Şablon:Kaynak

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

 

Şablon belgelemesi Belgeleme

Şablon:Hassas şablon

Kaynak şablonu; bir kitap, süreli yayın, toplu bir eserdeki katkı, patent veya web sayfası için bir kaynak üretir. Kaynak tipini, kullanılan parametreleri inceleyerek belirler.

Bu şablon, doğru parametreler ile çağrılması durumunda, {{Kitap kaynağı}} ve {{Web kaynağı}} gibi "X kaynağı" şablonlarıyla aynı sonucu üretir. Varsayılan davranış, bazen "X kaynağı" şablonlarına göre farklılık göstermektedir. Örneğin bu şablon, varsayılan olarak Harvard kaynakları için çengel oluştururken, "X kaynağı" şablonları oluşturmaz (ancak bunu yapmaları sağlanabilir) ve bu yine bu şablon, varsayılan olarak bazı alanları virgül iler ayırırken, "X kaynağı" şablonları ise nokta ile ayrım yapar.

Şablon, nokta veya virgül gibi bir noktalama işaretinin sonrasına eklenmelidir. Tüm parametreler küçük harflidir.

Basit kaynak gösterme

Bu şablon, en yaygın olarak kullanılan öznitelikleri vermektedir. Aşağıdaki yatay veya dikey biçimi kopyalayarak tam listedeki ekstra öznitelikleri ekleyin. Aralık bırakma ve sıralama önemsizdir.

{{Kaynak |soyadı= |ad= |yıl= |başlık= |yayıncı= |yayınyeri= |sayfa= |url= |erişimtarihi= }}

{{Kaynak
| soyadı    = 
| ad      = 
| yıl     = 
| başlık    = 
| yayıncı   = 
| yayınyeri  = 
| sayfa    = 
| url     = 
| erişimtarihi = 
}}
 • soyadı: Yazarın soyadı. yazar ile birlikte kullanmayın.
 • ad: Yazarın adı.
 • yıl: Yazım ya da yayınlanma yılı. tarih hem ayı hem de yılı belirtmiyorsa, Harvard kaynağı bağlantılarında kullanımı zorunludur.
 • başlık: Eserin başlığı. Web kaynakları için zorunludur.
 • yayıncı: Yayıncının adı. Co., Inc., Ltd., Şti gibi ekleri kullanmayın; ancak Yayınevi, Yayıncılık, Publishers, Books ve Press gibi ibareleri bırakın. Yayının kendi Vikipedi maddesine sahip olduğu bir süreli yayın olduğu durumlarda genelde kullanılmaz (örn: Newsweek).
  • yayınyeri (veya yer): Yayınlandığı şehir. Birden fazla şehir listelenmişse, birincisini ya da yayıncının genel merkezinin yerini girin. Yayının adın içinde yeri de belirten bir süreli yayın olduğu durumlarda kullanmayın (örn: The New York Times, The Times of India)
 • sayfa: Bir sayfa kaynak gösterildiğinde kullanım için. Sayfa numarası öncesine "ss." ekler.
 • url: Kaynağın bulunabileceği çevrimiçi yerin URL'si. Url tırnak işareti içeriyorsa, bunun "%22" olarak kodlanması gerekir.
  • accessdate: Url'ye erişim tarihi.[n 1]

Örnek

{{Kaynak
| soyadı  = Turner
| ad    = Orsamus
| başlık  = History of the pioneer settlement of
Phelps and Gorham's purchase, and Morris' reserve
| yayıncı = William Alling
| yer   = Rochester, New York
| yıl   = 1851
| tanıtıcı = {{OL|7120924W}}
}}
Turner, Orsamus (1851), History of the pioneer settlement of Phelps and Gorham's purchase, and Morris' reserve, Rochester, New York: William Alling, Şablon:OL

 

Tüm kaynak gösterme parametreleri

Bunlar, patentler dışında tüm yayın tipleri için kullanılabilir. Hepsi isteğe bağlıdır ve girintileme, ilgili öğelerin gruplandırılması için kullanılabilir. Bazı tireli adların tiresiz olarak da yerleştirilmesi mümkündür.

{{Kaynak
| yazar       = 
| soyadı      = 
| ad        = 
| yazar2      = 
| soyadı2      = 
| ad2        = 
| yazarbağı     = 
| yazar2-bağ    = 
| yazar-ayırıcı   = 
| yazar-adı-ayırıcı = 
| yazarmaskesi   = 
| yazarları-göster = 
| ortakyazarlar   = 
| editör      = 
| editör-soyadı   = 
| editör-ad     = 
| editör2      = 
| editör2-soyadı  = 
| editör2-ad    = 
| editör-bağ    = 
| editör2-bağ    = 
| diğerleri     = 
| yayıntarihi    = 
| yıl        = 
| ay        = 
| özgünyıl     = 
| başlık      = 
| bölüm       = 
| bölüm-url     = 
| katkı       = 
| katkı-url     = 
| tip        = 
| süreliyayın    = 
| gazete      = 
| dergi       = 
| eser       = 
| basım       = 
| seri       = 
| cilt       = 
| sayı       = 
| yayıncı      = 
| yayınyeri     = 
| yer        = 
| dil        = 
| sayfa       = 
| sayfalar     = 
| ssyok       = 
| konum       = 
| tanıtıcı     = 
| isbn       = 
| issn       = 
| oclc       = 
| pmid       = 
| pmc        = 
| bibcode      = 
| doi        = 
| doi-bozuktarihi  = 
| url        = 
| erişimtarihi   = 
| biçim       = 
| arşivurl     = 
| arşivtarihi    = 
| alıntı      = 
| diğerözet     = 
| diğerkaynak    = 
| diğertarih    = 
| ayırıcı      = ,
| postscript    = 
| ref        = 
}}

