Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Symbol wait vote.svg Bu sayfada devam eden bir çalışma vardır.

Dilerseniz, siz de yardım edebilirsiniz:

  • Eğer çalışma yarıda kalmışsa, çalışmayı başlatan kişiyle iletişime geçip, sayfanın durumunu ona sorabilirsiniz.
  • Sayfanın geçmişinden  sayfa üzerinde uğraşanları görebilirsiniz.
Üzerinde 7 günden fazla değişiklik yapılmayan sayfalardan kaldırılmalıdır.

T.C.

YÜKSEK SEÇİM KURULU

Karar No : 4219

- KARAR -

Adalet ve Kalkınma Partisi adına Genel Başkan Yardımcısı Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan YAVUZ tarafından Kurulumuz Başkanlığına verilen 16/04/2019, 20/04/2019 ve 22/04/2019 tarihli aynı içerikli dilekçelerde; 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin, Anayasanın 79, 2972 sayılı Kanunun 25 ve 29. maddeleri ile 298 sayılı Kanunun 14, 110, 112 ve 130. maddeleri gereğince seçimin neticesine müessir olaylar ve haller sebebiyle iptali ve yenilenmesini istedikleri, bu doğrultuda;

1- Seçimin Dürüstlüğü;

a) Seçimlerin dürüstlüğü ve güvenliği ile ilgili yasa metinlerinin içinde teknik ayrıntı gibi gözüken bazı hükümler, demokratik bir seçimin kaderi üzerinde ana ilkeler kadar etkili olabildiği, bu bağlamda seçmen iradesinin belirlenmesinde herhangi bir kuşku ve hataya, seçim sonuçlarıyla ilgili olarak kamuoyunda uyanabilecek şüphe ve endişelere imkân bırakmamak gerektiği,

b) Anayasanın 67 ve 79. maddelerinde, seçimlerin yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılması ilkesinin benimsendiği, Anayasanın 79. maddesinde geçen “yolsuzluk” deyiminin seçimlerle ilgili tüm kanuna aykırılıkları ifade için kullanılan bir kavram olduğunda kuşkuya yer olmadığı,

2- Büyükşehir Belediye Başkanlığının Seçim Çevresi;

2972 sayılı Kanunun 4. maddesine göre, büyükşehir belediye başkanının seçiminde seçim çevresinin büyükşehir belediye sınırlarından oluştuğu, dolayısıyla çoğunluk sistemine göre yapılan büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde (1) oyun bile seçim sonucuna doğrudan etkisinin ne derece önemli olduğunun ortada olduğu,

3- Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinde iptale yetkili mercii;

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimleriyle ilgili ilçe birleştirme tutanaklarını birleştirerek, il tutanağını düzenlemek ve seçim sonucunu belirlemek görev ve yetkisinin il seçim kurullarına ait olduğu, bu nedenle gerek olağan, gerekse olağanüstü itiraz yoluyla büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin iptaline karar verme yetkisinin doğrudan Yüksek Seçim Kuruluna ait olduğu,

4- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinin neticesine müessir olaylar ve haller (genel olarak özetlenmiş);

İstanbul’un 39 ilçesinde 31.280 sandıkta yapılan oy verme işlemleri sonrasında hazırlanan sandık sonuç tutanaklarının ve oy sayım ve döküm cetvellerinin düzenlenmesinde ve oyların sandık sonuç tutanaklarına geçirilmesi sırasında seçim sonuçlarıyla ilgili olarak maddi hatalar ve usulsüzlükler yapıldığı, bu usulsüzlükleri il ve ilçe seçim kurullarına yaptıkları itiraz dilekçelerinde belirttikleri ve sandıklardaki tüm oyların sayılmasının seçimin dürüstlüğü adına zorunluluk olduğunun belirtildiği, il ve ilçe seçim kurullarının yaptıkları itirazları inceleyerek kısmen kabul kısmen ret kararları verdiği, bazı ilçe seçim kurullarının (Çatalca, Çekmeköy, Maltepe, Silivri, Ataşehir 2, Kartal 2) geçersiz oylar dâhil tüm sandıkların yeniden sayılmasına karar verdiği, bazı ilçe seçim kurullarının ise sadece geçersiz oyların sayılmasına karar verdiği, ret kararı veren ilçe seçim kurullarının kararına karşı İstanbul İl Seçim Kuruluna başvurdukları, İstanbul İl Seçim Kurulunun geçersiz oyların sayılması taleplerini haklı bularak o ilçe seçim çevresindeki tüm geçersiz oyların sayılmasına karar verdiği,

Diğer bir husus olarak;

Seçmen olamayacağı açıkça hüküm altına alınan kısıtlı bulunan kişilerin oy kullandığı,

Seçmen olamayacağı açıkça hüküm altına alınan kamu hizmetinden yasaklı bulunan kişilerin oy kullandığı,

Seçmen listesine kayıtlı olmakla birlikte nüfus kayıtlarında ölü olan seçmenlerin yerine oy kullanıldığı,

Bazı seçmenlerin hem cezaevi seçmen listesinde, hem de asıl ikametgâhına ait yerleşim yerinin bulunduğu seçim çevresindeki seçmen listelerinde kayıtlı olduğu,

Bazı seçmenlerin, Türkiye’nin herhangi bir yerinde hükümlü olarak cezaevinde bulunmasına rağmen İstanbul’da seçmen olarak gözüktüğü,

Bazı seçmenlerin ise, Türk Medeni Kanununun 22. maddesine aykırı olarak yerleşim yeri adreslerinin cezaevi olarak gösterildiği,

Seçmen listesinde yapılan bütün maddi hatalar ve/veya kasti yanlışlıklar ve kanuna aykırılıklar sebebiyle gerçek durumu tespit edilemeyen şüpheli oy sayısının 300.000’den fazla olduğu, bu sayının Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi adayları arasındaki fark olan 13.742 (Oy farkının yaklaşık 20 katı)'den fazla olduğu,

298 sayılı Kanunun 130. maddesinde yer alan “…seçimin neticesine müessir olaylar ve haller sebebiyle yapılan itirazlar…” ifadesinden, sadece sandık kurullarının oy verme günü yürüttükleri iş ve işlemler ile seçim sonrası oy sayım ve döküm işlemlerinden ibaret olmadığı, doğrudan seçimin sonucuna tesir edecek olaylar ve hallerin olması ve gerçekleşmesi halinde, seçimin neticesine müessir görüldüğü takdirde, bu tür itirazların incelenebileceğinin açık olduğu,

Seçim Takvimine göre yürütülen seçmen kütükleri ve sandık kurullarının oluşumuna yönelik yapılan işlemler ile bu yönde verilen kararlar seçimin ve seçim sonucunun ana unsurunu oluşturduğu, bu denli önemli olan ve seçimin sonucuna doğrudan etki eden işlemlerin olağanüstü itiraz kapsamında ele alınmasının gerektiği, kanun ve usule aykırı tüm işlemlerin seçimin sonucunu doğrudan şüphe altında bırakacak nitelikte etki yaptığından ve seçimlerin dürüstlüğüne gölge düşürdüğünden, kamuoyu vicdanının seçimlere yönelik güven duygusunun devamı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptalinin gerekli olduğu,

İstanbul’da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde 31.280 sandıkta gerek itirazlar noktasında gerekse de sandık kurulu üyelerinin ve müşahitlerinin tespit ettiği maddi hata, usulsüzlük ve hileli işlemlerin bazılarının değerlendirilmesinden;

4.a) İstanbul İl Seçim Kuruluna yapmış oldukları itirazlarının kabulü neticesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait geçersiz oy pusulalarının sayımı kararı sonrasında birçok usulsüzlükler tespit edildiği,
Örneğin:

Kadıköy 3. İlçe Seçim Kurulunun 3267 nolu sandığında 1 adet oy pusulası zarftan çıkmamış olup, bu hususa ilişkin 04/04/2019 tarihli, 2019/33 sayılı tutanak düzenlendiği,

Kadıköy 3. İlçe Seçim Kurulunun 3021, 3024, 3027, 3028, nolu sandıklarda 1’er adet İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait geçersiz oy pusulası torbadan çıkmadığı, bu hususa ilişkin 06/04/2019 tarihli tutanağın düzenlendiği,

Kadıköy 3. İlçe Seçim Kurulunun 3158 nolu sandıkta 16 adet oy zarftan çıkmadığı, bu hususa ilişkin 2019/94 sayı 10/04/2019 tarihli tutanağın düzenlendiği, bu konu ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu, 2019/68873 soruşturma sayılı dosya ile soruşturmanın devam ettiği,

Kadıköy 2. İlçe Seçim Kurulunun 2075 nolu sandığında, sandık kurulu başkanı tarafından iki farklı İstanbul Büyükşehir Başkanlığı sandık sonuç tutanağının düzenlendiği, bu tutanaklardan birinde Adalet ve Kalkınma Partisinin oyu 1 (bir) olarak yazılmışken, diğerlerinin oyu ise 76 (yetmiş altı) olarak yazıldığı,

Kadıköy 3. İlçe Seçim Kurulunun 3329 nolu sandığında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 4 oy pusulasının torbada bulunmadığı hususuna ilişkin 2019/58 sayı, 06/04/2019 tarihli tutanağın düzenlendiği,

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulunun 1007, 1039, 1050, 1113, 1121, 1230, 1283, 1285, 1293, 1310 nolu sandıklarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ait geçersiz oyların torbada bulunmadığı, 2019/36 nolu 04/04/2019 tarihli kararı ile tespit edildiği,

Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurulunun 1027 ve 1319 numaralı sandıklarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 1 adet geçersiz oy pusulasının torbada bulunmadığı hususuna ilişkin tutanak düzenlendiği,

Arnavutköy İlçe Seçim Kurulunun 1104 numaralı sandığında, sandık sonuç tutanağında 31 adet geçersiz oy pusulasının yazılı olduğu belirtilmesine rağmen, oy torbasında 11 adet geçersiz oy pusulasının bulunduğunun görüldüğü, ancak 20 adet oy pusulasının bulunmadığının görüldüğü 07/04/2019 tarihli tutanakta tespit edildiği,

Çekmeköy İlçe Seçim Kurulunun 1287 nolu sandığında sandık sonuç tutanağında 13 adet geçersiz oy yazılı olmasına rağmen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait geçersiz oy pusulalarının torbada bulunmadığı 05/04/2019 tarihli tutanakta tespit edildiği,

4.1) Oy sayım ve döküm cetvellerinde önemli usulsüzlükler yapıldığı,

Yüksek Seçim Kurulu SEÇSİS kayıtları incelendiğinde görüleceği üzere, oy sayım ve döküm cetvellerinde önemli usulsüzlükler yapıldığı, 5.388 mühürsüz, 694 adet imzasız, 214 adet boş, 498 eksik, 919 adet rakam belirtilmemiş, 1.135 adet sayısı eksik oy sayım ve döküm cetvelinin söz konusu olduğu,

298 sayılı Kanunun denetim ve kontrol mekanizmasının ana unsuru ve temelinin oy sayım döküm cetvelleri olduğu, dolayısıyla oy sayım döküm cetvellerinin hukuken tam ve eksiksiz olması seçimin sıhhat şartı olduğu, İstanbul seçimlerinde 8.848 adet usulsüz düzenlenmiş oy sayım ve döküm cetvelinin, 1.000.000’u aşkın seçmenin kullandığı oyun hukuki akıbetinin belirsizliğine yol açtığı,

Yüksek Seçim Kuruluna yaptıkları itiraz başvurusu üzerine 09/04/2019 tarihli karar doğrultusunda, yeni oy sayımı yapılan 57 sandıktaki seçim torbalarının bir kısmından da oy sayım ve döküm cetvellerinin çıkmadığının görüldüğü, toplam 57 sandıktaki oy sayım ve döküm cetvellerinin usulüne uygun olmadığından, bu sandıkların yeniden sayılmasına karar verilmesi iddialarının haklı olduğunu gösterdiği,

Örneğin; Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurulunca 1279 nolu sandıkta mühürlü oy torbası açılmak suretiyle yapılan yeni sayım sonucu düzenlenen tutanakta, (ek 3) önemli hukuka sonuçları olan tespitlerde bulunulmuştur. Tutanağa göre, “torba içerisinde başkanlığımıza teslim edilen imzalı seçmen listesi, tutanak defteri, iki adet evet mührü ve sandık kurulu mührü dışında torbada bulunması gereken sandık sonuç tutanakları, sandık başında yapılan sayım ve döküm cetvelleri ve sandık seçmen listesini gösteren ve sandık alanına asılan sandık seçmen listesinin bulunmadığı, torba içerisinde sadece zarflar ve oy pusulalarının olduğu tespit edilerek, partilerin aldığı oylar” tespit edildiği,

Örneğin; Başakşehir 1. İlçe Seçim Kurulunca yeniden sayımı yapılan 1025 ve 1338 sayılı sandıklardan” imzalı seçmen listesi, tutanak defteri, iki adet evet mührü ve sandık kurulu mührü, sandık sonuç tutanakları ve oy sayım döküm cetvelinin başkanlığımızca teslim alındığından, torba içerisinde zarflar ve oy pusulalarının olduğu tespit edilerek, partilerin aldığı oylar yukarıdaki şekilde sisteme işlenmesine…” karar verildiği, bu tespitten, oy torbalarında olması gereken imzalı seçmen listesi, sandık sonuç tutanakları ve sayım döküm cetvelinin çıkmadığı anlaşıldığı,

Keza, Avcılar 2. İlçe Seçim Kurulunun 2371 numaralı sandığında, sandık sonuç tutanağında 10 adet geçersiz oy pusulası yazılı olmasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait geçersiz oy pusulasının torbada bulunmadığı, çuvalın içerisinden çıkan geçersiz oy sayısının sandık sonuç tutanağı ile uyumlu olmadığı, çuvalın içerisinden sandık seçmen listesi, sayım döküm cetveli ile sandık sonuç tutanağının suretinin çıkmadığının 10/04/2019 tarihli tutanak ile tespit edildiği,

Bir kısım sandıklarda oy kullanan seçmenlerin imzasını taşıması gereken onaylı sandık seçmen listesinin, oy sayımı ve döküm cetvelinin ve sandık sonuç tutanaklarının hiçbirinin bulunmadığı, sadece zarflar ve oy pusulalarının bulunduğu bir seçim torbasında,

Oyların kim tarafından kullanıldığı,

Gerçekte o sandık seçmenlerince mi yoksa başka kimseler tarafından mı kullanıldığı,

298 sayılı Kanuna göre oy kullanması mümkün olmayan kimselerin oy kullanıp kullanmadığı,

Bir kimsenin birden fazla kişi yerine oy kullanıp kullanmadığı,

Sandık kurulunca tutanak defterine işlenip kayıt altına alınması gereken hususların usulüne uygun olup olmadığı,

Sayım döküm ve tutanağa geçirme işlemlerini bir itiraz vukuunda seçim kurulları ile Yüksek Seçim Kurulu tarafından hukuken denetime elverişli kılan belgelerin hiçbirinin olmadığı, şeklindeki hususların açıkça kanuna aykırılık oluşturduğu, bu durumun seçimlerin sonucuna doğrudan etki eden ve seçimlerin iptalini gerektiren müessir bir hal olduğu,

4.2) Oy sayım ve döküm cetvelleri ile sandık sonuç tutanakları arasında usulsüzlükler olduğu,

İlçe seçim kurullarına yaptıkları itiraz dilekçelerinde belirtilen sandıklarda Adalet ve Kalkınma Partisi lehine çıkan oyların, oy sayım ve döküm cetvelinde sandık sonuç tutanağına geçirilirken eksik yazıldığı ve bu hataların ilçe birleştirme tutanaklarına yansıdığı,

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, kasten veya sehven yapılan hatalar sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisinin geçerli oyları gerçekte aldığı geçerli oylardan az, Cumhuriyet Halk Partisinin de gerçekte aldığı oylardan fazla oy almış gibi gösterildiği, bu durumun seçim neticesinde müessir bir hal teşkil ettiği,

Örneğin; Arnavutköy İlçesinde 1487 numaralı sandıkta sandık kurulunca müşahitlerine verilen sandık sonuç tutanağında, Adalet ve Kalkınma Partisi oyunun 182, Cumhuriyet Halk Partisinin oyu 87 iken, sandık kurulunca düzenlenen ve torbaya konulan sandık sonuç tutanağında ise Adalet ve Kalkınma Partisi oyunun 1, Cumhuriyet Halk Partisi oyunun ise 182 yazılarak sonucun değiştirildiği ve aldatmaya yönelik iki farklı sandık sonuç tutanağı hazırlandığı,

Avcılar İlçesinde; 1017, 1029, 1193, 1278, 1281, 1306, 2019, 2032, 2095, 2188, 2189, 2212, 2257, 2262 numaralı sandıklarda toplamda Adalet ve Kalkınma Partisine 401 oyun eksik, Cumhuriyet Halk Partisine 15 oy fazla yazıldığı,

Bağcılar İlçesinde; 3106, 3119, 3311, 3299, 2309, 2320, 1032, 1056, 1088, 2230, 2191, 2175, 2132, 2106, 2109, 2091, 2041, 1315, 4052, 4046, 4044, 3374, 3368, 4098, 4188, 4237, 4313, 4102, 4129, 2012, 1246, 1283, 3343, 2328, 3023 numaralı sandıklarda toplamda Adalet ve Kalkınma Partisine 1581 oyun eksik yazıldığı,

Bayrampaşa İlçesinde; 2025, 2068, 2028, 2114, 2010, 1208, 2121, 2257, 1060, 1059, 2256 numaralı sandıklarda Adalet ve Kalkınma Partisine 418 oyun eksik yazıldığı,

4.3) Sandık sonuç tutanaklarının 298 sayılı Kanuna ve 138 sayılı Genelgeye aykırı olarak düzenlendiği,

298 sayılı Kanunun 105. maddesine göre, sandık kurulunca düzenlenecek sandık sonuç tutanakları, 101 ve 102. maddelerinde belirtildiği şekilde sebepler açıkça belirtilmek suretiyle düzenlenmek zorunda olunduğu, nitekim kanun koyucunun bu hususları sıkı şekilde kurallara bağlaması ve ayrıntılı olarak düzenlemedeki amacının seçim sonuçlarının ve dolayısıyla seçmen iradesinin doğru ve her türlü kuşkudan uzak bir biçimde tespitini en sağlıklı şekilde sağlamak olduğu,

Oysa itiraza konu sandık sonuç tutanakları incelendiğinde oy pusulalarının geçersizlik ve hesaba katılmama sebeplerinin 101 ve 102. maddedeki açıklığı sağlamaktan çok uzak olduğu, birçok sandık sonuç tutanağında bu bilgilerin hiç yazılmadığı veya eksik yazıldığının görüldüğü, bu nedenle bu tür oy pusulalarının gerçek hukuki durumunun tespitinin yapılamadığı, bu durumun Kanun koyucunun amacıyla çeliştiği,

İstanbul genelinde ilk etapta kullanılan oyların 320.000 civarı geçersiz iken itirazlar sonucu geçersiz oyların sayısının 314.243’e düştüğü, bu durumun iki parti arasındaki oy farkının çok cüzi olduğu dikkate alındığında, seçim sonuçlarını etkileyecek ve kazananı değiştirebilecek nitelikte olduğunun aşikâr olduğu, zira bu durumun partilerin aldığı oy miktarlarını değiştirebilecek durumda ve hatta kazanan partinin dahi değişmesinin söz konusu olabileceği,

Tüm bu hususların gösterdiği gibi, sandık kurullarınca tutulan ve ilçe birleştirme tutanağına esas teşkil eden sandık sonuç tutanaklarının kahir ekseriyetinin hatalarla dolu olduğu, zira oy torbalarının içinde bulunan oy pusulalarının yanlış değerlendirilmesi sonucunda sandık sonuç tutanaklarında seçim sonuçlarını etkileyecek hatalar ve usulsüzlükler meydana geldiği, sandık kurullarının sandık sonuç tutanaklarında yaptığı bu türden usulsüzlükler ve eksikliklerin, kamuoyunun seçim sonuçlarına olan güvenini sarstığı ve ciddi bir endişeye sevk ettiği,

4.4.a) Adalet ve Kalkınma Partisine verilen ve geçerli sayılması gerekirken geçersiz sayılan oyların bulunduğu,

Adalet ve Kalkınma Partisine verilen ve geçerli sayılması gereken oylardan bir kısmının Adalet ve Kalkınma Partisine ait sütuna birden fazla “EVET” mührü basılmış olması, bir kısım zarfların açılması sırasında kazaen yırtılmış olması, bir kısmının hafif lekeli olması, bir kısmının ise oy pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mührünün oy pusulasının diğer kısmına çıkması nedeniyle geçersiz sayıldığı,

Örneğin: Ümraniye 1, 2 ve 3. İlçe Seçim Kurullarınca yapılan değerlendirme sonucunda geçersiz oylardan 384 oy Adalet ve Kalkınma Partisine, 99 oyun Cumhuriyet Halk Partisine sayıldığı,

Başakşehir İlçesinde, İlçe Seçim Kurulunca yapılan değerlendirme sonucunda, geçersiz oylardan 72 oyun Adalet ve Kalkınma Partisi lehine, 20 oyun Cumhuriyet Halk Partisi lehine geçersiz sayıldığı,

Fatih İlçesinde; 1, 2 ve 3. İlçe Seçim Kurulunca yapılan değerlendirme sonucunda, geçersiz oylardan 257 oyun Adalet ve Kalkınma Partisi lehine, 81 oyun Cumhuriyet Halk Partisi lehine geçerli sayıldığı,

Küçükçekmece İlçesinde; İlçe Seçim Kurullarınca yapılan değerlendirme sonucunda, geçersiz oylardan 896 oyun Adalet ve Kalkınma Partisi lehine, 367 oyun Cumhuriyet Halk Partisi lehine geçerli sayıldığı,

Bu örneklerin haklı olduklarını gösterdiği, kaldı ki itirazlar üzerine açılan birçok oy torbasının geçersiz oyların kanuna aykırı olarak ayrıca paketlenip mühürlenmediği ve diğer oylarla karıştırılmış halde bulunduğu,

4.4.b) Cumhuriyet Halk Partisi lehine geçerli sayılan ve oysa hukuken geçersiz sayılması gereken oyların olduğu,

Cumhuriyet Halk Partisi lehine geçerli sayılan ancak usulüne uygun bir sayımda geçersiz olması gereken oyların toplamının 35.000 civarında olduğu, bu oy sayısı seçimlerin sonucunu doğrudan etkilediği,

4.5) İlçe seçim kurullarınca geçersiz oylar yönünden yeniden değerlendirmesi yapılan bazı seçim torbalarının içinde bulunması gereken geçersiz oy pusulalarının torba içerisinde bulunmadığı, Ataşehir 2. İlçe Seçim Kuruluna bağlı 2324 numaralı sandık sonuç tutanağında yazılı 8 geçersiz, 2325 numaralı sandık sonuç tutanağında yazılı 8 geçersiz, 2326 numaralı sandık sonuç tutanağında yazılı 14 oy pusulası, 2391 numaralı sandık sonuç tutanağında yazılı 4 adet geçersiz oy pusulası olmak üzere 34 oy pusulasının kayıp olduğu, kayıp olan oy pusulalarının Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulunca tutulan tutanakla tespit edildiği, bu durumun ilçe seçim kurulu tarafından seçimlerin denetlenebilirliğini ortadan kaldırdığı, seçim güvenliği açısından seçim sonuçlarını doğrudan etkilediği,

4.6) Oy kullanan seçmen sayısı ile sandık sonuç tutanaklarına işlenen oy sayılarının arasında hatalar olduğu,

Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin sonrasında düzenlenen birleştirme tutanaklarında oy kullanan seçmen sayısı ile seçimlerde kullanılan oy pusulası sayıları arasında ciddi bir farkın oluştuğunun görüldüğü, bu farkın oluşmasının sebebinin, sandık kurullarının gerek oy verme esnasında yaptığı hatalı işlemler gerekse de oy sayımı sonrasında usulsüz ve hatalı olarak düzenlenen tutanakların olduğu, 298 sayılı Kanunun 98 ve 100. maddelerine göre, siyasi partilerin ve bağımsız adayların aldıkları oyların toplamı, geçerli oy pusulalarının toplamına eşit olması gerektiği, geçerli oy pusulalarının toplamı ile geçersiz sayılan ve hesaba katılmayan oy pusulası toplamının, oy kullanan seçmenlerin toplam sayısına eşit olması gerektiği, 31 Mart 2019 Pazar günü İstanbul İlinde yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde toplam 31.280 sandıkta oy kullanan seçmen sayısı ile tutanaklara işlenen oy sayıları karşılaştırıldığında, 18.174 sandıkta kanunun aradığı eşitliklerin sağlanmış olduğu, buna karşın 14.410 sandıkta ise rakamsal olarak tutarsızlıkların olduğu ve eşitliğin sağlanamadığının görüldüğü,

Oy kullanan seçmen sayısı ile oy pusulası toplamları eşit olmayan 12.410 sandıktaki sonuç tutanakları incelendiğinde,

10.418 sandıkta siyasi partilerin ve bağımsız adayların aldığı geçerli oy pusulalarının toplamı ile geçersiz sayılan ve hesaba katılmayan oy pusulası toplamının oy kullanan seçmenlerin toplam sayısından eksik (16.505 oy pusulası) olduğunun görüldüğü, 1.992 sandıkta ise siyasi partilerin ve bağımsız adayların aldığı geçerli oyların toplamı ile geçersiz sayılan ve hesaba katılmayan oy pusulalarının toplamının oy kullanan seçmenlerin toplam sayısından (8.811) fazla olduğu, bu durumun ise bir kısım seçmene fazla oy pusulası verilmesinden kaynaklanmış olabileceği,

Oysa ki 298 sayılı Kanunun 86. maddesinin dördüncü fıkrasına göre, bir seçmen aynı seçim türü için birden fazla oy kullanamayacağı, bu şekilde sandık kurullarının hataları ve yanlış işlemleri sonucu meydana gelen eksik veya fazla oy sayısı 25.313 olup, seçimlerin sonucunu doğrudan etkilediği,

4.7) 298 sayılı Kanuna aykırı olarak, kısıtlılar tarafından veya ölü seçmenler adına kullanılmış oylar ve mükerrer seçmenler olduğu,

A) 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Anayasa ve 298 sayılı Kanun gereği oy kullanamayacak olan kısıtlı, ölü, tutuklu ve hükümlü olanların yerine oy kullanıldığı, bu kişilerle ilgili resmi kayıt tutan ilgili kamu kurumlarına yazı yazılarak gerçeğin tespit edilmesi gerektiği, yapılan tespitlere göre;

2.732 adet oy kullanan kısıtlı seçmenin,

1.229 adet yerine oy kullanılan ölü seçmenin, 10.290 adet hem cezaevi hem de başka seçmen listesinde kayıtlı seçmenin,

5.287 adet hem İstanbul seçmen listesinde hem de hükümlü seçmenin,

236 adet İstanbul’da yerleşim yeri adresi cezaevi olan seçmenin,

kayıtları tespit edildiği, mükerrer kayıtlı bu seçmenler yerine, yerleşim yerlerinde oy kullanılıp kullanılmadığı seçimin sonucunu doğrudan etkileyecek önemli bir husus olduğu,

Kanuna aykırı biçimde kullanılan bu tür oyların 19.774 olduğu, bu oyların hangi adaya verildiğinin belirlenmesinin “GİZLİ OY” ilkesi gereğince fiilen olanaksız olduğu, ayrıca Yüksek Seçim Kurulunun gündeminde bulunan Büyükçekmece İlçesi ile ilgili itiraz dosyasında da birçok kısıtlı, mükerrer ve usulsüz kaydedilen seçmenin sandıkta oy kullandığına dair başlatılan idari soruşturmaların devam ettiği,

Söz konusu sahte seçmen kaydetme işinin kesinlikle normal bir seçmen nakli ve yerleşim yeri adres değişikliği olmadığı, tüm usulsüz ve sahte işlemlerin on binlerce kişiyi etkilediğinin tahkikat dosyası ile ortaya çıktığı,

Diğer bir önemli tespitin ise mahkeme kararları ile kısıtlı olduğu tespit edilen 2.308 kişi dışında kalan zihinsel engelli bulunan 18 yaş ve üstü 21.782 kişinin seçmen listelerinde yer aldığı, zihinsel engelli bu kişilerin tamamının tam teşekküllü devlet hastanelerinden raporlu oldukları ve seçme hakkı açısından engelli olduklarının tespit edildiği,

Mahkeme kararları ile kısıtlı olduğunu tespit edilen 424 kişinin dışında kalan 21.358 kişinin seçmen listelerinde yer aldığı, bu kişilerin kısıtlı olması sebebiyle oy kullanmamasının gerektiği, İstanbul genelinde oy kullanan 21.358 kısıtlının mahkeme kararlarının ilgili kurum ve kuruluşlar ile Türkiye genelindeki tüm Sulh Hukuk Mahkemelerinden sorularak tespit edilmesi ve oy kullanıp kullanmadıklarının da birlikte değerlendirilmesinin gerektiği,

On binlerce zihinsel engelli kişinin İstanbul seçmen listesinde kaydının var olması ve sandıklarda oy kullanması nedeni ile seçmen iradesinin doğrudan sandığa yansıması konusunda kamuoyunda ciddi şüpheler oluştuğu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerindeki iki aday arasındaki oy farkının 13.742 olduğu düşünülürse, on binlerce zihinsel engellinin oy kullandığı bu seçimlerde seçmen iradesinin sandığa doğru ve güvenli yansıtılmaması nedeninin bile başlı başına seçimin yenilenmesini gerektirdiği,

B) Anayasa ve 298 sayılı Kanun gereği oy kullanmaması gereken kamu hizmetinden yasaklı olanların 31 Mart 2019 tarihinde İstanbul’da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinde oy kullandığı,

6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlerine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 4. maddesinin ikinci fıkrasında; “Birinci fıkra uyarınca görevine son verilenlerin bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; görevinden çıkarılanların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim, tasfiye kurul üyeliği vs. görevleri sona ermiş sayılır. Bu fıkrada sayılan görevleri yürütmekle birlikte kamu görevlisi sıfatını taşımayanlar hakkında da bu fıkra hükümleri uygulanır.” 7098 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 1. maddesinde aynen, “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve ekli (1) sayılı listede yer alan kişilerin kamu görevinden başka bir işleme gerek kalmadan çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılamaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.

