Şah İsmail’in Turgutoğlu Musa’ya gönderdiği mektup

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Emir-i A’zam-i Ekrem Musa Durgut Oğlu inâyet ve şefkatimiz ümidvâr olundın sonra şöyle bilsün kim iftihârü’l e’âzim ve’l a’yân Ahmed Aka Karamanlu ol tarafa gönderdük ve ol yerin ihtiyarlığın kendüye şefkat etsün. Gerek kim müşârünileyh sözünden ve maslahatdan çıhmasun ve mütâbaat ve yardım onga kılsun. Kim inşae Allah-ü Te’âla her ne kim itmek muradı ve isteği olsun hâsıldur. Günden güne her iş vâki bulsa Ahmed Aka ittifâkı ile dergâh-ı muallâmıza bildirsünler. Kim her nevi buyurgumuz olsa amel itsün. Gönlümüzü hoş dutub merhametimize ümiddâr olsun.