Bir Sakiden İçtik Şarap

Vikikaynak, özgür kütüphane
(Bir sakiden içtik şarap sayfasından yönlendirildi)
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
— 5 —

Bir sâkiden içdik şarap arşdan yüce meyhânesi
Ol sâkinin mestleriyüz canlar anın peymânesi
Aşk oduna yananların külli vücudu nûr ola
Ol od bu od’a benzemez hiç belürmez zebânesi

Bizim meclis mestlerinin demleri Enelhak olur
Yüz Hallac-ı Mansur gibi anın kemin dîvânesi
Ol meclis ki bizde vardır bunda ciğer kebâb olur
Ol şem’a kim bizde yanar ay ü güneş pervânesi
Bizim meclis Bekrîleri şol Şâh-ı Edhem gibidir
Belh şehrinde yüz bin ola her gûşede vîrânesi
Yunus bu cezbe sözlerin câhillere söylemegil
Bilmez misin câhillerin niçe geçer zamânesi