Birinci fıkra gereğince kamu görevinden çıkarılan kişilerin mahkûmiyet kararı aranmaksızın rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilemezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler…”

hükümlerinin yer aldığı, Kanunkoyucunun amacının bu kişileri Kamu Hizmetinden yasaklı hale getirdiğinin açık olduğu, keza seçilme yeterliliği yönünden Danıştay 8. Dairesinin E:2017/5427, K:2017/7088 sayılı kararında, emekli personel hakkında kamu hizmetinden yasaklama kararı verildiği ve bu durumda olup, mahalli idare organlarındaki üyeliklere seçilenlerin seçilme yeterliğini kaybetmiş olduğunun açık olduğunun belirtildiği,

yine, benzer konuda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 21/2/2018 tarihli, 2018/580 Esas, 2018/552 Karar sayılı kararı ile kamu haklarından yasaklı olduğu ileri sürülerek meclis üyeliği düşürülmesi istenilen İ.B.’nin seçilme yeterliğini kaybedip kaybetmediğine ilişkin inceleme ve tespitinin Danıştay tarafından yapılmasında hukuka aykırılık bulunmadığının belirtildiği,

298 sayılı Kanunun 8. maddesinde yer alan “Kamu Hizmetinden Yasaklılar” hükmünün aynı şekilde 2839 sayılı Kanunun 11. maddesinin (d) fıkrasında da yer aldığı,

Bu yasal hükümlere istinaden ve yukarıda belirtilen Danıştay kararlarına da uygun olarak, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan belediye başkanlığını kazanan adaylardan kamu görevinden çıkarılanların mahkûmiyet kararı aramaksızın bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecekleri gözetilerek mazbataların ikinci sıradaki seçilme şartlarına haiz en çok oy alan adaya verilmesi gerektiğine karar verildiği,

OHAL Kanun Hükmünde Kararnamesinin Mart 2018’de kanunlaştığı, bu bakımdan OHAL Kanun Hükmünde Kararnamesi değil artık Kanun’un söz konusu olduğu, bu bakımdan OHAL KHK’larındaki hükümlerin geçici olması, OHAL kalktıktan sonra uygulanmıyor olması gibi hususların ortadan kalktığı, yani OHAL KHK’larında yer alan “mahkûmiyet kararı aranmaksızın bir daha kamu hizmetinden istihdam edilemezler” hükmünün kanun hükmü olduğu,

15 Temmuz 2016 öncesi kamu hizmetinden yasaklılık ancak ve sadece Kanunla olduğu, OHAL KHK’ları sonrası, özellikle bu KHK’ların kanunlaşmasından sonra yeni bir durumun ortaya çıktığı, Kanunla bazı kişiler için kamu hizmetinden yasaklılık hükmünün getirildiği, Kanunla bazı kişilerin kamu hizmetinden yasaklanmasını yeterli bulmayıp, bu kişiler için ayrıca mahkeme kararlarıyla kamu hizmetinden yasaklanmalarını aramanın hukuk mantığına aykırı olduğu, açık bir kanun hükmünü yok saymanın, mahkeme kararını aynı konudaki açık bir kanun hükmünden üstün tutmak olduğu, daha da önemli olan kanunun böyle bir ihtimali tamamen bertaraf etmek için mahkûmiyet kararı aranmaksızın diye teyiden bir ibare sevk ettiği, yani bazı kişiler için kanunla kamu hizmetinden yasaklılık hükmünün getirildiği, ayrıca bunun için bir mahkûmiyet kararı gerektirmeyeceğinin de tasrih edildiği, Anayasanın 67. maddesinin dördüncü fıkrası ve 298 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca, kamu hizmetinden yasaklı olan 14.591 kişinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullandığı, ayrıca kamu görevlisi sıfatını taşımamasına rağmen 6749 sayılı Kanunun 4. maddesinin ikinci fıkrasında kamu hizmetinden yasaklı olanların da olduğu, bu durumda olan 121 kişinin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullandığı,

Dolayısıyla kamu hizmetinden yasaklı hale getirilen kişilerin 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanmış oldukları ve seçim sonucunu doğrudan etkilediklerinin açık olduğu,

4.8) Sandık kurullarının oluşumuna dair 298 sayılı Kanuna aykırı işlemler yapıldığı,

298 sayılı Kanunun 21, 22 ve 23. maddeleri uyarınca, sandık kurulu başkanlığı görevinin ancak kamu görevlileri tarafından yürütülmesi esasının getirildiği, söz konusu Kanunda sandık kurulu başkanının belirlenmesine dair getirilen ayrıntılı şekil ve usul kurallarının bu işlemlerde keyfiliği önlemek ve seçimin düzeni ve dürüstlüğünü sağlamak amacına yönelik olduğunun açık olduğu, Kanunun sandık kurulu başkanının kamu görevlileri arasından belirlenmesini şart koştuğu, ilçe seçim kurulu başkanının bu görevlendirmede bir takdir hakkının olmadığı, bu hükmün kamu düzenine ilişkin emredici bir hüküm olduğu,

Sandık kurulu başkanı ve memur üyenin kanunda belirlenmiş olan usulde atanması kaidesinin temelindeki mantığın, asli vazifesi yargısal bir işlem yapmak olan bu kurulun bağımsız ve tarafsızlığının sağlanması olduğu, dolayısıyla ilçe seçim kurulu başkanı tarafından kamu görevlisi olmayan bir kişinin sandık kurulu başkanı ve memur üyesi olarak görevlendirilmesinin Kanuna açıkça aykırılık teşkil ettiği gibi, o ilçede görev yapmayan bir kamu görevlisinin dahi sandık kurulu başkanı ve memur üyesi olarak görevlendirilmesinin kanunen mümkün olmadığı,

Sonuç olarak, 31.280 sandık başkanının 6.539’unun kamu görevlisi olmayanların arasından, 31.280 sandık kurulu memur üyesinin, 13.084’ünün kamu görevlisi olmayanlar arasından belirlenmekle, toplamda 62.560 sandık başkanı ve memur üyenin 19.623’ünün kamu görevlisi olmayan kişiler arasından belirlendiği, il ve ilçe dışından görevlendirilmeler yapıldığı, sivil, askeri personel gibi görev yapamayacak olanların da listeye eklendiği ve görev verildiğinin tespit edildiği,

Ayrıca, ilk etapta tespit edilen KHK ile kamu görevinden çıkartılan ve kamu hizmetinden yasaklanmış olan 12 kişinin ise sandıklarda, sandık kurulu başkanı ve memur üye olarak görev ifa ettiklerinin tespit edildiği, yapılacak araştırmalarla bu sayının daha da artacağını düşündükleri,

Sandık kurullarının kanuna aykırı olarak oluşturulması nedeniyle; oy verme esnasında sandık başında seçmene telkinde bulunulduğu ve yanlış yönlendirildiği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Seçimine ait oy pusulalarının seçmene eksik veya fazla verildiği, oy sayımında partiler arasında kaydırmalar ve yanlış işlemler yapıldığı, oy sayım döküm cetveli ve sandık sonuç tutanaklarının usulüne uygun tutulmadığı ve torba içerisinde bulunamadığı gibi durumların ortaya çıkmasına sebebiyet verildiği,

Örneğin; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy kullanan seçmen sayısının 8.865.262 iken ilçe belediye başkanlığı için oy kullanan seçmen sayısının 8.851.159 olduğu ve aradaki farkın 14.103 olduğu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçersiz oy sayısının 314.243 iken, ilçe belediye başkanlığı için geçersiz oy sayısının 282.566 olduğu, aradaki farkın 31.677 olduğu, bu hususun sandık kurulunca seçmene fazla veya eksik oy pusulası verilmesinden kaynaklandığını açıkça ortaya koyduğu,

Tüm bu anlatım ve değerlendirmeler ile dosya eklerinin Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan araştırılarak tespitlerinin yapılması gerektiği,

Bu tespitlere göre kanuna aykırı biçimde sandık kurulu başkanlığı ve sandık kurulu memur üyeliği görevlendirilmeleri esasen tam kanunsuzluk olduğu, dolayısıyla sandıklarda yapılan tüm seçim iş ve işlemlerinin yok hükmünde olduğu,

5) 298 sayılı Kanunun 112/5 maddesi kapsamında delil durumunun değerlendirilmesi ile ilgili olarak,

298 sayılı Kanun’un 112. maddesinde, itirazlarda delillerin hangi resmi makamlarda bulunduğunun bildirilmesinin delil yerine geçeceği, bu delili seçim kurulunun temin edeceği, buna göre itirazcı tarafından hukuken elde edilmesi mümkün olmayan delillerin hangi resmi makamlarda bulunduğunun bildirilmesinin delil yerine geçeceği, sandık kurulu tutanakları, oylar ve zarflar, sandık tutanak defterleri, sayım ve döküm cetvellerinin aslının ilçe seçim kurullarınca muhafaza edildiği, bunların örneklerinin herhangi bir şekilde siyasi partilere verilmesinin de kanunen mümkün olmadığı,

6 ) Genel olarak;

Ayrıntıları yukarıda açıklandığı üzere; 31 Mart 2019 Pazar günü İstanbul’da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinde,

a) Sandık kurulları tarafından seçimin sonucunu değiştirebilecek sayıdaki zarfların ve oyların sayımında ve geçerli olup olmadığı yönünden yapılan değerlendirmelerde, sandık sonuç tutanaklarının ve oy sayım döküm cetvellerinin düzenlenmesinde ve oyların sandık sonuç tutanaklarına geçirilmesi sırasında yapılan ciddi maddi hatalar ve usulsüzlükler,

b) Kayıp oy pusulaları, sayım döküm cetvelleri ile sandık sonuç tutanakları,

c) İlçe seçim kurullarınca, 298 sayılı Kanuna açıkça aykırı şekilde yapılan sandık kurulu başkan ve üye atamaları,

d) Seçmen listesinde kayıtlı olmasına rağmen Anayasa ve 298 sayılı Kanun gereği oy kullanamayacak kısıtlıların oy kullanması ve seçmen listesinde kayıtlı olmakla birlikte ölü olan seçmenler yerine başkaları tarafından oy kullanılmış olması,

e) Çok sayıda mükerrer kayıtlı seçmenin birden fazla seçim çevresinde oy kullanıp kullanmadığının tespit edilememesi,

f) Torbalarda bulunmayan kayıp seçmen listeleri nedenleriyle,

İstanbul genelinde kullanılan yaklaşık 300.000 oy pusulasının hukuki durumunun belirsiz hale gelmiş olmasından dolayı seçim sonuçlarının her türlü şüpheden uzak ve kesin olarak belirlenmesine hukuken imkân bulunmadığı, ayrıca tüm bu hata ve usulsüzlüklerin sehven ve münferiden değil, bilakis kasten ve organizeli bir şekilde yapıldığını gösterdiği,

Bu nedenlerle, 31 Mart 2019 Pazar günü İstanbul’da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinde oluşan “seçimin neticesine ve dürüstlüğüne müessir olaylar ve haller” ve bu şekilde oyların iki parti arasındaki oy farkını kapatır sayıda bulunması ve tam kanunsuzluk nedeniyle, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinin Anayasanın 67, 79 ve 2972 sayılı Kanunun 25. ve 29. maddeleri ile 298 sayılı Kanunun 14, 110, 112 ve 130. maddeleri kapsamında iptal edilmesi ve yenilenmesine, İstanbul İl Seçim Kurulunca düzenlenerek verilmiş olan Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilişkin mazbatanın iptaline karar verilmesi istenilmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

İtiraz konularını incelemek üzere 23/04/2019 tarihinde toplanan Yüksek Seçim Kurulu;

I) 23/04/2019 TARİHLİ, 267383 MUH. NO. ARA KARARI İLE;

1- İtiraz dilekçelerinde;

a) 2732 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edilmekle, ilçe seçim kurulları ve sandıklara göre tasnif edilen (Ek-1) seçmenlerin, seçmen listesinde yer alıp almadıkları, yer almış iseler bu seçmenlerin oy kullanıp kullanmadığının ilçe seçim kurulunca tutanakla tespit edilerek, oy kullanmış iseler kısıtlılıklarına ilişkin 31 Mart 2019 tarihi ve bu tarihten önce kesinleşmiş mahkeme kararı (TMK 405-406) varsa ilgili mahkemelerden temin edilerek tutanakla birlikte Kurulumuza gönderilmesinin ilgili ilçe seçim kurullarından istenilmesine,

b) Ölen 1229 kişi yerine oy kullanıldığı iddia edilmekle, ilçe seçim kurulları ve sandıklara göre tasnif edilen (Ek-2) bu kişilerin yerine başka kişilerce oy kullanılıp kullanılmadığının ilçe seçim kurulunca tutanakla tespit edilerek, Kurulumuza gönderilmesinin ilgili ilçe seçim kurullarından istenilmesine,

c) Ceza infaz kurumlarında tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olan 10290 kişinin kayıtlı olduğu sandık seçmen listesinde yerlerine oy kullanıldığı iddia edilmekle, ilçe seçim kurulları ve sandıklara göre tasnif edilen (Ek-3) bu kişilerin yerine oy kullanılıp kullanılmadığının ilçe seçim kurulunca tutanakla tespit edilerek, Kurulumuza gönderilmesinin ilgili ilçe seçim kurullarından istenilmesine,

d) 31/03/2019 tarihinde ceza infaz kurumlarında kasıtlı suçtan hükümlü olarak bulunan 5287 kişinin kayıtlı olduğu sandık seçmen listesinde yerlerine oy kullanıldığı iddia edilmekle, ilçe seçim kurulları ve sandıklara göre tasnif edilen (Ek-4) bu kişilerin yerine oy kullanılıp kullanılmadığının ilçe seçim kurulunca tutanakla tespit edilerek, Kurulumuza gönderilmesinin ilgili ilçe seçim kurullarından istenilmesine,

e) 31/03/2019 tarihinde ceza infaz kurumlarında tutuklu ve taksirli suçtan hükümlü olarak bulunan ve yerleşim yeri cezaevi olarak gösterilen 236 kişinin ceza infaz kurumlarında oy kullandığı iddia edilmekle, ilçe seçim kurulları ve sandıklara göre tasnif edilen (Ek-5) bu kişilerin oy kullanıp kullanmadığının ilçe seçim kurulunca tutanakla tespit edilerek, Kurulumuza gönderilmesinin ilgili ilçe seçim kurullarından istenilmesine,

2 -a) Zihinsel engeli nedeniyle kısıtlı olduğu iddia edilen 21.358 seçmenin, 31 Mart 2019 tarihi ve bu tarihten önce haklarında (TMK 405. ve 406. maddelere göre) kesinleşmiş kısıtlılık kararı olup olmadığının, ikametgâhlarının bulunduğu sulh hukuk mahkemesinden sorularak varsa ilgili mahkemelerden temin edilmek suretiyle tutanakla birlikte Kurulumuza gönderilmesinin ilgili ilçe seçim kurullarından istenilmesine,
b) 2-(a) bendinde belirtilen ve haklarında kısıtlılık kararı olanların, seçmen listesinde yer alıp almadıkları, yer almış iseler bu seçmenlerin oy kullanıp kullanmadığının ilçe seçim kurulunca tutanakla tespit edilerek, tutanağın Kurulumuza gönderilmesinin ilgili ilçe seçim kurullarından istenilmesine,

3) KHK ile kamu görevinden çıkarılan kişilerin oy verme hakları olduğundan bu konuda araştırma yapılmasına gerek olmadığına,

4- 6.539 sandıkta, sandık kurulu başkanının ve 13.084 sandıkta, kamu görevlisi olması gereken üyenin kamu görevlisi olmadığı iddia edildiğinden;

a) 298 sayılı Kanunun 22. ve 23. maddelerine göre sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin görevlendirilmelerine esas alınan listelerin hangi kurumlardan temin edildiği de belirtilmek suretiyle ilgili ilçe seçim kurullarından gönderilmesinin istenilmesine,

b) Bu listelerin dışında görevlendirme yapılmış ise, hangi sebeple ve hangi kurumdan görevlendirme yapıldığının sorulmasına, bunlardan mazeret bildiren veya seçim günü göreve gelmeyen var ise bunların da listesinin ilgili ilçe seçim kurullarından gönderilmesinin istenilmesine,

c) KHK’lar ile kamu görevinden çıkarılan 12 kişinin (Ek-6) sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu kamu görevlisi olarak görevlendirildikleri iddia edildiğinden, adı geçenlerin nasıl görevlendirildiğinin ilgili ilçe seçim kurullarından sorulmasına,

5- Ara kararı gereklerinin beş (5) gün içinde ilgili ilçe seçim kurulları tarafından kurul halinde toplanılarak yerine getirilmesine,

II) KURULUMUZUN 26/04/2019 TARİHLİ, 267383 MUH. NO.LU EK ARA KARARI İLE;

25/04/2019 tarihli dilekçe ekinde bildirilen listedeki kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı iddia edilmekle, ilçe seçim kurulları ve sandıklara göre tasnif edilen (Ek-1) seçmenlerin, seçmen listesinde yer alıp almadıkları, yer almış iseler bu seçmenlerin oy kullanıp kullanmadığının ilçe seçim kurulunca tutanakla tespit edilerek, oy kullanmış iseler kısıtlılıklarına ilişkin 31 Mart 2019 tarihi ve bu tarihten önce kesinleşmiş mahkeme kararı (TMK 405-406) varsa ilgili mahkemelerden temin edilerek tutanakla birlikte Kurulumuza gönderilmesinin ilgili ilçe seçim kurullarından istenilmesine,

Ara kararı gereklerinin beş (5) gün içinde ilgili ilçe seçim kurulları tarafından kurul halinde toplanılarak yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.

III) YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN 23/04/2019 TARİHLİ, 267383 MUH. NO. ARA KARARI VE 26/04/2019 TARİHLİ, 267383 MUH. NO.LU EK ARA KARARI UYARINCA İLGİLİ İLÇE SEÇİM KURULLARINDAN GELEN CEVABİ YAZILARDA;

Adalar İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilen 26/04/2019 tarihli 274441 sayılı cevabi yazı ekinde yer alan 26/04/2019 tarihli, 2019/62 sayılı kararında;

1- Ara kararın 1a- Ek 1 listesinde yer alan kısıtlı olduğu iddia edilen seçmenlerin Adalar İlçesinde olmadığı, 2- Ara kararın 1b - Ek 2 ölenler listesinde N.G., G.Z.G., C.D., H.A., M.Y. yerine listelerde oy kullanılmadığı,

3- Ara kararın 1c-Ek 3 hükümlü listesinde B.K., İ.D., C.K., H.E.D., M.C.’nin oy kullanmadıkları,

4- Ara kararın 1d-Ek 4 hükümlü listesinde bulunan C.Y.’nin oy kullanmadığı,

5- Ara kararın 1d- Ek 5’de Adalar İlçesinde hükümlüye yer verilmediği,

6- KHK ile ihraç edilen ve sandık kurulunda görevlendirilenlerin Adalar ilçesinde olmadığı,

7- Ara kararın 2 numaralı bendinin a ve b fıkralarında belirtilen Ek 7’de yer alan kişilerden; L.Y., O.Ş., T.S. isimli kişilerin oy kullanmadıkları,

Oy kullananlardan;

G.E., N.P., A.K., S.G., Y.K., M.M., Ö.Ş., Ş.G., K.B., K.E., M.A.A., A.A., R.P., B.Y, H.T., Y.G., S.B. hakkında Sulh Hukuk Mahkemesi'nden sorularak, 26/04/2019 tarih 2019/259 sayılı yazı ile herhangi bir kısıtlılık kararlarının bulunmadığı UYAP sisteminde yapılan kontrol sonucunda bildirildiği,

E.K.(T.) hakkında Adalar Sulh Hukuk Mahkemesinin 2009/70 Esas 2010/79 Karar sayılı ilamı ile kısıtlanma talebinin reddine karar verildiği,

Aynı tarih ve sayılı yazıda Y.Ö.'nün Adalar Sulh Hukuk Mahkemesinin 1997/143 Esas 1997/153 Karar sayılı ilamı ile eski Medeni Kanunun 355.maddesi uyarınca kısıtlandığı,

8- Sandık kurulunda görev yapan sandık kurulu başkanlarından;

1004 Nolu-A.B.Y.- Kaymakamlığın listesinde mevcut olup, Adalar Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığında büro personeli (VHKİ) olarak görev yaptığı,

1018 nolu- Kaymakamlığın listesinde F.S.'ın öğretmen olduğu, görev verildiği, ancak mazeret bildirdiğinden yerine G.E.Ç.’nin kendisinin talebi üzerine görevlendirildiği, kendisinin Boğaziçi Elektrik A.Ş.de saha kontrol uzmanı olarak görev yaptığı,

1024 nolu-G.B.-Kaymakamlık listesinde mevcut olmadığı, kendisinin talebi üzerine görevlendirildiği, Orman Bölge Şefliğinde memur olarak görev yaptığı, yeni emekli olduğu,

Memur Üyelerden, 1001 nolu sandıkta N.B.’nin Kaymakamlık listesinde olmadığı, kendisinin talebi üzerine görevlendirildiği, sözleşmeli öğretmen olarak görev yaptığı,

1005 nolu sandıkta A.S.’nin Kaymakamlık listesinde olmadığı, kendisinin talebi üzerine görevlendirildiği, TÜİK'de memur olarak görev yapmakta iken emekli olduğu,

1007 nolu sandıkta E.Ş.’nin Kaymakamlık listesinde bulunduğu, öğretmen olarak görev yaptığı, 1013 nolu sandıkta E.K.’nin Kaymakamlık listesinde olmadığı, Kaymakamlık listesinde yer alan U.H.K’nın görevini yapamayacağını bildirdiğinden yerine E.K.’nin görevlendirildiği, belediye personeli olup, kurye olarak görev yaptığı,

1018 nolu sandıkta A.Ç.’nin Bedaş'ta teknisyen olarak görev yaptığı, ancak Kaymakamlık listesinde görevlendirilen öğretmen K.Ç.'nin görevini yapamayacağını bildirmesi üzerine yerine A.Ç.'nin görevlendirildiği,

1020 nolu sandıkta S.T’nin Kaymakamlık listesinde olmadığı, ancak Adalar PTT Merkez Müdürlüğünün resmi listesinde olduğu, dağıtım memuru olarak görev yaptığı,

1021 nolu sandıkta T.T.’nin Kaymakamlık listesinde olmadığı, ancak Adalar PTT Merkez Müdürlüğünün resmi listesinde olduğu, dağıtım memuru olarak görev yaptığı,

1027 nolu sandıkta Y.Ç.’nin Kaymakamlık listesinde olduğu, Kaymakamlık Makamında büro personeli olarak görev yaptığı,

1031 nolu sandıkta N.A.’nın Kaymakamlık listesinde olduğu, Tarım İlçe Müdürlüğünde mühendis olarak görev yaptığı,

1035 nolu sandıkta D.Y.’nin Kaymakamlık listesinde olmadığı, ancak Kaymakamlık listesinde görevlendirilen öğretmen olan Z.A.'nın görevini yapamayacağını bildirmesi üzerine yerine D.Y.’nin görevlendirildiği, Adalar Belediyesi Fen İşlerinde taşerondan geçiş yapan sözleşmeli personel olarak görev yaptığı,

1039 nolu sandıkta H.İ.’nin Kaymakamlık listesinde olmadığı, ancak Adalar PTT Merkez Müdürlüğünün resmi listesinde olduğu, dağıtım memuru olarak görev yaptığı,

(Yukarıda adı geçen Kaymakamlık Makamının bildirdiği liste dışındaki görevlendirmeler 298 Sayılı Kanunun 23.maddesinin son fıkrası gereğince, gerek resmi kurumlardan gelen yazılar, gerekse şahsi talepler üzerine İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca yapılmıştır.)

tespitlerine yer verilerek kararın bir suretinin Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

Yine, Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2019 tarihli, 267383 Muh. No.lu Ek Ara kararına ilişkin Adalar İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilen 29/04/2019 tarihli 276610 sayılı cevabi yazı ekinde yer alan 29/04/2019 tarihli, 2019/63 sayılı kararında; 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin olarak Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2019 tarihli, 267383 Muh. No’lu kararı gereğince, Ş.Ç., E.K. ve İ.A.'nın oy kullanmadığı, A.U., M.S. ve A.G.’nin oy kullandığı, ancak kısıtlı olmadıklarının görüldüğü bildirilmiştir.

Arnavutköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, E.275042 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı kısıtlı seçmenlere ait listede 44 kişinin bildirildiği, bildirilen seçmenlerden 25 kişinin oy kullandığı,

b) Ek-2 sayılı ölü seçmenlerin yerine oy kullandırıldığına ilişkin listede bildirilen 19 kişiden oy kullananın olmadığı,
c) Ek-3 sayılı tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede 187 kişinin bildirildiği, bildirilen seçmenlerden 5 kişinin seçmen listesinde oy kullandı olarak görüldüğü,

d) Ek-4 sayılı kasıtlı suçtan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede 103 kişinin bildirildiği, bildirilen seçmenlerden 2 kişinin seçmen listesinde oy kullandı olarak görüldüğü,

e) Ek-7 sayılı zihinsel engelli ve kısıtlı seçmenlerin oy kullandığına ilişkin listede 610 kişinin bildirildiği, bildirilen seçmenlerden 379 kişinin oy kullandığı,

f) Ek-8 sayılı sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin kamu görevlisi olmadığına ilişkin listenin incelenmesinden;

Arnavutköy İlçesinde görev yapan 2.378 kişiden oluşan kamu görevlisi listesinden havuz oluşturulduğu, oluşturulan bu listenin DYS sistemi üzerinden Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına yazı ekinde sunulduğu, oluşan bu havuzdan 23/02/2019 tarih ve 2019/14 sayılı Karar ile 524 sandık ve 4 seyyar sandık için sandık kurulu başkanı asıl ve yedek üyeliği ile sandık kurulu memuru asıl ve yedek üyesini belirlemek üzere kura çekimi yapıldığı, görevlendirme işlemi yapıldıktan sonra sandık kurullarında oluşabilecek eksiklik için yedek sandık kurulu başkan ve memur üye olarak görevlendirilmeyenler ile görev almak için dilekçe verenlerden Arnavutköy İlçesinde ikamet eden İstanbul İlindeki kamu görevlilerinden ilçe seçim kurulu başkanınca uygun görülenlerden görevlendirme yapılmasına karar verildiği, Kurulun 23/02/2019 tarih ve 2019/14 sayılı kararının gereği olarak görevlendirmelerin yapıldığı ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca ilçe seçim kurulu başkanlıklarına 23/04/2019 tarihli ara kararı ek-8 listesi ile gönderilen 220 kişiden 194 kişinin Arnavutköy Kaymakamlığından gelen listelerde bulunan, ilçede kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kişilerden, ilçede görevlendirilecek personellerin sürekli mazeret beyan etmeleri nedeniyle sandık kurullarında boş kalan başkan ve memur üyeler için Yüksek Seçim Kurulunun 05/02/2019 tarih ve 717 sayılı kararın sonuç bölümünün (d) bendine göre görev talep dilekçesi ile başvuranlar arasından uygun görülen kamu görevlilerinden 26 kişinin sandık kurullarında görevlendirildiği, görevlendirilen 26 kişi içerisinden 1389 nolu sandık kurulu başkanlığına görevlendirilen S.A.’nın yapılan inceleme sonucunda talep dilekçesinde Özel Arnavutköy Temel Lisesinde öğretmen olarak görev yaptığına dair beyanının Kurulca yapılan incelemede fark edildiği ve seçim sonuçlarında görevli olduğu sandıkta herhangi bir usulsüzlük ve hata tespit edilmediğinin anlaşıldığı, toplamda 220 kişiden oluşan liste tanzim edilerek tutanak ekinde düzenlenerek gönderildiği, sandık kurullarının oluşum tarihinden itibaren itiraz sürecinde siyasi parti ilçe başkanlıklarınca herhangi bir itirazda bulunulmadığı,

g) Ek ara karar ile kısıtlı seçmenlere ait listede 136 kişinin bildirildiği, bildirilen seçmenlerden 81 kişinin oy kullandığı,

bildirilmiştir.

Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2014 tarihli, 277578 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

1) a) Ek-1 listesinde belirtilen, 16 kısıtlı seçmenin oy kullandığı, listede yer alan 19 kısıtlı seçmenin oy kullanmadığının tespit edildiği,

Ancak TMK 405. maddesi gereğince kısıtlanan D.K. isimli vasi tayin edilen kişinin kararının seçim tarihinden sonra 11/04/2019 tarihinde kesinleştiğinin tespit edildiği, buna ilişkin kararında ekte sunulduğu, yine TMK 405. maddesi gereğince kısıtlanan N.B. isimli vasi tayin edilen kişinin kararının seçim tarihinden önce 18/01/2019 tarihinde kesinleştiğinin tespit edildiği, ayrıca bu iki kısıtlı seçmen dışında kalan oy kullanan 14 kısıtlı seçmene dair kısıtlama kararlarının kesinleşme şerhlerinin bulunmadığı ve herhangi bir kararın mahkemece gönderilmediği,

b) Ek-2 listesinde 36 kişinin kayıtlı olduğu, sandık seçmen listelerindeki imza sütunlarına bakıldığı ve oy kullanmadıklarının tespit edildiği,

c) Ek-3 listesinde yer alan 2306 nolu sandıkta 183. sırada olan H.K.’nin, 1182 nolu sandıkta sehven oy kullandığı, 1182 nolu sandık tutanak defterinde belirtildiği, diğer 188 kişinin oy kullanmadığının tespit edildiği,

d) Ek-4 listesinde yer alan hükümlü seçmenlerden K.D.'nin 1130 nolu sandıkta 297. sırada ve C.Ş.'nin 1164 nolu sandıkta 60. sırada oylarını kullandıkları, bu seçmenler için infaz etmekte oldukları cezaevlerinden Başkanlıklarına herhangi bir beyanda bulunulmadığı, bu sebeple dondurma işlemi yapılamadığı, diğer seçmenlerin oy kullanmadıklarının tespit edildiği,

e) Ek-5 listesinde yer alan seçmenlerin oy kullanmadıklarının tespit edildiği,

f) Ek-7 listesinde kimlik bilgileri bildirilen 21 zihinsel engelli seçmenin oy kullanmadığı, 16 zihinsel engelli seçmenin oy kullandığı, oy kullandığı tespit edilen kişilerin TMK 405. maddesine göre verilen kısıtlama kararlarının kesinleşme şerhlerinin bulunmadığı,

g) Ek-8 listesinde;

1) 298 sayılı Kanunun 22. ve 23. maddelerine göre sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin görevlendirilmesine esas alınan listelerin hangi kurumlardan temin edildiği de belirtilmesi istenmiş, Ataşehir Kaymakamlığının gönderdiği kamu görevlileri listesi, İstanbul Anadolu Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca gönderilen kamu görevlileri listesi, Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce gönderilen liste, Kadıköy Sosyal Güvenlik Merkezi, Ataşehir Gümrük Tasfiye İşletme Müdürlüğü, Rıhtım Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi, Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi, Erenköy Vergi Dairesi Müdürlüğü, Kadıköy Uygulama ve Denetim Müdürlüğü, Kozyatağı Vergi Dairesi Müdürlüğü, Ataşehir Posta Dağıtım Merkez Müdürlüğü ve İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından gönderilen Kamu Görevlileri listelerinin esas alındığı ve Sandık Kurulu Başkanları ile Memur Üyelerin bu listelerden temin edildiği,

2) Kamu görevlileri listeleri dışında, sandık kurulu başkanı ve memur üyesi olarak atamaların, "298 sayılı Kanunun 23. maddesi gereğince ve 1. İlçe Seçim Kurulunun 2019/19 sayı ve 23/02/2019 tarihli kararı ile görev verilenlerden mazeret durumuyla görevini iade eden, süresinde görev belgesi tebliğ edilemeyen yada başkaca mani hali olanların yerine öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarından gelen listelerden oluşturulduğu, bunun mümkün olmaması durumunda, görev verilmesinde sakıncası olmayan kişilerden İlçe Seçim Kurulu Başkanınca atamalarının yapılmasına oy birliği ile karar verildiği, bu görevlilerin önemli bir kısmının önceki seçimlerde görevlendirilmiş olduğu, Kaymakamlık ve diğer kamu kurumları tarafından gönderilen listede bulunmayan 71 sandık kurulu başkanı ve 52 memur üyenin dışarıdan atandığı,

bildirilmiştir.
Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 277588 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede yer alan 12 kısıtlı seçmenin oy kullandığı ve diğer 12 kısıtlı seçmenin oy kullanmadığının tespit edildiği, ancak TMK 405. maddesi gereğince kısıtlanan D.B. isimli vasi tayin edilen kişinin kararının seçim tarihinden sonra 15/04/2019 tarihinde kesinleştiğinin tespit edildiği, buna ilişkin kararın da ekte sunulduğu, ayrıca bu kısıtlı seçmen dışında kalan oy kullanan 11 kısıtlı seçmene dair kısıtlama kararlarının kesinleşme şerhlerinin bulunmadığı ve herhangi bir kararın mahkemece gönderilmediğinin tespit edildiği,

b) Ek-2 sayılı listede yer alan ölen 36 kişinin kayıtlı olduğu sandık seçmen listelerindeki imza sütunlarına bakıldığı ve oy kullanmadıklarının tespit edildiği,

c) Ek-3 sayılı listede yer alan seçmenlerden hiçbir seçmenin oy kullanmadığı,

d) Ek-4 sayılı listede yer alan 2306 nolu sandıkta 183. sırada olan H.K.’nin 1182 nolu sandıkta sehven oy kullandığı ve 1182 nolu sandık tutanak defterinde belirtilmiş olup diğer 81 kişinin oy kullanmadığı, H.K.’nin 2203 nolu sandıkta 125. sırada oy kullandığı, bu seçmenler için infaz etmekte oldukları cezaevlerinden herhangi bir beyanda bulunulmadığı, bu sebeple dondurma işlemi yapılamadığının tespit edildiği,

e) Ek-5 sayılı listede yer alan diğer seçmenlerin oy kullanmadıklarının tespit edildiği,

f) Ek-7 sayılı listede yer alan 20 zihinsel engelli seçmenin oy kullandığı ve 20 zihinsel engelli seçmenin oy kullanmadığı tespit edildiği, oy kullandığı tespit edilen zihinsel engelli 20 seçmenin TMK’nun 405. maddesine göre verilen, kısıtlama kararları olup bu kararların kesinleşme şerhlerinin bulunmadığının tespit edildiği,

g) Ek- 8 sayılı listede; 298 sayılı Kanunun 22. ve 23. maddelerine göre sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin görevlendirilmesine esas alınan listelerin hangi kurumlardan temin edildiğinin belirtilmesinin istenildiği, Ataşehir Kaymakamlığının gönderdiği kamu görevlileri listesi, İstanbul Anadolu Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca gönderilen kamu görevlileri listesi, Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce gönderilen liste, Kadıköy Sosyal Güvenlik Merkezi, Ataşehir Gümrük Tasfiye İşletme Müdürlüğü, Rıhtım Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi, Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi, Erenköy Vergi Dairesi Müdürlüğü, Kadıköy Uygulama ve Denetim Müdürlüğü, Kozyatağı Vergi Dairesi Müdürlüğü, Ataşehir Posta Dağıtım Merkez Müdürlüğü ve İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından gönderilen kamu görevlileri listelerinin esas alındığı ve sandık kurulu başkanları ile memur üyelerin bu listelerden temin edildiği,

Kamu görevlileri listeleri dışında, sandık kurulu başkanı ve memur üyesi olarak atamaların, 298 sayılı Kanunun 23. maddesi gereğince ve 1. İlçe Seçim Kurulunun 23/02/2019 tarihli, 2019/19 sayılı kararı ile görev verilenlerden mazeret durumuyla görevini iade eden süresinde görev belgesi tebliğ edilemeyen yada başkaca mani hali olanların yerine öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarından gelen listelerden, bunun mümkün olmaması durumunda görev verilmesinde sakıncası olmayan kişilerden İlçe Seçim Kurulu Başkanınca atamalarının yapılmasına oy birliği ile karar verildiği, Kaymakamlık ve diğer kamu kurumları tarafından gönderilen listede bulunmayan 62 sandık kurulu başkanı ve 62 memur üyenin dışarıdan görevlendirildiğinin tespit edildiği,

bildirilmiştir.
Avcılar 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 28/04/2019 tarihli, E.274863 sayılı yazısında yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede belirtilen ve kısıtlı olup seçmen listesinde yer alan Avcılar 1. İlçe Seçim Kurulunun sorumluluk alanındaki 27 kişilik listede yer alan 22 kişinin oy kullanmadığı, 5 kişinin oy kullandığı,

b) Ek-2 sayılı listede belirtilen ölü olup seçmen görünenler listesinde bulunan 25 kişinin imza listeleri tek tek kontrol edilerek hiçbirinin oy kullanmadığı,

c) Ek-3 sayılı listede belirtilen tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü 120 kişinin imza listeleri tek tek kontrol edilerek hiçbirinin oy kullanmadığı,

d) Ek-4 sayılı listede belirtilen ve kasıtlı suçlardan hükümlü listesinde bulunan 81 kişinin imza listeleri tek tek kontrol edilerek listedeki seçmenlerin hiçbirinin oy kullanmadığı,

e) Ek-6 sayılı listede Avcılar İlçesi 1060 numaralı sandıkta memur üye olarak görev yapan E.E.'nin isminin gönderildiği, adı geçenin Avcılar Kaymakamlığından bildirilen kamu görevlileri arasından ilçe seçim kurulunca ad çekme suretiyle memur üye olarak belirlendiği, şahsın Avcılar Belediyesinde mali hizmetler müdürlüğünde memur kadrosunda görev yaptığı, adı geçenin 29/09/2016 tarihinde göreve başladığı, hakkında KHK kapsamında siciline işlenmiş disiplin cezası ile devam etmekte adli ve idari soruşturma bulunmadığının tespit edildiği,

f) Ek-7 sayılı cetvelde belirtilen ve zihinsel engelli seçmenlere ait 211 kişilik listenin tek tek kontrol edilerek yapılan incelemede, 194 kişinin oy kullanmadığı, 17 kişinin oy kullandığı ve 7 kişi hakkında kesinleşme kararının olduğu,

g) Ek-8 sayılı cetvelde belirtilen liste dışından görevlendirilen;

K.Ş.’nin memur üye olarak Türkiye İstatistik Kurumu Küçükçekmece, G.G.’nin memur üye olarak Esenyurt 80. Yıl Ortaokulu, A.S.’nin memur üye olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel İlk Güneş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, B.A.’nın memur üye olarak Gaziosmapaşa Ünsal Lisesi, Y.Ö.’nün sandık kurulu başkanı olarak Beylikdüzü Vergi Dairesi Müdürlüğü, E.O.'nun sandık kurulu başkanı olarak Sultan Alpaslan Ortaokulu, T.D.’nin memur üye olarak Bakırköy Belediyesi, Y.Ç. ‘nin sandık kurulu başkanı olarak Halk Bankası Genel Müdürlüğü, N.A.’nın memur üye olarak İstanbul Üniversitesi, A.Ş.'nin sandık kurulu başkanı olarak İstanbul Özel Berk Anadolu Lisesi, Ö.D.'nin memur üye Mehmet Akif İnan Ortaokulu, İ.Y.’nin memur üye olarak Halk Bankası, F.Ş. ve M.Ş.'nin sandık kurulu başkanı olarak Milli Eğitim İlk Güneş Özel Eğitim Kurumu, M.A.’nın memur üye olarak Mesleğim Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, T.B. ve S.A.'nın memur üye olarak Halk Eğitim Müdürlüğü Avcılar Bilim Merkezinden, A.N.Y.'nin memur üye olarak 2015 Milletvekili Seçimlerinde görev alan 298 sayılı Yasanın 23. maddesinin son fıkrası göre mazeret verilenlerin yerine görevlendirildiği,

Yukarıdaki paragrafta liste dışından görevlendirme verilenlerin isimleri dışında Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının Ek-8 listesinde isimleri geçenlerin Avcılar Kaymakamlığı Beylikdüzü Vergi Dairesi, Avcılar İgdaş, Avcılar PTT, Çağlayan Adalet Komisyonu, Bakırköy Adalet Komisyonundan Avcılar'da ikamet eden kamu görevlilerinin listeleri esas alınarak gelen listelere göre Avcılar 1. İlçe Seçim Kurulu olarak 03/03/2019 tarihinde 298 sayılı Kanunun 23. maddesinin 6. fıkrası uyarınca ad çekme suretiyle veya mazeret bildirenlerin yerine sandık kurulu başkan ve memur üye olarak belirlendiği,
h) Ek ara karar gereğince Ek- 1 sayılı cetvelde belirtilen ve Kısıtlı Olup Seçmen Görünenler Listesi Avcılar 1. İlçe Seçim Kurulu sorumluluk alanında bulunan ekli 56 kişilik listedeki sandıklarda belirtilen seçmenlerin bulunduğu imza listeleri çıkarılarak tek tek kontrol edilerek yapılan incelemede listede yer alan 38 kişinin oy kullanmadığı, 18 kişinin oy kullandığının tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Avcılar 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, E.277568 sayılı yazısında yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede belirtilen 29 kişinin bulunduğu, imza listeleri tek tek kontrol edilerek yapılan incelemede, 16 kişinin oy kullanmadığı, 13 kişinin oy kullandığı,

b) Ek-2 sayılı listede belirtilen 15 kişinin, seçmenlerin bulunduğu imza listeleri tek tek kontrol edilerek hiçbirinin oy kullanmadığı,

c) Ek-3 sayılı listede belirtilen 146 kişinin, seçmenlerin bulunduğu imza listeleri tek tek kontrol edilerek hiçbirinin oy kullanmadığı,

d) Ek- 4 sayılı listede belirtilen 99 kişinin, seçmenlerin bulunduğu imza listeleri tek tek kontrol edilerek hiçbirinin oy kullanmadığı,

e) Ek- 7 sayılı listede belirtilen zihinsel engelli seçmenlere ait 210 kişilik listenin tek tek kontrol edilerek yapılan incelemede, 192 kişinin oy kullanmadığı, 18 kişinin oy kullandığı ve 10 kişi hakkında kesinleşme kararının olduğu,

f) Ek- 8 sayılı cetvelde belirtilen;

Sandık kurullarında görev alan ve kamu görevlisi olmayan kişiler listesinin Avcılar 2. İlçe Seçim Kurulunun 29/04/2019 tarihli tutanağı ile gönderildiği, yapılan inceleme ve çalışma sonucunda;

298 sayılı Kanunun sandık kurulu başkan ve memurların görevlendirilmesine ilişkin 22. ve 23. maddelerine göre yerleşim yeri esas alınmak suretiyle öncelikle aynı ilçede çalışan kamu görevlilerinin listesinin Avcılar Kaymakamlığından istenildiği, daha sonra sayının yetersiz olabileceği düşünüldüğünden Yüksek Seçim Kurulunun 05/02/2019 tarih 717 sayılı kararına istinaden yerleşim yeri esas alınmak suretiyle Avcılar İSKİ, Beylikdüzü Vergi Dairesi, PTT Esenyurt Posta Dağıtım Merkezi, Avcılar İGDAŞ, Avcılar PTT, İstanbul Adliyesi Adalet Komisyonu ve Bakırköy Adliyesi Adalet Komisyonundan, Avcılar'da ikamet eden kamu görevlilerinin listesinin istenildiği, Avcılar 2. İlçe Seçim Kurulu olarak 07/02/2019 tarihinde 298 sayılı Kanunun 23. maddenin 6. fıkrası uyarınca, kamu kurumlarından gelen listeler birleştirilerek, ad çekme usulü ile sandık başkanı ve memur üyelerin belirlendiği, sandık başkanı ve memur üyelere görevlendirilmelerinin tebliğinden sonra çok sayıda gelen mazeret dilekçeleri başkanlıklarınca değerlendirildiği, mazereti belgelendirilen ve uygun görülenlerin yerlerine yapılan yeni görevlendirmelerde listede ismi geçenler dışında, Cumhuriyet İlkokulu, Firazköy İlkokulu, Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şerife Bacı Halk Eğitim Merkezi, Avcılar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Alsancak İlkokulu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Yıldız Teknik Üniversitesi, Necdet Semker İlkokulu, MEV Nihat Çandarlı Ortaokulu, Adalet Bakanlığı (Adliye), Ali Karay Ortaokulu, Avcılar SGK, Şehit Beşir Balcıoğlu Ortaokulu, Avcılar Kaymakamlığı, Avcılar Vergi Dairesi, Avcılar PTT, İBB Şehit Şerife Bacı Çok Programlı Anadolu Lisesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Adalet Bakanlığı Bahçelievler Eğitim Merkezi, Nurettin Topçu İlkokulu, TOKİ Salih Şükriye Yoluç İlkokulu, Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu, İbrahim Koçaslan Ortaokulu, İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, İlk Güneş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Şehit Hacı Mehmet Sırma İmam Hatip Ortaokulu, Avcılar Belediye Başkanlığı, Ömer Seyfettin Ortaokulu, Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu, Leyla Bayram İlkokulu, Vali Rıdvan Yenişen İlkokulu, Avcılar Sağlık Merkezi, Şehit Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu, Kemal Atay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Esenyurt SGK İlçe Müdürlüğü, İstanbul Üniversitesi, Beylikdüzü Beykent Uğur Ortaokulu, Cihangir Ortaokulu ve Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulundan görevlendirilmeler yapıldığı,

İlçede (Avcılar 1. ve 2. İlçede) görev yapan 2145 kamu görevlisinden sadece 297'sinin istekli olduğu, bu sebeple sandık kurullarının oluşturulmasında ciddi sıkıntı yaşandığı, sandık kurulu memur üyelerinden 2044 numaralı sandıkta İGDAŞ personeli M. G., 2205 numaralı sandıkta TOKİ Salih Şükriye Yoluç İlkokulu personeli S. B., 2229 numaralı sandıkta Şehit Şerife Bacı İlkokulu personeli S. B. seçim günü sandık memur üyeliği görevine gelmediği, bahsi geçen sandıklarda sandık kurulunda en az 4 ve fazla kişi mevcut olduğundan memur üyelerin yokluğunda sandık kurulları yeterli sayı ile görevini icra ettiği,

g) Ek ara karar gereğince Ek-1 sayılı listede belirtilen 74 kişinin, imza listeleri tek tek kontrol edilerek yapılan incelemede, listede yer alan 48 kişinin oy kullanmadığı, 26 kişinin oy kullandığının tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Bağcılar 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 274987, 274985 ve 276784 sayılı yazıları ekinde yer alan tutanaklarda;

a) Ek-1 sayılı listenin incelenmesinden TMK-405 maddesine göre kısıtlandığını gösterir bir kişi hakkında mahkeme kararları gönderilmiş olup, diğer oy kullananlarla ilgili kısıtlı olduğuna dair herhangi bir karar gönderilmediği,

b) Ek-2 sayılı listede belirtilen hiçbir seçmenin oy kullanmadığı,

c) Ek-3 sayılı listede belirtilen listede oy kullanmış olarak görünen M.A.G.’nin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından 31 Mart 2019 tarihi ve bu tarihten önce tahliye olup olmadığı sorulduğu, gelen cevabi yazıda adı geçen kişinin kaydı açık, devam eden kayıtlı dosyası olduğu,

d) Ek-4 sayılı listede belirtilen kişilerden oy kullanmış olarak görünen M.Ö.'nün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından 31 Mart 2019 tarihi ve bu tarihten önce tahliye olup olmadığı sorulmuş, gelen cevabi yazıda adı geçen kişinin dosya kaydının kapalı olduğu,

e) Ek-7 sayılı listede belirtilen seçmenlerden 13 kişiye ait Sulh Hukuk Mahkemesinden gönderilen kısıtlılık kararlarının olduğu, kısıtlılık kararlarının tutanak ekinde gönderildiği, 1244 no.lu sandık seçmen listesi bulunamadığından kontrol edilemediği,

f) Ek-8 sayılı listede yapılan inceleme neticesinde; Sandık kurulu başkanı ve memur üyelerinin görevlendirilmesine esas alınan liste, 298 sayılı Kanunun 22. ve 23. maddeleri ile Yüksek Seçim Kurulunun 26/12/2018 tarih ve 1128 sayılı kararıyla kabul edilen 139 sayılı Genelgesi gereğince, talepleri doğrultusunda Bağcılar Kaymakamlık Makamınca gönderilen ilçede görev yapan kamu görevlileri listesi ile 139 sayılı Genelgenin 9. maddesi gereğince mülki idare amiri tarafından gönderilen listede yer almayan diğer kamu kurumlarındaki (Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Belediyeler, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi, Üniversiteler, TÜİK, PTT, Türk Telekom Müdürlüğü, Kültür Merkezleri, Adliyeler, Cezaevleri v.b.) kamu görevlilerinin listesi İlçe Seçim Kurulu Başkanınca re'sen istenilerek Bağcılar 1. İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarih ve 2019/7 sayılı kararı doğrultusunda oluşturulduğu,

Bağcılar 1. İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarih ve 2019/7 sayılı kararı ile oluşturulan listeden kura ile belirlenenlerden mani hali bulunmayanlardan ve mahalli idareler genel seçiminin birden fazla seçim türü içermesi dikkate alındığında tecrübe ve uygulamada pratiklik gerektiğinden daha önceki seçimlerde sandık kurulunda görev yapanların öncelikli olarak sandık başkanı seçilerek görevlendirilmesinin yapıldığı, aynı listeden sandık kurulu başkanı olarak görevlendirilmeyenler arasından mani hali bulunmayanlardan memur üye görevlendirilmesinin yapıldığı, Bağcılar 1. İlçe Seçim Kurulunun 2019/7 sayılı kararına göre, sandık kurulu başkanı ve memur üyelerin görevlendirilmesinin yapıldığını gösterir SEÇSİS sisteminden 28/02/2019 tarihinde alınan görevlendirilen sandık kurulu başkanları ve memur üyelerinin bilgisinin yer aldığı raporun ekte gönderildiği, görevlendirilen sandık kurulu başkanı ve memur üyelerin görev belgeleri ilgililere kurumları aracılığıyla tebliğ edildiği, yasaya ve genelgeye uygun olarak sandık kurullarına başkan ve memur üye olarak gerekli görevlendirmeler yapılmış olmasına rağmen, çok sayıda görevlendirilen kişilerin mazeret sunarak seçim iş ve işlemlerin yoğun olduğu bir dönemde seçim iş ve işlemlerini aksatacak şekilde dilekçe sunarak görev iptali için müracaat ettiği,

Başkanlıklarının 27/02/2019 tarih ve E.154471 sayılı İstanbul Valiliğine ve Bağcılar Kaymakamlığına yazmış olduğu yazısında, sadece geçerli bir mazeretini belge, rapor gibi sebeplerle kanıtlayanların görev iade talebinde bulunması, aksi durumda olanların seçim iş ve işlemleri sürecini aksatacak şekilde gereksiz yoğunluğa meydan vermemek için idare amirlerinin ve personellerin uyarılmasının istenildiği,

Bağcılar 1. İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarih ve 2019/7 sayılı kararında, sandık kurullarına sandık başkanı ve memur üye olarak görevlendirilenlerden geçerli bir mazeret sunarak görev yapamayacağı bildirenlerin yerlerine mani hali olmayan kamu görevlileri ile 298 sayılı Kanunun 23. maddesinin son fıkrasına göre sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan kimselerden görevlendirmenin yapılmasına karar verildiği,

Görev belgeleri tebliğ edildikten sonra mazeretlerini belirterek dilekçe ile Başkanlıklarına müracaat ederek görev iade talebi kabul edilen sandık kurulu başkanı ile memur üyelerin yerlerine Bağcılar 1.İlçe Seçim Kurulunun yukarıda açıklanan kararı doğrultusunda görevlendirmelerin yapıldığı,

Başkanlıklarına dilekçe ile müracaat ederek görev iade talebinde bulunanlardan mazeretleri kabul edilen sandık başkanları ve memur üyelere ait listenin ekte gönderildiği,

Yüksek Seçim Kurulunun ara kararının (4) numaralı bendinde, sandık kurulunda görev alan ve kamu görevlisi olmadığı iddia edilen kişiler listesi (Ek-8) incelenmiş olup, çoğunluğu mülki idare amiri tarafından gönderilen kamu görevlileri listesi ile Başkanlıkları tarafından re'sen istenen kamu kurumlarındaki kamu görevlileri listesindeki personellerden oluştuğu,

Az sayıda mazeretlerinden dolayı görev iade talebinde bulunanların yerlerine atanmak zorunda kalınan, 298 sayılı Kanunun 23. maddesinin son fıkrasına göre sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan ve daha önceki seçimlerde sandık kurulunda görev yapmış sandıklarında problem yaşanmamış ve siyasi partilerce itiraza uğramamış kişilerden olduğunun belirlendiği,

Yüksek Seçim Kurulunun ara kararındaki Ek-8 listesine, kişilerin hangi kamu kurumunda çalıştığı bilgisinin yazıldığı, Kurumu yazılı olmayanların, mazeretinden dolayı görevi iptal edilenlerin yerlerine görevlendirilmek zorunda kalınanlara mazeretlilerin yerine uygun görülenler bilgisinin yazıldığı,

g) Ek ara kararda 36 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, TMK-405 maddesine göre kısıtlandığını gösterir 7 kişiye ait mahkeme kararı gönderildiği, diğer oy kullananlarla ilgili kısıtlı olduğuna dair herhangi bir karar gönderilmediği,

bildirilmiştir.

Bağcılar 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 275381, 275372 sayılı yazısı ekinde yer alan;

a) Ek-1 sayılı listede kayıtlı kısıtlı seçmenlerden F.Ş.'ye ait TMK 405. maddesine göre kısıtlandığı, diğer oy kullananlarla ilgili kısıtlı olduğuna dair herhangi bir karar gönderilmediği,

b) Ek-2 sayılı listede kayıtlı ölen kişilerin sandık seçmen listelerinin incelenmesinde hiçbir seçmenin oy kullanmadığı,

c) Ek-3 sayılı listede kayıtlı seçmenlerden sandık seçmen listelerinin kurulca incelenmesi neticesinde, oy kullanmış olarak görünen M.S., B.Ş., Ş.Y. ile H.K.’nin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından 31 Mart 2019 tarihi ve bu tarihten önce tahliye olup olmadığı sorulduğu, M.S.'nin devam eden kayıtlı dosyası olduğu, B.Ş. ile Ş.Y.'nin herhangi bir dosya kaydı olmadığı, H.K.’nin dosya kaydının kapalı olduğunun bildirildiği,

d) Ek-4 listede kayıtlı seçmenlerden hiçbir seçmenin oy kullanmadığı,

e) Ek-7 listede kayıtlı seçmenlerden sadece 12 kişiye ait Sulh Hukuk Mahkemesinden gönderilen kısıtlılık kararlarının olduğu,

f) Ek-8 listede kayıtlı kişiler üzerinde yapılan inceleme neticesinde;

Sandık kurulu başkanı ve memur üyelerinin görevlendirilmesine esas alınan liste, 298 sayılı Kanunun 22. ve 23. maddeleri ile Yüksek Seçim Kurulunun 26/12/2018 tarih ve 1128 sayılı kararıyla kabul edilen 139 sayılı Genelgesi gereğince, talepleri doğrultusunda Bağcılar Kaymakamlık Makamınca gönderilen ilçelerinde görev yapan kamu görevlileri listesi ile 139 sayılı Genelgenin 9. maddesi gereğince mülki idare amiri tarafından gönderilen listede yer almayan diğer kamu kurumlarındaki kamu görevlilerinin listesi İlçe Seçim Kurulu Başkanınca re'sen istenilerek Bağcılar 2. İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarih ve 2019/6 sayılı kararı doğrultusunda oluşturulduğu,

Bağcılar 2. İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarih ve 2019/6 sayılı kararı ile oluşturulan listeden kura ile belirlenenlerden mani hali bulunmayanlardan ve mahalli idareler genel seçiminin birden fazla seçim türü içermesi dikkate alındığında tecrübe ve uygulamada pratiklik gerektiğinden daha önceki seçimlerde sandık kurulunda görev yapanların öncelikli olarak sandık başkanı seçilerek görevlendirildiği,
Aynı listeden sandık kurulu başkanı olarak görevlendirilmeyenler arasından mani hali bulunmayanlardan memur üye görevlendirildiği,

Bağcılar 2. İlçe Seçim Kurulunun 2019/6 sayılı kararına göre, sandık kurulu başkanı ve memur üyelerin görevlendirilmesinin yapıldığını gösterir SEÇSİS sisteminden 28/02/2019 tarihinde alınan görevlendirilen sandık kurulu başkanları ve memur üyelerinin bilgisinin yer aldığı raporun ekte gönderildiği,

Görevlendirilen sandık kurulu başkanı ve memur üyelerin görev belgeleri ilgililere kurumları aracılığıyla tebliğ edildiği,

Yasaya ve Genelgeye uygun olarak sandık kurullarına başkan ve memur üye olarak gerekli görevlendirmeler yapılmış olmasına rağmen, çok sayıda görevlendirilen kişilerin mazeret sunarak seçim iş ve işlemlerin yoğun olduğu bir dönemde seçim iş ve işlemlerini aksatacak şekilde dilekçe sunarak görev iptali için müracaat ettiği,

Başkanlıklarının 27/02/2019 tarih ve E.154471 sayılı İstanbul Valiliğine ve Bağcılar Kaymakamlığına yazmış oldukları yazılarında, sadece geçerli bir mazeretini belge, rapor gibi sebeplerle kanıtlayanların görev iade talebinde bulunması, aksi durumda olanların seçim iş ve işlemleri sürecini aksatacak şekilde gereksiz yoğunluğa meydan vermemek için idare amirlerinin ve personellerin uyarılması istenildiği,

Bağcılar 2. İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarih ve 2019/6 sayılı kararında sandık kurullarına sandık başkanı ve memur üye olarak görevlendirilenlerden geçerli bir mazeret sunarak görev yapamayacağı bildirenlerin yerlerine mani hali olmayan kamu görevlileri ile 298 sayılı Kanunun 23. maddesinin son fıkrasına göre sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan kimselerden görevlendirmenin yapılmasına karar verildiği,

Görev belgeleri tebliğ edildikten sonra mazeretlerini belirterek dilekçe ile Başkanlıklarına müracaat edilerek görev iade talebi kabul edilen sandık kurulu başkanı ile memur üyelerin yerlerine Bağcılar 2. İlçe Seçim Kurulunun yukarıda açıklanan kararı doğrultusunda görevlendirmeler yapıldığı,

Başkanlıklarına dilekçe ile müracaat ederek görev iade talebinde bulunanlardan mazeretleri kabul edilen sandık başkanları ve memur üyelere ait listenin ekte gönderildiği,

Yüksek Seçim Kurulunun ara kararının (4) numaralı bendinde, sandık kurulunda görev alan ve kamu görevlisi olmadığı iddia edilen kişiler listesi (Ek-8) incelenmiş, çoğunluğu mülki idare amiri tarafından gönderilen kamu görevlileri listesi ile Başkanlıkları tarafından re'sen istenen kamu kurumlarındaki kamu görevlileri listesinden oluştuğu,

Az sayıda mazeretlerinden dolayı görev iade talebinde bulunanların yerlerine 298 sayılı Kanunun 23. maddesinin son fıkrasına göre sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan ve daha önceki seçimlerde sandık kurulunda görev alan kimselerden istekli olanlardan görevlendirmenin yapıldığının görüldüğü,

Bağcılar 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 30/04/2019 tarihli, 277742 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

Ek ara kararın Ek-1 listesinde kayıtlı kısıtlı seçmenlerden 4 kişiye ait mahkeme kararı, 2 kişiye ait kısıtlılık maddesi olmayan karar gönderildiği, diğer oy kullananlarla ilgili kısıtlı olduğuna dair herhangi bir karar gönderilmediği,
bildirilmiştir.