Parametreler

Sözdizimi

İç içe olan parametreler, üst parametrelerini kullanır:

 • üst
 • VEYA: üst2, üst yerine kullanılabilir.
  • alt, üst ile birlikte kullanılabilir (ve üst kullanılmaması durumunda göz ardı edilir).
  • VEYA: alt2, alt yerine kullanılabilir (ve üst2 kullanılmaması durumunda göz ardı edilir).
İkinci adların listelendiği yerlerde parametrelerden yalnızca biri tanımlanabilir. İkinci ada sahip parametrelerin tanımlanması durumunda, yalnızca biri gösterilecektir.

Bu şablon, HTML çıktısına w:COinS meta verileri gömer ve kaynak yönetim yazılımının bibliyografik meta verileri almasına olanak sağlamaktadır. Bkz: w:Vikipedi:COinS.

 • Kaynak şablonu içinde şablon kullanırken dikkatli olun; zira bir çoğu, meta verilere işlenecek birçok yabancı HTML ve CSS ekleyecektir.

Alan kümeleri, varsayılan olarak virgül (,) ile sonlanmaktadır.

Kullanım dışı

Bu parametreler kullanımdan kaldırılmıştır ve artık geçerli olmayacaktır. Kullanım, sayfayı Kategori:Kullanımdan kaldırılmış parametreli kaynak şablonu içeren sayfalar'a ekleyecektir.

Açıklama

Yazarlar

 • soyadı: Yazarın soyadı. İç bağlantı vermeyin. Bağlantılarda yazarbağı kullanın. Soyadının ilk yazıldığı Çince gibi dillerde ya da kurumsal yazarlar için kaynakla aynı biçime yer vermek için sadece soyadı kullanın. İkinci adlar: soyadı, son, yazar, yazarlar, soyadı1, son1, yazar1 {{{ikinciadlar}}}
  • ad: Unvanlar da dahil olmak üzere yazarın adı veya adları. Örneğin Birinciad İkinciad veya Birinciad İ. ya da Dr. Birinciad İ., Sr. İç bağlantı vermeyin. Bağlantılarda yazarbağı kullanın. İkinci adlar: ad, ilk, ad1, ilk1.
  • VEYA: Birden çok yazar için dokuz yazara kadar soyadı1, ad1 ila soyadı9, ad9 kullanın. Dokuz yazar tanımlanmış olması durumunda, sadece sekizi görüntülenecek ve son yazar yerine "ve diğ." gösterilecektir. İkinci adlar: soyadı1, yazar1 ila soyadı9, yazar9.
 • yazarbağı: Yazar hakkındaki mevcut Vikipedi maddesinin adı. Yazarın web sitesi değildir. İç bağlantı için köşeli ayraç kullanmayın. İkinci adlar: yazarbağı, yazarbağı1, yazar-bağ, yazar1-bağ.
 • VEYA: Birden çok yazar için yazarbağı1 ila yazarbağı9 kullanın. İkinci adlar: yazarbağı1, yazar1-bağ ila yazarbağı9, yazar9-bağ.
 • ortakyazarlar: (kullanım dışı) Ortak yazarların adları. Yazarlar ile aynı biçimi kullanır.
 • diğerleri: "Smith tarafından resimlendirilmiştir" veya "Çevir. Smith" gibi eserin diğer katkı sahiplerini kaydetmek içindir.
Şablonlar ile kısaltılmış dipnot ya da ayraçlı kaynak biçemlerinden yararlanırken bir alanda birden fazla ad kullanmayın. Aksi halde çengel, metin içindeki bağlantı ile eşleşmeyecektir.

