını kendisinin organize ettiği ve yönlendirdiği yönündeki beyanları sorulduğunda; görüşmede toplantılardaki konumunu abartmış olabileceğini, çünkü kendisi kadar Mustafa BALBAY ve Yücel Y.'nin de katkılarının bulunduğunu,

Tape No:8734, 08.09.2008 tarihinde Turan K. ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili olarak; toplantı listesinin ifşa olmasından neden çekindiği sorulduğunda; bu toplantıya katılanlar arasında yüksek yargıda görevli ve üst düzey bürokratların bulunması ve isimlerinin açıklanmasının kendilerine bir sıkıntı doğurabileceğinden dolayı endişe duyduğunu,

Hurşit TOLON'un istediği toplantı listesi konusunu Erdal ŞENEL ile paylaşıp paylaşmadığı sorulduğunda; Erdal ŞENEL'le de bu konuyu görüştüğünü, Erdal ŞENEL'in de aynı endişelerle listeyi vermemesini kendisine söylediğini,

Tape No:8693, 23.06.2008 tarihinde İlhan SELÇUK ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili olarak; Sabih KANADOĞLU'nun Kent Otel toplantılarına katıldığını, zaman zaman da konuşma yaptığını, ancak İlhan SELÇUK'un "Sabih KANADOĞLU daha çok söylüyor" sözü ile neyi kastettiğini bilmediğini,

Tape No:8694, 23.06.2008 tarihinde Sabih KANADOĞLU ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili olarak; Sabih KANADOĞLU'nun Cumhuriyet Gazetesinin Ankara'daki yeni binasının açılışına katıldığını, kendisini buradan sonra Kent Otelde yapılacak toplantıya davet ettiğini, kendisi katılacağını beyan etmesine rağmen daha sonra mazeret bildirerek katılmadığını, burada sadece sohbet edildiğini, herhangi bir siyasi konunun konuşulmadığını,

Tape No:8695, 23.06.2008 tarihinde Ali Rıza S., Tamer, ile birlikte İlhan SELÇUK ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili olarak, İlhan SELÇUK'un "sıyırdık bu işi" derken ameliyattan kurtardık demek istemiş olabileceğini, "Toplantıların meyvelerini aldık" derken neyi kastettiğini kendisinin bilemeyeceğini,

Tape No:5039, 27.05.2008 tarihinde Mustafa Ali BALBAY ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili olarak; bu toplantının İlhan SELÇUK'un ameliyatı sonrası yapılan bir toplantı olduğunu, İlhan SELÇUK'un bu görüşmeden de anlaşıldığı gibi katılmadığını, zaten ameliyattan sonra Ankara'ya gelmediğini, toplantının amacının İlhan SELÇUK'a geçmiş olsun mahiyetinde ve onun sağlığının konuşulacağı bir toplantı olduğunu,

Sanık Mustafa BALBAY'ın dijital verileri içerisinde yer alan notlarda bahsedilen "Perşembe Grubu" ile bu toplantılara katılanların aynı kişiler olup olmadığı sorulduğunda; aynı kişiler olmadıklarını,

İlhan SELÇUK'un bu toplantılarda aydın ve seçkin insanların bir araya gelip fikir teatisinde bulunup kalıcı olarak bir takım çözümler ürettiğini düşündüğünden toplantıların devamını istediğini,

İlhan SELÇUK'un bu toplantıların hangi özelliği nedeniyle sürdürülmesini ve dağıtılmamasım istediği sorulduğunda; İlhan SELÇUK'un yaş olarak ta mesleki geçmişi nedeniyle de kendisinin bile abisi olduğunu, bu nedenle kendisine bu konuda tavsiyede bulunduğunu, yoksa ne kendisine nede toplantı katılımcılarına emir ve talimat vermesinin söz konusu olmadığını, toplantıya katılanların bir kısmının yüksek bürokrat olduklarını, İlhan SELÇUK'tan talimat almalarının söz konusu olmadığını,

Mustafa BALBAY'ın bu toplantılara ne sıklıkla katıldığı sorulduğunda; Mustafa BALBAY'm Kent Otel toplantılarına katıldığı gibi diğer toplantılara da katıldığını,

Görüşmede isimleri geçen Akın Y. ve Şener O.'nun kim oldukları sorulduğunda; Akın Y.'yi vefat eden kardeşi aracılığıyla tanıdığını, Muğla'da kurulma aşamasında olan Tıp Fakültesine Akın Y.'nin dekan olarak atanmak istediğini, buradaki üniversite Rektörü Şener O.'ya bu konuda aracı olmasının istendiği, her ikisinin de Cumhuriyet okuru olduklarını, bu nedenle bu şekilde bir görüşme gerçekleştiğini,

Tape No:8711, 14.07.2008 tarihinde Hakkı Ü. ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili olarak; Hakkı Ü.'nün eski İzmir milletvekili olduğunu, kendisinin İzmir'de yıllarca avukatlık yaptığını, belediye başkan adayı olduğunu, bu nedenle tanıştıklarını,

Görüşme yaptığı Hakkı Ü.'nün beyan ettiği "Mehmet HABERAL Oteli" konusunun ne olduğu sorulduğunda; eski milletvekili ve bakan Kamuran İNAN'm Dialog Grubu adı ile merkez sağı birleştirme amacı bulunan ve halende devam eden bir oluşum bulunduğunu, toplantılarını Kent Otelin üst katında yaptıklarını, daha sonra Mehmet HABERAL'in Gölbaşmdaki otelinde yapmaya başladıklarını, bu grupta Kamuran İNAN, Ufuk SÖYLEMEZ ve birçok eski Anap ve DYP'li bakan ve milletvekilleri olduğunu bildiğini, görüşmede "onların toplantıları bizi kurtarıyor" derken toplantıyı ayrı bir yere taşıdıklarından ve o tarihte kendilerinin Kent Otel toplantılarını bitirmiş olduklarından dolayı o şekilde konuşmuş olabileceğini,

Tape No:8719, 30.07.2008 tarihinde Yücel Y. ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili olarak; bu toplantının gerçekleştiğini, ancak kendisinin katılmadığını, "Yalçın Paşa" dediği şahsın Gülhane'den emekli diş hekimi, profesör olduğunu, Ayhan S.'nin de iş adamı ve Ankara'da bulunan Ayhan mağazasının sahibi ve Ankaralılar Vakfının başkanı olduğu, toplantılara katıldığını,

Sanık Mustafa BALBAY'ın dijital verileri içerisinde; "12 Eylül perşembe akşam çalgan'da yemek. YY, Erdal Şenel (Tümg. Gen Kurm. Aidi Müş), Engin AYDIN, "EŞ- AKP yükseliyor. Tek başına iktidara gelebilir. Bunlar Erbakan'dan daha beter. Erbakan'ı ararız. Laikliği sulandırmak isteyeceklerdir. Merkez sağdan bir kişi onlara geçecekti, sordular, celsede size de yer ayıralım' dedim... Öyle bir şey olursa AB, ma be dinlemeyiz, ne AB'si yaaa.. 30 Ağustosta Yılmaz'ı çektim, ya bu seçim kararını niye aldınız dedim. Bir şey diyemedi... böyle şey olmaz... Turgay CİNER yurtsever adamdır... Dağıtım tekelinin kırılması iyi oldu..." şeklinde not metni tespit edilmiştir. Söz konusu tarihte gerçekleşen toplantıyı hatırlayıp hatırlamadığı sorulduğunda; kendisinin bu toplantıyı hatırlamadığını,

Erdal ŞENEL'in bahsettiği "celse"nin ne olduğu sorulduğunda; toplantıyı hatırlamadığı için bu konuyu da hatırlamadığını,

Söz konusu toplantı hakkında Erdal ŞENEL'in beyanlarına bakıldığında, kendisinin 2002 genel seçimleri öncesinde Yılmaz isimli bir şahsı "30 Ağustosta" uyardığı ve "Celse"ye çağırdığının görüldüğü hatırlatıldığında; toplantıyı hatırlamadığı için bu konuyu da hatırlamadığını,

Yılmaz olarak bahsedilen şahıs kim olduğu ve Erdal ŞENEL'in neden bu şahsı uyardığı sorulduğunda; toplantıyı hatırlamadığı için bu konuyu da hatırlamadığını,

Sanık Mustafa BALBAY'ın dijital verileri içerisinde yer alan; "14 Kasım 02-Perşemb. Mini ehli dil... gazi orduevinde. Y...., A..., AYDIN, E..., .. EV SAHİBİ ŞENEL, ben çok karamsarım dedi devam etti ben Türkiye Cumhuriyeti askıya alınmıştır diyorum. Karamsarım. Çok karamsarım. Bunlar başlangıçta ılıman gelecekler, sonra usul usul girecekler. Kadroluşacaklar. Fethullah iktidarda... Bunlar ekonomide de başarılı olur. Yastık altındaki paraları çıkarırlar, yeşil sermayeyi getirirler.. Demek ki biz patinaj yapmışız. Bunlarla mücadele ediyoruz dedik ama, boşunaymış. CHP de umut vermiyor... bilmiyorum... karamsarım...Aynı gün Yarbay Mehmet, Büyükanıt'la görüşmeyi anlattı... Tek Cumhuriyet kaldı demiş bilgi notları sadece bize..'" şeklindeki not metni ile ilgili olarak, söz konusu tarihte gerçekleştiği anlaşılan toplantıyı hatırlayıp hatırlamadığı sorulduğunda; hatırlamadığını,

Tape No:8711, 14.07.2008 tarihinde Hakkı Ü. ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili olarak; Hurşit TOLON'un Diyalog Grubunun Kent Otel toplantıları grubuna katılmasını teklif ettiğini, kendisinin ise buna tepki gösterdiğini,

Görüşme içerisinde kendisinin Hurşit TOLON'un "...falan kişiler filan kişilerle görüşecek..." şeklinde talimat verdiğini beyan ettiği hatırlatıldığında; Hurşit TOLON ile baş başa hiç görüşmediğini, Hurşit TOLON'un kendisine herhangi bir talimatı olmadığını, zaten böyle bir pozisyonun da olmadığını,

Şener ERUYGUR'un kendisine yada bir başkasına siyasi bir çalışma ile ilgili telkini yada yönlendirmesi olup olmadığı sorulduğunda; olmadığını, sadece son zamanlarda "Mümtaz Hoca ile birleşmek lazım bu Baykal ile bir yere gidilmez'" şeklindeki sözlerine şahit olduğunu,

Kendisinden el konulan "2006 T.C.Ziraat Bankası A.Ş. 143. Yıl" ibaresi bulunan ajandanın, "1 Temmuz Cumartesi" antetli sayfasında; "...Ş.Uygur paşa, Halil 1. Şahin'le birlikte Kumsal restorantta öğlen yemek yedik. Şener paşa başkanlığı alacak gibi görünüyor... Prf. M... S., 'in bana genel başkan yardımcılığı önerdiğini söyledim. Şener paşa ve Şahin isabetli buldular..." şeklinde notla ilgili olarak; notun kendisine ait olduğunu, İbrahim ŞAHİN'in ADD' nin eski genel başkanlarından olduğunu,

İlhan SELÇUK'un kendisine yada mensubu olduğu siyasi partiye yönelik olarak, Tuncay ÖZKAN ile birlikte hareket edilmesi yönünde bir telkini veya yönlendirmesinin olup olmadığı sorulduğunda; İlhan SELÇUK'un kendisinin genel başkan yardımcısı olduğu Bağımsız Cumhuriyet Partisinin büyüyemeyeceğini söylediğini, bunun dışında kendisinin siyasi faaliyetleri ile ilgili bir yönlendirmesinin olmadığını,

Tape No:8688, 13.06.2008 tarihinde Tayyar, isimli şahısla yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili olarak; Tuncay ÖZKAN'm kendisinin mensubu olduğu partiye katılması konusu ile ilgili olarak İlhan SELÇUK'un ne gibi katkısının olduğu sorulduğunda; Tuncay ÖZKAN'ın İlhan SELÇUK ile görüştüğünü bildiğini, ancak aralarındaki görüşmenin samimiyet derecesini bilemeyeceğini,

İlhan SELÇUK ile olan görüşmesinde bu konunun görüşülüp görüşülmediği sorulduğunda; bu konuda İlhan SELÇUK ile konuşmadığını, İlhan SELÇUK'un kendisinin Tuncay ÖZKAN'a karşı olan tavrını da bildiğini,

Soruşturma kapsamında Sanık Tuncay ÖZKAN'ın da, Ergenekon silahlı terör örgütü nün siyasi amaçları doğrultusunda CHP içine sızmaya ve mevcut yönetim üzerinde dezenformasyon yapmaya yöneldiği hatırlatıldığında; Tuncay ÖZKAN'ın genel sekreterlik istediğini, Deniz BAYKAL'ın da kendisine milletvekilliği teklif ettiğini duyduğunu, bu konu da başka bir bilgi sahibi olmadığını,

Tape No:8732, 02.09.2008 tarihinde Yücel Y. ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili olarak; İlhan SELÇUK'un talimat verdiği ve kendisinin de içinde bulunduğu anlaşılan heyetin kimlerden oluştuğu sorulduğunda; İlhan SELÇUK'un bunu Mustafa BALBAY'a söylediğini, heyet olarak kimsenin gitmediğini, sadece BALBAY'ın gittiğini ve İlhan SELÇUK'un sözlerini aktardığını, sonrada görüşmeyi kendilerine anlattığını,

İlhan SELÇUK bu talimatı, düzenledikleri hangi toplantıda verdiği sorulduğunda; 2006 yılının Ekim veya Kasım ayında Kent Otel Toplantılarından birinde söylediğini,

Tape No:8725, Anıl Ç. ve Kazancı'nın Ömer Faruk E.'ye girmesi için teklif ettikleri Danışma Kurulu hakkındaki bilgileri ve Şener ERUYGUR ile Ömer F. E. arasındaki ilişki sorulduğunda; görüşmede geçen Anıl Ç.nin ADD'nin eski yöneticilerinden olduğunu, halen de üye olduğunu, diğer konuda ifadesinin üst kısmında beyanda bulunduğunu,

Tape No:8676, 06.06.2008 tarihinde Ömer F. E. ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili olarak; görüşmede "İstanbuldakiler" olarak bahsettiği şahısların kimler olduğu sorulduğunda; İlhan SELÇUK ile Ö.F.E.'nin tanıştıklarını, nereden tanıştıklarını bilmediğini, İstanbul'a gittiğinde kendisine iletmek üzere selam gönderdiğini, başka kimlerin olduğunu hatırlamadığını,

Ömer F.E.'ye yardım sözü verdiği kurul seçimleri konusunun ne olduğu ve kendisinin hangi sıfat ile bu seçimleri yönlendirme çabası içerisine girdiği sorulduğunda; Ömer F. E.'nin Yargıtay Üyeliğine seçilmek için kendisinden yardım istediğini, bu konuda bir görüşme yaptığını hatırlamadığını,

Görüşme yaptığı Ömer F. E.'nin söz konusu secimler ile ilgili olarak "Son viraja girildi artık olmazsa olmaz yani yoksa bir çok şey gidiyor." Şeklindeki beyanına karşın kendisinin "inşallah çevirecez dur bakalım" şeklindeki beyanı ile ilgili olarak; kendisinin bir takım endişeleri olabileceğini,

Kendisinin bu ve buna benzer konularda başkaca ne gibi faaliyetler içerisinde bulunduğu sorulduğunda; kendisinin daha önceden Adalet Bakanlığında yüksek düzeyde görev yaptığı için bir çok tanıdığı için iyi niyetle tavasutta bulunduğunu, bunun da olağan bir şey olduğunu,

Tape No:8714, 24.07.20008 tarihinde Fatih isimli şahıs ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili olarak; görüşme yaptığı Fatih isimli şahsın Tirebolu derneğine gelip giden birisi olduğunu, kendisini hiç ciddiye almadığını, kendisinin de bir daha aramadığını, bu konuda bir daha da girişimde bulunmadığını,

Tape No:8727, 19.08.2008 tarihinde İsmet C. ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili olarak; Ergenekon dosyasında Y.Y. hakkında görüşmede geçtiği gibi bir itham bulunduğundan kendisi dava açmak istediğini, İsmet C'nin de avukat arkadaşı olduğunu, kendisi ile bu konuda görüştüğünü,

Tape No:8758, 10.10.2008 tarihinde Yücel Y. ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili olarak; konuşmayı hatırlamadığını, görüşmede geçtiği gibi kendisinin Danıştay saldırısı veya İstanbul da görülen Ergenekon davasının Ankara' ya nakli için böyle bir girişiminin olmadığını, böyle bir şeyinde söz konusu olamayacağını,

Tape No:8677, Muğla Üniversitesindeki bir atama konusunda İlhan SELÇUK ve Mustafa BALBAY'ı devreye soktuğu hatırlatılarak bu atama ile ilgili bu şahısların ilgisi sorulduğunda; Muğla Üniversitesi Rektörü olan kişinin İlhan SELÇUK ve Mustafa BALBAY'ı tanıdığından dolayı onları devreye soktuğunu söylediğini,

Kendisinden el konulan ve üzerinde "2006 T. C. Ziraat barnkası A.Ş. 143. Yıl" ibaresi bulunan ajandanın, "7 Kasım Çarşamba" tarihli sayfasında; "...Murat hocanın Tekirdağ üniversitesi rektörlüğü için gerek YÖK gerekse Cumhurbaşkanlığı nezninde yardımcı olacağını ifade eden İlhan SELÇUK, benim İstanbul 'a daha sık gelmemi söyledi..." şeklinde not alındığı tespit edilmiştir. Not hakkında ifadesi sorulduğunda; notun kendisine ait olduğunu, nottaki konunun Murat D. isimli profesörün rektörlük isteği ile ilgili olduğunu, İlhan SELÇUK ile nereden tanıştıklarını ve neden ondan yardım istendiğini bilmediğini, İlhan SELÇUK'un bu konuda Cumhurbaşkanlığı nezdinde ricacı olacağını söylemesine rağmen bunu yapmadığını da bildiğini, YÖK'e ne şekilde etki edeceğini de bilmediğini,

Bu şahısların dışında hangi üniversitelerde bu tür çalışmalar yaptığı sorulduğunda; hatırlamadığını, ancak olmuş olabileceğini,

Bu çalışmaların hangilerinde, İlhan SELÇUK ve Mustafa BALBAY'ı devreye soktuğu sorulduğunda; Muğla ve Tekirdağ Üniversitelerindeki yukarıda anlatılanlardan başka böyle bir girişiminin olmadığını,

Kendisinin bu alandaki çalışmaları, katıldığı toplantılarda alman kararlara istinaden mi yaptığı sorulduğunda; bu tür konuların aralarındaki özel görüşmelerde gündeme geldiğini, toplantılarda görüşülmediğini,

Ergenekon silahlı terör örgütü nün Cumhuriyet Gazetesinin ve Doğu PERİNÇEK'e ait Ulusal Kanal'in kullanılması konusunda görüşmeler yaptığı, Veli KÜÇÜK, USİAD eski başkanı Kemal ÖZDEN, Gürbüz ÇAPAN, Ferit İLSEVİR ile birlikte toplantı yaptıkları tespit edilmiştir.