Bağcılar 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 275480, 275478 sayılı yazısı ekinde yer alan;

a) Ek-1 sayılı listede kayıtlı seçmenlerin listelerinin kurulca incelendiği, 3249 no.lu sandık seçmen listesinin 259. sıra numarasında oy kullanan seçmen O.Ü.'nün, parmak izi veya imzasının bulunduğu yerde ayrıca vasi ibaresinin bulunmuş olması dolayısıyla itirazların incelenmesi sonucunda bu husus sonucu etkili olacağı düşünülerek 3249 no.lu sandık seçmen listesinin 259. sıra numarasının bulunduğu sayfanın aslı taranarak ekte gönderildiği, Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinden A.H.K. ile Bakırköy 7. Sulh Hukuk Mahkemesinden M. Y.'ye ait TMK-405 maddesine göre kısıtlandığını gösterir mahkeme kararları gönderilmiş olup, diğer oy kullananlarla ilgili kısıtlı olduğuna dair herhangi bir karar gönderilmediği,

b) Ek-2 sayılı listede kayıtlı ölen kişilerin sandık seçmen listelerinin incelenmesi neticesinde, hiçbirinin oy kullanmadığı,

c) Ek-3 sayılı listede kayıtlı kişilere ait sandık seçmen listelerinin incelenmesi neticesinde, 3129 no.lu sandık seçmen listesinin 237. sıra numarasında kayıtlı A.S.'nin parmak izi veya imza hanesindeki imzanın ona ait olup olmadığı hususunda Ak Parti ve CHP seçim kurulu üyeleri tarafından tartışma konusu olduğu, 238. sırada yazılı M.S.'nin yanlışlıkla önce 237. sıraya imza atmaya başladığı ve sonra yanlışlığın fark edilerek 238. sıra numarasına imza atıldığı görüşü CHP ilçe seçim kurulu üyesi tarafından ileri sürülmüş bu yüzden seçmenin oy kullanıp kullanmadığı hususu tartışmalı olarak not düşüldüğü, Yüksek Seçim Kurulunca bu hususun takdir edilebilmesi bakımından 3129 no.lu sandık seçmen listesinin 237. sıra numarasının bulunduğu sayfa ile sandık sonuç tutanaklarının örnekleri incelenmesi için taranarak ekte gönderildiği,

d) Ek-4 sayılı listede kayıtlı kişilerin sandık seçmen listelerinin kurulca incelenmesi neticesinde, oy kullanmış olarak görünen M.B.'nin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından 31 Mart 2019 tarihi ve bu tarihten önce tahliye olup olmadığı sorulduğu, gelen cevabi yazıda adı geçen kişinin kaydı açık, devam eden kayıtlı dosyası olduğunun bildirildiği,

e) Ek-7 sayılı listede kayıtlı liste içerisinde belirtilenlerden 26 kişiye ait Sulh Hukuk Mahkemesinden gönderilen kısıtlılık kararlarının olduğunun tespit edildiği,

f) Ek-8 sayılı listede sandık kurulu başkanı ve memur üyelerinin görevlendirilmesine esas alınan liste, 298 sayılı Kanunun 22. ve 23. maddeleri ile Yüksek Seçim Kurulunun 26/12/2018 tarih ve 1128 sayılı kararıyla kabul edilen 139 sayılı Genelgesi gereğince, talebimiz doğrultusunda Bağcılar Kaymakamlık Makamınca gönderilen ilçelerinde görev yapan kamu görevlileri listesi ile 139 sayılı Genelgenin 9. maddesi gereğince mülki idare amiri tarafından gönderilen listede yer almayan diğer kamu kurumlarındaki kamu görevlilerinin listesi ilçe seçim kurulu başkanınca re'sen istenilerek Bağcılar 3.İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarih ve 2019/6 sayılı kararı doğrultusunda oluşturulduğu,

Bağcılar 3. İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarih ve 2019/6 sayılı kararı ile oluşturulan listeden kura ile belirlenenlerden mani hali bulunmayanlardan ve mahalli idareler genel seçiminin birden fazla seçim türü içermesi dikkate alındığında tecrübe ve uygulamada pratiklik gerektiğinden daha önceki seçimlerde sandık kurulunda görev yapanların öncelikli olarak sandık başkanı seçilerek görevlendirilmesinin yapıldığı,
Aynı listeden sandık kurulu başkanı olarak görevlendirilmeyenler arasından mani hali bulunmayanlardan memur üye görevlendirilmesinin yapıldığı,

Bağcılar 3. İlçe Seçim Kurulunun 2019/6 sayılı kararına göre, sandık kurulu başkanı ve memur üyelerin görevlendirilmesinin yapıldığını gösterir SEÇSİS sisteminden 28/02/2019 tarihinde alınan görevlendirilen sandık kurulu başkanları ve memur üyelerinin bilgisinin yer aldığı rapor ekte gönderildiği,

Görevlendirilen sandık kurulu başkanı ve memur üyelerin görev belgeleri ilgililere kurumları aracılığıyla tebliğ edildiği,

Yasaya ve genelgeye uygun olarak sandık kurullarına başkan ve memur üye olarak gerekli görevlendirmeler yapılmış olmasına rağmen, çok sayıda görevlendirilen kişilerin mazeret sunarak seçim iş ve işlemlerin yoğun olduğu bir dönemde seçim iş ve işlemlerini aksatacak şekilde dilekçe sunarak görev iptali için müracaat ettiği,

Başkanlıklarının 27/02/2019 tarih ve E.154471 sayılı İstanbul Valiliğine ve Bağcılar Kaymakamlığına yazmış olduğu yazılarında, sadece geçerli bir mazeretini belge, rapor gibi sebeplerle kanıtlayanların görev iade talebinde bulunması, aksi durumda olanların seçim iş ve işlemleri sürecini aksatacak şekilde gereksiz yoğunluğa meydan vermemek için idare amirlerinin ve personellerin uyarılmasının istenildiği,

Bağcılar 3. İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarih ve 2019/6 sayılı kararında sandık kurullarına sandık başkanı ve memur üye olarak görevlendirilenlerden geçerli bir mazeret sunarak görev yapamayacağı bildirenlerin yerlerine mani hali olmayan kamu görevlileri ile 298 sayılı Kanunun 23. maddesinin son fıkrasına göre sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan kimselerden görevlendirmenin yapılmasına karar verildiği,

Görev belgeleri tebliğ edildikten sonra mazeretlerini belirterek dilekçe ile Başkanlıklarına müracaat ederek görev iade talebi kabul edilen sandık kurulu başkanı ile memur üyelerin yerlerine Bağcılar 3. İlçe Seçim Kurulunun yukarıda açıklanan kararı doğrultusunda görevlendirmelerin yapıldığı,

Başkanlıklarına dilekçe ile müracaat ederek görev iade talebinde bulunanlardan mazeretleri kabul edilen sandık başkanları ve memur üyelere ait liste ekte gönderildiği,

Yüksek Seçim Kurulunun ara kararının (4) numaralı bendinde, sandık kurulunda görev alan ve kamu görevlisi olmadığı iddia edilen kişiler listesi (Ek-8) incelenmiş, çoğunluğu mülki idare amiri tarafından gönderilen kamu görevlileri listesi ile Başkanlıkları tarafından re'sen istenen kamu kurumlarındaki kamu görevlileri listesinden oluştuğu,

Az sayıda mazeretlerinden dolayı görev iade talebinde bulunanların yerlerine 298 sayılı Kanunun 23. maddesinin son fıkrasına göre sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan ve daha önceki seçimlerde sandık kurulunda görev alan kimselerden istekli olanlardan görevlendirmenin yapıldığı,

Bağcılar 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 276805 sayılı yazısı ekinde yer alan;

Ek ara kararın Ek-1 listesinde kayıtlı L.Y.'nin kısıtlı olarak değil, M.M.Y.'nin vasisi olarak atanmış olduğunun kararda görüldüğü, Bakırköy Sulh Hukuk Mahkemelerinden TMK 405 maddesine göre kısıtlandığını gösterir 5 kişiye ait mahkeme kararı, 3 kişiye ait kısıtlılı maddesi olmayan karar gönderildiği, diğer oy kullananlarla ilgili kısıtlı olduğuna dair herhangi bir karar gönderilmediği,

bildirilmiştir.

Bağcılar 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 275100, 275094 ve 277063 sayılı yazılar ekinde yer alan tutanaklarda;

a) Ek-1 sayılı listede kayıtlı kısıtlı seçmenlerden Ç.T. ile Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinden E.T.'ye ait TMK-405 maddesine göre kısıtlandığını gösterir mahkeme kararları gönderildiği, diğer oy kullananlarla ilgili kısıtlı olduğuna dair herhangi bir karar gönderilmediği,

b) Ek-2 sayılı listede kayıtlı ölen kişilerden sandık seçmen listelerinin incelenmesi neticesinde, söz konusu seçmenlerin hiçbirinin oy kullanmadığı,

c) Ek-3 sayılı listede kayıtlı seçmenlere ait sandık seçmen listelerinde yapılan incelemede A.K.’nin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından 31 Mart 2019 tarihi ve bu tarihten önce tahliye olup olmadığının sorulduğu, gelen cevabi yazıda adı geçen kişinin dosya kaydının kapalı olduğunun bildirildiği,

d) Ek-4 sayılı listesinde kayıtlı bulunan seçmenlerden hiçbirinin oy kullanmadığı,

e) Ek-5 sayılı listesinde kayıtlı bulunan seçmenlerden E.K.’nin 4034 no.lu sandık seçmen listesinin 177. sıra numarasında olduğunun tespit edildiği,

f) Ek-7 sayılı listede kayıtlı seçmenlerden 9 kişiye ait Sulh Hukuk Mahkemesinden gönderilen kısıtlılık kararlarının olduğu,

g) Ek-8 sayılı kayıtlı listede yapılan inceleme neticesinde;

Sandık kurulu başkanı ve memur üyelerinin görevlendirilmesine esas alınan liste, 298 sayılı Kanunun 22. ve 23. maddeleri ile Yüksek Seçim Kurulunun 26/12/2018 tarih ve 1128 sayılı kararıyla kabul edilen 139 sayılı Genelgesi gereğince, talepleri doğrultusunda Bağcılar Kaymakamlık Makamınca gönderilen ilçelerinde görev yapan kamu görevlileri listesi ile 139 sayılı Genelgenin 9. maddesi gereğince mülki idare amiri tarafından gönderilen listede yer almayan diğer kamu kurumlarındaki (Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Belediyeler, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi, Üniversiteler, TÜİK, PTT, Türk Telekom Müdürlüğü, Kültür Merkezleri, Adliyeler, Cezaevleri v.b.) kamu görevlilerinin listesi İlçe Seçim Kurulu Başkanınca re'sen istenilerek Bağcılar 4. İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarih ve 2019/6 sayılı kararı doğrultusunda oluşturulduğu,

Bağcılar 4. İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarih ve 2019/6 sayılı kararı ile oluşturulan listeden kura ile belirlenenlerden mani hali bulunmayanlardan ve mahalli idareler genel seçiminin birden fazla seçim türü içermesi dikkate alındığında tecrübe ve uygulamada pratiklik gerektiğinden daha önceki seçimlerde sandık kurulunda görev yapanların öncelikli olarak sandık başkanı seçilerek görevlendirilmesinin yapıldığı,

Aynı listeden sandık kurulu başkanı olarak görevlendirilmeyenler arasından mani hali bulunmayanlardan memur üye görevlendirilmesinin yapıldığı,

Bağcılar 4. İlçe Seçim Kurulunun 2019/6 sayılı kararına göre, sandık kurulu başkanı ve memur üyelerin görevlendirilmesinin yapıldığını gösterir SEÇSİS sisteminden tarihinde alınan görevlendirilen sandık kurulu başkanları ve memur üyelerinin bilgisinin yer aldığı raporun ekte gönderildiği,

Görevlendirilen sandık kurulu başkanı ve memur üyelerin görev belgelerinin ilgililere kurumları aracılığıyla tebliğ edildiği,

Yasaya ve genelgeye uygun olarak sandık kurullarına başkan ve memur üye olarak gerekli görevlendirmeler yapılmış olmasına rağmen, çok sayıda görevlendirilen kişilerin mazeret sunarak seçim iş ve işlemlerin yoğun olduğu bir dönemde seçim iş ve işlemlerini aksatacak şekilde dilekçe sunarak görev iptali için müracaat ettiği,

Başkanlıklarının 27/02/2019 tarih ve E.154471 sayılı İstanbul Valiliğine ve Bağcılar Kaymakamlığına yazmış olduğu yazılarında, sadece geçerli bir mazeretini belge, rapor gibi sebeplerle kanıtlayanların görev iade talebinde bulunması, aksi durumda olanların seçim iş ve işlemleri sürecini aksatacak şekilde gereksiz yoğunluğa meydan vermemek için idare amirlerinin ve personellerin uyarılmasının istenildiği,

Bağcılar 4. İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarih ve 2019/6 sayılı kararında sandık kurullarına sandık başkanı ve memur üye olarak görevlendirilenlerden geçerli bir mazeret sunarak görev yapamayacağı bildirenlerin yerlerine mani hali olmayan kamu görevlileri ile 298 sayılı Kanunun 23. maddesinin son fıkrasına göre sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan kimselerden görevlendirmenin yapılmasına karar verildiği,

Görev belgeleri tebliğ edildikten sonra mazeretlerini belirterek dilekçe ile Başkanlıklarına müracaat ederek görev iade talebi kabul edilen sandık kurulu başkanı ile memur üyelerin yerlerine Bağcılar 4.İlçe Seçim Kurulunun yukarıda açıklanan kararı doğrultusunda görevlendirmelerin yapıldığı,

Başkanlıklarına dilekçe ile müracaat ederek görev iade talebinde bulunanlardan mazeretleri kabul edilen sandık başkanları ve memur üyelere ait listenin ekte gönderildiği,

Yüksek Seçim Kurulunun ara kararının (4) numaralı bendinde, sandık kurulunda görev alan ve kamu görevlisi olmadığı iddia edilen kişiler listesi (Ek-8) incelenmiş olup, çoğunluğu mülki idare amiri tarafından gönderilen kamu görevlileri listesi ile Başkanlıkları tarafından re'sen istenen kamu kurumlarındaki kamu görevlileri listesindeki personellerden oluştuğu,

Az sayıda mazeretlerinden dolayı görev iade talebinde bulunanların yerlerine atanmak zorunda kalınan, 298 sayılı Kanunun 23. maddesinin son fıkrasına göre sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan ve daha önceki seçimlerde sandık kurulunda görev yapmış sandıklarında problem yaşanmamış ve siyasi partilerce itiraza uğramamış kişilerden olduğunun belirlendiği,

Yüksek Seçim Kurulunun ara kararındaki Ek-8 listesine, kişilerin hangi kamu kurumunda çalıştığı bilgisinin yazıldığı, kurum yazılı olmayanların, mazeretinden dolayı görevi iptal edilenlerin yerlerine görevlendirilmek zorunda kalınanlara mazeretlilerin yerine uygun görülenler bilgisinin yazıldığının tespit edildiği,

h) Ek ara karar Ek-1 sayılı listesinde kayıtlı seçmenlerden Bakırköy 7. Sulh Hukuk Mahkemesinden İ.E.'nin kısıtlı olarak değil, H.E.'nin vasi olarak atanmış olduğu gönderilen kararda görüldüğü, Bakırköy Sulh Hukuk Mahkemelerinden TMK 405. maddesine göre kısıtlandığını gösterir 3 kişiye ait mahkeme kararı, 1 kişiye ait kısıtlılık maddesi olmayan karar gönderildiği, diğer oy kullananlarla ilgili kısıtlı olduğuna dair herhangi bir karar gönderilmediğinin tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Bahçelievler 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 277594 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede belirtilen kısıtlı seçmenlerden 69 kişinin oy kullanıp kullanmadıklarının incelendiği, yapılan inceleme sonucunda oy kullandığı tespit edilen 29 kişiden 12 kişi hakkında kısıtlılık kararı olduğu, bu kararlardan 3 tanesinin kesinleştiği, kesinleşen kararlardan bir tanesinin karar kesinleşme tarihinin 02/04/2019 olduğu, 9 tanesinin kesinleşmediğinin görüldüğünün tutanak altına alındığı,

b) Ek-2 sayılı listede ölü seçmen olarak belirtilen 12 kişinin oy kullanmadıkları,

c) Ek-3 sayılı listede belirtilen 114 kişiden 113 kişinin oy kullanmadığı, listede Ş.M.'nin oy kullandığının tespit edildiği, 26/04/2019 tarihli, 274281 sayılı yazı ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından durumu sorulmuş olup gelen cevabi yazıdan 28/03/2019 tarihinde Ceza infaz kurumundan tahliye edildiğinin tutanak altına alındığı,

d) Ek-4 sayılı listede belirtilen 62 kişiden, 61 kişinin oy kullanmadığı, listede Ü.A’nın oy kullandığının tespit edildiği, durumunun 26/04/2019 tarihli ve 274281 sayılı yazı ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından sorulduğu, 31/03/2019 tarihinde Maltepe açık ceza infaz kurumuna girip 02/04/2019 tarihinde Denetimli Serbestliğe nakil olduğunun görüldüğü,

e) Ek-7 sayılı listede belirtilen 296 kişiden, 59 kişi hakkında kısıtlılık kararı olduğu, bu kararlardan 38 tanesinin kesinleştiği, 21 tanesinin kesinleşmediğinin görüldüğü, kısıtlılık kararı kesinleşen 11 kişinin oy kullandığının görüldüğü,

f) Ek-8 sayılı listede belirtilen ve sandık kurullarında görev alan ve kamu görevlisi olmayan kişiler listesinde 203 kişiden 298 sayılı Kanunun 22. ve 23. maddeleri gereğince sandık kurulu başkanı ve memur üyelerin; ilçede görev yapan kamu görevlilerinin listesinin Bahçelievler Kaymakamlığından istenildiği, Bahçelievler Kaymakamlığının 15/02/2019 tarihli ve E.1716 sayılı cevabi yazıları ekinde gönderilen listelerden kurul huzurunda kura çekilerek belirlendiği, 21/02/2019 tarihinde 2019/20 sayılı karar ile kura suretiyle tespit edilen sandık kurulu başkanları arasından görevini ifa etmeye mani hali bulunanlar için 15 Mart 2019 Cuma gününe kadar görevini başka bir kamu görevlisine devredebilmesinin sağlandığı,

g) Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2019 tarihli 267383 sayılı Ek Ara Kararı uyarınca;

Bahçelievler 1. İlçe Seçim Kurulu sorumluluk alanında bulunan 70 kişinin kısıtlılık durumlarına ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı olup olmadığı 26/04/2019 tarihli 274503 sayılı yazı ile Bakırköy 1.,2.,3.,7.,8. ve 9. Sulh Hukuk Mahkemelerinden sorulduğu; 70 kişiden 27 kişi hakkında kısıtlılık kararı olduğu, bu kararlardan 25 tanesinin kesinleştiği, mahkeme kararı kesinleşen kısıtlılardan 10 tanesinin oy kullandığının görüldüğü,

bildirilmiştir.

Bahçelievler 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 277670 sayılı cevabi yazısı ekinde yer alan tutanakta;
a) Ek-1 sayılı listede belirtilen 32 kişiden 16 kişi hakkında kısıtlılık kararı olduğu, bu kararlardan 2 tanesinin kesinleştiği, 14 tanesinin kesinleşmediği,

b) Ek-2 sayılı listede belirtilen ve ölü olup seçmen görünenler listesindeki 21 kişinin oy kullanmadıkları,

c) Ek-3 sayılı listede belirtilen 180 kişinin oy kullanmadığı,

d) Ek-4 sayılı listede belirtilen 103 kişiden 102'sinin oy kullanmadığı, listede Ö.Ö.'nün oy kullandığının tespit edildiği, İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünden 29/03/2019 05/04/2019 tarihleri arasında izinli olduğunun görüldüğü,

e) Ek-6 sayılı listede belirtilen ve KHK ile ihraç edildiği iddia edilen sandık kurulu başkanı ve memur üyesi listesinde Bahçelievler 2. İlçe Seçim Kurulu sorumluluk alanında bulunan 1 kişi olduğu, Bahçelievler 2. İlçe Seçim Kurulu 2443 nolu sandıkta memur üye olarak görev yapan C.M., KHK ile ihraç edilenler listesinde yer almış ise de, yapılan incelemede Bahçelievler Kaymakamlığının 15/02/2019 tarih ve 1716 sayılı yazıları ekinde gönderilen personel listelerinin "Şehit Erol Olçok Mes. Tek. And. Lisesi personel listesi 7. sırasında" adının bulunduğu, Bahçelievler 2. İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarihli 2019/21 sayılı kararı ile kurul huzurunda çekilen kurada 2443 nolu sandıkta memur üye olarak görevlendirildiği, anılan okul müdürlüğü tarafından görev belgesinin C.M'ya 06/03/2019 tarihinde tebliğ edildiği, okul müdürü İ.Ö. imzalı belgeden anlaşıldığının tutanak altına alındığı,

f) Ek-7 sayılı listede belirtilen 403 kişiden 78 kişi hakkında kısıtlılık kararı olduğu, bu kararlardan 26 tanesinin kesinleştiği, 51 tanesinin kesinleşmediğinin görüldüğü, N.Y.'ye ait Bakırköy 3.Sulh Hukuk Mahkemesinden gelen 16/12/2005 tarih ve 2005/1650 nolu kararın "vasiliğin yenilenmesi" kararı olduğundan, kararın kesinleşip kesinleşmediği belirlenemediği ve anılan kişinin oy kullanmadığı, kısıtlılık kararı kesinleşen 8 kişi ve N.Y'nin oy kullandığının tutanak altına alındığı,

g) Ek-8 sayılı listede belirtilen Bahçelievler 2. İlçe Seçim Kurulu sorumluluk alanında bulunan 268 kişiden 298 sayılı Kanunun 22. ve 23. maddeleri gereğince sandık kurulu başkanı ve memur üyelerin; ilçede görev yapan kamu görevlilerinin listesi 09/01/2019 tarih ve 18091 sayılı yazı ile Bahçelievler Kaymakamlığından istenildiği ve Bahçelievler Kaymakamlığının 15/02/2019 tarih ve E.1716 sayılı cevabi yazıları ekinde gönderilen listelerden kurul huzurunda kura çekilerek belirlendiği, 22/02/2019 tarihinde 2019/22 sayılı karar ile kura suretiyle tespit edilen sandık kurulu başkanları arasından; görevini ifa etmeye mani hali bulunanlar için 15 Mart 2019 Cuma gününe kadar başkanlıklarına başvurarak görevini başka bir kamu görevlisine devredebilmesinin sağlandığı tutanak altına alındığı,

h) Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2019 tarihli 267383 sayılı Ek Ara Kararı uyarınca;

Bahçelievler 2.İlçe Seçim Kurulu sorumluluk alanında bulunan 64 kişinin kısıtlılık durumlarına ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı olup olmadığı 26/04/2019 tarihli 274503 sayılı yazı ile Bakırköy 1.,2.,3.,7.,8. ve 9. Sulh Hukuk Mahkemelerinden sorulduğu, 64 kişiden 33 kişi hakkında kısıtlılık kararı olduğu, bu kararlardan 27 tanesinin kesinleştiği, mahkeme kararı kesinleşen kısıtlılardan 9 tanesinin oy kullandığının görüldüğü, N.B'nin ismi bildirilmiş ise de, Bakırköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 20/04/2017 tarih ve 2017/377 Esas sayılı kararına göre kısıtlı olan kişi E.B. olup N.B.'nin vasi olduğu, kısıtlı olarak C.O.'nın ismi bildirilmiş ise de, Bakırköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 01/06/2017 tarih ve 2017/558 Esas sayılı kararına göre kısıtlı olan kişinin İ.O. olup C.O.'nun vasi olduğu, Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 23/03/2017 tarihli ve 2016/4163 Esas sayılı kararı ile kısıtlanan ve kısıtlılığı kesinleşen K.K.Ö.'nün, TMK 408'e göre kısıtlandığının tutanak altına alındığı,

bildirilmiştir.