Editörler

 • editörsoyadı: Editörün soyadı. İç bağlantı vermeyin; bunun yerine editörbağı kullanın. Soyadının ilk olarak yazıldığı Çince gibi dillerde ya da kurumsal yazar durumunda kaynakla aynı biçime yer vermek için editörsoyadı kullanın. İkinci adlar: editör-soyadı, editör1-soyadı, editör, editörler.
  • editöradı: Editörün unvanları da içeren adı. Örnek: Birinciad İkinciad veya Birinciad İ. veya Dr. Birinciad İ., Sr. İç bağlantıya yer vermeyin. Onun yerine editörbağı kullanın. İkinci adlar: editör-ad, editör1-ad.
  • VEYA: Birden çok editör için dört editöre kadar editör1-soyadı, editör1-ad ila editör4-soyadı, editör4-ad kullanın.
 • editörbağı: Editör hakkındaki mevcut Vikipedi maddesinin adı. Editörün web sitesine bağlantı vermeyin. İç bağlantı ayraçları kullanmayın. İkinci adlar: editör-bağ, editör1-bağ.
 • VEYA: Birden çok editör için editör1-bağ ila editör4-bağ kullanın.
Görüntü:
Yazarlar varsa ilk olarak yazarlar, arkasından yer aldığı eser, editörler ve sonrasında ana eser.
Yazarlar yoksa, editör yer aldığı eserden önce görünür. Tek editörü "ed." izler. Üçten fazla editörün sonrasında "ve diğ., ed." ibaresi görünür.

Başlık

 • başlık: Kaynağın başlığı. Mevcut bir Vikipedi maddesine iç bağlantı verilebilir ya da bir dış bağlantı eklemek için url kullanılabilir; ancak her ikisi birden olamaz. Eğik olarak görüntülenir.
  • çeviribaşlık: Gösterilen kaynağın yabancı bir dilde olması halinde, başlığın Türkçe çevirisi. başlık sonrasında köşeli ayraç içinde görüntülenir. url tanımlanırsa çeviribaşlık da bağlantının içinde yer alır. dil parametresinin kullanımı önerilmektedir.
Belli karakterler içeren başlıklar, bu karakterler kodlanmadığı müddetçe hatalı görüntülenecek ve bağlantı oluşturacaktır.
yeni satır [ ] |
boşluk [ ] |
 • bölüm: Kaynağın başlığı. İç kaynak verilebilir ya da bölüm-url kullanılabilir; ancak ikisi birden olamaz. Tırnak içinde görüntülenir.
  • çeviri_bölüm: Gösterilen kaynağın yabancı bir dilde olması halinde, başlığın Türkçe çevirisi. bölüm alanından sonra köşeli ayraç içinde görüntülenir. bölüm-url tanımlanırsa, çeviribaşlık da bağlantının içinde yer alır. dil parametresinin kullanımı önerilir.
 • tip: Kaynağın ortam tipiyle hakkında ek bilgi sağlar. Cümle durumunda ise biçimi gösterir. Başlıktan sonra ayraç içinde görüntülenir. Örnekler: Tez, kitapçık, kartonet, basın açıklaması.
 • dil: Türkçe değilse kaynağın dili yazılır. Ayraç içinde görüntülenir. Dilin tam adını kullanın ve simge veya şablona başvurmayın.

Tarih

 • tarih: Gösterilen kaynağın tam tarihi. Kaynaklardaki diğer yayınlarla aynı biçimdedir. İç bağlantı vermeyin. Yazarlardan sonra görüntülenir ve ayraç içine alınır. Yazar yoksa, o zaman yayıncıdan sonra görüntülenir. İkinci adlar: {{{ikinciadlar}}}
 • VEYA: yıl: Gösterilen kaynağın yılı.
  • ay: Yayın ayının adı. Güne de sahipseniz, bunun yerine tarih kullanın ve iç bağlantı vermeyin.
  • özgünyıl: Özgün yayın yılı. Tarih ve yıldan sonra görüntülenir. Açıklık adına, lütfen spesifik olarak girin. Örnek: özgünyıl veya özgünyıl.

Süreli yayın

 • eser: Süreli yayın kaynağının adı. Gerekirse iç bağlantı verilebilir. Eğik olarak görüntülenir. İkinci adlar: eser, dergi, gazete, süreliyayın.
  • sayı: Yayın düzenli olarak yayınlanan bir diziye ait olduğunda kullanılır.
eser, girildiğinde diğer parametrelerin biçimlendirmesini değiştirir:
başlık, eğik yazılır ve tırnak içine alınır.
bölüm, eğik yazılır ve tırnak işareti içine alınmaz.
yer ve yayıncı, ayraç içine alınır.
sayfa ve sayfalar, ss. önekini göstermez.
basım görüntülenmez.

Yayıncı

 • yayıncı: Yayıncının adı. Gerekirse iç bağlantı verilebilir. Süreli yayınlar için normalde girilmez. "Ltd", "Inc" ve "GmbH" gibi kurumsal unvanlar genellikle dahil edilmez. başlık sonrasında görüntülenir.; eser tanımlanırsa, yayıncı ve yer bilgilerine ayraç içinde yer verilir.
 • yer: Coğrafi yayın yeri. Genellikle iç bağlantı verilmez. Eserin adı yeri içerdiğinde kullanmayın. Örnek: The Boston Globe, The Times of India. yayıncı öncesinde görüntülenir.
 • yayıntarihi: Eserin yazıldığı tarihten farklıysa yayın tarihi. Yalnızca yıl veya tarih tanımlandığında ve farklı olduğunda görüntülenir. Aksi halde tarih olarak görüntülenir. Maddedeki diğer tarihler ile aynı biçimi kullanın ve iç bağlantıya yer vermeyin. yayıncı sonrasında gelir. eser tanımlanmamışsa, yayıntarihi, yayın öncesinde gelir ve ayraç içine alınır.

