29 Ekim 1864 tarihli Cerîde-i Askeriyye'nin Gemlik tersanesinde inşa olunmakta olan Meriç ve Utarid gemileri hakkındaki yazısı

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Gemlik tersanesinde inşa olunmakta olan Meriç ve Utarid nam korvet-i hümâyunlarının emr-i inşaları reside-i hüsn-i hitam olarak zat-ı melâik-semat cenâb-ı tac-darinin tersane-i mezkûreye vuku bulan teşrif-i meyamin-i cenâb-ı mülûk-darîlerinde sefin-i hümâyun-ı mezkûrenin tenzili hakkından şeref sünuh ve südur buyurulan irdade-i isabet ade-i hazreti tac-darîye imtisâlen salimen ruy-i bahre tenzil kılınmış ve maiyyet-i seniyye-i cenâb-ı şehriyârîde bulunan memurînle mahall-i mezkurdan Bahriye Meclisi Reisi ve yaver-i harp Vesim Paşa hazretleri ile mah-ı halin yirmi üçüncü pazartesi gecesi saat üç buçuk raddelerinde Tersane-i Amireye muvassalat eylemişlerdir.

Kaynakça[değiştir]