Bahçelievler 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 277673 sayılı cevabi yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede belirtilen 73 kişiden 13 kişi hakkında kısıtlılık kararı olduğu, Sulh Hukuk Mahkemelerinden sorulan Y.S., Ü.A. ve A.U.'nun seçmen listesinde yapılan araştırmada oy kullanmadıklarının tespit edildiği, listede bildirilen 10 kişinin oy kullandığı, haklarında kısıtlılık kararının mevcut olduğu, bu kararların kesinleştiğine dair herhangi bir kesinleşme şerhinin mevcut olmadığı, listede bildirilen 29 kişinin oy kullandığının tespit edildiği, sulh hukuk mahkemelerince, oy kullandığı tespit olunan diğer kişilere ilişkin herhangi bir kısıtlılık kararının gönderilmediği,

b) Ek-2 sayılı listede belirtilen 13 kişinin oy kullanmadıkları,

c) Ek-3 sayılı listede belirtilen 137 kişinin oy kullanmadığı, M.S.A. ve A. K.'nin oy kullandığının tespit edildiği, 26/04/2019 tarihli ve 274281 sayılı yazı ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından durumu sorulmuş olup gelen cevabi yazıdan A.K.'nin 06/06/2018 tarihinden itibaren Silivri 2 Nolu Ceza infaz kurumunda tutuklu olduğu, M.S.A.'nin 29/03/2019 tarihinde ceza infaz Kurumundan tahliye edildiğinin görüldüğünün tutanak altına alındığı,

d) Ek-4 sayılı listedeki 77 kişiden 75 kişinin oy kullanmadığı, E.Y.’nin ve A.B. 'nin oy kullandığının tespit edildiği, 26/04/2019 tarih ve 274281 sayılı yazı ile sorulduğu, E.Y.'nin Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünden 28/03/2019-02/04/2019 tarihleri arasında izinli olduğu, A.B.'nin 31/03/2019 tarihinde Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumunda olduğunun tutanak altına alındığı,

e) Ek-7 sayılı listede belirtilen 337 kişiden 64 kişi hakkında kısıtlılık kararı olduğu, bu kararlardan 19 tanesinin kesinleştiği, 45 tanesinin kesinleşmediği, kısıtlılık kararı kesinleşen A.İ.İ., N.K. ve R.G.G.'in oy kullandığı,

f) Ek-8 sayılı listede belirtilen Bahçelievler 3. İlçe Seçim Kurulu sorumluluk alanında bulunan 246 kişi ile ilgili, ilçede görev yapan kamu görevlilerinin listesinin 09/01/2019 tarih ve 18091 sayılı yazı ile Bahçelievler Kaymakamlığından istenildiği, Bahçelievler Kaymakamlığının 15/02/2019 tarih ve E.1716 sayılı cevabi yazıları ekinde gönderilen listelerden kurul huzurunda kura çekilerek belirlendiği, 22/02/2019 tarihli, 2019/21 sayılı kararı ile kura suretiyle tespit edilen sandık kurulu başkanları arasından, görevini ifa etmeye mani hali bulunanlar için 15 Mart 2019 Cuma gününe kadar başvurarak görevini başka bir kamu görevlisine devredebilmesinin sağlandığı,

g) Yüksek Seçim Kurulunun 23/04/2019 tarihli 267383 sayılı Ek Ara Kararı uyarınca;

Ek-1 sayılı listede belirtilen 55 kişiden 19 kişi hakkında kısıtlılık kararı olduğu, bu kararlardan 17 tanesinin kesinleştiği, kesinleşen bu 17 karardan kısıtlılar Y.A., N.S., S.T.G., Y.K. ve D.A.D. isimli 5 kişinin oy kullandığı, diğerlerinin oy kullanmadığının görüldüğü,

bildirilmiştir.
Bakırköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 28/04/2019 tarihli, 274846 sayılı cevabi yazısında yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede belirtilen 53 kısıtlı seçmenden 8'inin oy kullandığı, ancak bu kişiler hakkında kısıtlılık kararının kesinleşmediği, mahkemelerden celp edilen kararlardan tespit edildiği,

b) Ek-2 sayılı listede belirtilen 28 seçmenin oy kullanmadığı,

c) Ek-3 sayılı listede belirtilen 104 adet Ceza ve İnfaz Kurumlarında tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olan seçmenlerden bir kişinin oy kullandığının tespit edildiği, başkaca oy kullanan olmadığı,

ç) Ek-4 sayılı listede belirtilen hiçbir seçmenin oy kullanmadığının görüldüğü,

d) Ek-5 sayılı listede belirtilen seçmenlerden, Bakırköy İlçesi Kadın Kapalı Cezaevinin bulunduğu Zuhuratbaba Mahallesi 1493 ve 1497 nolu sandıklarda oy kullanılmadığı,

e) Ek-6 sayılı listede belirtilen A.K.’nin 1147 nolu sandık kurulu başkanı olarak görev yaptığı, ilçe seçim kuruluna görev almak üzere talep formu ile ekine Milli Eğitim Bakanlığı Personel Kimlik Kartı fotokopisi eklemek suretiyle görevli öğretmenmiş gibi müracaat ettiği, 1147 nolu sandıkta görevli ilk sandık kurulu başkanının ilçe seçim kurulu başkanlığına vermiş olduğu görev iade dilekçesinde; 24 Mart 2019 Pazar günü düğünü olduğundan 1 haftalık resmi evlilik izni kullanacağını ve 24 Mart - 1 Nisan tarihlerinde il dışında olacağı belirtildiğinden görevinin iptal edildiği, bu iptal üzerine gönüllü olarak görev yapmak isteyen ve gönüllü formuna eklemiş olduğu Milli Eğitim Bakanlığı Personel Kimlik Kartı fotokopisinden kamuda öğretmen olduğu sanılan A.K.’nin bu sebeple herhangi bir kasıt olmadan görevlendirildiği,

f) Ek-7 sayılı listede belirtilen 201 seçmenden oy kullanan 6 kişiye ait kısıtlılık kararının bulunduğunun tespit edildiği,

g) Ek-8 sayılı listede belirtilen;

İlçe seçim kurulu başkanlığınca İlçe Mülki İdare Amirliğine (Bakırköy Kaymakamlığına) müzekkere yazılarak 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyeti Seçimlerinde sandık kurullarında görevlendirilmek üzere ilçenin sınırları içerisinde görev yapan tüm kamu görevlilerinin ayrıntılı listelerinin gönderilmesinin istendiği, bunun üzerine ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilen kamu personeline ait CD üzerinden Bakırköy Kaymakamlık personeli, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Resmi ve Özel okullar öğretmen ve personeli, Bakırköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Bakırköy Nüfus Müdürlüğü, Bakırköy Müftülüğü, Bakırköy Kaymakamlığı Sosyal ve Yardımlaşma Vakfı, Bakırköy Mal Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü, Bakırköy Adliyesi personelinden görevlendirilmelerin yapıldığı, görevlendirilen sandık kurulu başkanlarından 98 kişi, sandık kurulu memur üyelerinden ise 158 kişinin çeşitli mazeretler ileri sürerek görevini iade ettiği, bu iadeler sonucunda zaman kısıtlığı, yazışmaların uzun süreceği de göz önüne alınarak bir kısım sandık kurullarının çeşitli kurumlarda çalıştıklarını sundukları kimlik belgelerini dilekçeye (form) eklemek suretiyle ilçe seçim kurulu başkanlığına müracaatla görev almak isteyenlerden ve 298 sayılı Kanunun 23. maddesinin son bendi gereğince atama yapıldığı,
h) Bakırköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 276854 sayılı yazı ekinde yer alan Yüksek Seçim Kurulunun Ek Ara Kararına ilişkin tutanakta;

Ek-1 sayılı listede belirtilen 66 kişinin sandık seçmen listesinde kayıtlı olduğu, bunlardan 21 kişinin oy kullandığı, sadece 10 kişinin mahkemelerden kısıtlılık kararının gönderildiğinin tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Başakşehir 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 277640 sayılı yazı ekinde gönderilen tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede bildirilen seçmenlerden 3'ünün oy kullandığı,

b) Ek-2 sayılı listede ölü seçmenlerin yerine oy kullananın olmadığı,

c) Ek-3 sayılı tutuklu ve taksirli suçtan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede belirtilen 124 kişiden 2 kişinin oy kullandığı,

d) Ek-4 sayılı kasıtlı suçtan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede 1 kişinin oy kullandığı,

e) Ek-7 sayılı belirtilen listede zihinsel engeli nedeniyle kısıtlı olduğu bildirilen 6 kişinin oy kullandığı, 5 kişi hakkında TMK 405-406’ya göre kesinleşen mahkeme kararının olduğu,

f) Ek-8 sayılı listede belirtilen; 298 sayılı Yasanın 22. ve 23. maddeleri uyarınca sandık kurulu başkan ve memur üyelerin görevlendirilmesine esas alınan listelerin Kaymakamlık Makamından (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Müdürlüğü, Vakıf Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü), İkitelli Uygulama Grup Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı, İBB, Belediye, Sosyal Güvenlik Kurumu, Kamu Hastaneleri, PTT, Türk Telekom, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bölge İdare Mahkemesi, İstanbul Adliyesi, Bakırköy Adliyesi, Küçükçekmece Adliyesi, Valilik Makamı, Küçükçekmece Kaymakamlığı kurumlarından temin edildiği ve bu listeler üzerinden 22/02/2019 gününde verilen 2019/25 sayılı karar doğrultusunda kura çekildiği, (karar tutanak ekindedir) öncelikle sandık kurulu başkanlarının belirlendiği, listede geri kalan kişiler arasından da memur üye kura çekiminin tamamlandığı ve sandık kurullarının başkan ve memur üyelerinin belirlendiği listenin hazırlandığı,

Sandık kurulu başkanı ve üyelerinin kamu görevlisi olması gerekirken, üyelerin gerçekte kamu görevlisi olmadıkları konusunda, seçim çevresine ilişkin olarak ismen sorulan sandık görevlilerinin Kaymakamlıkça gönderilen listeden atanmış bulunan merkezi idare bünyesinde çalışan kişiler olduğu, diğerlerinin Milli Eğitim, Belediye, PTT, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim kurumları, Ulaştırma Bakanlığı, Üniversite, Çevre Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Bölge İdare Mahkemesi, Kaymakamlık, Kamu Hastaneleri, Halkbank, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı vb. kurumlardan bir kısmının Kaymakamlık makamından bildirilen listeden atanıp çok sayıda mazeret bildirilen kişilerin yerine atama yapmak durumunda kalındığı, bu nedenle 298 sayılı Yasanın 23/son maddesi gereğince ve Başakşehir 1. İlçe Seçim Kurulunun 12/03/2019 tarih ve 2019/32 sayılı kararı ile mazeret bildirenlerin yerine yeniden görevlendirme yapıldığı, (ilgili karar tutanak ekindedir), ilçe dışında oturan kişilerin oy haklarının elinden alınmaması için ilçesinde oturan seçmenlere öncelik verildiği, kurumlardan gelen listelerin eksik olduğu, kısmen eksik bildirilen kurumların da olduğu, bu nedenle talep dilekçesi alındığı, talep dilekçelerine çalıştığı kurum bilgisinin de eklendiği, Yüksek Seçim Kurulunun ilgili genelgeleri göz önünde bulundurularak atanan kişilerin ve daha önceki seçimlerde sandık kurulunda görev yapmış sandıklarında problem yaşanmadığı ve siyasi partilerce itiraza uğramadığının belirlendiğinin tutanak altına alındığı,

g) Ek ara karar ile kısıtlı seçmenlere ait listede 23 kişinin bildirildiği, bildirilen seçmenlerden 8 kişinin oy kullandığı,

bildirilmiştir.

Başakşehir 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 277640 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede bildirilen seçmenlerden 10 seçmenin oy kullandığı, oy kullanan 2 kişinin mahkeme kararları kesinleşmediğinden ilçe seçim kuruluna bildirilmediği,

b) Ek-2 sayılı listede ölü seçmenlerin yerine oy kullananların olmadığı,

c) Ek-3 sayılı tutuklu ve taksirli suçtan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede belirtilen 133 kişiden 2 kişinin oy kullandığı,

d) Ek-4 sayılı kasıtlı suçtan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede belirtilen 82 kişiden oy kullananın olmadığı,

e) Ek-5 sayılı listede yerleşim yeri cezaevi olarak gösterilen 1 kişinin ceza infaz kurumlarında oy kullandığına ilişkin belirtilen listede oy kullananın olmadığı,

f) Ek-7 sayılı zihinsel engeli nedeniyle kısıtlı olduğu bildirilen listede 3 kişinin oy kullandığı,

g) 298 sayılı Yasanın 22. ve 23. maddeleri uyarınca sandık kurulu başkan ve memur üyelerin görevlendirilmesine esas alınan listelerin Kaymakamlık Makamından ( İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Müdürlüğü, Vakıf Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü), İBB, Başakşehir Belediyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Kamu Hastaneleri, PTT, Gelir İdaresi Başkanlığı, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bölge İdare Mahkemesi, İstanbul Adliyesi, Bakırköy Adliyesi, Valilik Makamı, Küçükçekmece Kaymakamlığı kurumlarından temin edildiği ve bu listeler üzerinden 22/02/2019 gününde verilen 2019/20 sayılı İlçe Seçim Kurulu kararı doğrultusunda kura çekildiği (karar tutanak ekindedir), öncelikle sandık kurulu başkanlarının belirlendiği, listede geri kalan kişiler arasından da memur üye kura çekiminin tamamlandığı ve sandık kurullarının başkan ve memur üyelerinin belirlendiği,

Sandık kurulu başkanı ve üyelerinin kamu görevlisi olması gerekirken, üyelerin gerçekte kamu görevlisi olmadıkları konusunda; seçim çevrelerine ilişkin olarak ismen sorulan 266 sandık görevlisinin 143'ünün Kaymakamlıkça gönderilen listeden atanmış bulunan merkezi idare bünyesinde çalışan kişiler olduğu, diğerlerinin Milli Eğitim, Belediye, PTT, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim kurumları, Ulaştırma Bakanlığı, Üniversite, Çevre Şehircilik Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Bölge İdare Mahkemesi, Kaymakamlık ve Kamu Hastaneleri vb. kurumlardan bir kısmı Kaymakamlıklarca bildirilen listeden atanıp, çok sayıda mazeret bildiren kişilerin yerine atama yapmak durumunda kalındığından 298 sayılı Yasanın 23/son maddesi gereğince ve Başakşehir 2. İlçe Seçim Kurulunun 11/03/2019 gün ve 2019/24 sayılı kararı ile mazeret bildirenlerin yerine yeniden görevlendirme yapıldığı, kurumlardan gelen listelerin eksik olduğu, kısmen eksik bildirilen kurumlarında olduğu, bu nedenle talep dilekçesi alındığı, talep dilekçelerine çalıştığı kurum bilgisinin de eklendiği, Yüksek Seçim Kurulunun ilgili genelgeleri göz önünde bulundurularak atanan kişilerin, daha önceki seçimlerde sandık kurulunda görev yaptığı sandıklarında problem yaşanmadığı ve siyasi partilerce itiraza uğramadığının tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Bayrampaşa 1.İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, E.277132 sayılı cevabi yazısında yer alan 29/04/2019 tarihli tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede belirtilen kişilerden 3 kişinin oy kullandığının tespit edildiği, 1 kişinin mahkeme kararının seçimden sonra kesinleştiği, bir kişinin mahkeme kararının kesinleşmediği, diğer kişinin ise hangi maddeye göre kısıtlandığının belli olmadığının tespit edildiği,

b) Ek-2 sayılı listede belirtilen seçmenlerden ölen kişilerin yerlerine oy kullanılmadığı,

c) Ek-3 sayılı listede ceza infaz kurumlarında tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olduğu bildirilen 56 seçmenin kayıtların tetkikinde yerlerine herhangi bir oy kullanılmadığı,

d) Ek-4 sayılı listedeki 31/03/2019 tarihinde ceza infaz kurumlarında kasıtlı suçtan hükümlü olarak bulunan 35 hükümlünün yerlerine listelerin tetkikinde oy kullanılmadığı,

e) Ek-7 sayılı listede belirtilen zihinsel engelli seçmenlerden kısıtlılık kararı olduğu halde 7 seçmenin oy kullandığı, diğerlerinin oy kullanmadığı,

f) Ek-8 sayılı listede, 298 sayılı Kanunun 22. ve 23. maddelerine göre mülki amirlikçe Bayrampaşa 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilen kamu kurum ve kuruluşuna ait listelerden kura sonucu belirlenen sandık kurulu başkan ve üyelerini içeren atama raporunun ilişikte gönderildiği, bu listelerin dışında Bayrampaşa 1. İlçe Seçim Kuruluna 298 sayılı Kanunun 22. maddesine göre kura sonucu tespit edilen sandık kurulu başkanlarından birçoğunun yazılı mazeret bildirerek göreve gidemeyeceklerini bildirmeleri üzerine 9 sandık kurulu başkanından iki kişinin mülki amirliğin gönderdiği listede isimlerinin olduğu,

Bayrampaşa Mülki Amirliğinden kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplam 2722 personel isminin gönderildiği, 298 sayılı Yasanın 22. ve 23. maddesine göre öncelikle sandık kurulu başkan ve memur üyesi olarak İlçe içinde oturan personelin görevlendirilmesinin istenildiği, 2722 personelden 1244 personelin ilçe dışında oturduğu, 1478 personelin ise ilçe içinde oturduğu tespit edilmiş, bunların da adreslerinde oy kullanabilmeleri için mahallelere göre görevlendirilme yapılması için yapılan değerlendirme sonucunda 1169 personel kuraya katılarak ilçe seçim kurulunca görevlendirildiği, görev alan sandık kurulu başkanlarından 1. ve 2. İlçe Seçim Kurulu olmak üzere toplam 205 sandık kurulu başkanı ve 94 memur üye olmak üzere toplam 299 görevlinin mazeretleri nedeni ile görev alamayacaklarını bildirdikleri, mazeret bildiren görevlilerden sonra sandık kurullarındaki boşlukların mülki amirliğin vermiş olduğu listelerin tetkiki ve ilçe seçim kurulunca resen diğer kurumlardan istenilen listelerin incelenmesi neticesinde 298 sayılı Yasanın 23. maddesinin son fıkrasına göre tamamlandığının tespit edildiği,
g) Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 26/04/2019 tarih ve E.274337 sayılı Ek Ara Kararında belirtilen Ek-1 sayılı listede belirtilen 10 kısıtlı seçmenin oy kullandığı,

bildirilmiştir.

Bayrampaşa 2.İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, E.275889 sayılı yazı ekinde yer alan 28/04/2019 tarihli tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede yer alan kısıtlı seçmenlerden TMK 404. maddesine göre kısıtlanan 1 kişinin oy kullandığı,

b) Ek-2 sayılı listede yer alan seçmenlerden ölen kişilerin yerlerine oy kullanılmadığı,

c) Ek-3 sayılı listede yer alan seçmenlerin yerine herhangi bir oy kullanılmadığı,

d) Ek-4 sayılı listede yer alan seçmenlerden C.K.’nin 2115 nolu sandık 269. sırada oy kullandığı,

e) Ek-7 sayılı listede yar alan zihinsel engelli olup kısıtlı seçmenlerden 3 seçmenin oy kullandığı, diğerlerinin oy kullanmadığı,

f) Ek-8 sayılı listede yer alan görevlilerle ilgili, 298 sayılı Kanunun 22. ve 23. maddelerine göre mülki amirlikçe Bayrampaşa 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilen kamu kurum ve kuruluşuna ait listelerden kura sonucu belirlenen sandık kurulu başkan ve üyelerini içeren atama raporunun ilişikte gönderildiği, bu listelerin dışında Bayrampaşa 2.İlçe Seçim Kurulunca 298 sayılı Kanunun 22. maddesine göre kura sonucu tespit edilen sandık kurulu başkanlarından bir çoğunun yazılı mazeret bildirerek göreve gidemeyeceklerini bildirmeleri üzerine aşağıda 22 sandık kurulu başkanından üç kişinin Mülki Amirliğin Başkanlıklarına gönderdiği listede isimlerinin olduğu, 123 memur üyeden Bayrampaşa 2. İlçe Seçim Kurulunda memur üye olarak görevlendirilen kişilerden 20 kişinin mülki amirliğin gönderdiği listede bulunduğu, 62 memur üyenin ise ilçe seçim kurulunca onaylanmış listede isimlerinin bulunduğu, 41 memur üyenin ise İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından 298 sayılı Yasanın 23. maddesinin son fıkrasına göre tamamlandığı,

g) Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2019 tarih ve E.274337 sayılı Ek ara kararında belirtilen Ek-1 sayılı listede yer alan 22 kısıtlı seçmenden 2 kişinin oy kullandığı,

bildirilmiştir.

Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 26/04/2019 tarihli, 273516 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede yer alan 3 kişinin oy kullandığı,

Her üçü içinde mahkemelerinden verilmiş kısıtlılık kararlarının bulunduğu, ancak kararların henüz kesinleşmediği, birer örneklerinin tutanağa eklendiği,

b) Ek-2 sayılı listede yer alan ölü olduğu halde oy kullandığı iddia edilen seçmenlerden hiçbirinin oy kullanmadığı,

c) Ek-3 sayılı listede yer alan 83 kişilik listede adları yazılı olanlardan sandık seçmen listelerindeki imzaları kontrol edilmek suretiyle 82‘sinin oy kullanmadığı, 1 kişinin oy kullandığı,
d) Ek-4 sayılı listede yer alan seçmenlerden sorumluluk çevresindeki 16 kişiden, sandık seçmen listelerindeki imzaları kontrol edilmek suretiyle 15’inin oy kullanmadığı, bir kişinin oy kullandığı,

f) Ek-7 sayılı listede yer alan ve oy kullandığı tespit edilen kişilerden hiçbirisi hakkında TMK 405 ve 406. maddeleri uyarınca mahkemelerce verilmiş herhangi bir kısıtlama kararı bulunmadığı,

g) Ek-8 sayılı listede belirtilen kamu görevlisi olmadığı iddia edilen 6.539 sandık kurulu başkanı ve 13.084 üyeye ait listeden Beşiktaş İlçesinde görevli olan toplam 424 kişinin kurumlarının bildirilmesi istenilen 13 sayfa liste ile ilgili olarak, Yüksek Seçim Kurulundan alınan 28/04/2019 tarihli mail yazıda görev yaptıkları kurumların yanı sıra, durumlarında değişiklik olup olmadığı ve mazeretlerinin de bildirilmesi istenilmekle konu hakkında yapılan incelemede:

419 sandık kurulu başkan ve memur üyesinin Beşiktaş Kaymakamlığı aracılığı ile kurum ve kuruluşlardan gelen listeler esas alınarak belirlendiği,

Gönderilen listelerde bildirilen kişilerin öncelikle adreslerinin T.C. Kimlik numaraları ile SEÇSİS sorgusu yapılarak 791 kişinin Beşiktaş İlçesi seçmeni olduğunun anlaşıldığı,

İlçe Seçim Kurulunun 21/02/2019 tarihli ve 2019/26 sayılı kararına uygun olarak sandık kurulu başkanlarının bu listedeki kamu görevlileri arasından, memur üyelerin ise daha önceki bütün seçimlerde olduğu gibi kamu görevlileri ve banka çalışanları (hizmetli ve güvenlik görevlileri dışındaki) arasından belirlendiği,

Mazeret vs. gibi nedenlerle yapılan zorunlu değişikliklerinin de İlçe Seçim Kurulunun 23/02/2019 tarihli ve 2019/35 sayılı kararına uygun olarak ilçe seçim kurulu başkanınca yapıldığı,

Sandık kurulu başkan ve üyelikleri için Kaymakamlık aracılığı ile gönderilen listelerde bildirilen sayının yetersiz olması nedeniyle başkan ve memur üyelerdeki eksiklerin İlçe Seçim Kurulunun 23/02/2019 tarihli ve 2019/35 sayılı kararına uygun olarak ilçe seçim kurulu başkanınca tamamlandığı,

h) Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 30/04/2019 tarihli, 279363 sayılı yazısı ekinde yer alan Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2019 tarihli ve 267383 sayılı ara kararına ilişkin tutanakta;

Kısıtlı olduğu halde oy kullandığı iddia edilen Beşiktaş İlçesi seçmeni olan 51 kişilik listede 12 kişinin oyunu kullandığı, oy kullandığı belirlenen 2 kişi hakkında TMK 405-406 maddesi gereğince mahkemelerce verilmiş kesinleşme şerhini havi kısıtlama kararı bulunduğu,

bildirilmiştir.

Beykoz İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, E.277524 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede yer alan 74 seçmenden 37'sinin oy kullanmadığı, 37 seçmenin oy kullandığı, oy kullanan seçmenlerden 8 seçmene ait kesinleşmiş kısıtlama kararı olduğu,
b) Ek ara kararın Ek-1 listesinde kayıtlı 48 kısıtlı seçmenden 27’sinin oy kullandığı, 21 seçmenin oy kullanmadığı ve oy kullananlardan 7 kişinin TMK'nun 405. maddesine göre kesinleşmiş kısıtlılık kararları bulunduğu,

c) Ek-2 sayılı listede kayıtlı, ölü olduğu halde oy kullandığı iddia edilen 24 seçmenin yerine oy kullanılmadığı,

d) Ek-3 sayılı listede kayıtlı 137 seçmenden 2 seçmenin oy kullandığı, diğer 135 seçmenin oy kullanmadığı,

e) Ek-4 sayılı listede kayıtlı 76 seçmenden 1 seçmenin oy kullandığı, 75 seçmenin ise oy kullanmadığı,

f) Ek-5 sayılı listede kayıtlı yerleşim yeri cezaevi olarak görünün 1 seçmenin oy kullanmadığı,

g) Ek-7 listesinde yer alan 7 kişi hakkında kesinleşmiş kısıtlılık kararı olduğu, yapılan incelemede bu kişilerin oy kullanmadığı,

h) Ek-8 listesinde yer alan 127 sandık kurulu başkanı ile 233 sandık kurulu memur üyesinin toplam 360 sandık kurulu başkan ve memur üyesinden;

127 sandık kurulu başkanından 10’u, 298 sayılı Kanunun 22. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bildirilen Kaymakamlık tarafından gönderilen kurumlardan, 103’ünün İlçe Seçim Kurulu Başkanının re’sen istediği kurumların gönderdiği listelere göre görevlendirildiği, 14’ünün 298 sayılı Kanunun 23/son maddesi gereğince ilçe seçim kurulu başkanı tarafından sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan kimselerden görevlendirildiği, 233 memur üyeden 38’inin, 298 sayılı Kanunun 22. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bildirilen listedeki kurumlardan, 174’ünün ilçe seçim kurulu başkanının re’sen istediği listedeki kurumların gönderdiği listelere göre görevlendirildiği, 21’inin 298 sayılı Kanunun 23/son maddesi gereğince ilçe seçim kurulu başkanı tarafından sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan kimselerden görevlendirildiğinin tespit edildiği, 127 sandık kurulu başkanı ve 233 sandık kurulu memur üyesinin yasada sandık kurullarında görev alamayacağı belirtilenler (298/26 mad.) dışında kalan kişilerden belirlendiği, bu sandık kurulu başkan ve memur üyelerinden 1437 nolu sandık kurulu başkanı ve 1435 ve 1085 nolu sandık kurulu memur üyelerinin mazeret bildirerek seçim günü göreve gelmediklerinin tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Beylikdüzü İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilen 26/04/2019 tarihli, 274659 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede yer alan seçmenlerden oy kullanan üç kişi hakkında TMK'nun 405-406. maddeye göre kesinleşmiş mahkeme kararlarının bulunduğu, iki kişinin TMK'nun 405-406. maddelerine göre verilen mahkeme kararlarının kesinleşmediği, iki kişi hakkında TMK'nun 407. ve 408. maddeleri uyarınca verilen mahkeme kararlarının bulunduğu,

b) Ek-2 sayılı listede yer alan seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) Ek-3 sayılı listede belirtilen seçmenlerden 3 kişinin oy kullandığı, Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazıldığı, EK-3’te belirtilen seçmenlerin tutukluluk ve hükümlülük durumlarının devam edip etmediği, tahliye kararları verilmiş ise tahliye tarihlerinin bildirilmesi istenildiği, 26/04/2019 tarih ve 2019/3488 sayılı cevap yazısında yukarıda oy kullandığı tespit edilen T.K.’nin 28/03/2019 tarihinde ve C.L.Ş.’nin 13/03/2019 tarihinde tahliye olduklarının, oy kullanan E S.’nin 16/01/2019 tarihinde tutuklandığı tahliye olmadığı, ayrıca 1618 nolu sandık seçmen listesinin 298 sıra numarasında kayıtlı K.E.’nin imza hanesinde bir işaret olduğu,

d) Ek- 4 sayılı listede yer alan seçmenlerden bir kişinin oy kullandığı,

e) Ek-7 sayılı listede yer alan seçmenlerden TMK'nun 405-406. maddesine göre oy kullandığı tespit edilen bir kişinin kesinleşmiş mahkeme kararının olduğunun tespit edildiği,

f) Ek-8 sayılı listede yer alan sandık kurulları ile ilgili olarak, Beylikdüzü İlçesinde sandık kurullarında görevlendirilmek üzere Beylikdüzü Kaymakamlığına müzekkere yazıldığı, Beylikdüzü Kaymakamlığından gelen yazı ekindeki listelerden sandık başkanı ve memur üye görevlendirilmeleri yapıldığı, ayrıca 139 sayılı Genelgenin 9. maddesine göre, 12/03/2019 tarihli 5211263 sayılı yazı ile gönderilen ilçe milli eğitim müdürlüğünden alınan listelerden yine 298 sayılı Kanunun 23. maddesi gereği ve Yüksek Seçim Kurulunun 05/02/2019 tarih ve 717 sayılı kararı doğrultusunda sandık kurulları oluşturulduğu, Ek 8. sayılı liste ile ilgili sandık kurullarında görev alan ve kamu görevlisi olmadığı iddia edilen 184 kişinin gönderildiği listenin de (Ek-8) yukarıda belirtilen kişilerden oluştuğu, 72 kişinin kamu görevlisi olduğuna dair ibraz edilen (Kaymakamlık ve milli eğitim müdürlüğü oluru) belgelerin tek tek görülerek tespit edildiği, sandık kurullarının oluşturulmasına esas alınan listeler ve mazeret dilekçesi verenlerin listelerinin ekte gönderildiği, seçim günü göreve gelmeyen memur üyelerin listesi (ilçesinde sadece 2 sandık kurulu memur üyesinin göreve gelmediği tespit edilmiştir.) tüm sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlisi olduğunun tespit edildiği ve tutanak altına alındığı,

bildirilmiştir.

