TBMM'nin 21 Ekim 1920 tarihli beyannamesi

Vikikaynak, özgür kütüphane
(TBMM 21 Ekim 1920 Beyannamesi sayfasından yönlendirildi)
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Emperyalist Devletlerin, Devlet ve milletimizin hayatına açıkça kastetmeleri neticesinde meşru savunma için toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi, şimdiye kadar çeşitli vesilelerle açıkça veya örtülü olarak ilan ettiği amaç ve araçlarını bir kere daha bütün dünyaya sunmak için şu beyannameyi yayımlamaya gerek görmüştür: Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli sınırlar dahilinde hayat ve bağımsızlığını sağlamak ve Hilafet ve Saltanat makamını kurtarmak yemini ile oluşmuştur. Buna göre, hayat ve bağımsızlığını, tek ve kutsal emel bildiği Türkiye Halkını, emperyalizm ve kapitalizm hakimiyet ve zulmünden kurtararak irade ve egemenlik sahibi kılmakla gayesine ulaşacağı düşüncesindedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin hayat ve bağımsızlığına suikast eden emperyalist ve kapitalist düşmanların saldırganlığına karşı savunma ve bu maksada aykırı hareket edenleri cezalandırma azmiyle örgütlenmiş bir orduya sahiptir. Emir ve kumanda yetkisi Büyük Millet Meclisi’nin tüzel kişiliğindedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, halkın öteden beri maruz bulunduğu yoksulluk sebeplerini yeni araç ve yapılanma ile kaldırarak yerine refahı ve mutluluğu koymayı başlıca hedefi saymaktadır. Buna göre, toprak, eğitim, adliye, maliye, ekonomi ve vakıflar işlerinde ve diğer meselelerde sosyal kardeşliği ve dayanışmayı hakim kılarak, halkın ihtiyacına göre yenilenme ve örgütlenme yaratmaya çalışacaktır. Bunun için de siyasi ve sosyal hedeflerini milletin ruhundan almak ve uygulamada milletin eğilim ve geleneklerini gözetmek fikrindedir.

Bunlara binaen Türkiye Büyük Millet Meclisi, memleketin idari, iktisadi, sosyal genel ihtiyacına yönelik düzenlemeleri bölüm bölüm araştırma ve kanun biçiminde uygulama görevini yerine getirmeye başlamıştır. Veminallahüttevfik.