Ayrıca örgüt üyelerinin yaptığı telefon görüşmeleri ve ifadelerden, örgütün ART (Avrasya TV) ve Tuncay ÖZKAN yönetimindeki Kanal Türk gibi kanalları da kendi amaçları doğrultusunda kullanarak yayın yaptırdığı anlaşılmıştır. Daha sonraki dönemde, Ahmet Tuncay ÖZKAN'ın Kanal Türk'ü satarak bu amaçla Biz TV yi kurduğu değerlendirilmiştir. Konuyla ilgili, Ergenekon silahlı terör örgütü şüphesi ile gözaltına alınan, İlhan SELÇUK ve İbrahim YILDIZ'ın yaptığı telefon görüşmesinde (Tape No: 1832 de kayıtlı); İlhan SELÇUK'un Kemal ALEMDAROĞLU nun çok ısrar ettiğini söyleyerek, "bizi işte bi şeyin başına geçirmek istiyorlar ... senin anlayacağın siyaset miyaset falan şey olduk, biz işte orda duman olduk yok medyadır yok bilmem nedir.... şeyi birleştir elim üzerine ...4 tane televizyon var bu hikayenin içinde. ... biri o Ankara daki türk metalin tv si var... avrasya" "b kanal var. burda da doğu perinçek kanalı ile bizim tuncay Özkan kanalı var. 4 tane kanal işte ne yapılabilir." "Yani ortak bildir eler yaymak, bir bütün bu kanal sahipleri arasında bir, efendim birisi Metal in başında, birisi işte İŞÇİ partisinin başında, Tuncay Özkan işte Halk Partisine girdi girecek bir hareketin başında, e öbürü de Rektör Ankarada." dediği ve bahsedilen Televizyon kanallarının ortak hareket etmesi için yapılan çalışmadan bahsettikleri görülmüştür. İlhan SELÇUK söz konusu şahıslarla yaptığını belirttiği bu görüşmeden kendisine bahsedip bahsetmediği sorulduğunda; Gürbüz ÇAPAN'ın Cumhuriyet Gazetesini geçmişte bütünü ile satın almak istediğini ancak buna izin verilmediğini bildiğini, söz konusu toplantıdan bilgi sahibi olmadığını, İlhan SELÇUK'un kendisine bu toplantıdan bahsetmediğini,

Turgay CİNER isimli şahsı tanıyıp tanımadığı sorulduğunda; tanımadığını, herhangi bir ortamda bir araya gelmediğini,

Sanık Mustafa BALBAY'ın dijital verileri içerisinde yer alan "25.TXT" isimli metin dosyasında; "12 Eylül Perşembe günü Ankara'da Çalgan restoran'daki akşam yemeğine katılan kişiler; Tümgeneral Erdal Şenel (Genelkurmay Adli Müşaviri), ...Engin AYDIN (Adalet Bakanlığı Danışmanı), Mustafa BALBAY, "yemekte Tümgeneral ŞENEL'in Turgay CİNER'le ve Cumhuriyet-Ciner ilişkisiyle ilgili söyledikleri; cumhuriyet'in o ilişkisi iyi oldu. bu bağlantıyla cumhuriyet'in önü açılabilir, ben Ciner'i bir ölçüde... hatta iyi tanıyorum... o yurtsever bir işadamı, bu ülkeye inanan biri. sağdan soldan bir şeyler diyen olacaktı, itibar etmeyin, dağıtım tekelinin kırılması da iyi oldu. dilerim onu başarırsınız, zor iş ama, sonunu getirin." şeklinde not metninin yer aldığı tespit edilmiştir. Söz konusu toplantıyı hatırlayıp hatırlamadığı sorulduğunda; toplantıyı ve yazılan konuyu hatırlamadığını,

Sanık Mustafa BALBAY'ın dijital verileri içerisinde yer alan "MASAL.TXT" isimli metin dosyasında; "29 Nisan, akşam perşembe grubu toplandı. Erdal bey; "Türkiye 'de artık demokratik yollardan yapılabilecek çok az şeyin olduğunu söyledi, adamların dini alıp kullandığı geriye bir şey kalmadığını söyledi. Hurşit bey için çok övücü şeyler söyledi, takıldım: hayatta en hakiki mürşit hurşittir... bir numara için molla diyoruz dedi.." şeklinde not metninin bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu toplantıda alındığı anlaşılan bu notta, kendisinin de irtibatlı olduğu ve bir kısım toplantılarda beraber bulunduğu Erdal SENEL'in mevcut demokratik yönetim hakkında sarfettiği sözlerin olduğu görüldüğü hatırlatılarak kendisinin bu toplantıda bulunup bulunmadığı sorulduğunda; kendisinin bu toplantıların çoğuna katıldığını, ancak bunu hatırlamadığını, ileri derecede prostat rahatsızlığının bulunduğunu, kendisinin bu ihtiyacını giderdiği sırada böyle konular konuşulmuş ise bilemeyeceğini, zaten bu tür konuşmalar en çok tepki veren kişinin de kendisi olduğunu,

Tape No:8758, 10.10.2008 tarihinde Yücel Y. ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili olarak; görüşmede hangi konu ile ilgili olarak TSK'nm tavır koymasını beklediği sorulduğunda; bu görüşmenin Aktütün saldırısı ile ilgili olduğunu,

TSK'nin kime yada kimlere karşı tavır almasını beklediği sorulduğunda; bahsettiği komuta heyetinin bu saldırı sırasında gazetelere de yansıyan bir takım olaylardan dolayı görüşmede geçtiği gibi tavır koyması olduğunu,

Kendisinden el konulan (1) sayfalık ve üzerinde "EYNESİL İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİNE (RAPOR)" başlıklı doküman ile ilgili olarak; bu dokümanı Tirebolu derneğine gittiğinde masanın üzerinde gördüğünü ve merakını celp ettiği için aldığını, kime ait olduğunu, kimin tarafından hazırlandığını ve kime gönderildiğini bilmediğini,

Kendisinden el konulan ve ilk sayfasında "Türkiye de Sabatay SEVİ'nin tarikatına bağlı yüzbinlerce insan bulunmaktadır. Bunlar ...." İbaresi ile başlayan doküman ile ilgili olarak; bunların internette dolaşan şeyler olduğunu, hatırlamadığı bir arkadaşı tarafından kendisine verildiğini,

Kendisinden el konulan; (1) adet Mavi Renkli şeffaf dosya içerisinde bulunan toplam (17) adet dokümanla ilgili olarak; bunları ifadesinde anlattığı Kent Otel toplantılarına katılanların ve toplantı gündemlerinin yazılı bulunduğu listeler olduğu, bunları kendisinin hazırladığını,

Sanık Mustafa BALBAY'ın dijital verileri içerisinde yer alan "23 Nisan Çarşamba, 29 Nisan, 12 Eylül Perşembe günü, 12 Eylül Persem, 14 Kasım 02-Perşem" başlıklı yazılarla ilgili olarak; kendisine bunların ifadesinin üst kısmında sorulduğunu ve cevap verdiğini, bu toplantılara katıldığını hatırlamadığını, özellikle Fatih ve Şenel ile Sherton'da sohbet başlıklı notta yazılı hususlara katılmasının mümkün olmadığını, kendisinin böyle bir toplantıda bulunmadığını,

Evinde yapılan aramada ele geçtiği belirtilen CD ler içerisinde bulunduğu söylenen askeri ihale-biksi ihalesi, Yargıtay listesi, Dağlıca fezlekesi ve diğer dosyalar hakkında bilgi sahibi olmadığını, bunların kendisine ait olmadığını, bir yanlışlık olduğunu düşündüğünü,

Evinde yapılan aramada elde edilen ajandalardaki notların kendisine ait olduğunu, çoğunun geçmiş tarihli olduğunu, bir çoğunu ifadesinde açıkladığını,

"Cumhuriyetçi Seferberlik Eşgüdüm Kurulu" başlıklı doküman ile ilgili olarak; kendisinin bu dokümanın evinde olduğunu aramada öğrendiğini, tahminince ADD'de yapılan bir çalışmaya ilişkin olduğunu,

Ehlidil grubu başlıklı dokümanla ilgili olarak; bu konuyu ifadesinin üst kısmında ifade ettiğini, ancak bu grubun yaklaşık 4-5 sene önce dağıldığını,

Yine çizelge halinde bulunan liste ile ilgili olarak; ayrı bir yemek grubu olduğunu,

Fotoğraflarla ilgili olarak; fotoğrafların ifadesinde geçen toplantılarda çekilmiş olabileceğini,

Not kağıtları ile ilgili olarak; bunların Mümtaz SOYSAL ile yaptıkları parti toplantılarında aldığı notlar olduğunu,

Türk Belediyecilik Derneği Genel Koordinatörü başlıklı dokümanla ilgili olarak; bunların el yazısı ile aldığı notlar olduğunu ve kendisine ait olduğunu,

Konu: Türkiye Nereye gidiyor, katılacaklar, konuşmacı başlıklı listelerle ilgili olarak; bunların Kent Otel toplantılarına ilişkin listeler olduğunu beyan etmiştir.

Sorgu ifadesi

Cumhuriyet Savcılığında savunmasını yaptığını, tekrar ettiğini, böyle bir örgüt içerisinde yer almadığını, bu suçlama karşısında utanç duyduğunu, bütün yaşamında meşru zemin içinde kaldığını, gayri yasal bir işleminin olmadığını belirtmiştir.

b-Elde Edilen Dokümanlar[değiştir]

Şüpheli Engin AYDIN'ın Ankara ili Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Anitta park Sitesi 37 Caddesi Yıldırım Apartmanı No:3 Blok 12 Çayyolu Yenimahalle ve Ankara ili Çayyolu son durak Estonl sitesi C blok No: 10 Kat:2 Yenimahalle adreslerinde yapılan aramalarda;

-(3) adet CD/DVD

-Çok sayıda doküman bulunarak el konulmuştur.

c-Doküman inceleme sonuçları[değiştir]

Şüpheli Engin AYDIN'ın Çayyolu Son durak Estonl Sitesi C Blok No:10 Kat:2 Yenimahalle/ANKARA sayılı ikametinde yapılan aramada el konulan dokümanların yapılan incelemesinde;

- (1) adet "Aşkın " ibaresi ile başlayan, "Bugün toprağa verdik" ibaresi ile biten, sayfaları (l)'den (95)'e kadar numaralandırılmış üzerinde "Şeker Sigorta" ibaresi bulunan renkli ajandanın, - (1) adet "Engin AYDIN" ibaresi başlayan, "Selçuk BAYBURT" ile biten (l)'den (54)'e kadar numaralandırılmış, üzerinde "(4) nolu ajanda" ibaresi bulunan "1994" yılma ait olduğu anlaşılan kahverengi ajandanın içeriğinde;

Ajandanın (7) ile numaralandırılmış "8 Ocak 1994" tarihli sayfasında, "İsmail - Personel müdür yardımcısı-faşist" yazdığı,

- (3) numarası ile numaralandırılmış 1996 yılma ait olduğu anlaşılan "Engin AYDIN" ibaresi ile başlayan, "Ehli Dil-İzmir? Kapadokya" ibaresi ile biten (l)'den (47)'ye kadar numaralandırılmış telefon fihristi,

- (6) numarası ile numaralandırılmış "1999" ibaresi bulunan "Engin AYDIN" ibaresi ile başlayan, "Akşam Ünal........ " ibaresi ile biten (l)'den (47)'e kadar numaralandırılmış telefon fihristi,

Telefon fihristinin (39) ile numaralandırılmış "10 Ekim 2000" tarihli sayfasında, "Adalet, M.Eğitim, " "BALBAY, Dernek" "Ehli-dil" "Adalet, BALBAY" yazdığı,

- (3) numarası ile numaralandırılmış, "Engin AYDIN" ibaresi ile başlayan, "yeni yıla Enislerde girdik" ibaresi ile biten, sayfaları (l)'den (129)'a kadar numaralandırılmış, üzerinde "Ece Ajandası" ibaresi bulunan "2001" yılma ait lacivert renkli ajandanın içeriğinde;

Ajandanın (5) ile numaralandırılmış "3 Ocak 2001" tarihli sayfasında, "Tümgeneral Osman Ö paşa ziyaretime geldi. " yazdığı,

Ajandanın (11) ile numaralandırılmış "15 Ocak 2001" tarihli sayfasında, "13.30 da Mustafa BALBAY ziyaretime geldi. Benimle sohbetten sonra kendisini Bakan'a götürdüm." yazdığı,

Ajandanın (28) ile numaralandırılmış "27 Mart 2001" tarihli sayfasında, "Ehli Dil Grubu taplandık" yazdığı,

Ajandanın (30) ile numaralandırılmış "17 Nisan 2001" tarihli sayfasında, "Ehli Dil Grubu olarak Hakim Evinde toplandık, son ekonomik durumu Bir kan E... anlattı." yazdığı,

Ajandanın (58) ile numaralandırılmış "25 Haziran 2001" tarihli sayfasında, "Cumhuriyet Gazetesine gittim. İlhan SELÇUK'la sohbet ettik. (Telefonda) Önemli şeyler olduğunu söyledi, İstanbul'a davet etti. " yazdığı,

Ajandanın (66) ile numaralandırılmış "25 Temmuz 2001" tarihli sayfasında, "19.30 Ehli Dil. Göksu restoran, Prof. Türk, Gen. O. Özbek'de katıldılar. " yazdığı,

Ajandanın (70) ile numaralandırılmış "3 Ağustos 2001" tarihli sayfasında, "İlhan SELÇUK'LA TELEFONLAŞTIK, ESKİ M. VEKİLİ METİN IŞIK'IN GÜRBÜZ ÇAPAN'I ZİYARETİ İÇİN İZİN İSTEDİ BAKANLA GÖRÜŞÜP HALLETTİM. Yücel Y..... , ATAMASI İÇİN ENDİŞELİ. BALBAY'LA BU KONUYU KONUŞTUM. " yazdığı,

Ajandanın (81) ile numaralandırılmış "4 Eylül 2001" tarihli sayfasında, "Öğlen Göksu restoranda Ehli Dil grup yemeği" yazdığı,

Ajandanın (92) ile numaralandırılmış "4 Ekim 2001" tarihli sayfasında, "İlhan SELÇUK geldi Kent Otelde ziyaret ettim. ..seninde Alev 'da vardı. ÇAPAN KARDEŞLERİN VE BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNİN AYNI KOĞUŞA KONMALARINI RİCA ETTİ " yazdığı,

- (1) adet "Sayın Bakan Akşam Adana 'ya" ibaresi ile başlayan, "sicil: 37518" ibaresi ile biten (1) 'den (74) 'e kadar numaralandırılmış üzerinde (2) nolu ajanda, "2001" T.C. ZİRAAT BANKASI ibareleri bulunan kahverengi renkli ajandanın içeriğinde;

Ajandanın (14) ile numaralandırılmış "19 Şubat 2001" tarihli sayfasında, "Cumhuriyet tarihimizin en büyük krizi ECEVİT Çankaya'da MGK toplantısını terk etti. Cumhurbaşkanından hakaret gördüğünü ifade ettiği basın toplantısında Cumhurbaşkanına ağır sözler söyledi" yazdığı, Ajandanın (24) ile numaralandırılmış "3 Nisan 2001" tarihli sayfasında, "Türkan G i Ankara hakimliği ister. Gazi üniversitesinde tedavi görüyor. Ajandanın (40) ile numaralandırılmış "24 Nisan 2001" tarihli sayfasında, "İbrahim Ö....Teftiş Kurulu .... Teftiş eski ceza başkam, Mehmet Ö.... veya İsmail T..., teftiş kurulu başkanı olabilirler. Mehmet... MHP'nin militanı, Mehmet GÜL'ün en yakın arkadaşı" yazdığı, Ajandanın (45) ile numaralandırılmış "30 Nisan 2001" tarihli sayfasında, "Mehmet T.... İzmir ilçeleri Bakanlıkta Tetkik hakimliği veya teftiş kurulu, müfettişlik. Öneren: Muzaffer S....". Ajandanın (46) ile numaralandırılmış "1 Mayıs 2001" tarihli sayfasında, "....Hakim sınavı, 93. sırada, Ahmet A ", Ajandanın (52) ile numaralandırılmış "9 Mayıs 2001" tarihli sayfasında, "..., şeriatçı bolu savcısı" yazdığı, Ajandanın (61) ile numaralandırılmış "22 Mayıs 2001" tarihli sayfasında, "Cemal , B. Çekmece Başsavcısı kalsın istiyor. 12 ayı var emekli olacak. Günay Ç " yazdığı, - (1) adet üzerinde "Nüans Kitapçılık" ve "2001" ibareleri bulunan, "Günhan" ibaresi ile başlayıp, "Çin atasözü" ibaresi ile biten (l)'den (85)'e kadar numaralandırılmış lacivert renkli telefon fihristinin içeriğinde; Telefon fihristinin (6) ile numaralandırılmış "15 Ocak 2001" tarihli sayfasında, "13.30 da BALBAYziyaretime geldi" yazdığı, Telefon fihristinin (41) ile numaralandırılmış "20 Temmuz 2001" tarihli sayfasında, "17.00 Cumhuriyet Gazetesi İlhan SELÇUK'la sohbet" yazdığı, Telefon fihristinin (44) ile numaralandırılmış "9 Ağustos 2001" tarihli sayfasında, "20.00 de İ SELÇUK, M. BALBAY" yazdığı, Telefon fihristinin (49) ile numaralandırılmış "4 Eylül 2001" tarihli sayfasında, "19.00 Mülkiyeliler, 12.30 Ehli Dil" yazdığı, Telefon fihristinin (57) ile numaralandırılmış "29 Ekim 2001" tarihli sayfasında, "İlhan SELÇUK'a telefon" yazdığı, Telefon fihristinin (58) ile numaralandırılmış "6 Kasım 2001" tarihli sayfasında, "İlhan SELÇUK'a telefon" yazdığı, Telefon fihristinin (59) ile numaralandırılmış "11 Kasım 2001" tarihli sayfasında, "İlhan SELÇUK'a telefon" yazdığı, Telefon fihristinin (İJ) bölümünde, "İlhan SELÇUK257 68...." yazdığı, Telefon fihristinin (MN) bölümünde, "Mustafa BALBAY 419 - 0542 233 .... " yazdığı,

- (1) adet (7) numarası ile numaralandırılmış lacivert renkli "2002"_ibareli, "Engin AYDIN' ibaresi ile başlayıp, "5423604693" ibaresi ile biten (l)'den (80)'e kadar numaralandırılmış telefon fihristinin içeriğinde;

Telefon fihristinin (6) ile numaralandırılmış "75 Ocak 2002" tarihli sayfasında, " Öğlen Ehli. Dil Yemeği" yazdığı,

Telefon fihristinin (7) ile numaralandırılmış "20 Ocak 2002" tarihli sayfasında, "ADD Çankaya ilçe kongresi" yazdığı,

Telefon fihristinin (11) ile numaralandırılmış "29 Ocak 2002" tarihli sayfasında, "19.30 Ehli Dil TBMM Sosyal Tesisleri" yazdığı,

