1 Ekim 1864 tarihli Cerîde-i Askeriyye'nin Mevad-ı Bahriyye kısmının Cüz-i Gayr-i Resmi bölümü

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
11 Eylül 1864 tarihli Cerîde-i Askeriyye'de Mevad-ı Bahriyye kısmının Cüz-i gayr-i Resmi bölümü 1 Ekim 1864 tarihli Cerîde-i Askeriyye'nin Mevad-ı Bahriyye kısmının Cüz-i Gayr-i Resmi bölümü
Cerîde-i Askeriyye
8 Ekim 1864 tarihli Cerîde-i Askeriyye'nin Nusrel-aziz uskuru korvetinin denize açılması münasetiyle yapılan merasim yazısı
1 Ekim 1864 tarihli olduğu için Kamu Malıdır.

Tersane-i Amire meydanında derdest inşa bulunan Nusrel-aziz nam uskuru korvet-i hümâyununun emr-i inşası hitama reside olmuş olduğundan gelecek hafta içinde ruy-ı deryaya tenzilinin kararlaştırıldı...Osman Gazi nam zırhlı firkateyn-i hümâyun Klayd nam İngiltere tersanesinden behere tenzil olunduğu geçende sahife-i beyan kılınmışıdı. Bununla beraber geçen sene sipariş olunmuş olan Abdülaziz nam zırhlı firkateyn-i hümâyun derdest inşa bulunmakla alafranga gelecek Kanun-ı sânîye doğru ikmal olunacağından onunda deryaya tenzili ve bunu müteakib Orhan namında olan sefine-i Osmaniyyenin inşasına mübaşeret olunması mukarrar idügi mezkûr Osman Gazi nam sefinenin bahre nüzulünü seyr için İngiltere ahalisinden pek çok kişi birikmiş ve bu sırada saltanat-ı seniyyenin Londra sefiri atufetlü mösyö Rozbek Efendi ve liman reisi sa‘âdetlü Müşavir Paşa hazeratı dahi orada hazır bulunmuş oldukları (Levan Heralid) nam İngiliz gazetesinden muharrerdir.

Kaynakça[değiştir]