Basım, seri, cilt

 • basım: Yayının birden fazla baskısı olduğunda kullanılır. Örnek: "2.", "Revize", vb. Bu alandan sonra " ed." eki görüntülenir; dolayısıyıal basım biçiminde bir kullanım, 2. bas. sonucunu üretir. süreliyayın alanı tanımlandıysa görüntülenmez.
 • seri veya sürüm: Kaynağın sayı sıralamasının yeniden başladığı bir kitap ya da dergi gibi bir serinin parçası olduğu durumlarda kullanılır.
 • cilt: Birkaç cilt halinde yayınlanan bir yayın içindir. başlık ve seri alanlarından sonra kalın olarak görüntülenir. Kalın yazı istenmiyorsa, cilt bilgilerini başlık alanında yer verin.

Kaynak içi konumlar

 • sayfa veya sayfalar: Kaynakta içeriği destekleyen sayfa. Öncesinde sırasıyla s. veya ss. yer alır. Birden fazla sayfa varsa sayfaları tire (-) ile ayırın. Sıralı olmayan sayfaları virgül (,) ile ayırın. Kaynaktaki toplam sayfa sayısını göstermek için kullanmayın.
  • ssyok: Uygun durumlarda s. veya ss. kullanımını bastırmak için e olarak girin. Örnek: sayfa.
 • VEYA: konum: Bir sayfa numarasının uygunsuz ya da yetersiz olduğu kaynaklar içindir. sayfa veya sayfalar kullanımı durumunda geçersiz kılınır.
Örnekler: sayfa (s.); sayfalar (ss.); bölüm (böl.); sütun (süt.); paragraf (para.); parça; saat, dakika ve saniye; perde, sahne, kanto, kitap, parça, arka kapak, kartonet, dize.

URL


 • url: Yayın metninin bulunabileceği çevrimiçi bir yerin URL'si. başlık için iç bağlantı verilmişse kullanılamaz. Varsa bağlantının kaynak gösterilen spesifik sayfaları hedef olarak alması mümkündür. Amazon.com gibi ticari kitap satıcılarına bağlantı vermeyin.
  • erişimtarihi: URL'ye erişimin gerçekleştiği tam tarih. Kaynaklardaki diğer erişim tarihleriyle aynı biçimi kullanın. İç bağlantı vermeyin. Kayıtlı kullanıcılar tarafından gizlenebilir.
  • arşivurl: URL'nin kullanılamaz olması veya kullanılamaz hale gelmesine karşılık web sayfasının arşivlenmiş bir kopyasının URL'si. Genellikle w:WebCite ve w:Internet Archive gibi servislerde kullanılır ve arşivtarihi kullanımını gerektirir.
   • arşivtarihi: Bağlantının arşivlenme tarihidir. Diğer arşiv tarihleriyle aynı biçimi kullanın. İç bağlantı vermeyin.
   • ölüurl: URL halen geçerli olmasına rağmen önceden arşivlenmişse, ölüurl ayarı yapın. Bu, görüntüleme sırasını değiştirmekte ve başlık özgün bağlantıyı korurken sonda da arşiv bağlantısı verilmektedir.
  • şablon belge gösterisi: Arşiv parametreleri, tüm gerekli parametrelere yer verildiğinden emin olunması için hata denetimine sahiptir. Aksi halde {{kaynak hatası}} çağrılır. Hata durumunda madde, yardım ve şablon sayfaları Kategori:Hatalı kaynak sözdizimine sahip maddeler'e yerleştirilir. Kategori kullanımını devre dışı bırakmak için şablon belge gösterisi ayarı yapın. Temel olarak hatanın görüntülendiği yerlerde belgeleme için kullanılmaktadır.
 • biçim: url ile ulaşılan eserin biçimi. Örnekler: PDF, DOC, XLS. HTML varsayılan olduğu için belirtilmemelidir. başlık sonrasında ayraç içinde görüntülenir. Dış bağlantı simgesini değiştirmez.
URL'ler, desteklenen URI düzeni ile başlamalıdır: http:// ve https://, tüm tarayıcılar tarafından desteklenecektir. irc://, ircs://, ftp://, news:, mailto: ve gopher://, bir eklenti ya da harici bir uygulama gerektirecektir ve bu nedenle bunların kullanımından normalde kaçınılmalıdır. IPv6 ana bilgisayar adları, şu anda desteklenmemektedir.
Kaynak şablonu parametrelerindeki URL'lerin belli karakterler içerdiği durumlarda, bu şablonlar hatalı görüntülenecek ve bağlantı verecektir. Bu karakterlerin kodlanması gerekir. Örneğin boşluk yerine %20 gelmelidir. URL kodlaması için şu karakterleri değiştirin:
sp " ' < > [ ] | }
%20 %22 %27 %3c %3e %5b %5d %7c %7d
Tek kesme işaretlerinin şifrelenmesi gerekmez. Ancak şifrelenmemiş birden çok kesme işareti, eğik ya da kalın metin olarak ayrıştırılacaktır. Şablon ayraçlarının da kodlanması gerekmez; ancak kodlanmamış bir çify ayraç, şablon görüntülemesinin ayraçları olarak ayrıştırılacaktır.

