16 Nisan 1864 tarihli Cerîde-i Askeriyye’nin Mevâd-ı Bahriyye kısmı

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
9 Nisan 1864 tarihli Cerîde-i Askeriyye’nin İngiltere’ye sipariş olunan zırhlı gemilerin yapımı ile ilgili haberi 16 Nisan 1864 tarihli Cerîde-i Askeriyye’nin Mevâd-ı Bahriyye kısmı
Cerîde-i Askeriyye
28 Mayıs 1864 tarihli Cerîde-i Askeriyye'nin, Mekteb-i Bahriye’de yapılan derslerde öğrencilere pratik bilgi vermek amacıyla yapılan bir çalışma hakkında bilgi veren yazısı
16 Nisan 1864 tarihli olduğu için Kamu Malıdır.

Rikab-ı şahâneye mahsus olmak üzere Londrada inşası hitam bulmuş olan Tâli‘a vapur-ı hümâyûnu martın yirmi biri tarihiyle dersa‘âdete muvasalatı tertib kılınmış olan zâbitân ve neferatı derununa konuldu. Mukaddemce tersane-i amîre sahasından indirilmiş olan Ertuğrul nam firkateyn-i hümâyûnun techizi ikmal olunarak Beşiktaş pişgahına çıkarılmıştır.

Kaynakça[değiştir]