16 Nisan 1864 tarihli Cerîde-i Askeriyye’nin Mevâd-ı Bahriyye kısmı

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Rikab-ı şahâneye mahsus olmak üzere Londrada inşası hitam bulmuş olan Tâli‘a vapur-ı hümâyûnu martın yirmi biri tarihiyle dersa‘âdete muvasalatı tertib kılınmış olan zâbitân ve neferatı derununa konuldu. Mukaddemce tersane-i amîre sahasından indirilmiş olan Ertuğrul nam firkateyn-i hümâyûnun techizi ikmal olunarak Beşiktaş pişgahına çıkarılmıştır.

Kaynakça[değiştir]