Çengel

Şablon:Kaynak Biçemi belgelemesi/ref2

Tanıtıcılar


 • tanıtıcı: Bir w:benzersiz tanıtıcıdır. Özelleştirilmiş tanıtıcılardan hiçbiri geçerli olmadığında kullanılır. Duruma göre iç bağlantı verin ya da bir şablon kullanın.


Alıntı

 • alıntı: Kaynaktan alıntı yapılan ilgili metin. Tırnak işaretine alınmış halde görüntülenir.

Diğerözet

 • diğerözet: Kaynağın teknik olmayan bir özeti ya da incelemesine verilmiş bir URL bağlantısı. URL başlığı, "Diğer özet" olarak ayarlıdır.
  • diğerkaynak: diğerözet kaynağının adı. Eğik olarak görüntülenir ve öncesinde bir tire gelir.
  • diğertarih: Özetin tarihi. Ayraç içinde görüntülenir.

Görüntü seçenekleri

 • yazarmaskesi: İlk yazarın adının yerine tire veya metin koyar. Sayısal bir değer ya da bir sözcük girebilirsiniz. Meta verileri için tüm yazarlara değer girmeniz şarttır. Temel olarak tek bir yazarın birden çok eserinin listelendiği bazı biçimler için bibliyografyalarda kullanılması amaçlanmıştır. {{kaynakça}}, {{Kaynakça}} ya da benzeri ile üretilen bir listede kullanmayın; zira kaynakların görüntülenme sırası için hiçbir kontrol yoktur.
 • yazar-adı-ayırıcı: Soyadı ve ad arasındaki ayırıcıyı değiştirir. Varsayılan değeri virgül ve boşluktur (, ). Parametre varsa ama boşsa, hiçbir ayırıcı noktalama işareti kullanılmayacaktır. Boşluğun &#32; olarak kodlanması gerekir. Viki işaret dili olarak yorumlanacağı için yıldız (*), iki nokta üst üste (:) ya da kare (#) kullanmayın.
 • yazar-ayırıcı: Yazarlar arasındaki ayırıcıyı değiştirir. Varsayılan değeri noktalı virgül ve boşluktur (; ). Parametre varsa ama boşsa, hiçbir ayırıcı noktalama işareti kullanılmayacaktır. Boşluğun &#32; olarak kodlanması gerekir. Viki işaret dili olarak yorumlanacağı için yıldız (*), iki nokta üst üste (:) ya da kare (#) kullanmayın.
 • yazarları-göster: Görüntülenen yazar sayısı varsayılan olarak 8'dir. 9 adet girilirse, dokuzuncusu "ve diğ." olarak görüntülenir. Bu parametre, "ve diğ." öncesinde daha az yazara izin verilmesini mümkün kılar. Örnek: yazarları-göster. "ve diğ.", yazarları-göster ayarı ile tamamen bastırılabilir.
 • sonyazarve: Herhangi bir değer ayarlandığında, yazarlar listesindeki son iki ad arasındaki ayırıcıyı ve imi (&) ile değiştirir. Varsayılan değeri noktalı virgül ve boşluktur (; ). Aksi halde ayarlanmışsa yazar-ayırıcı kullanılır.
 • postscript: Kaynak için kapatıcı noktalama işareti. varsayılan değeri yoktur. alıntı tanımlanırsa göz ardı edilir.
 • ayırıcı: Yazar, editör, vs. listelerini ayırmak için kullanılan noktalama işareti. Varsayılan değeri virgüldür (,). Parametre varsa ama boşsa, ayırıcı noktalama işareti kullanılmayacaktır. Viki işaret dili olarak yorumlanacağı için yıldız (*), iki nokta üst üste (:) ya da kare (#) kullanmayın.

