Çün Hidâyet Eyledi Sübhânımız

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

— 5 —


Çün hidâyet eyledi Sübhânımız
Râh-ı Hak’dır âşıka burhânımız

Mâsivâdan el çeken her ehl-i aşk
Ayn-ı dilden gördüler erkânımız
Dâr-ı dünyâ san riyâh-ı bî karâr
Hiç ana meyl etmedi insânımız
Sa’y edüb ol dembedem eyler dakîk
Hâk ile yeksân eder hayvâmmız
Serbeser bu cismimiz su üzre nakş
Böyledir ol mansıb ü hem sânımız
Hem hayâl ü sâye anla çünbişin
Böyledir hurûş u hem seyrânımız
Her kişi bil meyline vâsıl olur
Kimseye zulm eylemez Yezdân’ımız
Olmaya gönlünde gayrı zerrece
Ger dilersen sen dahi sultânımız
Her kelâmı Sâdık’ın olmuş dürüst
Fehm eder irfân olan insânımız