Beyoğlu 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 277020 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede yer alan seçmenlerin imza listelerinde imza sütunları tek tek kontrol edilmek suretiyle incelendiği, imzası bulunan 6 kişinin tespit edildiği, haklarında kısıtlılık kararlarının ve kesinleşme şerhlerinin bulunup bulunmadığı hususları ile ilgili olarak ilgili sulh hukuk mahkemelerine müzekkere yazıldığı, anılan mahkeme tarafından gönderilen belgelerden kesinleşme şerhlerinin olmadığının tespit edildiği,

b) Ek-2 sayılı listede yer alan seçmenlerin seçmen imza listesinde imza sütunları tek tek kontrol edilmek suretiyle incelendiği, oy kullanan seçmenin bulunmadığı,

c) Ek-3 sayılı listede yer alan M.A. ve B.A. isimli şahısların imza hanesinde imza bulunduğu, diğerlerinin oy kullanmadığının tespit edildiği,

d) Ek-4 sayılı listede yer alan kişilerden F.B. isimli şahsın imza hanesinde imza bulunduğu, diğerlerinin oy kullanmadığının tespit edildiği,

e) Ek-7 sayılı listesinde kayıtlı zihinsel engelli seçmenler ile ilgili yapılan araştırma neticesinde, B.G.’ye ait kısıtlılık kararı olduğu ve kararda kesinleşme şerhi olmadığı,

f) Ek-8 sayılı listenin incelenmesinde;
Başkanlıklarına gönderilen listede adı geçen sandık kurulu başkanlarının ve memur üyelerin belirlenmesiyle ilgili olarak öncelikle 07/01/2019 tarihli, 10723 sayı ile Beyoğlu Kaymakamlığına müzekkere yazıldığı, Beyoğlu İlçesinde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan ve Beyoğlu İlçesinde ikamet eden personelin bilgilerinin istenildiği, Başkanlıklarına Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından gönderilen listede yer alan personellerin sandık kurulu teşekkülü için yeterli olmadığının tespit edildiği, daha sonra Beyoğlu İlçesinde ikamet eden ve kamu kurumlarında çalışan personelin tespit edilmesi amacıyla Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Vakıflar Genel Müdürlüğü, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü, Vergi Dairesi Başkanlığı, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Beyoğlu Belediye Başkanlığı, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüklerine Beyoğlu İlçesinde ikamet eden personel bilgilerinin gönderilmesi için müzekkere yazıldığı, ilgili kurumlardan gelen listelerin değerlendirilmesi neticesinde yeterli sayıda ikamet eden personel bulunmadığının tespit edilmesi üzerine, İstanbul Merkez Bankası, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, TEB Bankası Genel Müdürlüğü, Akbank Genel Müdürlüğü, Denizbank Genel Müdürlüğü, İş Bankası Genel Müdürlüğü, Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü, Yapı Kredi Bankası Genel Müdürlüğü, Finansbank Genel Müdürlüğü, Garanti Bankası Genel Müdürlüğü, Kuveyt Türk Genel Müdürlüğü, Şekerbank Genel Müdürlüğü ve Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürlüğüne müzekkere yazıldığı, ilgili bankaların genel müdürlükleri tarafından gönderilen listelerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde Beyoğlu ilçesinde ilgili mahallesinde ikamet eden personellerin görevlendirildiği,

Anayasanın 128., 5237 sayılı TCK’nın 6/1-c, 657 sayılı Kanunun 4. maddeleri uyarınca sandık kurulu başkanı ve memur üyelerin görevlendirildiği,

298 sayılı Kanunun 23/son maddesi uyarınca tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla iktisadi teşebbüslerine yazılan müzekkereler sonucunda sandık kurullarında 1014 kişi görevlendirileceği dikkate alınarak, Başkanlıklarına bireysel başvuruda bulunan, daha önce görev alan, sandık kurulunda problem yaşanmamış ve siyasi partiler tarafından itiraza uğramayan kişilerin görevlendirildiği, 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı sandık kurulu başkan ve memur üyeliklerini görevlendirilen kamu görevlileriyle banka memurlarının görevlendirilmesi sırasında tüm kamu kurum ve kuruluşlarına yazılan müzekkere cevapları dikkate alınarak görevlendirme yapıldığı, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından Başkanlıklarına gönderilen listede adı geçen kamu görevlilerinin de kamu görevlisi olmadığı iddia edilen listede isimlerinin bulunduğu, mazeretleri (sağlık raporu, ölüm, kaza, hamile ve benzeri) sebebiyle görev değişikliği yapmak isteyen çok fazla görevlinin başkanlıklarına başvuruda bulunduğu, 298 sayılı Kanunun 23. maddesinin son fıkrası uyarınca ve görev verilmesine sakınca olmayan daha önce görev yapmış Başkanlıklarına bireysel başvuruda bulunan kişilerin görevlendirildiği,

g) Ek ara kararın Ek-1 listesinde kayıtlı 26 seçmenin imzasının bulunduğunun tespit edildiği, TMK’nun 405-406. maddeleri uyarınca kısılama kararı bulunan ve kesinleşen 7 seçmenin tespit edildiği, kalan 19 seçmenin yaş küçüklüğü, hükümlü ve diğer sebeplerle kısıtlandığının tespit edildiği,

bildirilmiştir.
Beyoğlu 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 277020 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede yer alan seçmenlerin imza listelerinde imza sütunları tek tek kontrol edilmek suretiyle incelendiği, imzası bulunan 11 kişinin tespit edildiği ve belirtilen kararların kesinleşme şerhlerinin bulunmadığı,

b) Ek-2 sayılı listede yer alan seçmenlerin seçmen imza listesinde imza sütunları tek tek kontrol edilmek suretiyle incelendiği, yerine oy kullanılan seçmenin bulunmadığı,

c) Ek-3 sayılı listede yer alan seçmenlerin seçmen listelerinde imza sütunları tek tek kontrol edilmek suretiyle incelendiği, M.G. isimli şahsın oy kullandığı, diğerlerinin oy kullanmadığı,

d) Ek-4 sayılı listede kayıtlı seçmenlerin yapılan incelemesinde hiçbirinin oy kullanmadığı,

e) Ek-5 sayılı listede kayıtlı seçmenin imza hanesinin boş olduğu,

f) Ek-7 sayılı listede kayıtlı bulunan seçmenlerden oy kullanan 4 seçmene ait kısıtlılık kararı bulunduğu,

g) Ek-8 sayılı listede kayıtlı sandık kurulu görevlileri üzerinde yapılan incelemede;

Başkanlıklarına gönderilen listede adı geçen sandık kurulu başkanlarının ve memur üyeliklerin belirlenmesi ile ilgili olarak öncelikle 07/01/2019 tarih ve 10723 sayı ile Beyoğlu Kaymakamlığına müzekkere yazıldığı, Beyoğlu İlçesinde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan ve Beyoğlu İlçesinde ikamet eden personelin bilgilerinin istenildiği, 298 sayılı Kanunun 22 ve 23. maddeleri uyarınca Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından Başkanlıklarına gönderilen listede yer alan personellerin sandık kurulu teşekkülü için yeterli olmadığının tespit edildiği, İstanbul genelinde farklı ilçede kamu görevlisi olarak çalışıp, Beyoğlu İlçesinde ikamet eden kamu görevlilerinin tespiti amacıyla, Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Vakıflar Genel Müdürlüğü, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Beyoğlu Belediye Başkanlığı, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüklerine Beyoğlu İlçesinde ikamet eden personel bilgilerinin gönderilmesi için müzekkere yazıldığı, ilgili kurumlardan gelen listelerin değerlendirilmesi neticesinde yeterli sayıda ikamet eden personel bulunmadığının tespit edilmesine üzerine, İstanbul Merkez Bankası, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, TEB Bankası Genel Müdürlüğü, Akbank Genel Müdürlüğü, Denizbank Genel Müdürlüğü, İş Bankası Genel Müdürlüğü, Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü, Yapı Kredi Bankası Genel Müdürlüğü, Finansbank Genel Müdürlüğü, Garanti Bankası Genel Müdürlüğü, Kuveyt Türk Genel Müdürlüğü, Şekerbank Genel Müdürlüğü ve Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürlüğü'ne müzekkere yazıldığı, ilgili Bankaların Genel Müdürlükleri tarafından gönderilen listelerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde Beyoğlu İlçesinde ilgili Mahallesinde ikamet eden kamu görevlilerinin görevlendirildiği,

Anayasanın “Genel İlkeler” başlıklı 128. maddesine göre “Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür”. hükümlerinin yer aldığı,

5237 sayılı TCK’nın 6/1-c maddesiyle memur kavramı terk edilerek kamu görevlisi tercih edilmiş ve kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir suretle sürekli, süreli ya da geçici olarak katılan herkes kamu görevlisi sayıldığı,

Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerin yürüttüğü hizmetler kamu hizmeti olması sebebiyle bu kapsamda kamusal faaliyetin esas itibariyle kamu hizmeti olduğu,

TCK’nun 6. maddesindeki kamu görevlisi, kamu görevi ifa edenler dışında, kamuya yönelik ve kamuya yararlı olarak kamu kuruluşlarınca veya kamu kuruluşlarının yakın denetimi altında yürütülen kamu hizmeti ifa edenleri de kapsadığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinde kamu hizmetlerinin memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürüleceği ifade edildiği, tüm yasa ve diğer hükümler dikkate alınarak sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu memur üyeliklerin görevlendirildiği,

298 sayılı Kanunun 23. maddesi son paragrafında "Üyelikler bu şekilde doldurulması mümkün olmazsa, eksikler, İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından o çevrede bulunan ve sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan kimselerden doldurulur" hükümlerinin yer aldığı, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadi teşebbüslerine yazılan müzekkereler sonucunda sandık kurullarında 1014 kişi görevlendirileceği dikkate alınarak, Başkanlıklarına bireysel başvuruda bulunan, daha önce görev alan, sandık kurulunda problem yaşanmamış ve siyasi partiler tarafından itiraz uğramayan kişilerin görevlendirildiği,

2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı sandık kurulu başkan ve memur üyeliklerine görevlendirilen kamu görevlileri ile banka memurlarının görevlendirilmesi sırasında yukarıda belirtildiği üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarına yazılan müzekkere cevapları dikkate alınarak görevlendirme yapıldığı, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından Başkanlıklarına gönderilen listede adı geçen kamu görevlilerinin de kamu görevlisi olmadığı iddia edilen listede isimlerinin bulunduğu, mazeretleri ( sağlık raporu, ölüm, kaza, hamile vb.) sebebiyle görev değişikliği yapmak isteyen çok fazla görevlinin Başkanlığımıza başvuruda bulunduğu, 298 sayılı Kanunun 23. maddesinin son fıkrası uyarınca ve görev verilmesine sakınca olmayan ve daha önce görev yapmış Başkanlıklarına bireysel başvuruda bulunan kişilerin görevlendirildiği, görevlendirmelerin Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından alınan 700 sayılı karar ve Başkanlıkları tarafından alınan 2019/70 sayılı kararı uyarınca tamamlandığı,

h) Ek ara kararın Ek-1 listesinde kayıtlı seçmenlerden 21 seçmenin imzasının bulunduğunun tespit edildiği, TMK'nun 405-406. maddeleri uyarınca kısıtlama kararı bulunan ve kesinleşen 9 seçmenin tespit edildiği, kalan 12 seçmenin yaş küçüklüğü, hükümlü ve diğer sebeplerle kısıtlandığının tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Büyükçekmece İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 26/04/2019 tarihli, 274663 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede kayıtlı 38 kısıtlı seçmenden üç kısıtlı seçmenin 31/03/2019 tarihinden evvel, fakat seçmen listelerinin kesinleşmesinden sonraki tarihlerde haklarında verilen kısıtlılık kararının kesinleştiği ve üç kişinin oy kullandığını,
b) Ek ara kararın Ek-1 listesinde kayıtlı 52 kısıtlı seçmenden kesinleşme şerhi bulunan 2 seçmenin oy kullandığı, 1 seçmenin oy kullanmadığı,

c) Ek-2 sayılı listede kayıtlı ölü olup oy kullandığı bildirilen 20 seçmenden, 1325 nolu sandığın 64. sırasında bulunan O.H.’nun sandık seçmen listesinde yer alan imza hanesinde bir işaret olduğu, 1374 nolu sandığın 253. sırasında kayıtlı Z.Y.’nin sandık seçmen listesinde yer alan imza hanesinde çarpı şeklinde işaret olduğu, ilgili sayfaların fotokopileri çekilerek tutanağa eklendiği, bunların imza sayılıp sayılmayacağının takdirinin Yüksek Seçim Kurulunda olduğu, ilçe nüfus müdürlüğüne müzekkere yazılarak ölen seçmenlerin ölüm tarihlerinin istenildiği, cevap yazısı ekinde gönderilen listede ölen 20 seçmenin ölüm tarihlerinin bildirildiği,

d) Ek-3 sayılı listede kayıtlı 145 kişilik ceza ve infaz kurumlarında tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listesinde belirtilen seçmenlerden hiç birisinin oy kullanmadığı,

e) Ek-4 sayılı listede kayıtlı 93 kişilik ceza ve infaz kurumlarında kasıtlı suçtan hükümlü seçmenden bir kişinin oy kullandığı (1109 nolu sandık 12 sıra da kayıtlı B.Ç.),

f) Ek-7 sayılı listede kayıtlı 355 zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenden hiçbir şahıs hakkında kesinleşmiş kısıtlılık kararı olmadığı,

g) Başkanlıklarına ait 158 sandıkta, sandık kurulu başkan ve memur üyesinin görevlendirilmesine esas alınan listelerin hangi kurumlardan temin edildiği de belirtilmek suretiyle seçim kurulundan istenildiği, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli idareler Genel Seçimlerinde sandık kurulu başkanı ve memur üye olarak görev yapmak üzere görevlendirilecek kamu personellerinin listelerinin gönderilmesi için 08/01/2019 tarih ve E.13392 sayılı yazı ile Büyükçekmece Kaymakamlığına müzekkere yazıldığı, Büyükçekmece Kaymakamlığından gelen cevap yazıları ekindeki listelerden sandık başkanı ve memur üye görevlendirilmesi yapıldığı, ayrıca 139 sayılı Genelgenin 9. maddesinde belirtilen kamu kurumlarına müzekkereler yazıldığı, ilgili kurumlardan başkanlıklarına bildirilen listelerden sandık kurulu başkanı ve memur üyelerin oluşturulduğu, 139 sayılı Genelgenin 9. maddesine göre İlçe Seçim Kurulunun 23/02/2019 tarih ve 35 sayılı kararı gereğince görevlendirilme yapıldığı, sadece memur üyelerden onaltı (16) memur üyenin bu listeler dışından İlçe Seçim Kurulunun 23/02/2019 tarih ve 35 sayılı kararı ile Başkanlıklarına verilen yetki doğrultusunda kamu görevlileri arasından atamasının yapıldığı, seçim günü üç sandık kurulu memur üyesinin göreve gitmediğinin tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Çatalca İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, E.275898 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede belirtilen 12 seçmenden 6 seçmenin oy kullanmadığı, 6 seçmenin ise oy kullandığı,

b) Ek-2 sayılı listede belirtilen 7 seçmenden hiçbirisinin oy kullanmadığı,

c) Ek-3 sayılı listede belirtilen 22 seçmenden hiçbirisinin oy kullanmadığı,

d) Ek-4 sayılı listede belirtilen 13 seçmenden 1 seçmenin oy kullandığı, diğer seçmenlerin oy kullanmadığı,
e) Ek- 7 sayılı listede belirtilen zihinsel engelli 88 seçmenden 18'inin oy kullanmadığı, 70 seçmenin oy kullandığı, bunlardan 6 seçmenin kesinleşmiş kısıtlılık kararının bulunduğu,

f) Ek-8 sayılı listede belirtilen 298 sayılı kanuna 22. ve 23. maddelerine göre sandık kurulu başkan ve memur üyelerin belirlenmesine esas alınan listelerin, Çatalca Kaymakamlık Makamı tarafından gönderilen ve kurumlardan istenilen kamu kurumlarından (İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Kaymakamlık Makamı Yazı İşleri Müdürlüğü, İlyas Çokçay Devlet Hastanesi, İski Şube Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, PTT Merkez Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Çatalca Belediye Başkanlığı, İlçe Müftülüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Orman İşletme Şefliği, İlçe Halk Kütüphanesi, Vergi Dairesi Müdürlüğü, Malmüdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, Çatalca Gençlik Merkezi Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Merkezi, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğünden) temin edildiği,

Ara karar ekinde kamu görevlisi olmadığı iddia edilen sandık kurulu ve asıl üye listelerinin incelenmesinde;

A.A., Y.K., Ş.K., H.T., B.C., M.A., G.U., S.B., M.A., M.E., H.Y., T.K., M.A.D., H.T., E.Ö., G.B., B.T., G.M., Y.Ş., G.T., M.S., S.E., N.G., N.A., R.C., E.O., S.K., G.D., K.A., A.A., B.B., R.G., S.Ş., N.T. ve T.G.’nin Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen listelerde isimlerinin bulunduğu ve ücretli öğretmen olarak görev yaptıkları,

R.Ç.’nin Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü listesinde isminin olduğu, idari destek görevlisi olarak görev yaptığı,

K.D.’nin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gelen listede isminin olduğu, idari büro personeli olarak görev yaptığı,

Ü.G. ve M.S.’nin PTT’den gelen listede isimlerinin olduğu, M.S.’nin Dağıtıcı, Ü.G.’nin şoför olarak görev yaptığı,

Kaymakamlık Makamınca gönderilen Çatalca Belediyesine ait listede, K.D.’nin tekniker, E.B.’nin Büro Görevlisi, U.A.’nın Ekonomist, O.A.’nın endüstri mühendisi, B.Ç.F.’nin mimar, S.S. ve D.G.Y.’nin de büro görevlisi olarak isimlerinin bulunduğu,

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığından gelen listede R.A., O.Ç. ve Y.D.’nın sürekli işçi olarak, A.S.’nin de teknisyen olarak isimlerinin bulunduğu, Sosyal Yardımlaşma Vakfına ait listede B.B. ve İ.Ü.’nün sosyal yardım inceleme görevlisi olarak isimlerinin bulunduğu,

Devlet Hastanesine ait listede S.Y.’nin hemşire olarak isminin bulunduğu,

Çatalca İSKİ Şube Müdürlüğüne ait listede A.Y., S.Ş., E.Ö., N.E., O.T., H.B., Ö.N.ve D.U.’nun isimlerinin bulunduğu ve sandık kurulu başkanı veya memur üyesi olarak görev almak istediklerine dair şerh bulunduğu,

Nüfus Müdürlüğüne ait listede Y.D.’nin yardımcı hizmetli olarak isminin bulunduğunun tespit edildiği,
Yukarıda belirtilen listeler dışında 4 adet görevlendirme yapıldığı, bu görevlendirmelerin gönüllü olarak görev almak isteyenler tarafından Çatalca İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına bırakılan dilekçelerden yapıldığı görev verilen kişilerden;

A.G.’nin ikametgahının Çatalca İlçesi olduğu, Silivri MTAL’de öğretmen olarak görev yaptığı, görev belgesinin dilekçesine ekli olduğu, 1018 no’lu sandık memur üyesinin mazeret nedeniyle görevinin iptaline karar verilmesi nedeniyle yerine görevlendirildiği,

U.A.’nın ikametgahının Çatalca İlçesi olduğu, Büyükçekmece Vakıfbank Şubesinde memur olarak görev yaptığı, görev belgesinin dilekçesine ekli olduğu,

İ.T.K.’nin ikametgahının Çatalca İlçesi olduğu, mazeret nedeniyle istifa eden eşi Yusuf KARA’nın yerine 1083 no’lu sandıkta memur üye olarak görevlendirildiği, İstanbul Arel Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak görev yaptığı, görev belgesinin dilekçesine ekli olduğu,

M.S.’nin ikametgahının Çatalca İlçesi olduğu, Çatalca Arif Nihat Asya MTAL okulunda yardımcı hizmetler sınıfında memur olarak görev yaptığı, görev belgesinin dilekçesine ekli olduğu, mazeret nedeniyle istifa dilekçesi veren S.A.’nın yerine 1127 no’lu sandıkta memur üye olarak görev verildiğinin tespit edildiği,

Yine aynı fıkra gereğince yapılan araştırma ve incelemede kendisine sandık kurulu başkanı ve memur üyesi olarak görev verilenlerden 71 sandık kurulu görevlisinin mazeretleri nedeniyle verilen görevlerin iptaline dair mazeret dilekçesi sundukları, mazereti yerinde görülüp kabul edilenlerin yerine yukarıda belirtilen listelerden görevlendirme yapıldığı, seçim günü görevine gelmeyen sandık kurulu başkanı ve memur üyesinin tespit edilmediği,

g) Ek Ara Karar ekinde bulunan Ek-1 listede isimleri bulunan 40 seçmenden 24 seçmenin oy kullandığı, 5 seçmenin kesinleşmiş kısıtlama kararının bulunduğu,

bildirilmiştir.

Çekmeköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 28/04/2019 tarihli, 274860 sayılı yazısı ekinde gönderilen;

a) Ek-1 sayılı listedeki 31 kısıtlı seçmenin oy kullanması hususunun araştırılması neticesinde; seçmen listeleri üzerinde yapılan inceleme sonunda adı geçen şahıslardan 16 kişinin oy kullanmadığı, 15 kişinin ise oy kullandığı, TMK'nun 405. madde kapsamında kısıtlanan on bir kişi olduğu, ancak bunlardan iki tanesinin karar kesinleşme tarihinin seçimden sonra olduğu, TMK'nun 408. madde kapsamında kısıtlanan iki kişi olduğu, TMK maddesinin belirtilmeyen bir kişi olduğu ve bir kişinin ise davada vasi adayı olduğunun tespit edildiği,

b) Ek-2 sayılı listede belirtilen, ölen 14 kişinin yerine oy kullanılmadığı,

c) Ek-3 sayılı listede belirtilen 129 kişiden 3 kişinin oy kullandığı,

d) Ek-4 sayılı listede belirtilen bu kişiler adına oy kullanılmadığı,

e) Ek-7 sayılı listede belirtilen seçmenlerden 10 kişinin oy kullandığı,

f) Ek-8 sayılı listede belirtilen ve sandık kurullarında görev alan ve kamu görevlisi olmayan kişiler listesindeki Çekmeköy sorumluluk alanında bulunan 304 kişiye ilişkin olarak, 298 Sayılı Kanunun 22. maddesi gereğince; ilçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesi mülki idare amirliğinden istenildiği, gönderilen listede mülki amirliğe bağlı tüm kamu kurumları ile kaymakamlık listesine dahil edilmiş olan Çekmeköy Belediye Başkanlığında görev yapan personeller dahil toplam 2556 kişinin bulunduğunun bildirildiği, ancak yapılacak seçim göz önünde bulundurulduğunda ilçe dışında ikamet eden 753 kamu görevlisi bulunduğu ve bu kişilerin oy kullanma hakkını korumak adına ilçede oturan seçmenlere öncelik verildiği ve ayrıca geçerli mazereti olan 174 kişi bulunduğundan, görevlendirilebilecek 1629 kişi bulunduğu tespit edilerek Başkanlıklarının 23/02/2019 tarih ve 23 sayılı kararı ile 509 sandık kurulu için sandık kurullarında görev yapacak kişiler belirlendiği, yapılan inceleme sonucunda, listede adı geçen 304 görevliden 43 kişinin mülki amirlikten gönderilen listede adının bulunduğu, 139 kişinin ilk atamada görevlendirilen ve ilçelerinde ikamet edip diğer ilçelerde görev yapan kamu personelleri olduğu, geri kalan 122 kişinin ise mazeret nedeniyle görevleri iptal edilen kişilerin yerine görevlendirildiğinin tutanak altına alındığı,

g) Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2019 tarihli 267383 sayılı Ek Ara Kararı uyarınca;

Ek-1 sayılı listede belirtilen 80 kısıtlı seçmenden 35 kişinin oy kullanmadığı, 45 kişinin ise oy kullandığı, kısıtlı olup oy kullandıkları anlaşılan 45 kişiden; 405-406. madde kapsamında kısıtlanan 3 (üç) kişi olduğu, ancak bunlardan bir tanesinin hakkındaki kısıtlılık kararının seçimden sonra kesinleştiği, TMK’nun diğer maddeleri kapsamında kısıtlanan 21 (yirmi bir) kişi olduğu, TMK maddesi belirtilmeyen 1 (bir) kişi olduğu, vesayet hali sona ermiş olan 1 (bir) kişi olduğunun tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Esenler 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 30/04/2019 tarihli, E.278365 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı kısıtlı seçmenlere ait liste ile ilgili, seçmen listelerindeki imzaların kontrol edilmesi sonucu kısıtlıların bir kısmının oy kullandığı, bir kısmının oy kullanmadığı, 10 seçmenin kısıtlılık kararının bulunduğu, bunlardan iki seçmenin TMK'nun 405-406. maddelerine göre kısıtlandığının tespit edildiği,

b) Ek-2 sayılı listede belirtilen ölü seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) Ek-3 sayılı listede yapılan inceleme neticesinde hiç bir seçmenin oy kullanmadığı,

d) Ek-4 sayılı kasıtlı suçtan hükümlülerin yerine oy kullanılmadığı,

e) Ek-7 sayılı listede belirtilen seçmenlerden TMK'nun 405-406. maddesine göre oy kullanan bir seçmen hakkında kısıtlılık kararının bulunduğu ve kararın kesinleşmediği,

f) Ek-8 sayılı listenin incelenmesinden; 298 sayılı Yasanını 23. maddesinin son bendi ve Esenler 1. İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarih ve 2019/6 sayılı kararı gereği, resmi listede yer alan kişilerin mazeret bildirmeleri, ilçe dışında oturan kişilerin oy haklarının alınmaması için, ilçede oturan seçmenlere öncelik verilmek suretiyle uygun görülen seçmenlerden ilçe seçim kurulu başkanı tarafından belirtilen bankalar, özel okullar, devlet okullarında görevli ücretli öğretmenlik yapan kişiler ile, görev almak için müracaat edip görev almalarında engel olmayan kişilerden belirlendiği, ayrıca Yüksek Seçim Kurulunun 2019/1423-700 sayılı kararlarında da belirtildiği üzere görevlendirilmeler yapıldığı,
g) Ek ara karar ile kısıtlı seçmenlere ait listede 65 kişinin bildirildiği, bildirilen seçmenlerden 13 kişi hakkında kısıtlılık kararının bulunduğu, bunlardan TMK'nun 405-406. maddesi uyarınca 7 kişi hakkında kesinleşmiş kısıtlılık kararı bulunduğu,

bildirilmiştir.

Esenler 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 30/04/2019 tarihli, E.278259 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı kısıtlı seçmenlere ait 84 kişinin bildirildiği, kısıtlılık kararları bildirilen 8 kişi olduğu, bir kişi hakkında kesinleşmiş kısıtlılık kararı bulunduğu,

b) Ek-2 sayılı listede ölü seçmenlerin yerine kimsenin oy kullanmadığı,

c) Ek-3 sayılı tutuklu ve taksirli suçlar hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin sandık kurullarınca kullanılan sandık seçmen listelerinin tek tek kontrol edildiği ve listede bulunan 6 kişinin oy kullandığı,

d) Ek-4 sayılı listede yer alan kasıtlı suçtan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin sandık kurullarınca kullanılan sandık seçmen listelerinin tek tek kontrol edildiği ve listede belirtilen 3 kişinin oy kullandığı,

e) Ek-6 sayılı listede belirtilen ve sandık kurullarında görev alan ve KHK ile ihraç edilen sandık kurulu başkanı ve memur üye olanlar listesindeki Esenler 2. İlçe Seçim Kurulu sorumluluk alanında bulunan 1 kişi hakkında sandık kurullarının oluşumu esnasında her hangi bir itiraz vaki olmadığı, 2159 nolu sandık kurulu başkanı olarak İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Usul Müdürlüğü personeli A.S.'nin görevlendirildiği, ancak gözlerinde rahatsızlık olduğunu belirterek dilekçe yazdığı, ekinde raporunu ibraz ederek görevini iade ettiği, 298 sayılı Yasanını 23/son maddesi ve Esenler 2. İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarih ve 2019/6 sayılı kararı gereği, resmi listede yer alan kişilerin mazeret bildirmeleri, ilçe dışında oturan kişilerin oy haklarının alınmaması için, İlçede oturan seçmenlere öncelik verilmek suretiyle İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından belirlenen Devlet okullarında, özel okullarda, bankalarda görevli kişiler ile görev almak için müracaat edip görev almalarında engel olmayan kişilerden belirlendiği, söz konusu A.E.'nin müracaatının olduğu, daha evvelki seçimlerde sandık kurulu başkanlığı yaptığı ve seçim tecrübesi olması sebebiyle kendisine görev verildiği,

f) Ek-7 sayılı zihinsel engelli ve kısıtlı seçmenlerin oy kullandığına ilişkin listede 395 kişinin bildirildiği, bildirilen seçmenlerden 16 kişinin oy kullandığı, 6 kişi hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunduğu,

g) Ek-8 sayılı listede yer alan sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin kamu görevlisi olmadığına ilişkin listenin incelenmesinden;

298 sayılı yasanını 23. maddesinin son bendi ve Esenler 1. İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarih ve 2019/6 sayılı kararı gereği, resmi listede yer alan kişilerin mazeret bildirmeleri, ilçe dışında oturan kişilerin oy haklarının alınmaması için, ilçede oturan seçmenlere öncelik verilmek suretiyle uygun görülen seçmenlerden ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, bankalar, özel okullar, devlet okullarında görevli ücretli öğretmelik yapan kişiler ile görev almak için müracaat edip görev almalarında engel olmayan kişilerden belirlendiği tespit edilmiş olup, ayrıca Yüksek Seçim Kurulunun 2019/1423-700 sayılı kararlarında da belirtildiği üzere görevlendirilmeler yapıldığı,
h) Ek ara karar ile kısıtlı seçmenlere ait listede 83 kişinin bildirildiği, bildirilen seçmenlerden 19 kişinin oy kullandığının tespit edildiği, bunlardan 6 kişi hakkında kesinlemiş mahkeme kararının bulunduğu,

bildirilmiştir.