Örnekler

Kitaplar

Üç yazar, bir cilt ve bir basım. Son yazarın adından önce zorunlu ve imi (&).
{{Kaynak
| soyadı1 = Lincoln
| ad1 = A.
| soyadı2 = Washington
| ad2 = G.
| soyadı3 = Adams
| ad3 = J.
| sonyazarve = evet
| başlık = All the Presidents' Names
| yayıncı = The Pentagon
| yer = Home Base, New York
| cilt = XII
| basım = 2.
| yıl = 2007
}}
Lincoln, A.; Washington, G. & Adams, J. (2007), All the Presidents' Names, XII (2. bas.), Home Base, New York: The Pentagon

 

Web

Web sayfası
{{Kaynak
| url = http://nrhp.focus.nps.gov
| başlık = NPS Focus
| eser = National Register of Historic Places
| yayıncı = [[National Park Service]]
| erişimtarihi = 30 Kasım 2010
}}
"NPS Focus", National Register of Historic Places (National Park Service)

, erişim tarihi: 30 Kasım 2010 

Arşivlenmiş sayfa
{{Kaynak
| url = http://liftoff.msfc.nasa.gov/
academy/space/atmosphere.html
| başlık = Earth's Atmosphere
| erişimtarihi = 25 Ekim 2007
| yayıncı = [[National Aeronautics and Space Administration]]
| yıl = 1995
| yazar = NASA
| arşivurl = http://web.archive.org/web/20071013232332/
http://liftoff.msfc.nasa.gov/academy/space/atmosphere.html
| arşivtarihi = 13 Ekim 2007
}}
NASA (1995), Earth's Atmosphere, National Aeronautics and Space Administration, 13 Ekim 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi

, erişim tarihi: 25 Ekim 2007 

Dergiler, gazeteler ve diğer süreli yayınlar

Dergi makalesi
{{Kaynak
| soyadı = Hill
| ad = Marvin S.
| başlık = Joseph Smith and the 1826 Trial: New Evidence and New Difficulties
| yayıncı = BYU Studies
| cilt = 12
| sayı = 2
| yıl = 1976
| sayfalar = 1–8
| url = https://byustudies.byu.edu/
shop/PDFSRC/12.2Hill.pdf
}}
Hill, Marvin S. (1976), Joseph Smith and the 1826 Trial: New Evidence and New Difficulties, 12, BYU Studies, ss. 1–8

 

Birden çok yazar ve tanıtıcılı dergi makalesi
{{Kaynak
| soyadı1 = Mandelkern
| ad1 = M,
| soyadı2 = Elias
| ad2 = J,
| soyadı3 = Eden
| ad3 = D,
| soyadı4 = Crothers
| ad4 = D
| yazarları-göster = 2
| başlık = The dimensions of DNA in solution
| dergi= J Mol Biol
| cilt = 152
| sayı = 1
| sayfalar = 153–61
| yıl = 1981
| pmid = 7338906
| doi = 10.1016/0022-2836(81)90099-1
}}
Mandelkern, M,; Elias, J, ve diğ. (1981), "The dimensions of DNA in solution", J Mol Biol 152 (1): 153–61, DOI:10.1016/0022-2836(81)90099-1, PMID 7338906

 

Gazete makalesi
{{Kaynak
| soyadı = Smith
| ad = Joseph III
| yazarbağı = Joseph Smith III
| başlık = Last Testimony of Sister Emma
| gazete = The Saints' Herald
| yayınyeri = Plano, IL
| cilt = 26
| sayı = 19
| tarih = 1 Ekim 1879
| yıl = 1879
| ay = Ekim
| sayfa = 289
| url = http://www.sidneyrigdon.com/
dbroadhu/IL/sain1872.htm#100179
}}
Smith, Joseph III (1 Ekim 1879), "Last Testimony of Sister Emma", The Saints' Herald (Plano, IL) 26 (19): 289

 

Konferans bildirisi
{{Kaynak
| soyadı = Sullivan
| ad = D.B.
| katkı = Time and frequency measurement
 at NIST: The first 100 years
| yıl = 2001
| başlık = 2001 IEEE Int'l Frequency Control Symp.
| yayıncı = National Institute of Standards and Technology
| url = http://tf.nist.gov/timefreq/
general/pdf/1485.pdf
| biçim = PDF
}}
Sullivan, D.B. (2001), "Time and frequency measurement at NIST: The first 100 years" (PDF), 2001 IEEE Int'l Frequency Control Symp., National Institute of Standards and Technology

 

Ansiklopedi maddeleri de dahil olmak üzere, kitap bölümleri

Editörlü bir derlemede yayınlanan yazma
{{Kaynak
| soyadı = Bidamon
| ad = Emma Smith
| yazarbağı = Emma Hale Smith
| bölüm = Letter to Emma S. Pilgrim
| tarih = 27 Mart 1876
| yıl = 1876
| editör-soyadı = Vogel
| editör-ad = Dan
| başlık = Early Mormon Documents
| cilt = 1
| yayıncı = Signature Books
| yayıntarihi = 1996
| isbn = 1–56085–072–8
}}
Bidamon, Emma Smith (27 Mart 1876), "Letter to Emma S. Pilgrim", Vogel, Dan, Early Mormon Documents, 1, Signature Books, 1996, ISBN 1–56085–072–8

 

Editörü olan ama yazarı olmayan eser
{{Kaynak
| editör-soyadı = Vogel
| editör-ad = Dan
| başlık = Early Mormon Documents
| cilt = 1
| yayıncı = Signature Books
| yayıntarihi = 1996
| isbn = 1–56085–072–8
}}
Vogel, Dan, ed. (1996), Early Mormon Documents, 1, Signature Books, ISBN 1–56085–072–8