Telefon fihristinin (13) ile numaralandırılmış "5 Şubat 2002" tarihli sayfasında, "12.30 göksu, Ehlidil" yazdığı,

Telefon fihristinin (24) ile numaralandırılmış "5 Mart 2002" tarihli sayfasında, "12.30 Ehlidil" yazdığı,

Telefon fihristinin (26) ile numaralandırılmış "12 Mart 2002" tarihli sayfasında, "12.30 ehlidil" yazdığı,

Telefon fihristinin (27) ile numaralandırılmış "19 Mart 2002" tarihli sayfasında, "Best otel ehlidil" yazdığı,

Telefon fihristinin (28) ile numaralandırılmış "25 Mart 2002" tarihli sayfasında, "Ehli Dil 19.30" yazdığı,

  • Telefon fihristinin (35) ile numaralandırılmış "16 Nisan 2002" tarihli sayfasında, "Ehli Dil" yazdığı,

Telefon fihristinin (52) ile numaralandırılmış "29 Mayıs 2002" tarihli sayfasında, "Ehli Dil yemeğine uzun aradan sonra katıldım. " yazdığı,

- (1) adet üzerinde (1) nolu ajanda ibaresi bulunan "Acuner vefat etti" ibaresi ile başlayan, "Aytekin'e çok yandım" ibaresi ile biten, sayfalan (l)'den (92)'ye kadar numaralandırılmış, "2003" yılına ait olduğu anlaşılan açık kahverengi renkli ajandanın içeriğinde;

Ajandanın (53) ile numaralandırılmış "16 Eylül 2003" tarihli sayfasında, "Akşam Hakimevinde grup yemeği, B'ALBAY, İlhan SELÇUK'u da getirdi. " yazdığı,

- (1) adet (2) numarası ile numaralandırılmış üzerinde "2003" ibaresi bulunan "Engin AYDIN' ibaresi ile başlayan, "yemeğe geldiler" ibaresi ile biten (1) 'den (74) 'e kadar numaralandırılmış telefon fihristinin içeriğinde;

Telefon fihristinin (6) ile numaralandırılmış "21 Ocak 2003" tarihli sayfasında, "19.30 Ehli-Dil" yazdığı,

Telefon fihristinin (10) ile numaralandırılmış "26 Şubat 2003" tarihli sayfasında, "Ehli Dil toplantısı konuşmacı Telefon fihristinin (14) ile numaralandırılmış "19 Mart 2003" tarihli sayfasında, "Ehli Dil 19.30 da" yazdığı,

- (1) adet (5) numarası ile numaralandırılmış üzerinde "2004" ibaresi bulunan "Engin AYDIN" ibaresi ile başlayan, "Naciye ile Ankara'ya döndük" ibaresi ile biten (l)'den (87)'e kadar numaralandırılmış telefon fihristinin içeriğinde;

Telefon fihristinin (25) ile numaralandırılmış "5 Nisan 2004" tarihli sayfasında, "-ilhan selçuk aradı ve yeni add oluşumunun başına geçmemi istedi" yazdığı,

Telefon fihristinin (33) ile numaralandırılmış "5 Mayıs 2004" tarihli sayfasında, "16.30'da İlhan SELÇUK, BALBAY, İ. YETKİN, ADD BAŞKANI KAZANCI ile toplantı. KENT OTEL" yazdığı,

- (1) adet "Engin AYDIN" ibaresi ile başlayan, "Aytekin'i toprağa verdik" ibaresi ile biten (l)'den (52)'ye kadar numaralandırılmış üzerinde "Özel Anadolu Koleji" ibaresi bulunan "2004" yılma ait olduğu anlaşılan kahverengi renkli ajandanın içeriğinde;

Ajandanın (5) ile numaralandırılmış "7 Ocak 2004" tarihli sayfasında, "12.30'da Göksün Restoran Cahit A…….la Prof SOYSAL'ı ziyaret. Hoca Yekta Bey'in partisi ile birleşmeden umutlu. Yeni ismin de Kemalist Cumhuriyet Partisi olmasını düşünüyor.

Geçenlerde Deniz Kuvvetleri Komutanlığının daveti ile karargâha gitmiş. Orada Kara ve Hava Kuvvetleri komutanları ile uzun süre görüşmüş. Kendilerine Kıbrıs, Ege, Kuzey Irak ve Avrupa Birliği konularında düşüncelerini anlatmış. Askerlerden övücü ifadelerle söz etti. KANAATİNE GÖRE İKTİDAR BU KAFA İLE GİDERSE ORDU MÜDAHALE EDEBİLİR... " yazdığı,

Ajandanın (10) ile numaralandırılmış "15 Ocak 2004" tarihli sayfasında, "19.30 'da gurup yemeği, Davet sahibi BALBAY, Kent Otel, İlhan SELÇUK da misafirimiz oldu İlhan SELÇUK'la otelde bir saat kadar sohbet ettik. SİYASİ PARTİLERDEN HAYIR GELMEYECEĞİNİ, ADD 'NİN GÜÇLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ ANLATTF yazdığı,

Ajandanın (30) ile numaralandırılmış "22 Mart 2005" tarihli sayfasında, "ULUSAL GURUP YEMEĞİ, İlhan SELÇUK... yazdığı,

- (1) adet "Koop:02327451 163" ibaresi ile başlayan, "bizlerle oldu, uyumadı" ibaresi ile biten (l)'den (120)'ye kadar numaralandırılmış 2006 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ibareli siyah renkli ajandanın içeriğinde;

Ajandanın (10 Şubat Cuma) ibareli bölümünde, "KENT OTEL "TÜRKİYE NEREYE GİDİYOR" TOPLANTISI'yazdığı , Ajandanın (14) numarası ile numaralandırılmış "22 Mart Çarşamba" tarihli sayfasında, "19.30 da Kent Otel 'de gurup yemeği, BALBAY'ın sırası" yazdığı,

Ajandanın (16) numarası ile numaralandırılmış "6 Nisan Perşembe" tarihli sayfasında, KENT OTEL "TÜRKİYE NEREYE GİDİYOR" TOPLANTISI'yazdığı,

Ajandanın (22) numarası ile numaralandırılmış "4 Mayıs Perşembe" tarihli sayfasında, AKENT OTEL "TÜRKİYE NEREYE GİDİYOR " TOPLANTISI* yazdığı,

Ajandanın (26) numarası ile numaralandırılmış "29 Mayıs Pazartesi" tarihli sayfasında, "Samsun, Bursa ve Malatya Rektörleri, Prof. B...A... G.., Prof. A.I...., SABİH KÂNADOĞLU, Gen. A. S, Ö.F...E..., Z...S..., M.K...P.... ile Kumsal Restoranda yemek. PROF. I....SABİH BEY'e ADD GENEL BAŞKANLIĞINI ÖNERDİ" yazdığı,

Ajandanın (30) numarası ile numaralandırılmış "9 Haziran Cuma" tarihli sayfasında, "KENT OTEL TOPLANTISI; Danıştaya ve Cumhuriyet gazetesine yapılan saldırıyı tartıştık. Saadettin T ANT AN'in konuşması tepki aldı. İlhan SELÇUK dağıttığım metinler arasındaki DEMİREL'i eleştiren Yılmaz ÖZDİL makalesini eleştirdi. DEMİREL'in eleştirilmesine katlanamıyor... Ancak E. Or. Gen. Şener ERUYGUR bana destek verdi. Hurşit TOLONpaşa ERUYGURpaşanın ufkunda ve birikiminde görülmüyor... " yazdığı, Ajandanın (31) numarası ile numaralandırılmış "10 Haziran Cumartesi" tarihli sayfasında, "Kent Otelde İlhan SELÇUK'a ADD kongresinde ERUYGUR Paşanın Genel Başkanlığının desteklenmesinin uygun olacağını söyledim. Ancak 1. SELÇUK yansız kalmak istediğini söyledi. Mevcut Başkan 'a kıyamıyor... " yazdığı,

Ajandanın (35) numarası ile numaralandırılmış "29 Haziran Perşembe" tarihli sayfasında, 'Akşam Kumsal Lokantasında yemek. ŞENER ERUYGUR Paşa katılanlarda saygı ve güven duyguları uyandırdı. " yazdığı,

Ajandanın (39) numarası ile numaralandırılmış "4 Temmuz Salı" tarihli sayfasında, "ŞENER ERUYGUR Paşa Atatürkçü Düşünce Genel Başkanlığına seçildi. ÇOK İYİ OLDU. Öğlen Kumsal Lokantasında yemek yiyerek kutladık" yazdığı,

Ajandanın (45) numarası ile numaralandırılmış "12 Temmuz Çarşamba" tarihli sayfasında, "Kent Otel toplantısı, Çankaya Belediye Başkanını davet ettiğime pişman oldum. Bunu da İlhan SELÇUK'a söyledim. Çok bireyci ve çıkarcı... " yazdığı,

Ajandanın (46) numarası ile numaralandırılmış "13 Temmuz Perşembe" tarihli sayfasında, "Sabah Kent Otelde kahvaltıda İlhan SELÇUK ve Şener ERUYGUR Paşayı buluşturdum. S Paşa ile BALBAY da katıldılar. GÜZEL VE YARARLI BİR SOHBET OLDU. İLHAN SELÇUK PAŞAYI DESTEKLEYECEĞİNİ VE ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİNİN AKTİVİTE KAZANMA SI İÇİN GAZETE OLARAK DESTEK VERECEKLERİNİ,


ÖNCE ERUYGUR PAŞA İLE HAFTA SONU RÖPORTAJ YAPMASI İÇİN BALBAY'I GÖREVLENDİRDİ " yazdığı, Ajandanın (105) numarası ile numaralandırılmış "7 Kasım Çarşamba" tarihli sayfasında, "MURAT HOCANIN TEKİRDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇİN GEREK YÖK VE GEREKSE CUMHURBAŞKANLIĞI NEZDİNDE YARDIMCI OLACAĞINI İFADE EDEN İLHAN SELÇUK, benim İstanbul'a daha sık gitmemi söyledi. Gazetedeki insanların çekişmelerinin farkında ve bundan rahatsız... " yazdığı, Ajandanın (114) numarası ile numaralandırılmış "7 Aralık Perşembe" tarihli sayfasında, "AKŞAM TİREBOLU DERNEĞİNDE E. BAŞSAVCI SABİH KANADOĞLU, İLE YEMEK. KANADOĞLUNA SARP KURAY'A YARDIMCI OLMASI İÇİN, A.... I.... İLE RİCADA BULUNDUK. KABUL ETTİ. yazdığı, Telefon fihristinin (27) ile numaralandırılmış "29 Mayıs 2006" tarihli sayfasında, "ALPASLAN SABİH BEYE ADD BAŞKANLIĞI ÖNERDİ" yazdığı, - (1) adet mavi renkli plastik dosya içerisinde bulunan "77 Kasım 2005 Ankara Konu: Türkiye Nereye Gidiyor" ibaresi ile başlayan, "Av. İsmail Sami ÇAKMAK' ibaresi ile biten ve (l)'den (17) 'ye kadar numaralandırılmış bilgisayar ortamında hazırlanmış listele şeklinde hazırlanmış dokümanların içeriğinde; Dokümanın (1) ile numaralandırılmış sayfasında, "77 Kasım 2005 ANKARA" tarihli "TÜRKİYE NEREYE GİDİYOR?" konulu, "KATILACAKLAR" başlıklı liste, Dokümanın (2) ile numaralandırılmış sayfasında bulunan listenin ilk sayfadaki liste ile aynı olduğu, (1). sayfadan farklı olarak B...C...., isimlerinin karşılarına ok çıkartılarak, mavi renkli tükenmez kalem ile "Gelemedi" yazılı olduğu, Dokümanın (4) ile numaralandırılmış sayfasında, dokümanın (2). sayfasında bulunan "7 7 Kasım 2005 Ankara" tarihli listenin aynısı olduğu, Dokümanın (5) ile numaralandırılmış sayfasında, "06.04.2006 ANKARA" tarihli, "TÜRKİYE NEREYE GİDİYOR? TÜRKİYE'DE YÖNETİM' konulu, Prof. Birgül Ayman GÜLER'in adının konuşmacı olarak yazıldığı, "KATILACAKLAR" başlıklı bir liste olduğu, Dokümanın (6) ile numaralandırılmış sayfasında, "16.11.2006 ANKARA" tarihli, "TÜRKİYE NEREYE GİDİYOR? (ÇIKMAZ SOKAKLAR ÇIKMAZ DEĞİLDİR)" konulu, Mustafa Kemal PALAOGLU'nun adının konuşmacı olarak yazıldığı, "KATILANLAR" başlıklı liste olduğu, Dokümanın (7) ile numaralandırılmış sayfasında bulunan listenin (6). sayfadaki liste ile aynı olduğu, Dokümanın (8) İle numaralandırılmış sayfasında, "06.04.2006 ANKARA" tarihli, "TÜRKİYE NEREYE GİDİYOR? TÜRKİYE'DE YÖNETİM" konulu, Prof. Birgül Ayman GÜLER'in adının konuşmacı olarak yazıldığı, "KATILACAKLAR" başlıklı listenin altında, bir çok üst düzey bürokrat ve yargı mensubunun isimlerinin yazılı olduğu, Dokümanın (9) ve (10) ile numaralandırılmış sayfalarında bulunan listelerin (6). ve (7) sayfalardaki "16.11.2006 ANKARA" tarihli, "TÜRKİYE NEREYE GİDİYOR? (ÇIKMAZ SOKAKLAR ÇIKMAZ DEĞİLDİR)" konulu listeler ile aynı olduğu, Dokümanın (11) İle numaralandırılmış sayfasında "09.06.2006 ANKARA" tarihli, "TÜRKİYE NEREYE GİDİYOR? DANIŞTAY'A VE CUMHURİYET GAZETESİNE SALDIRILAR " konulu, "KATILACAKLAR" başlıklı listenin altında bir çok üst düzey bürokrat ve yargı mensubunun isimlerinin yazılı olduğu, bazılarının isimlerinin karşılarına (-) işaretinin konduğu ve listenin altına mavi tükenmez kalem ile "(-) gelemeyenler" yazdığı, Dokümanın (12) ile numaralandırılmış sayfasında "04.05.2006 ANKARA" tarihli, "TÜRKİYE NEREYE GİDİYOR?" konulu, OR. GEN.(E). Şener ERUYGUR isminin konuşmacı olarak yazıldığı, "KATILACAKLAR" başlıklı listenin altında, İLHAN SELÇUK, E. OR. GEN. HURŞİT TOLON, SABİH KANADOĞLU (E YARGITAY BAŞSAVCISI), MUSTAFA BALBAY, E. GEN. ERDAL ŞENEL, E. GEN. LEVENT ERSÖZ, ENGİN AYDIN (HUKUKÇU-E. BAŞBAKANLIK MUŞA VİRİ),


Dokümanın (13) ile numaralandırılmış sayfasında bulunan listenin (12). Sayfada bulunan "04.05.2006 ANKARA" tarihli, "TÜRKİYE NEREYE GİDİYOR?" konulu, OR. GEN.(E). ŞENER ERUYGUR isminin konuşmacı olarak yazıldığı, "KATILACAKLAR" başlıklı liste ile aynı olduğu, ancak farklı olarak E. GEN. LEVENT ERSÖZ ile bazı isimlerin mavi tükenmez kalem ile (-) şeklinde işaretlendiği, İncelemesi yapılan telefon fihristlerinin içerisinde, "TÜRKİYE NEREYE GİDİYOR" isimli, farklı tarihlere ait olduğu görülen isim listelerinde, isimleri ve unvanları yazılı şahıslardan çoğunun isim ve telefon numaralarının yazılı olduğu görülmüştür. - (1) adet mavi renkli plastik dosya içerisinde bulunan, "İşte OSİAF kaynaklarından Soros bağlantılı medyatikler" ibaresi ile başlayan, "Zeynep YAPAR" ibaresi ile biten ve (1) 'den (9) 'a kadar numaralandırılmış bilgisayar ortamında hazırlanmış dokümanların içeriğinde; "İşte OSIAF kaynaklarından Soros bağlantılı Medyatikler" başlığının altında ünlü isimlerden oluşan (526) kişinin ad ve soyadlarınm yazılı olduğu, - (1) sayfa, üzerinde "(1) Eynesil İlçe Emniyet Amirliği 'ne hitaben yazılmış olan Rapor içeriğinde; İlçe Emniyet Amirliği Terörle Mücadele Büro Amirliğinde göreve başladığımız günden bu güne kadar yapmış olduğumuz çalışmalar ve çalışma sonuçları aşağıya çıkartılmıştır şeklinde başlayan raporda Süleymancılar, Adıyamancılar, Çaycılar, Nakşi Zikir Gurubu, Halveti Gurubu, Ören Gurubu, Halveti Kolu Gurubu, Kadri Gurubu isimli gurupların yöneticileri bu guruplara mensup olan vatandaşların ilçedeki sayıları" gibi bilgilerin yazılıp İlçe Emniyet Amirliği Terörle Mücadele Büro Amirliği tarafından ilçe Emniyet amirliğine sunulmak üzere hazırlandığı anlaşılan rapor olduğu, - (1) adet "Zafer'e veda ettim" ibaresi ile başlayan, "sıkı bir perhize girmiş" ibaresi ile biten (l)'den (28)'e kadar numaralandırılmış hangi yılda tutulduğu belli olmayan notların bulunduğu ajanda sayfalarının içeriğinde; Defterin (22) numaralı sayfasında, "Akşam Kent Otelde aylık yemekli toplantımızı "Uğur MUMCU gecesi" olarak düzenledik. Konuşmacı Mustafa BALBAY, Basındaki yozlaşmayı dış destekli Türkiye 'nin ulusal yapısına yönelik saldırıları ayrıntılı olarak anlattı. İlhan SELÇUK sarhoş oldu. Prof. SOYSAL çok ayrıntılı ve takdir gören bir konuşma yaptı. Cahit A... konuşmasında fazla uzatınca İlhan SELÇUK toparlamasını istedi. Bunun üzerine Cahit A aşırı derecede sinirlendi ve toplantıyı terk etmeye kalktı. Sonra tatlıya bağladık" yazdığı, Defterin (24) numaralı sayfasında, "Hrant DİNK öldürüldü. Bu konuyla ilgili olarak Prof. M....S , İlhan SELÇUK, S...T.... la konuştuk. T....telefonda, başka suikastler de olabileceğini söyledi" yazdığı, - (1) adet mavi renkli plastik dosya içerisinde bulunan "Türkiye'de Sabatay Sevi'nin" ibaresi ile başlayan, "İsmail T " ibaresi ile biten (1) ve (2) ile numaralandırılmış bilgisayar çıktısı dokümanların içeriğinde; Türkiye'de Sabatay Sevi'nin tarikatına mensup birçok insanın yaşadığından, cemaat oldukları için bu kişilerin kimliklerini ortaya çıkarmanın çok zor olduğundan ve bu kişilerin toplumda gerçek kimliklerini gizlemeden yaşayabilecekleri bir topluma katkı sağlamak için deşifre olan isimlerin liste halinde verildiğinden bahsedildikten sonra "siyasiler" , "gazeteciler", "Sanayici-işadamı", "sinema-tiyatro", "eğlence", "yazarlar", "üniversite", "televizyon", "bürokrasi", "serbest meslek", "karikatüristler" ve "askerler" başlıklarının altında medyada tanınan birçok ünlü ismin bulunduğu 28.04.2004 tarihli "http.// mitglied.lycos.de" isimli internet sitesinden indirildiği anlaşılan liste olduğu, - (2) adet beyaz renkli plastik dosya içerisinde bulunan, "TC. Sabetay Hahambaşıhğı'nın ana sayfasına hoşgeldiniz" ibaresi ile başlayıp, "Önemli mesafe aldık, katılımlarla" ibaresi ile biten (1) "den (29) "a kadar numaralandırılmış bilgisayar çıktısı dokümanların içeriğinde;