Esenyurt 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 277297 sayılı yazı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede belirtilen seçmenlerden TMK'nun 405-406. maddesine göre 7 kişinin kesinleşmiş mahkeme kararları olduğu, 9 kişinin mahkeme kararlarında kesinleşme şerhlerinin bulunmadığı,

b) Ek-2 sayılı listede belirtilen listede yer alan ölü seçmenler yerine oy kullanılmadığı,

c) Ek-3 sayılı listede belirtilen seçmenlerden oy kullanan 5 seçmenin bulunduğu,

d) Ek-4 sayılı listede belirtilen ceza infaz kurumlarında kasıtlı suçlardan hükümlü olan kişilerin kayıtlı olduğu sandık seçmen listesinde yerlerine oy kullanıldığı iddiasına ilişkin olarak, E.B. ve C.Ö’nün oy kullandıkları, diğer seçmenlerin oy kullanmadığının belirlendiği, oy kullanan seçmenler C.Ö. ve E.B. için infaz kurumlarına yazı yazıldığı, Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünün cevabi yazısına göre C.Ö.’nün 30/03/2019 tarihinde tahliye edildiği, E.B.’nin ise 31/03/2019 tarihinde cezaevine girdiğinin tespit edildiği,

e) Ek-7 sayılı listede yer alan zihinsel engelli seçmenin kısıtlılık kararının olup olmadığı ve oy kullanıp kullanmadığı iddiasına ilişkin olarak yapılan inceleme sonunda, oy kullanan seçmenlerden TMK'nun 405-406. maddeleri uyarınca 9 kişinin kesinleşmiş mahkeme kararları olduğu, 5 kişinin mahkeme kararlarının kesinleşmediği,

f) Ek-8 sayılı listede belirtilen 1. İlçe Seçim Kurulunda görevli 677 kişinin 619 kişisi Esenyurt Kaymakamlığı tarafından bildirilen listede yer almakta olup, sadece 58 kişiye talep dilekçeleri dikkate alınarak liste dışı görevlendirme yapıldığı, bunlardan 50 kişinin ilçe dışında kamu görevlisi olarak çalıştığı, Esenyurt Kaymakamlığı tarafından gönderilen liste esas alınarak Esenyurt 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından 22/02/2019 tarih ve 2019/15 sayılı kura kararı ile sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin belirlendiği, ilk aşamada liste dışından hiçbir görevlendirme yapılmadığı, sisteme veri aktarımı yapıldığı sırada Kaymakamlık listesinde olmasına rağmen 215 kişinin il dışında ikamet ettikleri ve il dışı seçmen olmaları nedeniyle görevlendirme yapılmadığı, bu hususun Esenyurt Kaymakamlığına 26/02/2019 tarih ve E.151125 sayılı yazı ile bildirildiği, ayrıca Kaymakamlık listesinde bildirilen 950 kişinin ikametgahlarının ilçe dışında olması nedeniyle kura listesine dahil edilemediği, ilçelerinde her iki seçim kurulu için sandık kurulu başkan ve memur üyesi yedek üyelerle birlikte toplam 6532 kişi gerektiği, Esenyurt Kaymakamlığınca bildirilen sayının ihtiyaç duyulan görevli sayısından az olduğundan liste dışı görevlendirme yapıldığı,

g) Yüksek Seçim Kurulunun 23/04/2019 tarihli 267383 sayılı Ek Ara Kararı uyarınca;

Ek-1 listede yer alan seçmenlerden oy kullananlar belirlendikten sonra, oy kullanan seçmenlerden 1 kişinin TMK'nun 405-406. maddesine göre kesinleşmiş mahkeme kararının bulunduğu,

bildirilmiştir.
Esenyurt 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 277324-277522 sayılı yazıları ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede yer alan seçmenlerin oy kullanmadığı, oy kullanan seçmenlerin kısıtlılıklarına ilişkin gönderilen kararlardan 1 kişinin TMK'nun 405. maddesine göre kesinleşmiş mahkeme kararı bulunduğu ve kararın seçimden sonra kesinleştiği, 5 kişinin kararlarının kesinleşmediği,

b) Ek-2 sayılı listede yer alan seçmenlerden C.E.’nin yerine oy kullanıldığı, bunların dışındaki seçmenlerin yerine oy kullanılmadığı,

c) Ek-3 sayılı listede yer alan seçmenlerin tamamının seçmen listesinde yer aldığı, E.Ö.’nün oy kullandığı, diğer seçmenlerin oy kullanmadığının belirlendiği, E.Ö. yönünden Metris 1 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna müzekkere yazıldığı, cevabi yazıda ilgilinin cezaevinden 27/03/2019 tarihinde tahliye edildiğinin görüldüğü,

d) Ek-4 sayılı listede yer alan seçmenlerin tamamının seçmen listesinde yer aldığı, seçmenlerden E.İ. ile A.K.’nin oy kullandıklarının tespit edildiği,

e) Ek-6 sayılı listede yer alan KHK'ler ile kamu görevinden çıkarılan kişinin sandık kurulu başkanı olarak görevlendirildiği iddiasına ilişkin olarak; İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılan inceleme sonunda, L.Ü.’nün 677 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılan kişilerden olduğu, ilgilinin müracaatı, seçim çevresinin seçmeni olması, İstanbul’un en büyük ilçesi olarak sandık sayısının çokluğu, görevlendirilen kişilerin yoğun bir şekilde görev iptali hususunda mazeret ve ısrarlı talepleri, bildirilen kamu görevlisi sayısının ihtiyacın çok altında olması ve seçim işlerinin yoğunluğu sırasında ilgilinin görevlendirildiğinin anlaşıldığı,

f) Esenyurt 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 277318 sayılı yazısı ekinde yer alan 29/04/2019 tarihli tutanakta; Ek-7 listede yer alan seçmenlerin tamamının seçmen listesinde yer aldığı, İ.Y.’nin imza hanelerinde oy kullanamaz şerhinin bulunduğu ve oy kullanmadığının belirlendiği, söz konusu listeden 466 kişiden 312 kişinin oy kullandığı, bunlardan 5 kişiye ilişkin kısıtlama kararı gönderildiği, ikisinin TMK'nun 405-406. maddelerine göre kesinleşme şerhlerinin olmadığı, diğerlerinin hangi maddeye göre kısıtlandığının belirtilmediği,

g) Ek-8 sayılı listenin incelenmesinden; Esenyurt 2. İlçe Seçim Kurulunun 760 sandığı ve 1 seyyar sandığının bulunduğu, Esenyurt 1. İlçe Seçim Kurulunun da 871 sandığı ve 1 seyyar sandığı, her iki ilçe seçim kurulunun toplamda 1631 sandık ve 2 seyyar sandığı bulunduğu, 298 Sayılı Kanunun 22. ve 23. maddelerine göre sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin görevlendirilmesine esas listenin Esenyurt Kaymakamlığından 18/12/2018 tarih ve 355799 sayılı yazı ile istenildiği, Esenyurt Kaymakamlığının 07/01/2019 tarih E.158 sayılı yazısı ile toplam 5847 kişinin bildirildiği, bunlardan 237 kişinin mükerrer olduğunun (aynı kişinin birden fazla yazıldığı ve aynı T.C. Kimlik numaralı farklı kişilerin yazıldığı) tespit edildiği, ara kararının 4/b bendi kapsamında yapılan araştırmaya göre; Ek-8 sayılı listede belirtilen 2. İlçe Seçim Kurulunda görevli 445 kişinin 400 kişisinin Esenyurt Kaymakamlığı tarafından bildirilen listede yer aldığı, sadece 45 kişiye talep dilekçeleri dikkate alınarak liste dışı görevlendirme verildiği, bunlardan 37 kişinin ilçe dışında kamu görevlisi olarak çalıştığı, Kaymakamlık listesinde olmasına rağmen 215 kişinin il dışında ikamet ettikleri ve il dışı seçmen olmaları nedeniyle görevlendirme yapılamadığı hususunun Esenyurt Kaymakamlığına 26/02/2019 tarih ve E.151125 sayılı yazı ile bildirildiği, ayrıca Kaymakamlık listesinde bildirilen 950 kişinin ikametgahlarının ilçe dışı olması nedeniyle kura listesine dahil edilmediği, ilçede her iki seçim kurulu için sandık kurulu başkan ve memur üyesi yedek üyelerle birlikte toplam 6532 kişinin gerektiği, Esenyurt Kaymakamlığınca bildirilen sayının ihtiyaç duyulan görevli sayısından az olduğu, bu durumda liste dışı görevlendirmenin bir zorunluluk olduğu, söz konusu görevlendirmeler aşamasında 2. İlçeden 402 kişinin sunduğu mazeret dilekçeleri titizlikle incelendiği, haklı mazereti olmayanların değiştirilmediği, haklı mazereti kabul edilen (171 kişi) görevlilerin görevlerinin iptal edildiği, iptal edilen kişilerin yerine Yüksek Seçim Kurulunun 05/02/2019 tarih ve 717 sayılı kararı gereğince; Kaymakamlık listesinde yer alan ilçe dışında ikamet eden kamu görevlilerinden görevlendirme yapıldığı, bu görevlendirmeler neticesinde oy haklarının elinden alındığı gerekçesiyle mazeret bildirenlerin fazlalığı ve takvim sürecinin kısalması nedeniyle görev talep dilekçeleri dikkate alınarak toplam 45 kişinin liste dışından (37’si kamu görevlisi) görevlendirildiği,

Esenyurt 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 30/04/2019 tarihli, 2019/278182 sayılı yazısı ekinde yer alan 26/04/2019 tarihli tutanakta;

Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2019 tarihli 267383 sayılı Ek Ara Kararı uyarınca, Ek-1 listede yer alan 164 kişiden 78 kişinin oy kullandığı, oy kullanan seçmenlerden 4 kişinin TMK'nun 405-406. maddesine göre kesinleşmiş mahkeme kararı bulunduğu, bunlardan bir tanesinin seçimden sonra kesinleştiği,

bildirilmiştir.

Eyüpsultan 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 274724 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede yer alan seçmenlerden Eyüpsultan İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının görev bölgesinde bulunan mahallelerin imzalı seçmen listelerinde imzalarının olup olmadığının incelenmesinde, 11 kişinin oy kullandığı, bunlardan bir kişinin kısıtlılık kararının kesinleştiği,

b) Ek ara kararın Ek-1 listesinde kayıtlı seçmenlerin seçmen listelerinde imzalarının olup olmadığının tek tek bakılarak tespit edildiği, oy kullanan ve mahkeme kararı olan 9 kişinin belirlendiği,

c) Ek-2 sayılı listede kayıtlı seçmenlerin imzalı seçmen listelerinde imzalarının olup olmadığına bakıldığı ve oy kullanan olmadığı,

d) Ek-3 sayılı listede kayıtlı seçmenlerin imzalı seçmen listelerinde 1139 nolu sandık 161. sırada S.S. ile 1304 nolu sandık 49. sırada A.O.K.’nın imzasının olduğu, diğer seçmenlerin imzalarının bulunmadığından oy kullanmadıkları,

e) Ek-4 sayılı listede kayıtlı seçmenlerden sandık seçmen listesinde yerlerine oy kullanıldığı iddia edilmesi üzerine imzalı seçmen listelerinde imzalarının olup olmadığına bakılarak bu seçmenlerin oy kullanmadığının tespit edildiği,

f) Ek-7 sayılı listede yer alan seçmenlerden hiçbirine ait kesinleşmiş mahkeme kararı olmadığı,

g) Ek-8 sayılı liste üzerinde yapılan incelemede;
Mülki idare amirliğinden Eyüpsultan İlçesinde görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesinin istendiği, Mülki İdare Amirliğince, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, PTT Müdürlüğü, Eyüp Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Ayvansaray Çocuk Destek Merkezi, Denizbank Eyüp Şubesi, İş Bankası Eyüp Şubesi, Vakıfbank Eyüp Şubesi, Tapu Müdürlüklerinin personel listelerinin ayrı ayrı gönderildiği,

Başkanlıklarınca Eyüpsultan Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ), Bakırköy Adliyesi Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı, İstanbul Valiliği, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, İstanbul Defterdarlığı, İstanbul Adalet Sarayı Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıklarından ilçelerinde ikamet eden personel listelerinin düzenlenerek gönderilmesinin istendiği, ayrıca bu listeler dışında, seçim süresi boyunca ilçeleri dışında bulunan kamu kurum ve kuruluşları olan İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Eyüp Devlet Hastanesi, Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Resmi ve Özel Okullar ile Türkiye İstatistik Kurumu, Telekom gibi kurumlarda görev yapan, sandık kurullarında görev almak istediklerini belirten dilekçe ve eki kurum kimlikleri ile Başkanlığa müracaat etmiş olduklarının görüldüğü,

Görevli listelerinin tamamı öncelikle MERNİS adres kaydı olmayanlar, il dışı olarak belirlenenler hariç tutularak, mahalle esası, ilçe seçmeni ve il seçmeni olması dikkate alınarak seçim takviminde belirtilen sürede 298 sayılı Kanunun 22. ve 23. maddesine göre 22/02/2019 gün ve 2019/25 sayılı karar ile Yüksek Seçim Kurulunun 2019/717 sayılı kararı uyarınca sandık kurulları görevlilerinin belirlendiği, seçim takvimi uyarınca sandık kurullarının teşkilinin tamamlandığı, 26-27 Şubat 2019 tarihlerinde Başkanlıklarına herhangi bir itirazın olmadığı, sandık kurullarının teşkiline dair il seçim kuruluna itiraz süresi de beklenerek 4 Mart 2019 tarihinde görev belgeleri düzenlenerek, görevlilere 15 Mart 2019 tarihine kadar tebliğ edilmek üzere kurumlarına gönderildiği, sandık kurullarında görev alanların birçoğunun Başkanlıklarına müracaat ederek sağlık raporu, görevi yapmaya engel hali oldukları, küçük çocuğuna bakacak kimse olmadığı, süt izni, doğum izni, asker, evde bakacak hastaları olduğu, yurtdışı görevlendirmesi, yakını hasta olması nedeniyle il dışına çıkma gibi nedenlerle birçok sandık görevlisinin mazeret dilekçesi sundukları, mazeretleri kabul edilenlerin görevlerinin yukarıda belirtilen kurum liste ve dilekçelerden yedeğe kalan görev almayanlar arasından İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarih ve 2019/25 sayılı kararının sonuç bölümünün 2. maddesindeki, "Eksik kalan sandık kurulu başkanlığı ve sandık kurulu memur üyeliği için öncelikle seçim tecrübesi olan ve sandık alanı olan okullarımızda görev yapan öğretmen ve memurlar, yetmediği takdirde ilçemizde görev yapan ve ikametgahları itibarı ile Eyüpsultan seçmeni olan okul öğretmenleri, memurlar, Kamu Kurumları çalışanlarından belirlenmesine, buna rağmen eksik kalması halinde ise il bazında görev yapan aynı vasıfta çalışanlar ile İlçe Seçim Kurulu Bürosuna dilekçe ile başvuran kamu görevlilerinden belirlenmesine, eksikliklerin bu şekilde de tamamlanmadığı taktirde İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından o çevrede bulunan ve Sandık Kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan kimselerden atanmasına; Bu surette Eyüpsultan 1. İlçesinde teşkil edilen 402 adet sandık kurulu ve 1 adet seyyar sandık kurulu olmak üzere toplam 403 adet sandık kurulunun başkan ve memur üyelerinin oluşturulmasına,
Oluşturulan sandık kurullarında zaruri bir nedene dayalı olarak herhangi bir değişiklik yapılması gerektiğinde ilçe Seçim Kurulu kararına gerek kalmadan Başkanlıklarınca resen değişiklik yapılmasına" hükme göre yaptıkları,

Seçim günü; 1037 nolu sandık başkanı K.G., 1044 nolu sandık memur üyesi H.E., 1059 nolu sandık memur üyesi G.Y., 1273 nolu sandık memur üyesi M.A., 1346 nolu sandık memur üyesi Ş.H. ve 1400 nolu sandık memur üyesi S.K.’nin göreve gelmediklerinin tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Eyüpsultan 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 277576 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede yer alan seçmenlerin imzalı seçmen listelerinde imzalarının olup olmadığının tespit edildiği, 2 kişinin oy kullandığı ve mahkeme kararlarının kesinleşmediğinin anlaşıldığı,

b) Ek ara kararın Ek-1 listesinde bildirilen isimlerin seçmen listelerinde imzalarının olup olmadığının tek tek bakılarak tespit edildiği, haklarında verilmiş kesinleşmiş mahkeme kararı olan 5 kişinin olduğu,

c) Ek-2 sayılı listede yer alan kişilerin seçmen listelerinde imzalarının olmadığı ve oy kullanmadıkları,

d) Ek-3 sayılı listede yer alan seçmenlerin seçmen listelerinde 2264 nolu sandık 68. sırada G.K. ile 2286 nolu sandık 126. sırada yer alan İ.P.'nin imzalarının olduğu, diğer seçmenlerin imzalarının bulunmadığı,

e) Ek-4 sayılı listede yer alan seçmenlerden seçmen listelerinde imzalarının olup olmadığına bakıldığı ve oy kullanmadıkları,

f) Ek-7 sayılı listede yer alan seçmenlerden seçmen listelerinde imzalarının olup olmadığının kontrol edildiği, oy kullanan beş seçmenin kesinleşmiş mahkeme kararının bulunduğu,

g) Ek-8 sayılı listenin incelenmesinde;

Başkanlıklarınca mülki idare amirliğinden Eyüpsultan İlçesinde görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesinin istendiği, Mülki İdare Amirliğince, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, PTT Müdürlüğü, Eyüp Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Ayvansaray Çocuk Destek Merkezi, Denizbank Eyüp Şubesi, İş Bankası Eyüp Şubesi, Halkbank Eyüp Şubesi, Vakıfbank Eyüp Şubesi, Tapu Müdürlüklerinin personel listelerini ayrı ayrı gönderdiği, Başkanlıklarınca Eyüpsultan Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ), Bakırköy Adliyesi Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı, İstanbul Valiliği, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, İstanbul Defterdarlığı, İstanbul Adalet Sarayı Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıklarından ilçelerinde ikamet eden personel listelerinin düzenlenerek gönderilmesinin istendiği,
Bu listeler dışında, seçim süresi boyunca ilçe dışında bulunan kamu kurum ve kuruluşları olan İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Eyüp Devlet Hastanesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Resmi ve Özel okullar ile Türkiye İstatistik Kurumu, Telekom gibi kurumlarda görev yapan, sandık kurullarında görev almak istediklerini belirten dilekçe ve eki kurum kimlikleri ile müracaat etmiş olduklarının görüldüğü,

Tüm bu görevli listelerinin tamamı öncelikle MERNİS adres kaydı olmayanlar, il dışı olarak belirlenenler hariç tutularak, mahalle esası, ilçe seçmeni ve il seçmeni olması dikkate alınarak seçim takviminde belirtilen sürede 298 sayılı Kanunun 22. ve 23. maddelerine göre 22/02/2019 gün ve 2019/16 sayılı kararları ile Yüksek Seçim Kurulunun 2019/717 sayılı kararı uyarınca sandık kurulları görevlilerinin belirlendiği, seçim takvimi uyarınca sandık kurullarının teşkili tamamlanıp, 26-27 Şubat 2019 tarihlerinde Başkanlıklarına herhangi bir itiraz olmadığı, sandık kurullarının teşkiline dair il seçim kuruluna itiraz süresi de beklenerek 4 Mart 2019 tarihinde görev belgeleri düzenlenerek, görevlilere 15 Mart 2019 tarihine kadar tebliğ edilmek üzere kurumlarına gönderildiğinin anlaşıldığı,

Tebliğin başlamasından itibaren sandık kurullarında görev alanların birçoğunun İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına müracaat ederek sağlık raporu, görevi yapmaya engel hali oldukları, küçük çocuğuna bakacak kimse olmadığı, süt izni, doğum izni, ücretsiz izin, asker, evde bakacak hastaları olduğu, yurtdışı görevlendirmesi, yakını hasta olması nedeniyle il dışına çıkma gibi nedenlerle birçok sandık görevlisinin mazeret dilekçesi sundukları, mazeretleri kabul edilenlerin görevlerinin yukarıda belirtilen kurum liste ve dilekçelerden yedeğe kalan görev almayanlar arasından İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarih ve 2019/16 sayılı kararın sonuç bölümünün 2. maddesindeki "Eksik kalan sandık kurulu başkanlığı ve sandık kurulu memur üyeliği için öncelikle seçim tecrübesi olan ve sandık alanı olan okullarında görev yapan öğretmen ve memurlar, yetmediği takdirde ilçelerinde görev yapan ve ikametgahları itibarı ile Eyüpsultan seçmeni olan okul öğretmenleri, memurlar, kamu kurumları çalışanlarından belirlenmesine, buna rağmen eksik kalması halinde ise il bazında görev yapan aynı vasıfta çalışanlar ile İlçe Seçim Kurulu Bürosuna dilekçe ile başvuran kamu görevlilerinden belirlenmesine eksikliklerin bu şekilde de tamamlanmadığı taktirde İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından o çevrede bulunan ve sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan kimselerden atanmasına; bu surette Eyüpsultan 2. İlçesinde teşkil edilen 423 adet sandık kurulu ve 1 adet seyyar sandık kurulu olmak üzere toplam 424 adet sandık kurulunun başkan ve memur üyelerinin oluşturulmasına,

Oluşturulan sandık kurullarında zaruri bir nedene dayalı olarak herhangi bir değişiklik yapılması gerektiğinde ilçe seçim kurulu kararına gerek kalmadan Başkanlıklarınca resen değişiklik yapılmasına" şeklindeki hüküm uyarınca sandık kurullarının tamamlanması suretiyle değişikliklerin yapıldığı,

Seçim günü 2057 nolu sandık kurulu memur üyesi N.A., 2150 nolu sandık kurulu memur üyesi M.U., 2218 nolu sandık kurulu memur üyesi R.T., 2238 nolu sandık kurulu memur üyesi B.A., 2395 nolu sandık kurul memur üyesi M.A. ve 2408 nolu sandık kurulu memur üyesi H.D.'nin görevlerine gelmediklerinin tespit edildiği,

bildirilmiştir.
Fatih 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli 277511 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 listede kısıtlı olduğu belirtilen seçmenlerden 20 kişinin isminin bildirildiği, inceleme sonucu 11 seçmenin oy kullandığı, 7 seçmenin kısıtlı olduğu, 6 seçmenin kararlarının kesinleşmediği, 1118 numaralı sandıkta 257. sırada oy kullanan S.Ö. hakkında kesinleşmiş kısıtlılık kararı olduğu,

b) Ek-2 sayılı listede 30 ölü seçmen olduğu belirtilen seçmenlerden yapılan incelemede hepsinin seçmen olarak kayıtlı olduğu, 1128 sayılı sandıkta 319. sırada B.V.’nin imza hanesinde imzaya benzer şekil olduğu, ancak yanına X şeklinde işaret konmuş olmakla, bu sandık kurulu başkanı, kurul tarafından dinlendiğinde bu imza hanesine başka bir seçmenin yanlışlıkla buraya işaret koyduğu ve sandık kurulunca bu husus değerlendirilerek oy kullanmadığının kabulü ile seçim sonuç tutanağının düzenlenmesinde hesaba katılmadığının anlaşıldığı,

c) Ek-3 sayılı listede belirtilen seçmenlerden 1254 nolu sandıkta 67. sıradaki seçmen R.C.’nin oy kullandığı, İstanbul ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılıklarından gelen cevaplarda 31/03/2019 tarihinde cezaevinde olmadığının bildirildiği,

d) Ek-4 sayılı listede belirtilen kasıtlı suçlardan hükümlü olanlardan hepsinin seçmen olarak kayıtlı olduğu, 1127 nolu sandıkta 21. sırada kayıtlı V.A.’nın ve 1210 nolu sandıkta 187. sırada kayıtlı M.K.’nın oy kullandığının tespit edildiği, İstanbul ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılıklarından gelen cevaplarda 31/03/2019 tarihinde cezaevinde olmadığının bildirildiği,

e) Ek-6 sayılı listede belirtilen Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen 1144 numaralı sandıkta sandık kurulu başkanı olarak görev yapan ve KHK ile görevine son verildiği iddia edilen U.T. ile ilgili yapılan incelemede, bu şahsın KHK ile görevine son verilmediği, 657 sayılı devlet memurları yasasının 98/b maddesi uyarınca “atanmalarında dini öğretim şartı esas alınan unvanlar da itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin islam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olması” şeklindeki ortak nitelik şartını kaybettiği gerekçesiyle görevine son verildiği, Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığından temin edilen 06.02.2019 tarihli yazısı ile anlaşıldığı, kararın adı geçene 08/02/2019 tarihinde tebliğ edildiği, bu şahsın yukarıda 5 nolu bentte açıklandığı üzere sandık kurulunda görev almak için 15/01/2019 tarihli dilekçe ile müracaat etmesi üzerine 298 sayılı Kanunun 23/son maddesi ve Yüksek Seçim Kurulu’nun 30/01/2019 tarihli ve 651 sayılı kararı doğrultusunda görevlendirme yapıldığının tespit edildiği,

f) Ek-7 sayılı listede yer alan seçmenlerden zihinsel engelli olduğu belirtilenlerin hepsinin seçmen olarak kayıtlı olduğu ve 224 kişiden 134 seçmenin oy kullandığının tespit edildiği, oy kullanan 7 kişi hakkında kısıtlılık kararlarının gönderildiği, bunlardan 3 kişi hakkında TMK'nun 405-406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş mahkeme kararı bulunduğu,

g) Ek-8 sayılı liste ile ilgili yapılan incelemede; Sandık Kurullarında görev alan ve kamu görevlisi olmadığı iddia edilen listeden Fatih 3. İlçe Seçim Kurulu sorumluluk alanı içinde olan toplam 550 kişinin Fatih 1.ilçe Seçim Kurulu Başkanlığınca 07/01/2019 gün ve 11983 sayı ve 11/01/2019 gün ve 22127 sayılı yazıları gereğince Fatih Kaymakamlığına, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, İstanbul Üniversitesi Çapa ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlıklarına, Haseki ve İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliklerine, SGK Unkapanı İstanbul Bölge Müdürlüğüne ve SGK Fatih Sigorta Müdürlüğüne yazılan yazılara gelen cevaplar üzerine gönderilen listelerden tayin edildiği, ancak Fatih İlçesinde 3 seçim kurulunun görev yaptığı, 3 kurulun toplam 843 sandığının bulunduğu, mülki idare ve diğer kamu kurumlarından gelen kamu görevlilerini kapsayan listenin Fatih İlçesindeki toplam sandık sayısını karşılamadığı, mülki idare amirliğince gönderilen listelerdeki görevlilerin bir çoğunun Fatih ilçesi yada İl sınırları dışında ikamet etmesi veya MERNİS adreslerinin bulunmaması nedeniyle yetersiz olduğu, ayrıca sandık kurulu başkanı yada üyesi olarak atanan kamu görevlilerinin yoğun şekilde mazeret bildirmeleri nedeniyle sandık kurullarının oluşturulamayacağı, 298 sayılı Kanunun 23/son maddesi gereğince ilçe sınırları içerisinde bulunan özel okullar, devlet okullarında görevli ücretli öğretmenlik yapan kişilerden, bankalardan ve görev almak için Başkanlıklarına bizzat müracaat edip görev almalarında engel olmadığı tespit edilen kişilerden belirlendiği,

h) Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2019 tarihli ve 267383 sayılı ek ara kararı gereği,

Kısıtlı olarak 62 seçmenin isminin bildirildiği, hepsinin seçmen olarak kayıtlı olduğu ve inceleme sonucu, oy kullanan 7 seçmenin TMK'nun 405-406. maddeleri uyarınca kısıtlılık kararı olduğu ve kararların kesinleşmiş olduğunun tutanak altına alındığı,

bildirilmiştir.

Fatih 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 277592 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede kısıtlı olarak belirtilen 26 seçmenden 9 seçmenin oy kullandığı, 1 seçmenin TMK'nun 405. maddesine göre kesinleşmiş kararının bulunduğu ve oy kullandığı, 2 seçmenin TMK'nun 407. maddesi uyarınca kısıtlandığı, 1 seçmenin yaş küçüklüğü nedeniyle kısıtlandığı, 4 seçmen hakkında verilen kararların kesinleşmediği, 1 seçmenin ise vesayet davasına rastlanmadığı,

b) Ek-2 listesinde ölü olduğu bildirilen ve kayıtlı 19 seçmenden hiçbirinin yerine oy kullanılmadığı,

c) Tutuklu Ek-3 listede kayıtlı 121 seçmenin hiçbirinin oy kullanmadığı,

d) Ek-4 listesinde kayıtlı 52 seçmenden kimsenin oy kullanmadığı,

e) Ek-5 listesinde belirtilen kayıtlı S.F.'nin sandığında oy kullanmadığı,

f) Ek-7 sayılı listede belirtilen zihinsel engelli olarak 23/04/2019 tarihli ara karar ile bildirilen 209 kişiden kesinleşmiş kısıtlama kararı bulunan 3 kişinin oy kullandığı,

g) Ek-8 sayılı listede belirtilen listenin incelenmesi sonucunda; Fatih Kaymakamlığının bildirdiği listelerin incelenmesinden 16/01/2019 tarihli yazılarının ekindeki listede Fatih Refik Halit Karay İlçe Halk Kütüphanesinden 7, Fatih Kadastro biriminden 6, Fatih Nüfus Müdürlüğünden 28, Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğünden 99, Fatih Tarım ve Orman Müdürlüğünden 35 ve İSKİ Fatih Şube Müdürlüğünden 8, ayrıca Fatih Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından 21 kişinin ve toplamda 204 kişinin bildirildiği, bunlardan bir kısmının yerleşim yerinin Fatih İlçesi sınırları dışında olduğu ve başka ilçelerin seçmenleri olduğu anlaşıldığı, Fatih İlçesinde 1. İlçe Seçim Kurulunda yaklaşık 273, 2. İlçe Seçim Kurulunda 287 ve 3. İlçe Seçim Kurulunda yaklaşık 276 sandığın bulunduğu, bu ilçelere bağlı toplam beş tane de seyyar sandığın olduğu, toplam 841 sandığın bulunduğu, bu durumda Fatih İlçe Seçim Kurulunun 841 sandık kurulu başkanı ve 841 sandık kurulu üyesi olmak üzere 1682 devlet memuruna ihtiyaç duyulduğu, ancak mülki amirliğin yukarıda da belirtildiği gibi 204 devlet memurunu bildirdiği, bunların yetersiz olması nedeniyle Fatih İlçesinde bulunan tüm okullardan, İstanbul Adliyesinden, İstanbul Vergi Dairesinden, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinden, İstanbul Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinden, Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili şubelerinden, Bezmialem Vakıf Üniversitesinden ve diğer resmi kurumlardan ilçelerinde yerleşik olan kamu görevlilerinin listesinin istenildiği, gelen cevaplara göre kura çekilerek sandık kurulu başkanları ve daha sonra da aynı yol ile sandık kurulu üyelerinin belirlendiği, sandık kurulu başkanı ve memur üye olarak atananlar arasında yoğun itirazlar ve mazeretler bildirildiği, toplamda 103 sandık kurulu başkan ve memur üyesinin göreve gelmek istemediğini bildirdiği, kamu görevlisi listeleri ile bu listelerin yetmediği yerlerde özel okullarda esas alınmak sureti ile toplam 162 sandık kurulu başkan ve üyesinin tespit edildiği, bunlardan bir kısmının kamu görevlisi yeterli olmadığından daha önce seçimlerde tecrübeli olduğu anlaşılan kişilerin 298 sayılı Kanunun 23. maddesi uyarınca görevlendirildiği, görevlendirilen sandık kurulu başkan ve üyelerinin büyük kısmının kamu görevlisinin olması yanı sıra bir-iki tane özel okul öğretmenin de görevlendirildiği, 6 adet sandık kurulu başkanı ile 37 memur üyenin yerine yeterli personel bulunamadığından geçmişteki seçim tecrübeleri de bilindiğinden görevlendirildiğinin tespit edildiği,

h) Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2019 tarih ve 267383 sayılı ek ara kararında bildirilen 56 kişiden oy kullanan seçmenler arasında 6 seçmenin kesinleşmiş kısıtlık kararının bulunduğu,

bildirilmiştir.