 

Adı belli olan bir yazarın ansiklopedi maddesi
{{Kaynak
| soyadı = Kramer
| ad = Martin
| yazarbağı = Martin Kramer
| katkı = Bernard Lewis
| editör-soyadı = Boyd
| editör-ad = Kelley
| başlık = Encyclopedia of Historians
and Historical Writing
| cilt = 1
| sayfalar = 719–720
| yayıncı = Fitzroy Dearborn
| yer = Londra
| yayıntarihi = 1999
| katkı-url = http://
www.geocities.com/martinkramerorg/
BernardLewis.htm
}}
Kramer, Martin (1999), "Bernard Lewis", Boyd, Kelley, Encyclopedia of Historians and Historical Writing, 1, Londra: Fitzroy Dearborn, ss. 719–720

 

Yazarı belirsiz ansiklopedi maddesi
{{Kaynak
| katkı = Bernard Lewis
| editör-soyadı = Boyd
| editör-ad = Kelley
| başlık = Encyclopedia of Historians
and Historical Writing
| cilt = 1
| sayfalar = 719–720
| yayıncı = Fitzroy Dearborn
| yer = Londra
| yıl = 1999
| katkı-url = http://
www.geocities.com/martinkramerorg/
BernardLewis.htm
}}
Boyd, Kelley, ed. (1999), "Bernard Lewis", Encyclopedia of Historians and Historical Writing, 1, Londra: Fitzroy Dearborn, ss. 719–720

 

Yeniden yayınlamalar ya da bir süreli yayın makalesindeki editörlü alıntılar

Bir dergide düzenlenen ve yayınlanan yazma
{{Kaynak
| soyadı = Knight
| ad = Joseph, Sr.
| yıl = 1833
| editör-soyadı = Jessee
| editör-ad = Dean
| başlık = Joseph Knight's Recollection
of Early Mormon History
| yayıncı = BYU Studies
| cilt = 17
| sayı = 1
| yayıntarihi = 1976
| sayfa = 35
| url = https://byustudies.byu.edu/
shop/PDFSRC/17.1Jessee.pdf
}}
Knight, Joseph, Sr. (1833), Jessee, Dean, ed., Joseph Knight's Recollection of Early Mormon History, 17, BYU Studies, 1976, ss. 35

 

Bir tarih ve yerde yazılan ve ardından editörün yorumuyla farklı bir tarih ve yerde bir süreli yayında yayınlanan yazma.
{{Kaynak
| soyadı = Klingensmith
| ad = Philip
| katkı = Affidavit
| yıl = 1872
| tarih = 5 Eylül 1872
| yer = Lincoln County, Nevada
| başlık = Mountain Meadows Massacre
| editör-soyadı = Toohy
| editör-ad = Dennis J.
| yayıncı= Corinne Daily Reporter
| yayıntarihi = 24 Eylül 1872
| yayınyeri = Corinne, Utah
| cilt = 5
| sayı = 252
| sayfa = 1
| katkı-url = http://
udn.lib.utah.edu/u?/corinne,5359
}}
Klingensmith, Philip (5 Eylül 1872), "Affidavit", yazıldığı yer: Lincoln County, Nevada, Toohy, Dennis J., Mountain Meadows Massacre, 5, Corinne, Utah: Corinne Daily Reporter, 24 Eylül 1872, ss. 1

 

Basın açıklaması

Alıntılı basın açıklaması
{{Kaynak
| url = http://www.apple.com/pr/
library/2010/04/05ipad.html
| başlık = Apple Sells Over 300,000 iPads First Day
| yayıncı = Apple Inc
| erişimtarihi = 10 Nisan 2010
| alıntı = in the US as of midnight Saturday, April 3}}
Apple Sells Over 300,000 iPads First Day, Apple Inc

, erişim tarihi: 10 Nisan 2010, "in the US as of midnight Saturday, April 3" 

Patent kaynağı gösterme

Parametreler (tamamı isteğe bağlıdır)

