Şehzade Mehmed Validesi Çeşmesi kitabesi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla


Ser-çeşme-i lutf-ı ‘atâ şâhenşeh-i dâd-azmâ
Zıll-ı Cenâb-ı Kibriyâ Hân Ahmed kişver-sitân

Bu çeşmeyi dahi zehî pâkîze bünyâd eyledi
Sultan Mehemmed mâderi ol bânû-yı iffet-nişân

Hakkâ ki ayn-ı dil-küşâ âbı latîf ü gamzidâ
Zerkefcesi olsa revâ mihr-i münir-i âsumân

Yâ Rab o bânû-yı güzîn devletle yâr olsun hemîn
İtsün hatâyâdan emîn her-dem Hudâ-yı müste’ân

Nûş eyleyüp âbın didi Rahmî anın târîhini
Sultan Mehemmed vâlidesi zemzemi itdi revân 1141 (1728-29)