06.08.2003 tarihli http://www.brinkster.com isimli internet sitesinden indirildiği anlaşılan dokümanlarda, Sabetaycı Havra Projesi isimli 26 Sebataycı havra açılması projesi ile ilgili notlar, sebataycıların yoğun olarak bulundukları bölgeler ve sabatayist isimlerin hangi mevkilerde bulundukları (sanat, bürokrasi, medya vb) gibi notların bulunduğu, Telefon Fihristinin (32) ile numaralandırılmış "12 Nisan 2007" tarihli sayfasında, "İstanbula İlhan SELÇUK'la konuşma. Danıştayda Turgay C 'e yardımcı olmamı istedi. Akşam yemek, Î.SELÇUK, Hikmet, Miyase, Av. Akın, S.A..le yemekten sonra Miyase ile sohbet." yazdığı, Telefon Fihristinin (32) ile numaralandırılmış "14 Nisan 2007" tarihli sayfasında, "MİTİNG OLAĞANÜSTÜ" yazdığı, Telefon Fihristinin (45) ile numaralandırılmış "30 Mayıs 2007" tarihli sayfasında, "Kent Otel Turgut ÖZAKMAN BALBAY yönetti." yazdığı, Telefon Fihristinin (51) ile numaralandırılmış sayfasında; "20" Haziran 2007" tarihli sayfasında, "Kent Toplantısı Yücel yönetecek Konuşmacı, Gen. Hurşit TOLON. " yazdığı, Telefon Fihristinin (55) ile numaralandırılmış "2 Temmuz 2007" tarihli sayfasında, "Kent Otel 'de 1. SELÇUK ve BALBA Y'la sohbet, Cumhurbaşkanını ziyaret ettiler." yazdığı, Telefon Fihristinin (75) ile numaralandırılmış "11 Eylül 2007" tarihli sayfasında, "Sabah Kayseri'ye Mazharın ölüm yıldönümü. Akşam Kent Otel Toplantısı, konuşmacı BALBAY." yazdığı, (1) adet (8) numarası ile numaralandırılmış üzerinde "Ece-2008" ibaresi bulunan "Engin AYDİN" ibaresi ile başlayan, "646 37 051" ibaresi ile biten, sayfaları (l)'den (163)'e kadar numaralandırılmış, telefon fihristinin içeriğinde; Telefon Fihristinin (6) ile numaralandırılmış "10 Ocak 2008" tarihli sayfasında, "BAYKALA GİDECEK HEYETİN TOPLANTISI, TİREBOLU DERNEĞİ, BAYKALLA YALNIZ BALBAY'İN GÖRÜŞMESİ KARARLAŞTIRILDI. " yazdığı, Telefon Fihristinin (8) ile numaralandırılmış "20 Ocak 2008" tarihli sayfasında, "Şener PAŞAYLA Harbiye ordu evinde yemek. " yazdığı, Telefon Fihristinin (20) ile numaralandırılmış "2 Mart 2008" tarihli sayfasında, 'Mümtaz Hoca ve İ.SELÇUKL'A ayrı ayrı konuştum. Cumhuriyette hocamın yazdığı parti bildirisinin yayımlanmamasının doğurduğu tepkiyi yatıştırdım. " yazdığı, Telefon Fihristinin (21) ile numaralandırılmış "4 Mart 2008" tarihli sayfasında, "Kent Otel Toplantısı konuşmacı Şahin FİLİZ" yazdığı, Telefon Fihristinin (26) ile numaralandırılmış "21 Mart 2008" tarihli sayfasında, "İlhan SELÇUK' U tutukladılar. Akşam yemek BALBAYIN sırası. " yazdığı, - (1) adet (3) numarası ile numaralandırılmış üzerinde "2008" ibaresi bulunan ve "Engin AYDIN" ibaresi ile başlayan, "Bitirmeyi düşünüyor" ile biten (109) sayfadan ibaret telefon fihristinin içeriğinde; Telefon fihristinin (33) ile numaralandırılmış "10 Nisan 2008" tarihli sayfasında, "grup yemeği Erdal Paşa 'nın sırası" yazdığı, Telefon fihristinin (48) ile numaralandırılmış "2 Haziran 2008" tarihli sayfasında, "İlhan SELÇUK'la telefonda konuştuk" yazdığı, Telefon fihristinin (48). sayfadan sonra gelen numara verilmemiş "5 Haziran 2008" tarihli sayfasında, "İstanbul'a gazete'de İlhan SELÇUK'la sohbet, kendisini çok iyi buldum. Akşam İlhan Ağbinin koruması Tahsin 'le çiçek Pasajında yemek yedik. Sonra otele gittim Salihli 'ye " yazdığı, Telefon fihristinin (106) ile numaralandırılmış "28 Aralık 2008" tarihli sayfasında, "11.00 de ADD 'DE TOPLANTI" yazdığı, İncelemesi yapılan telefon fihristlerinin içerisinde, "TÜRKİYE NEREYE GİDİYOR" isimli, farklı tarihlere ait olduğu görülen isim listelerinde, isimleri ve unvanları yazılı şahıslardan çoğunun isim ve telefon numaralarının yazılı olduğu görülmüştür.


- (1)'den (71)'e kadar numaralandırılmış, çeşitli ebatlarda düz beyaz, çizgili, kareli ve ajandadan çıkarılmış kağıtlardan oluşan ve "532281 " ibaresi ile başlayan "Merkezde kalması Halledildi" ibaresi ile biten not kağıtlarının içeriğinde; Dokümanın (7) numaralı sayfasında, "Dumlupınar Rektör Yrd. H... E.... Rektör olur mu, vekalet edebilir. REKTÖR OLARAK ATANSIN. Mustafa Ö...." yazdığı, Dokümanın (20) numaralı sayfasında, Sn. Engin AYDIN, Talimdar K... 10 aydır Güdül'de yatıyor. Ayaş'ı istiyor" yazdığı, Dokümanın (25) numaralı sayfasında, "Arap çöllerinden esinlenmiş dünya bakışıyla Türkiye Cumhuriyetinde hükümet kurmak, başbakan olmak, DÜZENE MÜDAHALE ETMEK OLANAKSIZ... " ilhan SELÇUK" yazdığı, - (2) numarası ile numaralandırılmış belgenin, Engin AYDIN tarafından ADD'ne yatırılan 40.000.000 TL'lik 22.02.2004 tarihli Dernek Gelirleri Alındı Belgesi olduğu görülmüştür.

d-Telefon Görüşmeleri[değiştir]

Tape No: 6074, 05.04.2008 tarihinde Mehmet Şener ERUYGUR ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Şener ERUYGUR'un "Alo" diyerek görüşmeye başladığı, Engin AYDIN'm "Sevgili paşam hasret birikti" "Ankaraya ne zaman düşünüyorsunuz inşallah" dediği, Şener ERUYGUR'un "Vallahi işte bu hafta belki gelirim diyorum ama tam da karar veremedim Engin beycim" dediği,

Tape No:6110, 30.04.2008 tarihinde Mehmet Şener ERUYGUR ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Engin AYDIN'm "Tamam paşam tamam paşam özledik sizi şöyle bir arayayım dedim" dediği, Şener ERUYGUR'un "Bende özledim" dediği, Engin AYDIN'ın "Bu ara gelmeye düşünceniz var mı Ankara 'ya" dediği, Şener ERUYGUR'un "Herhalde gelecem aybaşında işte ilk yarısında 3 te birinde gelecem" dediği, Engin AYDIN'ın "Belki 8 i akşamı birlikte oluruz" dediği, Şener ERUYGUR'un "inşallah bilemiyorum işte o gün olacak mıyız bakacaz inşallah" dediği,

Tape No: 8867, 02.05.2008 tarihinde Muhittin Erdal ŞENEL ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Engin AYDIN'm "Sekizi akşamı Kumsal Restoranttayız sekizi" dediği, Muhittin Erdal ŞENEL'in "Sekizi akşamı" dediği, Engin AYDIN'ın "5 Mayıs" dediği, Muhittin Erdal ŞENEL'in "kimin bu" dediği, Engin AYDIN'm "Ya bizim küçük grup var ya" dediği, Muhittin Erdal ŞENEL'in "Ha o" dediği, Engin AYDIN'ın "Küçük grup ha" dediği,

Tape No:8870, 08.05.2008 tarihinde Muhittin Erdal ŞENEL ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Engin AYDIN'ın "Akşam beraberiz" dediği, Muhittin Erdal ŞENEL'in "Yav katılamayacağım onun için bildiriyorum" dediği, Engin AYDIN'm "Önümüzdeki hafta buluşuruz Paşam" "Ha zaten ayın on beşi Eminin" dediği, Muhittin Erdal ŞENEL'in "Ha kesin değil mi o" dediği, Engin AYDIN'm "Kesin Emin arayacak sizi benden telefon numaralarını istedi" "Aynı yer haftaya perşembe akşamı" dediği, Tape No: 5039, 27.05.2008 tarihinde Mustafa Ali BALBAY ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Engin AYDIN'm "Perşembe akşamı Tirebolu derneğinde ilhan SELÇUK'la ilgili toplanıyoruz" "yirmi kişi kadar varız" "ilhan abim zaten o toplantıları dağıtmayın sürdürün demişti" dediği ve görüşmenin devamında Mustafa BALBAY'ın "ama dedim biz şu anda dedim bir durumla karşı karşıyayım dedim tam bir Cumhuriyet ailesinin adamı dedim" dediği, Engin AYDIN'm "evet bravo" dediği, Mustafa BALBAY'ın "bizim Ankara da dostumuz İlhan ahinin dostu yani orta bizim aileden bi kişi dedim profesör Akın YILDIZ dedim adını duydum dedi hemen" "adını duydum dedi dedim ki tıp fakültesi açıyomuşsunuz dekanı olmak üzeri o liste de yer alması bile yetecek dedim" "Cevap el cevap dedi ya arkasında cumhuriyet gibi bir kale olan kişiyi ben nasıl red ederim dedi" dediği,

Tape No: 6140, 30.05.2008 tarihinde Mehmet Şener ERUYGUR ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Engin AYDIN "ın "Sağolun Paşam ben sonra size ulaşamayınca Tamer Paşamı aradım" dediği, Şener ERUYGUR'un "Evet efendim" dediği, Engin AYDIN'ın "O da size size zaten bilgi verecek bu Ömer F.... E aradı beni o güzel bir insandır değerli bi çocuktur biliyorsunuz'" dediği, Şener ERUYGUR'un "Evet evet evet efendim" dediği, Engin AYDIN'm "Ona bu Anıl Ç ler işte KAZANCI falan" "Benimle Danışma Kuruluna alıyoruz seni listeye adını yazacağız demişler" dediği, Şener ERUYGUR'un da "O bizim adamımız oluyor" dediği ve görüşmenin devamında Şener ERUYGUR'un "Orada görevlisiniz aman ha aman ha şimdi bu tabi bu Ertuğrul bi türlü şey tam bir şey pehlivan yani" dediği, Engin AYDIN'ın "Anıl Ç.... Grubunu almış arkasına Anıl Ç.... ve Doğu PERİNÇEK grubu arkasında" dediği, Şener ERUYGUR'un "Doğu PERİNÇEK de arkasında değil mi ... evet" dediği, Engin AYDIN'm "Evet evet o konuda size bi bilgi vereyim istemiştim" "Akşam evet biz kendi aramızda şöyle bi toplandık yine 20 kişi kadardık" dediği, Şener ERUYGUR'un "Çok güzel" dediği, Engin AYDIN'm "İlhan SELÇUK ..." dediği, Şener ERUYGUR'un "Tamer Paşamda var mıydı" dediği, Engin AYDIN'm "Olmaz mı Tamer Paşasız olur mu" dediği, Şener ERUYGUR'un "İlhan beyden bahsediyordun ... var mıydı" dediği, Engin AYDIN'm "İlhan ahiyle de telefonla konuşturdum Halaoğlunu verdim telefonu" dediği, Şener ERUYGUR'un "Evet... rahat bırakmak lazım yaşlı inan bi kendine gelsin evet" dediği, Engin AYDIN'ın "Çok memnun oldu ama" dediği, Şener ERUYGUR'un "Evet" dediği, Engin AYDIN'm "Bu grubu dağıtmayın dedi" dediği, Şener ERUYGUR'un "Evet" dediği, Engin AYDIN'm "Bu grup bugün en bu ülkede dedi en saygın gruptur umut veren bir gruptur bende düzelir düzelmez katılacağım tekrar dedi toplantılara" dediği,

Tape No:8674, 06.06.2008 tarihinde Muharrem C... ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Engin AYDIN'ın "Yav güzel şeyler oluyor Muharrem" dediği, Muharrem C.nin "Abi olacak olacak daha güzel şeyler olacak" dediği, Engin AYDIN'm da "İlhan abi çok keyifliydi çok tatlıydı aynen o son gördüğün İlhan SELÇUK gibiydi" dediği, Muharrem C.nin "He çok iyi çok iyi" dediği,

Tape No:8675, 06.06.2008 tarihinde Yalçın I... ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Engin AYDIN'ın "sonsuz özlemler içindeyiz zat-ı alinize karşı" "İnşallah bu özlemlerimizi ayın 12 sinde giderme olanağı bulacakmıyız" dediği, Yalçın I.nın "Evet efendim saat on buçukta teşrifinizi diliyorum" dediği, Engin AYDIN'ın "Sağol Estağfurullah" dediği, Yalçın I.nın "Masamızın süsü olacaksınız efendim" dediği, Engin AYDIN'm "Estağfurullah Paşam" dediği, Yalçın I.nm "Sevgili müşavirim sevgili abim" dediği ve görüşmenin devamında Engin AYDIN'ın "İstanbul'dan İlhan abiyi ziyaret ettim İlhan SELÇUK'u" dediği, Yalçın I.nm "Evet efendim" dediği, Engin AYDIN'ın "Şimdi ordan Salihliye geçecem" dediği, Yalçın I.nın "İyi değil mi sağlıklı mı İlhan SELÇUK' dediği, Engin AYDIN'm "Çok iyi Paşam dün zaten gazeteye de geldi" dediği,

Tape No:8676, 06.06.2008 tarihinde Ömer F... E... ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Ömer Faruk E.nin "Engin abi Ö..E..." Dediği, Engin AYDIN'ın "Ömerim nasılsın koçum ya " "Çok çok selamı var sana İstanbul 'dakilerin" dediği, Ö.. .F... E.nin de "Bendende aynı şekilde" dediği, Engin AYDIN'ın "İstanbul'dahilerin çok selamı var dün ziyaretine gittim seninde selamını geçmiş olsun dileklerimi ilettim zaten" dediği,

Tape No:8677, 06.06.2008 tarihinde Turan ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Turan'ın "Vallaha tüm sokaklar türbanlı kaynıyormuş gösteriler yapıyorlarmış" dediği, Engin AYDIN'ın "Yapma ya Turan bu iş büyüyecek daha" dediği, Turan'ın "Büyüsün" dediği, Engin AYDIN'ın "Evet nerede inceldiyse oradan kopsun artık yeter" dediği ve görüşmenin devamında; Turan'ın "Pardon bi araba şey oldu da şimdi şöyle bişey şimdi bu Akın şeye müracaat ediyor BU AKDENİZ MUĞLA 'YA" "dediği, Engin AYDIN'ın "Çünkü ben Akın için BALBAY'ı devreye soktum ilhan abiyi devreye soktum şeyi Nurettin'den hiç haberim olmadı ki benim şimdiye kadar" dediği ve görüşmenin sonuna doğru Turan'ın "He yani o bakımda şöyle bişey olsun biz Akın bizim canımız ciğerimiz ama böyle bir Rektöre gider şimdi Akın olsun ikisi de bizim kardeşimiz" dediği, Engin AYDIN'ın "Tabi ikiside kardeşimiz ya" dediği,

Tape No:8681, 11.06.2008 tarihinde, Turan ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Engin AYDIN'ın "Perşembe günü ben ilhan SELÇUK' la beraberdim ya" "Erol MANİSALI verdi o kitabı getirdi şöyle bi karıştırdı, ilhan abi ya bundan çok güzel alıntılar yapılır dedi sen de yap dedi hatta Erol MANİSALI ya" dediği, Turan'ın "Tabi evet evet evet yani adam" dediği, Engin AYDIN'ın "Hadi Turan'ım biz geldik ..." dediği, Turan'm "Çok büyük bi iş tamam" dediği,

Tape No:8682, 11.06.2008 tarihinde Haşmet ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Haşmet'in "Pazar günü benim adamımı dinledin mi" dediği, Engin AYDIN'ın "Neyi" dediği, Haşmet'in "Erhan GÖKSEL T dediği, Engin AYDIN'ın "Yokya ben başladığını bilmiyordum ama" "Ama şeyi dinledim salı sabahıydı dün sabahtı Ümit ÖZDAG' ı dinledim Telaferi bir anlattı içim parçalandı" dediği, Haşmet'in "Yok önce Türkiye'yi kurtaralım Telaferin g... koyim" dediği, Engin AYDIN'ın "Evet" dediği, Haşmet'in "Türkiye elden gidiyor" "Telafere mi kaldık Türkiye 'yi nasıl kurtaracaz" dediği, Engin AYDIN'ın "Doğru söylüyorsun " dediği,

Tape No:8688, 13.06.2008 tarihinde Tayyar ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Tayyar'ın "Ne oluyor bu Tuncay ÖZKAN size mi geçiyor" dediği, Engin AYDIN'ın "bize geçiyor işte bi önemli bi miktarda üyeyle beraber" dediği ve görüşmenin devamında "Ya şu Önder SAV'a bak partinin içine etti ya" "Dün gece BALBAY la beraberdik biz şeyde vardı Emin ÇÖLAŞANda vardı hepsini anlattı BALBAY' dediği, Tayyar'ın da "Evet" dediği, Engin AYDIN'ın "Yaramaz adam onu bende biliyorum canım onu bilmeyen yok zaten güvenilir bir adam değil Atatürkçü Düşünce Derneğini bile kullanmaya kalktı da Şener Paşa yakasını zor sıyırdı" dediği,

Tape No: 11092, 13.06.2008 tarihinde Ali R.S. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Ali R. S.'nin "Bu sefer Doğa yi alalım diyorum ya mutlaka yönetime alalım" dediği, Engin AYDIN'ın "Evet evet" dediği, Ali R. S.'nin "Sessiz sedasız alalım kimseye hissettirmeden yoksa" dediği, Engin AYDIN'ın "İlhan ahiyle kulağını çınlattık epeyi" dediği, Ali R.S.'nin "Gittin geldin mi" dediği, Engin AYDIN'ın "Gittim geldim ...çok iyiydi" dediği,

