29 Ekim 1864 tarihli Cerîde-i Askeriyye'nin Gemlik tersanesinde inşa olunmakta olan Meriç ve Utarid gemileri hakkındaki yazısı

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
8 Ekim 1864 tarihli Cerîde-i Askeriyye'nin Nusrel-aziz uskuru korvetinin denize açılması münasetiyle yapılan merasim yazısı 29 Ekim 1864 tarihli Cerîde-i Askeriyye'nin Gemlik tersanesinde inşa olunmakta olan Meriç ve Utarid gemileri hakkındaki yazısı
Cerîde-i Askeriyye
5 Kasım 1864 tarihli Cerîde-i Askeriyye'nin inşa edilen veya satın alınan bazı gemilere verilen isimlerle ilgili yazısı
29 Ekim 1864 tarihli olduğu için Kamu Malıdır.

Gemlik tersanesinde inşa olunmakta olan Meriç ve Utarid nam korvet-i hümâyunlarının emr-i inşaları reside-i hüsn-i hitam olarak zat-ı melâik-semat cenâb-ı tac-darinin tersane-i mezkûreye vuku bulan teşrif-i meyamin-i cenâb-ı mülûk-darîlerinde sefin-i hümâyun-ı mezkûrenin tenzili hakkından şeref sünuh ve südur buyurulan irdade-i isabet ade-i hazreti tac-darîye imtisâlen salimen ruy-i bahre tenzil kılınmış ve maiyyet-i seniyye-i cenâb-ı şehriyârîde bulunan memurînle mahall-i mezkurdan Bahriye Meclisi Reisi ve yaver-i harp Vesim Paşa hazretleri ile mah-ı halin yirmi üçüncü pazartesi gecesi saat üç buçuk raddelerinde Tersane-i Amireye muvassalat eylemişlerdir.

Kaynakça[değiştir]