{{Kaynak
| mucit-soyadı  = 
| mucit-ad    = 
| mucitbağı    = 
| mucit2-soyadı  = 
| mucit2-ad    = 
| mucitbağı2   = 
| yayıntarihi   = 
| çıkıştarihi   = 
| başlık     = 
| ülke-kodu    = 
| açıklama    = 
| patent-numarası = 
| ref       = 
}}
 • mucit-soyadı (veya mucit1-soyadı): Mucidin soyadı.
 • mucit-ad (veya mucit1-ad): Mucidin ad(lar)ı.
 • mucitbağı (veya mucitbağı1): İlk mucit hakkındaki mevcut Vikipedi maddesinin adı.
 • mucit2-soyadı, mucit3-soyadı, mucit4-soyadı: Varsa ikinci, üçüncü ve dördüncü mucidin soyadı.
 • mucit2-ad, mucit3-ad, mucit4-ad: Varsa ikinci, üçüncü ve dördüncü mucidin ad(lar)ı.
 • mucitbağı2, mucitbağı3, mucitbağı4: Varsa ikinci, üçüncü ve dördüncü mucit hakkındaki mevcut Vikipedi maddesinin adı.
 • yayıntarihi: Yayın ya da başvuru tarihi.
 • çıkıştarihi (or date): Patent kurumunun patenti düzenleme tarihi.
 • başlık: Patentin adı. Başlık [köşeli ayraç] içeriyorsa, bunların "[" için "&#91;" ve "]" için "&#93;" biçiminde kodlanması gerekir.
 • ülke-kodu: Patenti düzenleyen ülkenin İki harfli kısaltması.
 • açıklama: Patent tipi. Ülke kodu ve numara arasında gösterilir.
 • patent-numarası: Patent numarası.
 • ref: Çengel tanıtıcısı.

Örnekler

Birden fazla mucide sahip Amerika Birleşik Devletleri patenti
{{Kaynak
| mucit1-soyadı = Degermark
| mucit1-ad = Mikael
| mucit2-soyadı = Brodnik
| mucit2-ad = Andrej
| mucit3-soyadı = Carlsson
| mucit3-ad = Svante
| mucit4-soyadı = Pink
| mucit4-ad = Stephen
| başlık = Fast routing lookup system
using complete prefix tree, bit vector,
and pointers in a routing table for
determining where to route IP datagrams
| çıkıştarihi = 2001
| patent-numarası = 6266706
| ülke-kodu = US}}
6266706, Degermark, Mikael; Andrej Brodnik & Svante Carlsson ve diğ., "Fast routing lookup system using complete prefix tree, bit vector, and pointers in a routing table for determining where to route IP datagrams", çıkış tarihi: 2001 

Çengelli kaynaklar

Bu şablon, kısaltılmış dipnotlar ve ayraçlı kaynaklar ile birlikte kullanılabilen bir kaynak oluşturabilir. Bunu, bir tanıcı içeren bir HTML çengeli oluşturarak yapar. ref özel parametresi, bir sonraki bölümde de açıklanan {{harv}} gibi Harvard kaynağı şablonları için uygun bir tanıcı üretir. Bu, {{kaynak}} şablonu için varsayılan değerdir. Boş bir ref kullanımı durumunda, çengel oluşturulmamaktadır. {{Kitap kaynağı}} ve {{Haber kaynağı}} için varsayılan ise budur. ref parametresini kullanarak tanıtıcıyı doğrudan belirtmeniz de mümkündür. Örneğin bir maddenin Kaynakça bölümünde şu kodun bulunduğunu varsayalım:

 • {{Kaynak |yazar=Sigmund Freud |başlık=Civilization and Its Discontents |yıl=1930 |ref=CivDis}}

Sonuçta görüntülenecek kaynak şu şekildedir:

 • Sigmund Freud (1930), Civilization and Its Discontents

 

Bu durumda "([[#CivDis|Freud 1930]])" kodu, kaynağa iç bağlantı içeren "(Freud 1930)" ayraçlı kaynağını oluşturur (iç bağlantının üzerine tıklamayı deneyin).

Tanıtıcıların benzersiz olması gerekir

Bir sayfadaki tanıtıcıların benzersiz olmasını sağlamak için, adlar, yıllar ve elle girilmiş tanıtıcıların seçilmesi gerekir. Aksi takdirde HTML, W3C standartlarına uymayacak ve kaynak atıfları da güvenilir bir biçimde işlemeyecektir. Örneğin bir sayfanın {{harv}}-uyumlu tanıtıcıları olan aşağıdaki iki kaynağa sahip olduğunu varsayalım:

 

 

Bu kaynakların "2008a" ve "2008b" yerine "2008" olacak şekilde değiştirilmesi durumunda, sonuçta oluşacak sayfada sorun olacaktır; çünkü iki farklı kaynak da "CITEREFMontesHalterman2008" tanıtıcısını kullanmaya çalışacaktır. Bu problemin önüne geçmek için, yukarıda olduğu gibi yıllara "yıl" ve "yıl" gibi sonekler ekleyerek kaynağı farklılaştırın. Bu kaynaklardaki tüm Harvard atıfları da aynı soneklere sahip yılları kullanmalıdır.

Tarihler

  • Bir maddenin kaynakçasındaki tarihlerin biçimi, her zaman tutarlı ve açık bir biçem kullanmalıdır. Vikipedi kaynaklarında kullanılan örnek biçimler şunlardır:
   • 14 Eylül 2009 (Varsayılan biçem)
   • 2009-09-14 (ISO standart biçimi: YYYY-AA-GG)
   • Eylül 14, 2009 (virgüllü, Amerikan biçemi)
   • Eylül 2009
   • 2009
  • Kaynakçadaki tarihlerin bağlantıları olmamalıdır.


Şablon:Vikipedi kaynakları Şablon:UF-COinS