Tape No: 11093, 17.06.2008 tarihinde Mustafa U.O. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Mustafa U.O.'nun "iyiyim be işte götürüyoruz yani" dediği, Engin AYDIN'ın "Tabii götüreceksin ya evvelallah başka çer en var mı bulunan mevzileri tutmak lazım Mustafacığım neler yaşıyoruz bak görüyorsun" dediği, Mustafa U. O.'nun "Evet" dediği, Engin AYDIN'ın "Yani gözüm" dediği, Mustafa U. O.'nun "Ne olacak kapatacaklar bunlar herhalde bu telefon dinleniyordur ama dinlenenlerde duysunlar bu..." dediği, Engin AYDIN'ın "Evet öyle görünüyor öyle görünüyor demokrasimiz için hayırlı olsun inşallah" dediği, Mustafa U.O.'nun "şimdi ben senle konuşuyorum diye benim adımda bu dinleyenler tarafından darbeciler kategorisine" dediği, Engin AYDIN'ın "Sen zaten Kent toplantılarına katıldığın için zıpkını yedin Kent toplantılarına katıldığın için zıpkını yemiş durumdasın zaten" dediği, Mustafa U.O.'nun da "Evet" dediği,

Tape No:8692, 19.06.2008 tarihinde Mustafa Ali BALBAY ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Mustafa BALBAY'm "Şimdi ahi pazartesi günü saat:17.00" dediği, Engin AYDIN'ın "17.00" dediği, Mustafa BALBAY'ın "Evet abim" dediği, Engin AYDIN'ın "Çok iyi tamam BALBAY' dediği, Mustafa BALBAY'ın "Ahmet Rasim 14" dediği, Engin AYDIN'ın "Tamam orda buluşuruz bu şeylere haber vereyim mi senin adına bizi Tamer Paşaya, Yücel Y....e" dediği, Mustafa BALBAY'ın "Verin abi şimdi şöyle bizim camianın hepsi..." dediği ve görüşmenin devamında Engin AYDIN'ın "Şey yapalım bizim gruba tamam BALBAY' dediği, Mustafa BALBAY'ın "Bu yargıdakiler onlar için olumsuz olur mu ondan endişe ederim ama" dediği, Engin AYDIN'ın "Yok" "Yani biz daha iyi etmiş olurum ben senin adına İlhan abi adına davet edecem" dediği, Mustafa BALBAY'ın Aynen abi İlhan abi adına ve benim adıma abi" dediği, Engin AYDIN'ın "Tamam BALBAY' dediği, Mustafa BALBAY'ın "Önce İlhan abim" dediği, Engin AYDIN'ın "Ve sen yani Ankara'da imparator sensin kralı bundan sonra" dediği, Mustafa BALBAY'ın "Estağfurullah Engin abicim tamam" dediği,

Tape No:8693, 23.06.2008 tarihinde İlhan SELÇUK ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Engin AYDIN'ın "hepimiz çok iyiyiz yarın başlayacaksın çünkü abi bu akşam toplanıyoruz biz Cumhuriyet Bürosunun açılışından sonra o açılış merasimini yapacaz ondan sonra hep birlikte ve seninle Kent Otele gidecez senin yokluğundan ilk defa gidiyoruz bu akşam" dediği, İlhan SELÇUK'un "Ne güzel ne güzel" dediği, Engin AYDIN'ın "Tamer Paşa niye kaçalım başka yerlere dedi Kent Otelde devam edelim İlhan bey aramızda diye dedi" dediği, İlhan SELÇUK'un "efendim fakat işte Sabih KANADOGLU daha çok söylüyor fakat bana sorarsan" "efendim ihtiyatlı olmak" "karşı tarafa koz vermemek iyidir falan" dediği, Engin AYDIN'ın "tabi tabi tabi yani" dediği, İlhan SELÇUK'un "şimdi zaten artık zarlar atılıyor" dediği,

Tape No:8695, 23.06.2008 tarihinde Engin AYDIN / Selman P.../ Tamer ile İlhan SELÇUK arasında yapılan telefon görüşmesinde özetle; Engin AYDIN'ın "şimdi de Kent Otele geldik seninle birlikte oturuyoruz burda abi" "şimdi burdaki bütün arkadaşların duygularını bizim tabirimizle Hacı Bektaş Paşamıza veriyorum" dediği, İlhan SELÇUK'un da "Peki" dediği ve görüşmeye Selman P... ile İlhan SELÇUK'un devam ettiği, Selman P.'nin "abi bi emriniz olacak mı bize abi" dediği, İlhan SELÇUK'un "Hiç bir ricam yok zaten efendim zaten Türkiye öyle bi noktada ki" dediği, Selman P.'nin "Evet abi" dediği, İlhan SELÇUK'un "Herkes görevini biliyor ve yapıyor" dediği, görüşmenin ilerleyen bölümlerinde Tamer ile İlhan SELÇUK'un görüşmeye devam ettiği, İlhan SELÇUK'un "paşam fena değiliz yani tabiri amneyasıyla, sıyırdık bu işi." dediği, Tamer'in "Ne demek zaten diğeri size öteki türlüsü hiçbir zaman yakışmaz pencerenin açılmasını müjdelediniz çok teşekkür ediyoruz" dediği ve görüşmenin sonuna doğru İlhan SELÇUK'un "Güzel efendim böyle toplantının bu toplantılarında ürünlerini aldık galiba" dediği, Tamer'in "aldık" dediği, İlhan SELÇUK'un "evet" dediği, Tamer'in "İnşallah daha da çoğalacak bunlar" dediği, İlhan SELÇUK'un "İnşallah daha da çoğalacak" dediği,

Tape No:11097, 23.06.2008 tarihinde Işık K. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Engin AYDIN'ın "Işık akşam kokteylden sonra yedi buçukta Kent Otelde olacağız gelirsin değil mi" dediği, Işık K.'nın "Kim kim abi" dediği, Engin AYDIN'ın "Bildiğin kadro Selman P.Paşa, Tamer Paşa, Yargıtay'daki arkadaşlar, 20 kişi kadar varız Alparslan hoca filan" dediği, Işık K.'nm "Gelmeye çalışırım abiciğim" dediği,

Tape No: 11102, 23.06.2008 tarihinde Muharrem C. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Engin AYDIN'ın "Oradan hep birlikte şeye geçiyoruz biliyorsun değil mi Kent Otele" dediği, Muharrem C.'nin "Onu bilmiyorum abi" dediği ve görüşmenin devamında Engin AYDIN'ın "Sabih bey filan da geliyor zaten" dediği, Muharrem C.nin "Tamam abi tamam" dediği, Engin AYDIN'ın "Hep beraber oraya geçeriz" dediği,

Tape No:11106, 23.06.2008 tarihinde Suay K. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Engin AYDIN'ın "Yapmasın bunu ya ben bastıracağım sende bastır Suay" dediği, Suay K.'nın "Yani ya siz bastırırsınız gene bi şey yapılırsa söyle yani çünkü hatta bana diyor yani sende oraya gitme falan diyo fakat hocam dedim bu koca ÖRGÜT DAĞILIP gidecek dedim" dediği, Engin AYDIN'ın "Artık" dediği, Tape No:11109, 29.06.2008 tarihinde Mustafa BALBAY ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Engin AYDIN'ın "Haklısın vallahi doğrudur doğrudur bu espiriyi ileteceğim Zafer 'e ben şunun için seni rahatsız etmiştim, bu aralar İstanbu 'la gidecek misin diye" dediği, Mustafa BALBAY'ın "gideceğim Engin abi" dediği, Engin AYDIN'ın "O zaman ben sana yarın mı salı günü mü hangi saatte uğrayayım bir not vereceğim onu İlhan ahiye iletmen için" dediği, Mustafa BALBAY'ın "Tamam abi tamam abi salı daha şey olabilir yani..." dediği ve görüşmenin devamında Engin AYDIN'ın "bir not yazacağım sana onu elden vermek daha iyi İlhan abiye" dediği, Mustafa BALBAY'ın da "Tamam tamam Engin abiciğim" dediği,

Tape No:8697, 01.07.2008 tarihinde Ömer F.E. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Ömer F. E.'nin "Vallaha bu iş ellerinde patlayacak Engin abi gide gide bu burda bi Ergenekon var bu Ergenekon bu soruşturmayı yapanlar" dediği, Engin AYDIN'ın "Evet tabi tabi bravo en doğru teşhis ama ateşle oynuyorlar Türkiye 'ye yazık ediyorlar Ömer yazık ediyorlar bu ülkeye" dediği,

Tape No:11112, 01.07.2008 tarihinde Ahmet A. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Engin AYDIN'ın "şimdi şeyi Şener Paşanın avukatlığını ona verelim diyoruz" dediği, Ahmet A.'nın "Vallaha olabilir vardır onun buralarda avukatı ya ..." dediği, Engin AYDIN'ın "Bir bakayim ben" dediği ve görüşmenin devamında Engin AYDIN'ın "Şener Paşa gidip yalvardı Baykal'a toparlayın yapmayın tek parti kaldı iki partili bir demokrasi olsun bir taraf eriyor sen eritiyorsun diye bu adamlar demokrasi için çırpınıyorlar ben içindeyim ben tanıyorum bunları yav" dediği, Ahmet A.'nm da "Olacak iş değil tabii canım" dediği,

Tape No:11115, 02.07.2008 tarihinde Enis ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Engin AYDIN'ın "Evet evet kader birliği içindeler fakat bu işler çok" "Büyüyecek başka başka şeyler görülüyor" dediği, Enis'in hayır hayır" dediği, Engin AYDIN'ın "Çok büyük Türkiye'ye yazık oluyor Enis" dediği, Enis'in "O gördüğün ev var ya o gördüğün ev" "O gördüğün Ümitköy'deki ev" "Sinan AYGÜNün evi" dediği, Engin AYDIN'ın "Görmedim ya" dediği, Enis'in "Onlar orada oturdular" dediği, Engin AYDIN'ın "Öyle mi ?" dediği, Enis'in "Hepsi oturdular 5, 10 defa odanın odanın da bütün personelini kullanmak kaydıyla bütün yemek bütçesini kullanmak kaydıyla orda böceklere karşı bu böceklere karşı konuştu bizimki salak bizim ya bi GELECEK HAFTA DARBE VAR DİYE İDDİA ETMİŞ ODADA aylarca" dediği, Engin AYDIN'ın "Vay salak ... vay ya yav" dediği, Enis'in "Aylarca iddia etmiş" dediği, Engin AYDIN'ın "darbeyi Şener Paşa düşünmüyor artık ben içindeyim" dediği, Enis'in "Aylarca iddia etmiş" dediği, Engin AYDIN'ın "Hurşit TOLON'U fazla bilmem de Şener Paşayı bilirim bu salak neyine güveniyor ya" dediği, Enis'in "Ya hepsini toplamış oraya bunları söylemiş" dediği, Engin AYDIN'ın "Ha DARBE olursa Bakan olacak aklınca öyle mı" dediği,

Tape No:l 1117, 05.07.2008 tarihinde Zafer K. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Engin AYDIN'ın "Bende şimdi İlhan abiyi aradım çok üzgün tabii uzun konuşmadık ama çok üzgün ya daha ağır şartlara hazır olalım diyor" dediği, Zafer K.'nın "Evet evet" dediği, Engin AYDIN'ın "Sen iyisin değil mi iyi uykunu aldın mı" dediği, Zafer K.'nın "ERUYGUR Paşa da toparlandı onu da iyileştirip getirip onu da sevk ettiler" dediği,

Tape No: 11120, 05.07.2008 tarihinde İlhan SELÇUK ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Engin AYDIN'ın "İlhan abiciğim hem gözümüz aydın hem geçmiş olsun" dediği, İlhan SELÇUK'un "Sağolasın gözümüz aydın çok sevindik" dediği, Engin AYDIN'ın "Gözümüz aydın biliyorum" dediği, İlhan SELÇUK'un "Çok sevindik" dediği, Engin AYDIN'ın "Biliyorum can abim çok üzgün olduğunu biliyordum" dediği, İlhan SELÇUK'un "Evet şimdi BALBAY'ı postalıyoruz bugün" dediği ve görüşmenin sonuna doğru Engin AYDIN'ın "Tehlikenin farkındayız çünkü İlhan abi" dediği, İlhan SELÇUK'un "Vallaha bu Cumhuriyete olan ikinci saldırıyı da böylece göğüslemiş olduk" dediği, Engin AYDIN'ın "Göğüslemiş olduk abi daha çok direnç kazandık can abim" "Daha çok direnç kazandık sen başımızda oldukça daha da kazancağız" dediği,

Tape No:8704, 07.07.2008 tarihinde Naciye ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Naciye'nin "Ne demişler Şener ERUYGUR'a" dediği, Engin AYDIN'ın "Kent Otel toplantılarını sormuşlar" "O bütün gazetelerde var Yeni Şafakta var şeyde var Starda var" dediği, Naciye'nin "Gazetelerde de var" dediği, Engin AYDIN'ın "Gazetelerde de var Kent Oteli" dediği, Naciye'nin "Katılanların adlan var mı?" dediği, Engin AYDIN'ın "Yok" dediği, Naciye'nin "Kimler katıldıydı oraya senin dışında herkes dediğin" dediği, Engin AYDIN'ın "Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri, Generaller, Prefosörler" dediği, Naciye'nin "Engin" "bak Hatice Hanım diyor ki şu büroda hani O ..." dediği, Engin AYDIN'ın "ha ... konuşuruz sonra tamam konuşuruz hadi öpüyorum" dediği, Naciye'nin "tamam onu KASANA götüreyim diyor" dediği, Engin AYDIN'ın "konuşuruz Naciye" dediği,

Tape No:8706, 07.07.2008 tarihinde Zafer K. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Zafer K.'nm "yav bu iş ciddiye bindi bu adamları içeri aldılar" dediği, Engin AYDIN'ın "Çok daha bindi bugün BALBAY'la beraberdik daha da devam edecek bu abi sen de hazırlıklı ol dedi o da falan bugün Cumhuriyette de var zaten KENT toplantılarını sormuşlar Şener PAŞA 'YA Cumhuriyette de var" dediği, Zafer K.nın "Ne toplantılarını" dediği, Engin AYDIN'ın "KENT KENT Oteli" "Bugün Cumhuriyette de var birinci sayfada" dediği, Zafer K.'nın "hani senin de katıldığın" dediği, Engin AYDIN'ın “ BENİM ORGANİZE ETTİĞİM YÖNLENDİRDİĞİM DAVET ETTİĞİM YA" dediği ve görüşmenin sonuna doğru Engin AYDIN'ın "Çok zor günler yani benim apdestimden şüphem yok ama BALBAY'ın dediği gibi kimse kendisini sırça köşkte zannetmesin çok çetin bi hesaplaşmaya gidiyo adamlar " "evet konuşuruz telefonda değil tabi yüz yüze" dediği,

Tape No:8707, 07.07.2008 tarihinde Akın ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Akın'm "yani peki senin niye olmuyor böyle abi asıl senin olmalı" dediği, Engin AYDIN'ın "onu soruyor ya bugün BALBAY' da onu dedi ben hazırlığımı yaptım bekliyorum abi benim bütün günahım seni toparlamak ..." dediği, Akın'ın "Tamam abi bu" dediği, Engin AYDIN'ın "Ne konuştuk ki oralarda biz medya ..." dediği,

Tape No:8708, 08.07.2008 tarihinde İsmail ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; İsmail'in "Nasılsın iyi misin?" dediği, Engin AYDIN'ın "Valla iyiyim de İsmail çok huzursuzum uyuyamıyorum sabah gelirler bilmem ne yaparlar falan filan endişesi var valla yani hayır" dediği, İsmail'in "Sana birşey söyliyim mi ben şimdi bu mesela Erol MÜTERCİMLER'i izledim dün akşam" dediği, Engin AYDIN'ın "Dün Star Gazetesini okumadın mı dün Star Gazetesi,Sabah Gazetesi Kent toplantılarında ne oldu Kent toplantıları neydi onu yazıyorlar" dediği, İsmail'in "dün akşam şeyi okudum dinledim Erol MÜTERCİMLER 7" dediği, Engin AYDIN'ın "dün akşam asıl ART çıkıyor mu sende" dediği, İsmail'in "Tabi tabi çanak var bende burada" dediği, Engin AYDIN'ın "ART de asıl Erdal SARLZEYBEK çok çok çok neler söyledi" dediği, İsmail'in "Öyle mi vah izleyemedim ama şeyler panikteler ya Erol MÜTERCİMLER, Mustafa BALBAY baya paniklemişler o beni endişelendirdi ya ya Engin abi benim yaşadığım koşullar neydi biliyor musun sen " "İstanbul Gayrettepe müteferrik hanesinde" dediği, Engin AYDIN'ın "3 ay demi" dediği, İsmail'in "Hava alamıyorduk hava" "Hava alamıyorduk hava hücrede bir buçuk metrekarelik 2 metrekarelik hücrede 6 kişiydik biz bir hafta bir hafta bunlar odalarda modalarda ya bunlar hiç böyle şeylerle karşılamamışlar şok oldular" dediği, Engin AYDIN'ın "Tabi canım ilk defa oluyor yani hiç hayal etmedikleri" dediği, İsmail'in "Bu görüntüyü vermemek lazım abi" dediği, Engin AYDIN'ın "Ama BALBAY neler söyledi dinlemedin mi sen pazar günü" dediği, İsmail'in "Buda beni üzdü evet dinledim 3 saat dinledim de yani bu görüntüyü vermemek lazım ya bunlara koz bu ya bak işte biz adamı böyle morartırız dik duracaksın bunların karşısında kardeşim her şeye rağmen dik duracaksın" dediği,

Tape No:8711, 14.07.2008 tarihinde Hakkı Ü. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Hakkı Ü.'nün "Birde o şey varmış dimi, " dediği, Engin AYDIN'ın "Ne" dediği, Hakkı Ü.'nün "Mehmet Haberal'ın Oteli mi ney varmış" dediği, Engin AYDIN'ın "He asıl o neyse evet o neyse o bizi biraz kurtarıyor" "... rahatlatıyor. Ne yapalım ama ... dillerine doladılar" "Şeyinde çok büyük yanlışları, Hurşit Paşanın aslında" "Olmadık adamlarla gidip diyalok kurdu " "Ondan sonra toplantıda işte falan kişiler filan kişilerle görüşecek dedi" "Bende ona herkesin içinde Paşam dedim siz daha siyasette çok bakirsiniz, " "Yüce Divan 'in kapısından dönmüş insanlarla mı beraber konuşacağız dedim. Biraz daha bekleyin bakalım insanları tanıyın dedim" dediği,

