Şehzade Abdülhamid Validesi Çeşmesi kitabesi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Menbâü’l-hayrât Sultân Ahmed-i ‘âdil ki odur
Maksem-i âb-ı zülâl-i merhamet zıll-ı Hudâ

Tâc-ı bahş-ı Hüsrevân sermâye-i emn ü emân
Mefhar-ı şâhenşeh-i İskender-i kişver-güşâ

‘Âleme mâü’l-hayât-ı lütfun icrâ eyleyüp
İtdi irvâ dehri ol şâhenşeh-i nusret-livâ

Hayr ile me’lûfdur ol Hüsrev-i zîşân gibi
Ehl-i beyt-i ‘izz ü ikbâli dahi subh ü mesâ

İşte seyret bu musaffâ çeşmeyi itdi revân
Mâder-i Abdülhamîd Şehzâde-i cûd-i azmâ

Habbezâ nev-çeşme-i mâü’t-tahûr-ı sâf kim
Tarh-ı pâki bî-bedel âb-ı latîfi cân-fezâ

Sâl-i târîhin gelüp hâtif didi Rahmî anın
Mâder-i Abdülhamîd Şehzâde icrâ kıldı mâ 1141 (1728-29)

Kaynak: "Gedik, N. (2018). Tarih Düşürme Geleneğinin İzinde Üsküdar'ın Kaybolmuş Yapıları. 2, 245-307" (PDF). 11 Nisan 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. 
Telif durumu:

Bu eser, başka bir eserin bilimsel olmayan metodlarla oluşturulmuş bir transkripsiyonu veya faksimilesi olup ana eserden bağımsız bir telif hakkı korumasına sahip değildir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'un işlenmiş eserleri tanımlayan 6. maddesine göre; henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma neticesinde yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi (ilmi bir araştırma ve çalışma mahsulü olmayan alelade transkripsiyonlarla faksimileler istisna olmak üzere) halinde oluşturulan eser telif korumasına tâbi olacaktır. Ancak bu eser kanunun gösterdiği istisna kapsamında olduğundan kamu malıdır.