Üsküdar Merkez Karakolu tarihi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Şehen-şâh-ı nizâm-ârâ-yı ‘asker Hân Mahmûdun
Olur kânûn-ı ‘adli zînet-i dünyâ vü mafîhâ

Cünûd-ı hassâ fahr eylesün âsâr-ı lutfıyla
Ki kıldı Üsküdarda bu karavul-hâneyi ihyâ

Bu bünyân içre râhat eyledikce cünd-i hâkânî
‘Adem mülkünde kılsun ehl-i ‘udvâne Hudâ me’vâ

Güher-efşân tahsin oldu Zîver işbu târîhim
Karavul-hâneyi bünyâd kıldı pâdişeh-i vâlâ 1254 (1838-39)

Kaynak: "Gedik, N. (2018). Tarih Düşürme Geleneğinin İzinde Üsküdar'ın Kaybolmuş Yapıları. 2, 245-307" (PDF). 11 Nisan 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. 
Telif durumu:

Bu eser, başka bir eserin bilimsel olmayan metodlarla oluşturulmuş bir transkripsiyonu veya faksimilesi olup ana eserden bağımsız bir telif hakkı korumasına sahip değildir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'un işlenmiş eserleri tanımlayan 6. maddesine göre; henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma neticesinde yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi (ilmi bir araştırma ve çalışma mahsulü olmayan alelade transkripsiyonlarla faksimileler istisna olmak üzere) halinde oluşturulan eser telif korumasına tâbi olacaktır. Ancak bu eser kanunun gösterdiği istisna kapsamında olduğundan kamu malıdır.