Tape No:8719, 30.07.2008 tarihinde Yücel Y. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Engin AYDIN'ın "Yapacak birşey yoktu kiyav ben bide şey tabi yarın akşam gelemem artık siz Ayhan bey geliyor Ç. geliyor Yalçın paşa geliyor bide değil mi 4 kişi oluyorsunuz yani" dediği, Yücel Y.'nin "Evet evet" dediği, Engin AYDIN'ın "He iyi daha iyi" dediği, Yücel Y.'nin "BALBAY' dediği, Engin AYDIN'ın "He BALBAY kesin geliyor 7:30 da kesin geliyor ... " dediği, Tape No:8720, 10.08.2008 tarihinde İlhan SELÇUK ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Engin AYDIN'ın "Can abim bana bir emrin var mı" dediği, İlhan SELÇUK'un "Hiç bir ricam yok inşallah iyi haberler alacaz yakın zamanda" dediği, Engin AYDIN'ın "İnşallah can abim" dediği,

Tape No:8721, 11.08.2008 tarihinde Tayyar ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Tayyar'm "Doğudan haber iyi mi Doğu" dediği, Engin AYDIN'ın "Üçü de çok iyiler şimdi ortalık" "Karmakarışık etmişler babaları aradı biraz evvel Günan" "... dümdüz etmişler" "İlhan abiyle konuştum çok iyi" dediği,

Tape No:8722, 12.08.2008 tarihinde Yücel Y. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Engin AYDIN'ın "Alo" dediği, Yücel Y.'nin "Alo hayatım" dediği, Engin AYDIN'ın "Ha koçum ha" dediği, Yücel Y.'nin "Ya şimdi bizim Erdal aradı da" "Dedi ki Engini de alıp dedi öğlen üçümüzün bi konuşması lazım dedi buluşmamız lazım dedi ben dedi Bilkent'in oraya geliyim dedi" "Önemli dedi" dediği,

Tape No:8723, 12.08.2008 tarihinde Mukaddes E. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Engin AYDIN'ın "Paşama büyük büyük özlemim var saygım var" dediği, Mukaddes E.'nin "Sağolun sağolun" dediği, Engin AYDIN'ın "Ve en kısa zamanda ona kavuşacağımıza yürekten inanıyorum" "Üzüntünüzüpaylaşıyorum" "Bir emriniz olursa her zaman amadeyim" dediği,

Tape No:8724, 15.08.2008 tarihinde Mustafa BALBAY ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Engin AYDIN'ın "Yine bir ilk fırsatta bunu ben İlhan ahiyle tartışacam tabi ilk fırsatta" dediği, Mustafa BALBAY'ın "Tartışma abi tartışma abı" dediği, Engin AYDIN'ın "konuşacam BALBAY konuşacam vallahi ne olacak senden çıkmış değil ki" dediği, Mustafa BALBAY'ın "Gerek yok abi" dediği, Engin AYDIN'ın "Yok ben onunla herşeyi konuşurum" "Ya benim vicdanımdan birşeyim yokki ben onu çok seviyorum ve ona çok bağlıyım yakıştıramıyorum çünkü de onun için BALBAY' dediği,

Tape No:8725, 17.08.2008 tarihinde Ali Rıza S. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Engin AYDIN'ın "De de bir örgüt de olabilsek" "Bu çocuklar kaybolup gidecek böyle bir ortam içinde" dediği, Ali R. S.'nin "Evet kaybolup gidecekler hakkaten doğru" dediği, Engin AYDIN'ın "Bir örgüt olabilsek tabi ne olacak o çocuğun hayatı" dediği, Ali R. S.'nin "Ben yine sizi şunun için aradım " "Tuncay Özkan geldi buraya bugün " "İşte bu Ankara da bir toplantı falan yapmak istiyor işte sizin partiyle de galiba dirsek temasları sürüyormuş" dediği ve görüşmenin devamında Ali R. S.'nin "Doğu Doğu nun bi de ne zaman ne olacağı belli değil Doğu nun ..." dediği, Engin AYDIN'ın "Evet o çok büyük yara aldı onun artık yani..." dediği, Ali R. S.'nin "İşte o da o da birlikte bulunsa bunu kim istemez canım" dediği, Engin AYDIN'ın "Ayrıca ayrıca da büyük yara aldı yani" dediği, Ali R. S.nin de "Doğru" dediği,

Tape No:8726, 19.08.2008 tarihinde Yücel Y. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Engin AYDIN'ın "Yücelcim iyi günler" dediği, Yücel Y.'nin "Meraba hayatım nerdesin görüşmemiz lazım ya" dediği, Engin AYDIN'ın "Yapmaya" "Olur kaç saat" dediği, Yücel Y.'nin "Erdal Paşayla beraberiz de" "He bir mesele vardı ya hani" "Sen şeyde Kızılay'da mısın" dediği, Engin AYDIN'ın "Olur kaçta saat 6 da Leda da buluşalım Leda pastanesi uygun mu" dediği,

Tape No:8727, 19.08.2008 tarihinde İsmet C. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Engin AYDIN'ın "Şimdi İsmet Paşa aranmıyo mu var mı İsmet paşa gibi bi lider Ecevit bi şovmendi Baykal bi soytarı" dediği, İsmet C.'nin "Hiç sorma" dediği, Engin AYDIN'ın "Bu koltuğu hakediyolar mı" dediği ve görüşmenin devamında Engin AYDIN'ın "Yav Kazım Kolcuoğlu gibi aslan gibi çocuk millet vekilliğine müracat yapıyo ediyo o biliyosun Samsun gençlik kolu başkanlığından gelmedir Kazım Kolcuoğlu İstanbul Baro başkanı" "Adaylığını reddediyo Ziraat Mühendisleri Odası başkanı pırıl pırıl bi çocuk" "Sabih KANADOĞLU' nu listeye almıyo ya" dediği, İsmet C.'nin "Evet ne yapalım" dediği,

Tape No:8728, 26.08.2008 tarihinde Yücel Y. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Engin AYDIN'ın "Bu Yaşar OKUYAN varya" "Partiye gelecekmiş üye kayıt formu alıp üye yapacakmış kendisi daha partiye kayıt olmadı sonra bu adama benim hiç güvenim yok" dediği, Yücel Y.nin "Ya bütün sahtekarları topluyorsunuz kardeşim bu nasıl iş ya bu" dediği, Engin AYDIN'ın "Vallahi billahi ya" dediği, Yücel Y.'nin "Dedim ya onun bi sevgilisi vardı i... onun işini yapmadım diye benim üstüme müfettiş gönderdi sahtekar bir heriftir o ya" dediği, Engin AYDIN'ın "Tabi tabi" dediği, Yücel Y.'nin "Allahalla şey ya yarın bi görüşmemiz lazım arkadaştan bazı haberler var çünkü" dediği, Engin AYDIN'ın "Öyle mi tamam" dediği, Tape No: 11137, 29.08.2008 tarihinde Yücel Y. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Yücel Y.'nin "Nasıldı dün seyretmedin o zaman sen devir teslimi filan seyrettin mi" dediği,

Engin AYDIN'ın "Ettim ettim ya BAŞBUĞ çok iyiydi ya" dediği, Yücel Y.'nin "İlker Paşayı seyrettin değil mi" dediği, Engin AYDIN'ın "Evetya çok iyiydi ya" dediği, Yücel Y.'nin "Dur bakalım değişmezse" dediği ve görüşmenin devamında Yücel Y.'nin "öbürü yine yuvarladı da bu" dediği, Engin AYDIN'ın "Yuvarladı laikle ilgili doğru dürüst bi laf etmedi BÜYÜKANIT dediği, Yücel Y.'nin "Etmedi ya etmedi" dediği, Engin AYDIN'ın "Ne olduğunu" dediği, Yücel Y.'nin "Bence şeyi değiştirmiş tarafı artık o " "Taraf değiştirdi o canım belli olmuş ya" dediği, Engin AYDIN'ın "Bitti bitti o taraf onun başka işleri var herhalde emeklilikte" "Hiçbir Genel Kurmay Başkanına emekli olurken 1 milyon liralık araba tahsis edilmedi" dediği, Yücel Y.'nin "Doğru" dediği, Engin AYDIN'ın "Hiçbir Genel Kurmay Başkanı Laikliğe karşı odak olduğu söylenen bir Cumhursaşkanı döneminde veda etmedi" dediği, Yücel Y.'nin de "Tabi" dediği, Engin AYDIN'ın da "Ve bide şeref madalyası aldı" dediği,

Tape No:8731, 01.09.2008 tarihinde Ömer F. E. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Engin AYDIN'ın "İyi olmaya çalışıyoruz görüyorsun yaşadıklarımızı daha da yaşayacaklarımız tabi az çok belli oluyor bu yaşadıklarımızdan dileyelim güzel günler uzak sürmez" dediği, Ömer F.E.'nin "Gelecek o günler gelecek abi kesin" dediği, Engin AYDIN'ın "Bende o umuttayım Gülen abide öyle diyor hiç moralini bozmamış cumartesi çarşamba günü seninde selamını saygılarını ileticem kendisine" dediği, Ömer F. E.nin "Tabi ki özledim" dediği ve görüşmenin devamında Engin AYDIN'ın "Mümtaz Hocanın da ricası şimdi bu Tuncay da bize katıldı yeniden bir Örgüt" dediği, Ömer F. E.nin "Katıldı mı" dediği, Engin AYDIN'ın "Katıldı evet cumartesi günü seçime girebilmek için çalışmalar yapıyorlar da" dediği, Ömer F. E.'nin de "Evet" dediği,

Tape No:8732, 02.09.2008 tarihinde Yücel Y. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Yücel Y.'nin "Ya bu Amerika bunlar Amerikancı değil mi abi bu Tarafcılar" dediği, Engin AYDIN'ın "Tabi canım Amerikancı tabi" dediği, Yücel Y.'nin "Amerika Tayyib i sildi demek ki abi" dediği, Engin AYDIN'ın "Bu o demektir tabi ya" "Çok enteresan bana da çok enteresan ya biraz evvel İlhan abiyle konuştum haberi var mı acaba neyse o öğrenmiştir onu" dediği ve görüşmenin devamında Engin AYDIN'ın "Yav neler seyredicez ya ve ortada parti yok biliyo musun aha CHP nin hali BAYKAL' in demecini okudun mu bugün parti meclis toplantısını" "Hantal bi parti haline geldik diyo" "Ulan getiren sen değil misin şerefsiz" dediği,

Tape No: 11138, 03.09.2008 tarihinde Yücel Y. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Engin AYDIN'ın "Kocaeli 'ndeki şey komutan Korgeneral, Hurşit TOLON ve şeyi şimdi Genel Kurmay bildirisi de açıklandı Korgeneral Kolordu Komutanı , Hurşit TOLON ve Şener ERUYGUR u Türk Silahlı Kuvvetleri adına ziyaret etmiştir" dediği, Yücel Y.'nin "Aa bak" dediği, Engin AYDIN'ın "Evet" dediği, Yücel Y.'nin "Müthiş İlker Paşa nın şeyidir bu ya" dediği, Engin AYDIN'ın "Evetya evet" dediği ve görüşmenin devamında Yücel Y.'nin "Zaten bugün biri nin Kuvvet Komutanın birinin mesajı vardı ... bişey diyor ya zaten" dediği, Engin AYDIN'ın "Ne olduğu belli değil diyor evet Hava Kuvvetleri Komutanı" dediği, Yücel Y.nin "Evet he ben ... Müşterek alınan bi karar" dediği,

Tape No:8735, 08.09.2008 tarihinde Turan K. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Turan K.'nın "Ben işte o Kent konusunu konuştum" "Şeyle de öbürüyle de" dediği, Engin AYDIN'ın "Öyle mi" dediği, Turan K.'nın "Onu he ondan sonra dedim ki ya onu öyle bi önemsiyor öyle bi önemsiyor öyle bi önemsiyor yani diyorum ki ya orda " "Orada rakı içiliyodu dedim ya rakı içiliyordu siz onların ordaki insanların yani rakı içilen yerde adamlar savcı bile bunu sormadıktan sonra sizin bunu kurcalamanızın ne yararı var ya" dediği, Engin AYDIN'ın "Tabi ya tabi ya" "Yani çok önem veriyo de mi bu Kent toplantısına" dediği, Turan K.nın "Çok önem veriyo yani bu diyo ben diyo yav diyorum ki iddianamede oranın adı geçmiyo " "Oranın adı geçmiyor orayı onlar bile itibara almamışlar" "Savcı bile dikkate almamış" "Siz niye dikkate alıyosunuz bunu" dediği, Engin AYDIN'ın "İsimler ille verilsin ya diyo ya kim katıldı diye ya" dediği, Turan K.'nın "Evet ben şimdi konuştum avukatı da ordaydı avukatının yanında söyledim" "Bi kere dedim ceza hukukunda bak arkadaşım burda dedim avukat" “İddiayı ispatı savcı yapar" "Sen ispat etmek durumunda değilsin" "Senin öyle bi yükümlülüğün yok" "Gizli toplantı hangi gizli toplantıysa savcı söylesin" dediği, Engin AYDIN'ın "Tabiya" dediği,

Tape No:8737, 09.09.2008 tarihinde Suay K. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Engin AYDIN'ın "Şey panikte Hurşit Paşa panikte" "Kent otel toplantılarına katılanların isimlerini istiyor bilmem ne istiyor neyse Turan onu ikna etmiş" "Turan onu ikna etmiş" "Yani olacak şey değil yav o niye verelim ne var burada" "Daha iddianame diye bir şey yok iddianame çıksın ortaya" dediği, Suay K.'nın da "Tabi tabi yani" dediği, Engin AYDIN'ın "Paniğe gerek yok ki" dediği,

Tape No:8739, 12.09.2008 tarihinde Yücel Y. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Yücel Y. 'nin "Erdal 'a Erdal 'a söyledim çok memnun oldu rahatladı" dediği, Engin AYDIN'm "İyi iyi aman iyi aman iyi seni bana Allah gönderdi demiş ya Turan a bizimki" dediği, Yücel Y. 'nin de "Hur Hurşit mi ?" dediği,

Tape No:8744, 15.09.2008 tarihinde İlkay S. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Engin AYDIN'ın "Bu muntazaman değil periyodik olarak değil zaman zaman yapılan toplantılardı Hurşit Paşa da çok güzel konuşmalar yapardı o toplantılara geldiği zaman şimdi bu toplantılarda belli isimleri açıklamak son derece mahsurlu" dediği, İlkay S.nin "Evet" dediği, Engin AYDIN'ın "Doğru değil" "Yani ispiyonculuk olur kimin ispiyonculuğu mesela bu davanın gideceği" dediği, İlkay S.nin "Anladım anladım Engin bey" dediği,

Tape No:l 1142, 16.09.2008 tarihinde İlhan SELÇUK ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Engin AYDIN'ın "Abi sana bi şey söyleyeyim mi rüşveti kelam değil ama bak" "12 Martta ne kadar yakışıklıysan hala öylesin yani" dediği, İlhan SELÇUK'un da "Sağol sağol" dediği,

Tape No: 11144, 17.09.2008 tarihinde Selman P. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Engin AYDIN'ın "Geçmiş olsun ama şimdi ben Tamer Paşa ile konuştum" dediği, Selman P.'nin "Evet" dediği, Engin AYDIN'ın "Hastahanedekiprofösör GATA ' dan ayrılma bir albaymış" "Her türlü ihtimam gösteriliyormuş endişeye gerek yok demiş Tamer Paşaya" "Evet ilgiliprofösörde GATA dan ayrılma bir albaymış" dediği, Selman P.nin "Kocaeli Devlet Hastahanesi..." dediği ve görüşmenin devamında Engin AYDIN'ın "Beni de şey için Hurşit TOLON Paşa yazdırmış Kent toplantılarını anlat diye" dediği, Selman P.'nin "Güzel" dediği, Engin AYDIN'ın "Ben o isimleri verebilirmiyim yazık günah değil mi dedim yani" "Bana avukatı aradı beni kimler katılıyor onu söyleyin o söylenir mi yani ne gereği var" dediği,

Tape No:8749, 24.09.2008 tarihinde Yücel Y. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Engin AYDIN'ın "4 tane teğmen ihtilal mi yapacak" dediği, Yücel Y.'nin "Ya hiç olur mu öyle şey ya olur mu yazık günah çocuklara ya vallahi billahi ya" dediği, Engin AYDIN'ın "Tabi canım tabi ne umutlarla bitirdiler o okulları" dediği, Yücel Y.nin "Kimsede sahip çıkmadı baksana ya" "/... Paşa bile" "Sahip çıkmadı olacak iş değil ya bu nasıl iştir ya" dediği, Engin AYDIN'ın "Bilmiyorum valla Allah sonumuzu hayır etsin Yücelcim ne ise sen dinlen güzelce" "gelince konular çok birikecek zaten" dediği,

Tape No:8758, 10.10.2008 tarihinde Yücel Y. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Yücel Y.'nin "Gittim orda bişeyler anlattı ama şimdi telefonla söylenmez" dediği, Engin AYDIN'ın "Öyle mi" "Ne gibi yani" dediği, Yücel Y.'nin "Bu başsavcılık harekete geçiyormuş galibada ..." "şey için işte bu DANIŞTAY şeyini hallediyoruz ya" dediği, Engin AYDIN'ın "he he geçti geçti ya Ahmet in anlattıklarının yüzde ellisi palavradır inanma laf aramızda" dediği,

Tape No:8788, 24.10.2008 tarihinde Mustafa BALBAY ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Engin AYDIN'ın "BALBAYGüneş Gazetesine baktın mı Emin'e bugün" "olduğu gibi Kent Toplantılarını anlatmış ya ve kendine pay çıkartarak ne gereği var bunların ya" dediği, Mustafa BALBAY'ın "İşte dedim ... hepsi hepsi" dediği, Engin AYDIN'ın "Ne gereği var ya vallahi yani hiç hiç gereği yok yani işallah pazar günü bunları tekrar etmez şeyde" dediği, Mustafa BALBAY'ın "Yok yok etmez abi” dediği, Engin AYDIN'ın "İnşallah ya yani gereksiz ya Cumhuriyet kendisine arka sayfada yer vermişte onun için kabul etmemiş bunları ekliyor ya çocuk bu ya vallahi çocuk dediği,

Tape No:8789, 24.10.2008 tarihinde Yücel Y. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Engin AYDIN'ın "son kitabını okudun mu Emin' in" dediği, Yücel Y.'nin "Okumadım yok" dediği, Engin AYDIN'ın "Kent toplantılarını yazıyo ya ve bugün de Güneş gazetesinde manşetten vermiş kent toplantılarını" dediği, Yücel Y.'nin "Yapma ya" dediği, Engin AYDIN'ın "Vallahi billahi ya bu bu" dediği, Yücel Y.'nin "Hasta bu ya" dediği, Engin AYDIN'ın "Hasta resmen hasta ya şey" "Ortaya o kadar kendini ben oldum ben ne oldum delisi oldu ki hata yapacaktı bu lan Kent toplantılarından niye bahsediyosun sana ne" dediği, Yücel Y.'nin "Şey var mı ya orda isim misim var mı öyle" dediği, Engin AYDIN'ın "Generaller katıhyodu işte şeyin adını vermiş Hurşit TOLON' un" "Şener paşa nın generaller diyo ilhan Selçuk diyo geliyodu diyo gazeteciler vardı saygın insanlar vardı belediye başkanları vardı falan filan yani" dediği ve görüşmenin devamında Engin AYDIN'ın "Ulan Taksim toplantılarını bile inceliyo adamlar ne gereği vardı yani kahramanlık yapıyo aklınca" dediği, Yücel Y.'nin "İşte Hurşit TOLON un Hurşit TOLON un savunmaya yazmasına gerek yok artık" dediği, Engin AYDIN'ın "Tabi canım tabi tabi tabi" dediği, Yücel Y.'nin "Herifin" dediği, Engin AYDIN'ın "Kitabına koymuş" dediği, Yücel Y.'nin "Herifin de aleyhine olmuş he" dediği, Engin AYDIN'ın "Kitabına bugün Güneş gazetesi manşetten bi uğrarsan al da bi bak" dediği, Yücel Y.nin "Aliyim aliyim bakiyim" dediği, Engin AYDIN'ın "He al da bi bak" dediği, Yücel Y.'nin "Yav herifin aleyhie oldu bu Hurşit in" "O şey diyo duya" "Arada sırada uğruyorum işte misal davet" dediği, Engin AYDIN'ın "Evet devamlı her toplantıya katıhyodu diyo canım" dediği, Yücel Y.'nin de "Buyur işte gördün mü" dediği,

Tape No:8803, 04.11.2008 tarihinde Mustafa BALBAY ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Engin AYDIN'ın "BALBAY bi akşam bi şey yaparız belki değil mi önümüzdeki günlerde ha" dediği, Mustafa BALBAY'ın "Yaparız abi ya ne demek yaparız abi" dediği, Engin AYDIN'ın "Mesela Perşembeyi yaz bi tarafa ya" dediği, Mustafa BALBAY'ın "Tamam abi peki planlayalım abi" dediği, Tape No: 11148, 04.11.2008 tarihinde Öznur Z. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Öznur Z.'nin "Sökülürse arkası gelir bütün yaz bi yere gitmedik ki bu kayıt mayıt yaptık şey yaptık bu işi biraz ayağa kaldırdık diye sevinirken bu çocuğun tabi hapis olması Tuncay ÖZKAN in çok kötü oldu böyle bi durum var yani siz" dediği, Engin AYDIN'ın "Tuncay' in bu başına gelen olayda bizim için gerçekten derin bi üzüntüdür. " "Tabiki tabiki Öznur Hanım artı artı Tuncay 'in dışında bunu size özel olarak arz ediyorum bu Yaşar OKUYAN ve ALEMDAR Hoca'nın anlamsız bi takım şeyleri var tavırları var" "Yaşar OKUYAN' in ve ALEMDAR Hoca 'nın bütün bunlar biliyorsunuz MHP kökenlidir her ikiside " "Her ikisi de MHP kökenlidir ve ben Tuncay 'ı ta Cumhuriyet muhabirliğinden tanırım Ankara 'da" dediği,

Tape No:8822, 11.11.2008 tarihinde Serdar ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Engin AYDIN'ın "Bu arada sağlığını ihmal etme Serdar çok çetin günlere hazırlıklı olalım" dediği, Serdar'ın da "Hazırım abiciğim" dediği,

Tape No:8835, 25.11.2008 tarihinde Sefa ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Sefa'nın "işte biz kaç kişiyizle olan ilişkiler bir bir dondu" "Tuncay bey çıkıncaya kadar dondurdular" "Dolayısıyla şimdi de kendileri partide istifalar yapıyorlar" "Burdan istifa ederek yeni partiye geçsin diye talimat ve karar almışlar" dediği, Engin AYDIN'ın da "Evet" dediği, Sefa'nın "Onu onu uyguluyorlar" dediği, Engin AYDIN'ın "Ya bu kesin Tuncay'ın bilgisi dahilinde oluyor tabi bunlar" "Anlıyorum anlıyorum tabi o Yaşar OKUYAN'in dümenleri bunlar" "Bu entrika hep var bunlarda ve olacaktır Tuncay'ı da herhalde kendi taraflarına çektiler " "Biz bugüne kadar biz bu güne kadar direndik bundan sonra da direniriz Sefa bey" dediği,

Tape No:8837, 26.11.2008 tarihinde Mustafa BALBAY ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Engin AYDIN'ın "O bana söylediğin konuyu arkadaşlar takip ediyo BALBAY' dediği, Mustafa BALBAY'ın "Tamam Engin abicim ..." dediği, Engin AYDIN'ın "Tamam mı yani şimdilik söyleyecem bu kadar" 'dediği, Mustafa BALBAY'ın "tamam Engin abi" dediği, Engin AYDIN'ın "Ben de yarın gidiyorum senin Zafer' le kulağını çınlatmaya" dediği,

Tape No:8838, 26.11.2008 tarihinde Teoman Ü. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Engin AYDIN'ın "Sayın Bakanım şükürler olsun kavuşturana ya" dediği, Teoman Ü.'nün "Niye aramıyorsunuz oğlum bu Ergenekondan hepiniz korktunuz ya" dediği, Engin AYDIN'in "Ben senide bulaştırırım diye ödüm kopuyor hiç değilse dostlarıma zarar gelmesin" dediği, Teoman Ü.'nün "Seni daha içeriye almadılar mı" dediği, Engin AYDIN'ın "Hayret bir şeysin ya" dediği, Teoman Ü.'nün "İlhan SELÇUK halbuki O organize ediyor demiş senin için diye" dediği, Engin AYDIN'ın "Kabahatli mi olduk yani aynen ya aynen ya koca Orgeneral adamdaki paniğe bak ya Hurşit TOLON" dediği, Teoman Ü.'nün "Hurşit TOLON" "Seni ihbar etmiş" dediği, Engin AYDIN'ın "Evet ya" dediği, Teoman Ü.'nün "Neyse biz tipten kurtarıyoruz bakıyorlar dıştan bundan bir b... olmaz diye" dediği ve görüşmenin devamında Teoman Ü.'nün "İyi sende arada bir topla bizi aga" dediği, Engin AYDIN'ın "Olur otururuz çok özledim seni zaten" dediği,

Tape No:8850, 24.12.2008 tarihinde Mustafa BALBAY ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Engin AYDIN'ın "şimdi Yücelcimle beraberiz 15 ocakta Yücel'in sırası" dediği, Mustafa BALBAY'ın "Evet abi" dediği, Engin AYDIN'ın "Yücel diyoki İlhan abiyi de davet ediyo ayrıca edecek sende bu ara söyle" dediği, Mustafa BALBAY'ın "Tamam" dediği, Engin AYDIN'ın "Hem gelir bizim yemeğe hemde o otelde kalır İlhan abi Yargıtay da" dediği, tespit edilmiştir.

Şüpheli Engin AYDIN' in telefon irtibatları ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda,

1 Mustafa Ali BALBAY 329

2 Muhittin Erdal ŞENEL 73

3 Mehmet Şener ERUYGUR 210

4 Ahmet Hurşit TOLON 54 kez görüştüğü tespit edilmiştir.

e-Örgütsel İrtibatlar,[değiştir]

Tape No: 1838, 19.02.2008 tarihinde İlhan SELÇUK ile Mustafa BALBAY arasında yapılan telefon görüşmesinde özetle; Mustafa BALBAY'ın "Şimdi burda da BAYKAL ile sizin ile konuştuktan sonra" dediği, İlhan SELÇUK'un "Tamam BAYKAL olayı." dediği, Mustafa BALBAY'ın "Şimdi BAYKAL olayı siz söylediniz ya aralık buluşmasında BAYKAL' a biraz aç diyelim dediniz bir heyet olsun dediniz sonrasında Engin abi üzerine aldı onu biz küçük bir grup toplandık işte Sabih KANADOĞLU, Alpaslan hoca, ben işte Yargıdan bir kaç kişi falan şimdi resmen her kafadan ayrı bir ses çıktı yok işte BAYKAL' a gidilip bu denir mil şu denilir mi bu denmez falan mesala Alpaslan I. CHP de siyaset yapmak istiyor gidelim söyleyelim ve bende heyette olayım bende burda siyaset yapacağım diyeyim diyor o zaman sizin söylediğinizin şeyi kaçıyor yani siz genel bir aç diye önermiştiniz ya aralık ayında, " "Sabih KANADOĞLU hiç bir yararı olmaz gitmeyin diyor sonunda da Engin abi dedi ki BALBAY sen bir konuşsan BAYKAL ile buralarda insanlar konuşuyor toplanıyorlar yine de nihai olarak CHP de bütünleşme CHP nin açılması ile birşeyler sağlanır diyorlar diye bir konuş bakalım olduk abi biliyor sunuz. Ben BAYKAL ile telefon ile konuştum telefonlarda olmazdı zaten bu, bir kere yüz yüze görüşmede oda yanlış anlamış 3-4 kişi vardı görüşmede orda da açmadım. Özeti bugün 16:30 da baş başa bir çay içeceğiz." "Orada diyorsanız BALBAY hiç bir konuyu açma bende efendim ne var ne yok demek için uğramıştım der dönerim yani ama derseniz ki işte bu tür toplantılar var insanlar biraz CHP den açılım bekliyor bu kongre sürecinde şöyle olması lazım gibi bir şeyde diyelim diyorsanız onu da söyleyeyim diyorum abi yani özet bu." dediği,

Tape No:3842, 07.03.2008 tarihinde Doğu PERİNÇEK ile Bedri arasında yapılan telefon görüşmesinde özetle; Bedri’nin "Tümep bir yemekli toplantıya davet etti" "Bizim partide Karanlık vardı Nusretle gidecektik söyledim ben Nusrete hafta sonu bana telefon açmıştı" Ya şimdi aslında çok benim beklemediğim bir katılım di herkes vardı orda" "İlhan SELÇUK, Hurşit TOLON, Şener ERUYGUR, YARSAV Başkanı, bu Danıştay , Yargıtay , Üniversitelerden bayağı seçkin bir topluluktu 70 kişi vardı Şener ERUYGUR bayağı da uzun sürdü yedide başladı on birde bitti dört saat süren toplantı oldu" "Şener ERUYGUR yani bir araya gelmek gerekir Ulusalcıların birleşmesi gerekir diye özeti bu olan birazda halkı suçlayan bu cumhuriyet mitinglerinde toplandı bu kadar kalabalıklar ne oldu bir şey çıkmadı öyle bir konuşma yaptı" "Sinan Hoca bildiğin konuşmasını yaptı yani oralı çok partili rejime geçmekle şey yapıldı diye onun dışında dört-beş kişi konuştu ama hep böyle bir çözümü olmayan bir çok fazla umutta taşımayan böyle gazı dağılmış konuşmalar yaptık şeyde sonra ben söz aldım" "Ben eleştirdim bunları yani şey gibi uygun bir dille eleştirdim " "Birde yani dedim halkı hem Sinan Hoca yanımda oturuyordu birazda ona takılarak başladım zaten " "Dedim Sinan Hocam her zaman böyle söyler ama dedim halka bir kabahat niye buluyoruz yani milyonlarca toplandı adamlar doğru talepler ... sonra biz kürsüden dedik ki sağdakiler MHP ye soldakiler CHP ye oy versin" "Yani öncüleri önderlik etme durumunda olanlar yanlış hedef gösteriyoruz ve o potansiyeli dağıtıyoruz sonrada halkı suçluyoruz şu oldu bu oldu diye ben öyle söyleyince Şener ERUYGUR durduğu yerden biz söylemedik dedi" dediği, Doğu PERİNÇEK'in "Keşke şeyi esas söyleseydin o gün indirmek ve Milli bir hükümet kurmak mümkündü ona yanaşmadı Şener ERUYGURLAR Cumhurbaşkanı istifaya davet etseydin ..." dediği, Bedri'nin de "Sonrasında bitiminden sonra sonra İlhan SELÇUK en sonunda bir kapanış konuşması yerine geçecek bir konuşma yaptı ama oda böyle Orduya karşı kırgınlığını ve eleştirilerini özeti oydu yani" "Bu hem Iraktan çekilme konusu hem de genel olarak tutumuyla ilgili böyle çok şeyler bekleyen ve beklediğini bulamayan" "Bir hayal kırıklığı içerisinde özeti o olan bir konuşma yaptı" "Yani çok uzun bir konuşma yaptı ama özeti buydu yani böyle bir hayal kırıklığı konuşması işte bir araya gelelim tekrar o toplantılar bu sefer bu .... ödül verme vesilesiyle toplanmıştı ama anladığım kadarıyla bu heyet toplanıyor" "Bir ay sonra" "Tekrar bir araya gelelim falan diye öyle şeylerde geçti konuşmalar içinde" "Şahin ... çok güzel bir konuşma yaptı abi konuşma sırasında iki sefer Aydınlıktan bahsetti yeni bir yayınından Erdoğan 'la ilgili yaptığı bir yayını bir sefer ... bir sefer de kendisinin yürüttüğü ... Aydınlık ve Cumhuriyet ikisini beraber ... söyledi ama güzel bir konuşma yaptı birde çok birikimli tabi olağan üstü birikimli ve kendi alanında çok güzel bir konuşmaydı onu değerlendirmemiz gerekiyor bizim" "Sonra bittikten sonra da işte bu konu o konuşmanın benim konuşmaya olumlu şeyler aldım Alev Coşkun geldi ben tanımıyordum Alev Coşkunu" dediği, Doğu PERİNÇEK'in "Bunların hepsi zavallı halkı örgütlemek istemeyen ve bütün umutları Ordu olan adamlar yani" "Orduyla yatıp Orduyla kalkıyorlar kendileri bir şey yapmak istemiyorlar" "Fakat buralarda çözüm göstermek lazım yani mesela o şeyle ilgili olarak ta Cumhuriyet mitingleri o zaman bu Hükümeti indirme şansı vardı" "O taktiklerde ... ama benim ... Şener ERUYGUR falan yan çizdi bunlar zavallı adamlar ya bir hedefi olmayan bir planı olmayan zavallı adamlar" dediği,

Tape No: 8868, 03.05.2008 tarihinde Muhittin Erdal ŞENEL ile Yücel Y. arasında yapılan telefon görüşmesinde özetle; Muhittin Erdal ŞENEL'in "Ya dün Engin telefon etti bu yemek varmış şeyde Göksuda sekizinde nedir o" dediği, Yücel Y.'nin "A ne biliyim o şey var ya işte kent kentte olan " "Toplantıdan işte 15 kişilik küçük bir grup yapıp ta bir araya gelelim" dediği,

Tape No: 8900, 12.08.2008 tarihinde Muhittin Erdal ŞENEL ile Bülent TOLON arasında yapılan telefon görüşmesinde özetle; Bülent TOLON'un "Sizden de bi ricası var" dediği, Muhittin Erdal ŞENEL'in "Buyursun" dediği, Bülent TOLON'un "şimdi bu Kent otel de yapılan toplantılar" "bu toplantılarda Engin AYDIN Bey galiba" "o toplantılara katılanların listesini rica ediyor abım" "bana dedi ki Erdal ahinle bi görüş" "O toplantıya katılanların önemli isimlerin işte katılanların bir listesini dedi lütfen bana işte bi senin kanalınla Erdalcım ulaştırıversin der" dediği. Muhittin Erdal ŞENEL'in "tamam ben konuşayım arkadaşımla" dediği,

Tape No: 8896, 23.06.2008 tarihinde Muhittin Erdal ŞENEL ile Yücel Y. arasında yapılan telefon görüşmesinde özetle; Yücel Y.'nin "Binayı değiştirdiler işte SEZER mezer bilmem ne BAYKAL filan herkes" dediği, Muhittin Erdal ŞENEL'in "Geldi" "İyi iyi aman ha yanlış anlaşılmasın ona göre" dediği, Yücel Y.'nin "yok biz dinleniyoruz zaten" dediği, Muhittin Erdal ŞENEL'in "İyi Engin de yanındadır mutlaka" dediği, Yücel Y.'nin "Engin de yanımda bizim Atatürkçü Düşünce Derneği Tamer paşa falan herkes burda yani" dediği,

Tape No:8901, 12.08.2008 tarihinde Muhittin Erdal ŞENEL ile Yücel Y. arasında yapılan telefon görüşmesinde özetle; Yücel Y.'nin "Efendini" dediği, Muhittin Erdal ŞENEL'in "He ya şu Engin AYDIN'ı da bulabilir miyiz" dediği, Yücel Y.'nin "Engin AYDIN sabah konuştum evde o" dediği, Muhittin Erdal ŞENEL'in "Ya onu bi onu da çağırsan bişey konuşmamız lazım" dediği,

Tape No:8903, 19.08.2008 tarihinde Muhittin Erdal ŞENEL ile Ayla TOLON arasında yapılan telefon görüşmesinde özetle; Ayla TOLON'un "şunun için dedi o Kent otelinde yemek veren kişi Engin bey miydi öyle bi isim gibi" dediği, Muhittin Erdal ŞENEL'in "Engin Bey evet Engin Bey" dediği, Tape No: 8864, 26.08.2008 tarihinde Muhittin Erdal ŞENEL ile Bülent arasında yapılan telefon görüşmesinde özetle; Bülent'in "Orada Engin AYDIN mıdır nedir" dediği, Muhittin Erdal ŞENEL'in "Evet" dediği, Bülent'in "Bilmem ne bir bey var işte o mu onun vesilesiyle mi yani bizi beni oraya davet ediyorlardı gidiyordum ben" dediği, Muhittin Erdal ŞENEL'in "Evet evet" dediği, Bülent'in "Biz davete icabet ediyorduk benim ahimden Erdal ahimden sen bir zahmet selamlarımı söyle sorum şu" "Kim davet ediyordu kim davet etti" dediği, Muhittin Erdal ŞENEL'in "Evet şimdi o şeyde yemekli toplantıda o gün kararlaştırılıyordu mesala ne zaman toplanılacak diye o zaman toplanıyordu yemek yeniyordu zaten bu peryodik değildi bide yani bir ay oluyordu bir ay olmuyordu filan öyle yani ama yani böyle resmi bir davet filan yoktu o gün mesala o son yemekte bir daha ne zaman yemek yiyelim deniyordu şuanda yemek yiyelim deniliyordu o zaman toplanılıyordu" dediği, Bülent'in "peki bu atıyorum şimdi laf olsun diye bu ismi geçen zat bu ne bileyim bana söylediği Engin bey diyelim Engin bey böyle bir telefonla da olsa devet mi odiyordu" dediği, Muhittin Erdal ŞENEL'in "Yok hayır mesala diyorum ya son yemek yendi bir daha ne zaman yemek yiyelim deniyordu toplanıp yemek yiyelim şu gün herkes o gün işi olmayan geliyordu..." dediği,

Tape No: 8908, 21.09.2008 tarihinde Muhittin Erdal ŞENEL ile Yücel Y. arasında yapılan telefon görüşmesinde özetle; Muhittin Erdal ŞENEL'in "TOLON 'da bişey yok değil mi TOLON için" dediği, Yücel Y.'nin "Yok oda yok bu Atatürkçü Düşünce Derneği dün şey yapmış Engin aradı da dün itiraz etmişler" "Bugün biraz önce de karar çıkmış" dediği, Muhittin Erdal ŞENEL'in "İyi bari ya inşallah TOLON da ayrılır tahliye olur" dediği,

Tape No: 8913, 29.10.2008 tarihinde Muhittin Erdal ŞENEL ile Yücel Y. arasında yapılan telefon görüşmesinde özetle; Yücel Y.'nin "İyiya biz de bu Çay Yolu nda Engin in evi var ya bi tane " "Onun yanında bi Leda diye pastane var orda saat 4 te orda toplandık da " "Çay yolunda oturanlar toplandı" dediği tespit edilmiştir.

Şüpheli Muhittin Erdal ŞENEL'in Emniyette alman ifadesinde;

Engin AYDIN'ı Kent Otel toplantılarında tanıdığını, ayrıca kendi arkadaşlarıyla beraber oldukları gruplarının bulunduğunu, bu grupta; Yücel Y., Engin AYDIN ve bu grubun çoğunluğunun yargı mensubu olduğunu, bu toplantıların ayda bir yapıldığını, zaten kendisinin de az katıldığını, daha sonra bu toplantılara katılmamaya başladığını, Engin AYDIN'la telefonla ve yüzyüze arada sırada görüştüğünü, Kent otel toplantılarına üç yada dört defa katıldığını,

Ahmet Hurşit TOLON, Mehmet Şener ERUYGUR, İlhan SELÇUK, Mustafa BALBAY, Sabih KANADOGLU, Engin AYDIN, Yücel Y. ve isimlerini hatırlamadığı dönemin emekli ve çalışan Yargıtay ve Danıştay üyeleri, dönemin emekli ve çalışan rektörleri ve öğretim üyeleri, dönemin Ankara Vali Yardımcılarından 3 kişi, TSK'nın emekli olmuş subayları, GATA'dan birkaç tane profesör ve daha isimlerini ve görevlerini hatırlamadığı birçok kişinin bu toplantılara katıldığını, bu toplantıların herkese açık olarak yapıldığını,

Bu toplantıların nasıl ve kim tarafından organize edildiğinden bir bilgisinin olmadığını, ilk nasıl başladığını bilmediğini, ilk defa kendisini Yücel Y. veya Engin AYDIN'm davet ettiğini, kendisinin burada sadece ulusal ve uluslararası sorunların konuşulduğuna şahit olduğunu, örnek olarak; uluslararası terörizm, PKK, Kuzey Irak meselesinin konuşulduğu toplantılara bizzat katıldığını, bunun dışında da konuşulduğunu bildiği konuların Türkiye'nin tarım politikaları, yüksek öğrenim sorunları, Türkiye'de yargının işleyişi ve sorunları gibi konuların konuşulduğunu duyduğunu,

Engin AYDIN'ın Kent otel toplantılarmdaki rolü sorulduğunda; Hurşit TOLON'un kendisine Engin AYDIN'ın Kent Otel toplantılarının sekretaryasını yürüttüğünü söylediğini, Sanık Mustafa BALBAY'ın dijital verileri içerisinde yer alan "25.TXT" isimli metin dosyası ile ilgili olarak; söz konusu toplantının belirtilen yerde gerçekleştiğini, katılan kişilerin doğru olduğunu, başka kişilerin olup olmadığını hatırlamadığını, kendisinin söylediği sözler olarak kendisine okunan metnin mealen doğru olduğunu, yalnız burada herhangi bir kişiyi yönlendirme ya da birilerine talimat vermenin söz konusu olmadığını, kendisinin merkez dağıtımın kurulacağını öğrendiğinde Doğan dağıtımda olan dağıtım tekelinin kırılması düşüncesini ülke adına faydalı bulduğunu ve kendi kişisel düşüncesini açıkladığını, Sanık Ahmet Hurşit TOLON'un Emniyette alınan ifadesinde;

İlhan SELÇUK'u Cumhuriyet gazetesindeki köşe yazılarından dolayı tanıdığını, İlhan SELÇUK'un Ankara Kent otelinde yaz ayları dışında ayda bir kez düzenlenen yemekli toplantılara katıldığını, bu toplantılarda gördüğünü, toplantılarda düşüncelerini anlattığını, Kent Otelde yapılan yemekli toplantıları, eski gazeteci olduğunu bildiği Engin isimli bir şahsın bildirdiğini, İlhan SELÇUK'un Ergenekon soruşturmasında gözaltına alınması sonrasında, bu yemeklerin bir daha düzenlenmediğini, Sanık Mehmet Şener ERUYGUR'un Savcılıkta alman ifadesinde;

Mustafa Ali BALBAY'ı Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi olması vasıtası ile tanıdığını, zaman zaman Ankara'da İlhan SELÇUK'un da katıldığı Kent Otelde ayda bir yapılan yemekli toplantılara katıldığı zaman karşılaştıklarını, bu toplantıların mutat ayda bir yapıldığım, yaklaşık 60-70 kişi katıldığını, genellikle siyaset, medya, emekli askerler, valiler, üst düzey bürokraside görev yapmış olan yargıçlar, fikrine düşüncesine değer verilen kişilerin bu toplantıya katıldıklarını, bu toplantıların herkesin yemek ücretini kendi ödediği toplantılar olduğunu, kendisinin de bir kaç defa bu toplantılara katıldığını, her toplantıda bir kişinin güncel bir konuda takdim yaptığını, diğerlerinin de düşüncelerini sunduklarını, konuşulanların orada kaldığını, herhangi bir şekilde basma veya başka bir kuruma bildirilmediğini,

Sanık Mehmet Şener ERUYGUR'un Kadıköy ilçesi Fenerbahçe Mahallesi Iğrıp Sok. Fenerbahçe Orduevi No:2 K:l adresinde yapılan aramada bulunan 26793O1F3PX1LY seri numaralı hard disk içinde bulunan DOC isimli klasörde; -" Genel Yönetim Kurulu" isimli word belgesinin bulunduğu, belge içerisinde; "Genel Yönetim Kurulu" başlığı altında;

1 Orgeneral (E) Şener ERUYGUR

............. 4 Prof Dr. Ferit BERNAY

5. Prof. Dr. Mustafa YURTKURAN

............. 7. Prof. Dr. F. HİLMİOGLU 25'e kadar devam ediyor. Bilim ve Panışma Kurulu

2. Prof. Dr. Erol Manisalı

.............

8.Av. Engin AYDIN 18 kişinin ismi bulunmaktadır.

Basın, Yayın, Halkla İlişkiler Kolu

...................

3. Tuğamiral (E) ilker GÜVEN

..................

5. Ergun POYRAZ

.................

Sanık Mustafa Ali BALBAY'ın 05.03.2009 tarihli savcılıkta alınan Ek ifadesinde; Engin AYDIN'ın gazetenin (Cumhuriyet) avukatı olduğunu, Erdal ŞENER, Levent ERSÖZ, Engin AYDIN, Hurşit TOLON, Şener ERUYGUR' un katıldığı aylık veya haftalık toplantıların bazılarına katıldığını, bu toplantıları farklı kişilerin organize ettiğini, bu toplantıların bazen restoranlarda olduğunu, her zaman bu toplantıların yeri ve zamanının değiştiğini, bu yemeklere katılanların yemek ücretlerinin kendilerinden alındığını,

Kendisine ait dijital veriler içerisinde yer alan "25. TXT' isimli metin belgesi ile ilgili olarak; Bu yemekli toplantıya kendisinin misafir olarak davet edildiğini, buradaki davet veren şahsın kim olduğunu hatırlamadığını, burada yapılan görüşmede genelde Ankara siyasetinde rutin olarak konuşulan sözlerin olduğunu, bu konuşmayı yapan EŞ olarak kısaltma ismi olan kişinin Erdal ŞENEL olabileceğini,

Kendisine ait dijital veriler içerisinde yer alan "14 Kasım 02-Perşemb -Mini ehli dil... gazi orduevinde. Yener, Artuk, Aydın, Erdal, Önal." ile başlayan not ile ilgili olarak; burada geçen "mini ehli diP'in o dönemdeki gruplardan biri olduğunu, ismi geçen şahıslarda yemeğe katılan kişiler olduğunu, ancak "mini ehli diV'm bir yemek yeme grubu olduğunu, sonradan bu grubun dağıldığını, "Mini ehli diVm açıklamasının da dil ehli demek olduğunu, bu ismi kimin verdiğini hatırlamadığını,

Kent Otel toplantılarını haber verenin Engin AYDIN olduğunu, Engin AYDIN'ın kendilerine "şurada ya da burada toplantı var" dediğini, Erdal ŞENEL'in bu toplantılara katıldığım, bildiği kadarı ile İlhan SELÇUK'un geldiği günlere denk getirildiğini, İlhan SELÇUK'un olmadığı zaman kendisinin de katılmadığını, İlhan SELÇUK yokken de bu toplantıların yapıldığını duyduğunu, ancak katılmadığını, İlhan SELÇUK gözaltına alındıktan sonra insanlarda bir araya gelme duygusunun kaybolduğunu, o günden beri toplantı yapılmadığını, toplantıların içeriğinin genelde hukuki konuşmalar ve güncel konuşmalar olduğunu, ayrıca buraya gelen insanların içinde bazı görevli şahıslar olduğundan ve bunların isminin geçmesini istemediğinden pek bu konunun medyada yer almadığını beyan ettiği anlaşılmıştır.

Sanık Mustafa BALBAY'ın dijital verilerinde yer alan "GUN0902.TXT' isimli metin belgesi incelendiğinde;

"12 Eylülperşemb akşam çalgan'da yemek. Yücel Y..., .... Erdal Şenel (Tümg. Gen Kurm. Aidi Muş), Engin AYDIN EŞ- AKP yükseliyor. Tek başına iktidara gelebilir. Bunlar Erbakan'dan daha beter. Erbakan'ı ararız. Laikliği sulandırmak isteyeceklerdir. Merkez sağdan bir kişi onlara geçecekti, sordular. cemsede size de yer ayıralım' dedim... Öyle bir şey olursa AB, ma be dinlemeyiz, ne AB'si yaaa.. 30 Ağustosta Yılmaz'ı çektim, ya bu seçim kararını niye aldınız' dedim. Bir şey diyemedi... böyle şey olmaz... Turgay C... yurtsever adamdır... Dağıtım tekelinin kırılması iyi oldu...1" notunun yer aldığı, Sanık Mustafa BALBAY'ın dijital verilerinde yer alan "25.TXT" isimli metin belgesi incelendiğinde;

"12 Eylül Perşembe günü Ankara'da Çalgan restoran'daki akşam yemeğine katılan kişiler

Tümgeneral Erdal Şenel (Genelkurmay Adli Müşaviri

................

...............

Engin AYDIN (Adalet Bakanlığı Danışmanı

Mustafa BALBAY

Yemekte Tümgeneral ŞENEL'ÎN Turgay C 'le ve Cumhuriyet-C... ilişkisiyle ilgili söyledikleri

- Cumhuriyetin o ilişkisi iyi oldu

- Bu bağlantıyla Cumhuriyet'in önü açılabilir

- Ben C....H bir ölçüde... Hatta iyi tanıyorum... O yurtsever bir işadamı. Bu ülkeye inanan biri

- Sağdan soldan bir şeyler diyen olacaktır. İtibar etmeyin

- Dağıtım tekelinin kırılması da iyi oldu. Dilerim onu başarırsınız. Zor iş ama, sonunu getirin." Notunun yer aldığı,

Sanık Mustafa BALBAY'ın dijital verilerinde yer alan "GUN1102.TXT' isimli metin belgesi incelendiğinde;

"74 Kasım 02-Perşemb

-Mini ehli dil... gazi orduevinde.

Ev sahibi Şenel, ben çok karamsarım dedi devam etti ben Türkiye Cumhuriyeti askıya alınmıştır diyorum. Karamsarım. Çok karamsarım. Bunlar başlangıçta ılıman gelecekler, sonra usul usul girecekler. Kadrulaşacaklar. Fethullah iktidarda... Bunlar ekonomide de başarılı olur. Yastık altındaki paraları çıkarırlar, yeşil sermayeyi getirirler.. Demek ki biz patinaj yapmışız. Bunlarla mücadele ediyoruz dedik ama, boşunaymış. CHP de umut vermiyor... bilmiyorum... karamsarım...

Aynı gün Yarbay Mehmet, Büyükanıt'la görüşmeyi anlattı... Tek Cumhuriyet kaldı demiş bilgi notları sadece bize.."" notunun yer aldığı,

Sanık Mustafa BALBAY'ın dijital verilerinde yer alan "MASAL.TXT' isimli metin belgesi incelendiğinde;

"29 Nisan Akşam Perşembe Grubu toplandı. Erdal bey, Türkiyede artık demokratik yollardan yapılabilcek çok az şeyin olduğunu söyledi. Adamların dini alıp kullandığı geriye bir şey kalmadığını söyledi. Hurşit bey için çok övücü şeyler söyledi. Takıldım: hayatta en hakiki mürşit Hurşittir... Bir numara için molla diyoruz dedi." notunun yer aldığı,

"GUNMAR05.TXT' isimli metin belgesi incelendiğinde;

"22 Mart Salı Akşam üzeri 17.00-18.00'de baş başa görüştük. Koç olayını anlattı. Özbek'le artık işbirliğini geliştiririz, acele etmeyiz. Köşe yazarlarına değindi... izinsiz köşe alanlar dedi. CHP konuşuldu, Sarıgül. Yeni bir oluşum mu mevcutları adam etmek mi, z7a>2c/."şeklinde ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.

f-Delillerin Ve Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi,[değiştir]

Ergenekon silahlı terör örgütü soruşturmasında sanıklar Muzaffer TEKİN, Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK ve soruşturma aşamasında vefat eden Kuddusi OKKIR' dan ele geçirilen 23 sayfadan oluşan "Devletin yeniden yapılanması için öneriler (Mastır plan ön çalışması)" isimli örgütsel dokümanda "Sızma ve denetim süreci" başlığı altında; "...Mevcut devlet işleyişinin analizini yapmak, Mevcut kadrolara alternatif adaylar belirlemek ve eğitmek, Sızma stratejileri geliştirmek (Yargı, Emniyet, Eğitim, Sağlık, İstihbarat, Ordu, Sivil yer altı örgütleri (mafya), sivil toplum örgütleri ve meslek odaları, kooperatifler ve birlikler, medya, camiler ve tarikatlar), Denetleme mekanizmaları oluşturmak..." yazdığı tespit edilmiştir.

Şüpheli Engin AYDIN'ın Ergenekon silahlı terör örgütü nün üyesi olup örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettiği, örgüt yöneticisi sanık İlhan SELÇUK'un talimatları ile KENT OTEL toplantılarını organize ettiği , örgütün propagandasını yapmak ve örgütün kamudaki etkinliğini güçlendirmek amacı ile daha önceden tanıdığı ve irtibatta bulunduğu üst düzey kamu görevlileri ile yargı mensuplarını, ayrıca sanıklar İlhan SELÇUK ve Mustafa BALBAY'ın kendisine bildirdiği isimleri KENT OTEL toplantılarına davet ettiği, bu toplantılarda tüm katılımcıların tasvip edeceği mahiyette güncel konuların tartışılması suretiyle toplantıların devamlılığının sağlandığı, toplantıyı organize edenlerin amaçlarının toplantıya katılanların güvenini kazanarak ileride örgütün kamuda ve yargıda karşılaşacağı problemleri bu şahısların etkinliğinden faydalanarak aşmaya, devletin kurumlarına sızma çabaları kapsamında yapılmasını istedikleri atamaları yaptırmaya veya atanmasını istemedikleri kişileri engellemeye ve istedikleri işlemlerin yapılmasını sağlamaya yönelik olduğu anlaşılmaktadır.

Şüpheliden ele geçirilen belgeler incelendiğinde,şüphelinin sanık İlhan Selçuk'la telefonda görüşmemeye özen gösterdiği ve örgütsel görüşmeleri yapmak amacıyla İstanbul iline gittiği,bazı sivil toplum kuruluşlarını yönlendirmek için yine İlhan Selçuk'un talimatıyla bunların yönetimlerine girmeye çalıştığı, KENT OTEL'de düzenlenen söz konusu toplantıların sanık İlhan SELÇUK'un katılımı olmaksızın gerçekleşmediği, toplantıya katılanların isim listelerinin hazırlandığı ve iştirak etmeyenlerin listede özellikle belirtildiği, toplantıya katılan kişiler arasından tespit ettikleri bazı şahıslarla örgütün amaç ve stratejileri anlatmak ve örgütün propagandasını yapmak amacıyla küçük gruplar halinde planladıkları "Ehli- DiF ve "Perşembe toplantıları" olarak adlandırdıkları gizli toplantılar yaptığı, örgütün belirlediği bazı kişilerin yargı ve bürokraside etkin görevlere atanmaları hususunda toplantıya katılan şahıslar nezdinde girişimlerde bulunduğu, sanıklar Mustafa BALBAY ve İlhan SELÇUK ile irtibata geçerek örgütün amaçlarına uygun olarak kullanabilecekleri kişilerin üniversite yönetimlerine seçilmelerini sağlamak için haksız müdahalelerde bulunduğu, bazı bölgelerde faaliyet gösteren dini gruplar ile ilgili istihbari faaliyetler yürüttüğü belirlenmiştir.

Şüphelinin, ifadesinde tanımadığını beyan ettiği örgüt üyesi Adil Serdar SAÇAN hakkında 2000 yılında açılmış bir dava ile ilgili bazı dokümanların kendisinde bulunmasının örgütsel irtibatlarını ve örgüt üyelerine hukuki problemlerinde nasıl yardımcı olduğu açıkça göstermektedir.

Savunmasında, her ne kadar bir otelde yapılan toplantının gizli olamayacağını beyan etmiş ise de, 14.07.2008 tarihinde Hakkı Ü. ile yaptığı telefon görüşmesinde; "He asıl o neyse evet o neyse o bizi biraz kurtarıyor... rahatlatıyor. Ne yapalım ama ... dillerine doladılar..." "Şeyinde çok büyük yanlışları, Hurşit Paşanın aslında... Olmadık adamlarla gidip dialog kurdu... Ondan sonra toplantıda işte falan kişiler filan kişilerle görüşecek dedi" şeklinde, otel isminin durumlarını kurtardığını ve deşifre olmalarını engellediğini belirterek cevap vermesi, ayrıca örgüt yöneticisi sanık İlhan SELÇUK'un gözaltına alınmasına müteakip bu toplantıların bir daha yapılmamış olması,toplantıyı tertip edenlerin toplantıya katılanlardan dahi gizledikleri ,bir amaçla hareket ettiklerini ortaya koymaktadır.

Şüphelinin, Ergenekon silahlı terör örgütü içinde örgüt yöneticisi konumunda bulunan sanık İlhan Selçuk'a bağlı örgüt üyesi olduğu ve onun talimatları ve örgütün amaçları doğrultusunda faaliyette bulunduğu, gerçekleştirdiği devamlılık ve çeşitlilik arz eden tüm eylemlerinin örgüt üyeliği kapsamında bulunduğu sonucuna varılmakla;

Şüpheli Engin AYDIN'ın eylemine uyan TCK'nın 314/2 ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5. maddeleri uyarınca cezalandırılması ve hakkında TCK'nın 53, 58/9, 63 maddelerinin uygulanması talep edilmiştir.