Fatih 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 277516 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede kısıtlı olduğu halde oy kullandığı iddia edilen 28 kişinin sandık seçmen listelerindeki imzalarının kontrol edildiği, toplam 4 kişinin oy kullandığı,

b) Ek-2 ölü olduğu halde oy kullandığı iddia edilen 18 kişilik listede adları yazılı olanlardan sandık seçmen listelerindeki imzaları kontrol edilmek suretiyle hiçbirisinin yerine oy kullanılmadığının anlaşıldığı,

c) Ek-3 sayılı listede belirtilen ceza infaz kurumlarında tutuklu ve taksirli/kasıtlı suçlardan hükümlü olduğu halde oy kullandığı iddia edilen 189 kişilik listede adları yazılı olanların sandık seçmen listelerindeki imzalarının kontrol edildiği, sadece 3205 no'lu sandıkta 36. sırada ismi yazılı M.S.’nin oy kullandığı, adı geçenin halen Metris 2 nolu T tipi Kapalı C.İ.K’da bulunduğunun bildirildiği, diğerlerinin ise oy kullanmadığı,

d) Ek-4 sayılı listesinde kayıtlı 77 seçmenden kimsenin oy kullanmadığı,

e) Ek-7 sayılı liste belirtilen zihinsel engeli nedeniyle kısıtlı olduğu iddia edilen 217 kişilik listede adları yazılı olanlardan sandık seçmen listelerindeki imzaları kontrol edilmek suretiyle; toplam 118 kişinin oy kullandığı, bunlardan 14’ü hakkında mahkemelerce verilmiş kısıtlama kararları bulunduğu,

f) Ek-8 sayılı listenin incelenmesinden; Sandık Kurullarında görev alan ve kamu görevlisi olmadığı iddia edilen toplam 162 kişinin Fatih 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca 07/01/2019 gün ve 11983 sayı ve 11/01/2019 gün ve 22127 sayılı yazıları gereğince Fatih Kaymakamlığına, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, İstanbul Üniversitesi Çapa ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlıklarına, Haseki ve İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliklerine, SGK Unkapanı İstanbul Bölge Müdürlüğüne ve SGK Fatih Sigorta Müdürlüğüne yazılan yazılara gelen cevaplar üzerine gönderilen listelerden tayin edildiği, Fatih İlçesinde 3 seçim kurulunun görev yaptığı, 3 kurulun toplam 843 sandığının bulunduğu, mülki idare ve diğer kamu kurumlarından gelen kamu görevlilerini kapsayan listenin ilçelerindeki toplam sandık sayısını karşılamadığı, mülki idare amirliğince gönderilen listelerdeki görevlilerin bir çoğunun Fatih ilçesi yada il sınırları dışında ikamet etmesi veya MERNİS adreslerinin bulunmaması nedeniyle yetersiz olması ve ayrıca sandık kurulu başkanı yada üyesi olarak atanan kamu görevlilerinin yoğun şekilde mazeret bildirdikleri nedeniyle sandık kurullarının oluşturulamadığı, 298 sayılı Kanunun 23/son maddesi gereğince ilçe sınırları içerinde bulunan özel okullar, devlet okullarında görevli ücretli öğretmenlik yapan kişilerden, bankalardan ve görev almak için kurula bizzat müracaat edip görev almalarında engel olmadığı tespit edilen kişilerden belirlendiği, ilçeleri sorumluluk alanına giren sandıklarda görev yapan başkan ve üyelere ait çalıştıkları kurum ve kuruluş bilgilerinin tespit edildiği, Yüksek Seçim Kurulunun 30/01/2019 tarihli 651 kararı doğrultusunda işlendiğinin tespit edildiği,

g) Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2019 tarihli ve 267383 sayılı ek ara kararı gereği,

Kısıtlı olarak 47 seçmenin isminin bildirildiği, hepsinin seçmen olarak kayıtlı olduğu ve inceleme sonucu, oy kullanan 4 seçmenin TMK'nun 405-406 maddeleri uyarınca kısıtlılık kararı olduğu ve kararların kesinleşmiş olduğunun tutanak altına alındığı,

bildirilmiştir.

Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, E.277308 sayılı yazısında yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede belirtilen ve Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu sorumluluk alanında bulunan ekli 19 kişilik listede yer alan 14 kişinin oy kullanmadığı, 5 kişinin oy kullandığı, 3 kişi hakkında kısıtlılık kararı olduğunun tespit edildiği,

b) Ek-2 sayılı 15 kişilik listedeki sandıklarda belirtilen seçmenlerin bulunduğu imza listeleri tek tek kontrol edilerek, listedeki seçmenlerin hiçbirinin yerine oy kullanılmadığı,

c) Ek-3 sayılı 183 kişilik listedeki seçmenlerin hiçbirinin oy kullanmadığı,

d) Ek-4 sayılı 91 kişilik listedeki seçmenlerin hiçbirinin oy kullanmadığı,

e) Ek-7 sayılı zihinsel engelli listesinde belirtilen 200’den 12 kişiye ait kısıtlılık kararı bulunduğu, bunlardan 9 kişinin oy kullanmadığı, 3 kişinin oy kullandığı,

f) Ek-8 sayılı listenin incelenmesinde, 298 sayılı Yasanın 23/son maddesi ve Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarihli, 2019/12 sayılı kararı gereği, resmi listede yer alan kişilerin mazeret bildirmeleri, ilçe dışında oturan kişilerin oy haklarının elinden alınmaması için, ilçede oturan seçmenlere öncelik verilmek suretiyle ilçe seçim kurulu başkanı tarafından belirlenen bankalar, özel okullar, devlet okullarında görevli ücretli öğretmenlik yapan kişiler ile görev almak için müracaat edip görev almalarında engel olmayan kişilerden belirlendiğinin tespit edildiği,
g) Ek ara kararda belirtilen 82 kişilik listedeki seçmenlerin bulunduğu imza listelerinde yapılan incelemede, 48 kişinin oy kullanmadığı, 34 kişinin oy kullandığı ve ekli listede gösterildiği, oy kullananlardan 10 kişiye ait kısıtlılık kararı bulunduğu, bunlardan 1 kişinin TMK'nun 405. maddesince kısıtlandığı, 4 kişinin TMK'nun 407. maddesince kısıtlandığı, 1 kişinin TMK'nun 408. maddesince kısıtlandığı, 1 kişiye TMK'nun 429. maddesince yasal danışman atandığının tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Gaziosmanpaşa 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, E.277056 sayılı yazısında yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı 22 kişilik listedeki seçmenlerin bulunduğu imza listeleri tek tek kontrol edilerek yapılan incelemede, 17 kişinin oy kullanmadığı, 5 kişinin oy kullandığı, 3 kişi hakkında kısıtlılık kararı olduğu,

b) Ek-2 sayılı 16 kişilik listedeki sandıklarda belirtilen seçmenlerin bulunduğu imza listeleri kontrol edilerek, listedeki seçmenlerin hiçbirinin yerine oy kullanılmadığının tespit edildiği,

c) Ek-3 sayılı 137 kişilik listedeki sandıklarda belirtilen seçmenlerin bulunduğu imza listeleri çıkarılarak tek tek kontrol edilerek, listedeki seçmenlerin hiçbirinin oy kullanmadığının tespit edildiği,

d) Ek-4 sayılı listede belirtilen 52 kişinin isimlerinni bulunduğu imza listeleri çıkarılarak tek tek kontrol edildiği, listedeki seçmenlerden 51 kişinin oy kullanmadığının tespit edildiği, 1 kişinin oy kullandığının tespit edildiği,

e) Ek-7 sayılı listede belirtilen 196 kişiden 3 kişinin oy kullanmadığı, 8 kişinin oy kullandığının tespit edildiği, bunlardan 4 kişinin kararının TMK’nun 405-406 maddesine göre kesinleştiğinin tespit edildiği,

f) Ek-8 sayılı listede belirtilen 274 kişinin incelenmesinde 298 sayılı Kanunun 23/son maddesi ve Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarihli, 2019/12 sayılı kararı gereği, resmi listede yer alan kişilerin mazeret bildirmeleri, ilçe dışında oturan kişilerin oy haklarının elinden alınmaması için, ilçelerinde oturan seçmenlere öncelik verilmek suretiyle İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından belirlenen bankalar, özel okullar, devlet okullarında görevli ücretli öğretmenlik yapan kişiler ile görev almak için müracaat edip görev almalarında engel olmayan kişilerden belirlendiği tespit edildiği,

g) Ek ara karar uyarınca gönderilen 67 kişilik listedeki sandıklarda belirtilen seçmenlerin bulunduğu imza listeleri çıkarılarak tek tek kontrol edildiği, listede yer alan 30 kişinin oy kullanmadığı, 37 kişinin oy kullandığı, bunlardan 7 kişinin TMK’nun 405. maddesince, 2 kişinin TMK’nun 407. maddesince, 1 kişinin TMK’nun 429. maddesi uyarınca kısıtlandığının tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Gaziosmanpaşa 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, E.277155 sayılı yazısında yer alan tutanakta;
a) Ek-1 sayılı listede belirtilen 12 kişilik listedeki sandıklarda belirtilen seçmenlerin bulunduğu imza listeleri çıkarılarak tek tek kontrol edilerek yapılan incelemede 9 kişinin oy kullanmadığı, 3 kişinin oy kullandığının tespit edildiği, 1 kişinin kesinleşme şerhinin olmadığı, 2 kişinin TMK 407 maddesine göre kısıtlandığının tespit edildiği,

b) Ek-2 sayılı listede belirtilen seçmenlerin hiçbirinin oy kullanmadığının tespit edildiği,

c) Ek-3 sayılı listede belirtilen 152 kişilik listedeki sandıklarda belirtilen seçmenlerin bulunduğu imza listeleri çıkarılarak tek tek kontrol edilerek listedeki seçmenlerden 150 kişinin oy kullanmadığı, 2 kişinin oy kullandığının tespit edildiği,

d) Ek-4 sayılı listede belirtilen 81 kişilik listedeki sandıklarda belirtilen seçmenlerin bulunduğu imza listeleri çıkarılarak tek tek kontrol edilerek listedeki seçmenlerden 78 kişinin oy kullanmadığı, 3 kişinin oy kullandığının tespit edildiği,

e) Ek-6 sayılı listede belirtilen 3271 nolu sandıkta sandık kurulu başkanı olarak görevlendirilen Z.Z.B’nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Başkanlıklarına gönderilen personel listesinde bulunan Küçükköy Anadolu İmam Hatip Lisesi personellerinin içerisinde bildirilmiş olup, yine yapılan görevlendirme neticesinde görev belgesinin tebliğinin okul müdürü F.Y. tarafından kendisine yapıldığı tespit edildiği,

f) Ek-7 sayılı listede belirtilen 215 kişiden 13 kişiye ait kısıtlılık kararı bulunduğu, bunlardan 7 kişinin oy kullanmadığı, 6 kişinin oy kullandığı, bunlardan ise 3 kişinin TMK’nun 405-406. maddelerine göre kararlarının kesinleştiğinin tespit edildiği,

g) Ek-8 sayılı listede belirtilen ve Gaziosmanpaşa 3. İlçe Seçim Kurulu sorumluluk alanında bulunan ekli listedeki 330 kişinin 298 sayılı Kanunun 23/son maddesi ve Gaziosmanpaşa 3. İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarihli, 2019/11 sayılı kararı gereği, resmi listede yer alan kişilerin mazeret bildirmeleri, ilçe dışında oturan kişilerin oy haklarının elinden alınmaması için, ilçelerinde oturan seçmenlere öncelik verilmek suretiyle İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından belirlenen bankalar, özel okullar, devlet okullarında görevli ücretli öğretmenlik yapan kişiler ile görev almak için müracaat edip görev almalarında engel olmayan kişilerden belirlendiği tespit edildiği,

h) Ek ara karar uyarınca gönderilen 80 kişilik listedeki seçmenlerden 39 kişinin oy kullanmadığı, 41 kişinin oy kullandığı, bunlardan 8 kişiye ait kısıtlılık kararının bulunduğu, 4 kişinin TMK 405 maddesince, 3 kişinin TMK’nun 407. maddesince, 1 kişinin TMK’nun 408. maddesince kısıtlandığının tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Güngören 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, E.276994 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede yer alan 40 seçmenden 23 seçmenin oy kullanmadığı, 17 seçmenin ise oy kullandığı, bunlar içinde kısıtlık şerhi olan seçmen bulunmadığının tespit edildiği,

b) Ek-2 sayılı listede yer alan 15 seçmenden hiçbirinin oy kullanmadığının tespit edildiği,
c) Ek-3 sayılı listede yer alan 77 seçmenden 76 seçmenin oy kullanmadığı, 1 seçmenin ise oy kullandığının tespit edildiği,

d) Ek-4 sayılı listede yer alan 43 seçmenden 42 seçmenin oy kullanmadığı, 1 seçmenin ise oy kullandığının tespit edildiği,

e) Ek-7 sayılı listede 112 seçmenden M.Î., M.Y. ve A.C.'nin TMK’nun 405. maddesine göre kesinleşme kararı olduğu, H.İ.Y. ve B.P.'nin TMK’nun 429. maddesine göre kesinleşme kararının olduğunun tespit edildiği,

f) Ek-8 sayılı listede kamu görevlisi olmadığı iddia edilen 247 kişiye 298 sayılı Kanunun 22. ve 23. maddelerine göre görevlendirilmelerinin yapıldığı, mazeretleri nedeniyle görevleri iptal edilen görevlilerin yine kamu görevlilerince tamamlandığı eksiklilerin Kamu Bankaları, Üniversite, Kamu kuruluşları ve Özel Bankalardan, Belediyelerden temin edildiği, seçim günü göreve gelmeyen Sandık Kurulu Başkanı ve Memur Üyenin bulunmadığının tespit edildiği,

g) Ek ara karar ile gönderilen listede yer alan 22 seçmenden 10 seçmenin oy kullanmadığı, 12 seçmenin ise oy kullandığı, 4 seçmene ait TMK 405-406 maddesi gereği kesinleşmiş kararı bulunduğunun tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Güngören 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, E.277521 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede yer alan 41 seçmenden 30 seçmenin oy kullanmadığı, 11 seçmenin ise oy kullandığı, 1 seçmenin TMK 405-406. maddesi uyarınca kesinleşmiş kararı bulunduğunun tespit edildiği,

b) Ek-2 sayılı listede yer alan 11 seçmenden hiçbirinin oy kullanmadığının tespit edildiği,

c) Ek-3 sayılı listede yer alan 101 seçmenden hiçbirinin oy kullanmadığının tespit edildiği,

d) Ek-4 sayılı listede yer alan 60 seçmenden 58 seçmenin oy kullanmadığı, 2 seçmenin ise oy kullandığının tespit edildiği,

e) Ek-7 sayılı listede yer alan 234 seçmenden 90 kişinin oy kullanmadığı, 144 kişinin ise oy kullandığı, oy kullananlardan 6 kişinin TMK 405-406. maddesi uyarınca kesinleşmiş kararının bulunduğunun tespit edildiği,

f) Ek-8 sayılı listede yer alan kamu görevlisi olmadığı iddia edilen 244 kişiye ait listenin 298 sayılı Kanunun 22. ve 23. maddelerine göre görevlendirilmelerinin yapıldığı, mazeretleri nedeniyle görevleri iptal edilen ve eksikliklerin yerine dilekçe veren kamu görevlilerinden ve kamu bankaları, üniversite, kamu kuruluşları ve özel bankalardan, Belediyelerden temin edildiği, seçim günü göreve gelmeyen sandık kurulu başkanı bulunmadığı, ancak 2097 nolu sandık kurulu memur üyesi H.Y.'nin göreve gelmediğinin tespit edildiği,

g) Ek ara karar ile gönderilen listede yer alan olan 38 seçmenden 22 seçmenin oy kullanmadığı, 16 seçmenin ise oy kullandığı, TMK’nun 405-406. maddesi uyarınca 3 kişinin kesinleşmiş mahkeme kararının bulunduğunun tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Kadıköy 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, E.277528 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı kısıtlı seçmenlere ait liste ile ilgili 29 kişinin bildirildiği, bildirilen kişilerden hiçbirinin kısıtlı olduğuna ilişkin kesinleşme şerhi olmadığı,

b) Ek-2 sayılı ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede 16 kişinin bildirildiği, bildirilen kişilerden hiçbirinin oy kullanmadığı,

c) Ek-3 sayılı tutuklu ve taksirli suçlar hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede 65 kişinin bildirildiği, bildirilen kişilerden 1 kişinin oy kullandığı,

d) Ek-4 sayılı kasıtlı suçtan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede 34 kişinin bildirildiği, bildirilen kişilerden 1 kişinin oy kullandığı,

e) Ek-7 sayılı zihinsel engelli ve kısıtlı seçmenlerin oy kullandığına ilişkin listede 168 kişinin bildirildiği, bildirilen kişilerden 5 kişinin oy kullandığı,

f) Ek-8 sayılı sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin kamu görevlisi olmadığına ilişkin listesin incelenmesinden; Yüksek Seçim Kurulunun yerel seçimlerin yürütülmesine ilişkin 13/12/2018 tarihli 1105 sayılı kararı ile seçim takvimini açıklamasından sonra, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı olarak işlemlerin yürütülmesine geçildiği, İlçe Kaymakamlığına ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 11/01/2019 tarihi itibarıyla ayrı ayrı müzekkereler yazılması sonucunda gönderilen listelerden yararlanılarak, 04/03/2019 tarihte ilçe seçim kurulu huzurunda görevlendirmelerin yapılıp karara bağlandığı ve kurullarda yer alan partili üyelere ayrı ayrı tebliğ edildiği, bu listelere 2 gün içinde ilgili partilerce herhangi bir itiraz gelmediği ve il seçim kuruluna taşınmış bir itirazda olmadığı, ancak sandık başkanı veya üye atanan kişilerin münferit itirazlarının olduğu bu itirazların 10/03/2019 tarihten itibaren itirazların İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına ret veya kabul kararları verildiği, bu kararlara göre ek-8 listesine konu bir kısım atamaların gerçekleştirildiği bu atamaların yapılabilmesi için 15/03/2019 gününde yeniden ek kamu görevlisi isimlerinin bildirilmesi için Kadıköy Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne iki ayrı yazının yazıldığı gelen isimlerden yararlanılarak görevlendirmelerin yapıldığı,

g) Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2019 tarihli, E. 267383 sayılı ek ara kararı uyarınca listede 39 kişinin bildirildiği, bildirilen seçmenlerden 5 kişinin oy kullandığı,

bildirilmiştir.

Kadıköy 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 25/04/2019 tarihli, 2019/26 ve 27/04/2019 tarihli 2019/28 sayılı kararı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı kısıtlı seçmenlere ait liste ile ilgili 36 kişinin bildirildiği, bildirilen kişilerden kısıtlı olduğuna ilişkin meşruhat olmadığı,

b) Ek-2 sayılı ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede yapılan inceleme sonucunda 1 kişinin oy kullandığı,
c) Ek-3 sayılı tutuklu ve taksirli suçlar hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede 25 kişinin bildirildiği, bildirilen kişilerden hiç kimsenin oy kullanmadığı,

d) Ek-4 sayılı kasıtlı suçtan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede 13 kişinin bildirildiği, bildirilen kişilerden hiç kimsenin oy kullanmadığı,

e) Ek-5 sayılı yerleşim yeri cezaevi olarak gösterilmiş olup da seçmen görünenlere ilişkin listede 1 kişinin bildirildiği, bu kişinin oy kullanmadığı,

f) Ek-7 sayılı zihinsel engelli ve kısıtlı seçmenlerin oy kullandığına ilişkin listede 87 kişinin bildirildiği, bildirilen kişilerden 46 kişinin oy kullandığı,

g) Ek-8 sayılı sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin kamu görevlisi olmadığına ilişkin listesin incelenmesinden; 2034 nolu sandık kurulu başkanı H.H. yönünden; TÜİK sözleşmeli personeli olduğu, esasen bu sandığa başkan olarak Zühtüpaşa İlkokulunda öğretmen olan, Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listeden T.A. isimli kişinin atandığı, T. A. isimli kişinin 15/03/2019 tarihinde verdiği mazeret dilekçesi üzerine 18/01/2019 tarihli görev talepli dilekçesi üzerine TÜİK görev belgesini ibraz eden H.H.’nin görevlendirildiği,

2043 nolu sandık kurulu başkanı N.K.Ç. yönünden; Vakıfbank görevli personeli olduğu, ilgili bankaya yazılan yazı üzerine bildirilen listeden başkan olarak görevlendirildiği,

2045 nolu sandık kurulu başkanı M.B. yönünden; İl Sağlık Müdürlüğü Tıbbi sekreter olduğu, esasen bu sandığa başkan olarak Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listeden Ö.E. isimli kişinin atandığı, Ö.E. isimli kişinin 08/03/2019 tarihinde verdiği ve rapor ile tevsik edilmiş mazeret dilekçesi üzerine 14/03/2019 tarihli görev talepli dilekçesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü görev belgesini ibraz eden M.B.’nin görevlendirildiği,

2080 nolu sandık kurulu memur üye C.Ş.U. yönünden; Karabük Üniversitesi öğrencisi olduğu, esasen bu sandığa memur üye olarak Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listeden F.Ö. isimli kişinin atandığı, F.Ö. isimli kişinin 28/03/2019 tarihinde verdiği ve rapor ile tevsik edilmiş mazeret dilekçesi üzerine mazeret dilekçe tarihi 31/03/2019 tarihinde yapılacak seçimlere kalan süre eğitim süreci ve işin aciliyeti göz önüne alınarak 298 sayılı Kanunun 23/son maddesi gereğince görev verilmesinde sakınca görülmeyen kişinin İlçe Seçim Kurulu Başkanınca görevlendirildiği,

2090 nolu sandık kurulu başkanı M.D. yönünden; önceki seçimlerde görev tevdi edilmiş ve becerisi İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca bilinen Fenerbahçe Orduevi sivil görevlisi M.D.’nin 298 sayılı Yasanın 23/son maddesi gereğince görev verilmesinde sakınca görülmeyen kişinin İlçe Seçim Kurulu Başkanınca görevlendirildiği,

2092 nolu sandık kurulu başkanı S.E.K. yönünden; önceki seçimlerde görev tevdi edilmiş ve becerisi İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca bilinen Fenerbahçe Orduevi sivil görevlisi S.E.K.’nin 298 sayılı Yasanın 23/son maddesi gereğince görev verilmesinde sakınca görülmeyen kişinin İlçe Seçim Kurulu Başkanınca görevlendirildiği,

2094 nolu sandık kurulu başkanı N.Y. yönünden; önceki seçimlerde görev tevdi edilmiş ve becerisi İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca bilinen Fenerbahçe Orduevi sivil görevlisi N.Y.’nin 298 sayılı Yasanın 23/son maddesi gereğince görev verilmesinde sakınca görülmeyen kişinin İlçe Seçim Kurulu Başkanınca görevlendirildiği,
2117 nolu sandık kurulu memur üyesi A.K. yönünden; FSM Hastanesinde görevli personel olduğu, Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listeden memur üye olarak görevlendirildiği,

2133 nolu sandık kurulu memur üyesi E.G. yönünden; Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde tekniker olduğu, esasen bu sandığa memur üye olarak Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listeden İ.E. isimli kişinin atandığı, İ.E. isimli kişinin 07/03/2019 tarihinde verdiği ve rapor ile tevsik edilmiş mazeret dilekçesi üzerine bildirilen yedek listeden E.G.’nin görevlendirildiği,

2139 nolu sandık kurulu memur üyesi C.Ö. yönünden; İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli personel olduğu, Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listeden memur üye olarak görevlendirildiği,

2148 nolu sandık kurulu memur üyesi M.Ş. yönünden; İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevli personeli olduğu, Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listeden memur üye olarak görevlendirildiği,

2154 nolu sandık kurulu memur üyesi M. B. yönünden; önceki seçimlerde görev tevdi edilmiş ve becerisi İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca bilinen üniversite işletme fakültesi mezunu M.B.’nin, 298 sayılı Yasanın 23/son maddesi gereğince görev verilmesinde sakınca görülmeyen kişinin İlçe Seçim Kurulu Başkanınca görevlendirildiği,

2157 nolu sandık kurulu başkanı H.Y. yönünden; Anadolu Adliyesi personeli olduğu, esasen bu sandığa sandık kurulu başkanı olarak Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listeden E.E. isimli kişinin atandığı, E.E. isimli kişinin 16/03/2019 tarihinde verdiği ve rapor ile tevsik edilmiş mazeret dilekçesi üzerine 298 sayılı Yasanın 23/son maddesi gereğince görev verilmesinde sakınca görülmeyen kişi olarak İlçe Seçim Kurulu Başkanınca görevlendirildiği,

2158 nolu sandık kurulu memur üyesi T.Z. yönünden; önceki seçimlerde görev tevdi edilmiş ve becerisi İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca bilinen üniversite mezunu bilgisayar işletmeni T.Z.’nin 298 sayılı Yasanın 23/son maddesi gereğince görev verilmesinde sakınca görülmeyen kişi olarak İlçe Seçim Kurulu Başkanınca görevlendirildiği,

2161 nolu sandık kurulu başkanı E.B.K. yönünden; 13/03/2019 tarihli Kadıköy Kaymakamlığı Perihan Aktürk Anaokulu Müdürlüğünün yazısından drama usta öğreticisi öğretmen olduğu, esasen bu sandığa sandık kurulu başkanı olarak Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listeden H.K. isimli kişinin atandığı, H.K. isimli kişinin 08/03/2019 tarihinde verdiği ve rapor ile tevsik edilmiş mazeret dilekçesi üzerine ve görev tevdi edilenin talebi üzerine 298 sayılı Yasanın 23/son maddesi gereğince görev verilmesinde sakınca görülmeyen kişi olarak İlçe Seçim Kurulu Başkanınca görevlendirildiği,

2162 nolu sandık kurulu memur üyesi N.M.K. yönünden; Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listeden C.D. isimli kişinin atandığı, C.D. isimli kişinin 14/03/2019 tarihinde verdiği ve rapor ile tevsik edilmiş mazeret dilekçesi üzerine yine öğretmen olduğu anlaşılan N.M.K.’ın 298 sayılı Yasanın 23/son maddesi gereğince görev verilmesinde sakınca görülmeyen kişi olarak İlçe Seçim Kurulu Başkanınca görevlendirildiği,

2174 nolu sandık kurulu memur üyesi O.A. yönünden; İŞKUR’da görevli personel olduğu, Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listeden memur üye olarak görevlendirildiği,
2179 nolu sandık kurulu başkanı N.Y. yönünden; 23/01/2019 tarihli aktif görev almak istediğine dair dilekçesi üzerine önceki seçimlerde almış olduğu görevlerde dikkate alınarak 298 sayılı Yasanın 23/son maddesi gereğince görev verilmesinde sakınca görülmeyen kişi olarak İlçe Seçim Kurulu Başkanınca görevlendirildiği,

2198 nolu sandık kurulu memur üyesi B.H.E. yönünden; Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listeden Semiha Şakir İlkokulu öğretmenlerinden olduğu, memur üye olarak görevlendirildiği,

2219 nolu sandık kurulu başkanı E.G. yönünden; özel kurs öğreticisi olup asıl mesleğinin öğretmenlik olduğu, esasen bu sandığa sandık kurulu başkanı olarak Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listeden Ş.K. isimli kişinin atandığı, Ş.K. isimli kişinin 29/03/2019 tarihli rapor ibrazı üzerine rapor tarihi, 31/03/2019 tarihinde yapılacak seçimlere kalan süre eğitim süreci ve işin aciliyeti göz önüne alınarak 298 sayılı Yasanın 23/son maddesi gereğince görev verilmesinde sakınca görülmeyen kişinin İlçe Seçim Kurulu Başkanınca görevlendirildiği,

2234 nolu sandık kurulu başkanı F.D. yönünden; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul 1. Bölge kamu çalışanı olduğu, esasen Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listeden S.A. isimli kişinin görevlendirildiği ancak görevli kişinin mazereti nedeniyle F.D.’nin 14/03/2019 tarihli dilekçesi üzerine önceden seçimlerde sandık kurulu başkanlığı yapmış olması da göz önüne alınarak, 298 sayılı Yasanın 23/son maddesi gereğince görev verilmesinde sakınca görülmeyen kişinin İlçe Seçim Kurulu Başkanınca görevlendirildiği,

2235 nolu sandık kurulu memur üyesi M.G. yönünden; Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listeden HNH’de veri işletmeni olduğu, memur üye olarak görevlendirildiği,

2236 nolu sandık kurulu memur üyesi E.K. yönünden; Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listeden HNH’de personel olduğu, memur üye olarak görevlendirildiği,

2238 nolu sandık kurulu başkanı Y.T. yönünden; aktif görev almak istediğine dair dilekçesi üzerine önceki seçimlerde görev almış olduğu Halkbank çalışanı ve üniversite mezunu olduğu, dikkate alınarak 298 sayılı Yasanın 23/son maddesi gereğince görev verilmesinde sakınca görülmeyen kişi olarak İlçe Seçim Kurulu Başkanınca görevlendirildiği,

2239 nolu sandık kurulu başkanı E.B. yönünden; 09/01/2019 tarihli aktif görev almak istediğine dair dilekçesi, Erenköy Ruh ve Sinir hastalıkları hastanesi memuru olduğunun anlaşılması üzerine önceki seçimlerde almış olduğu görevlerde dikkate alınarak 298 sayılı Yasanın 23/son maddesi gereğince görev verilmesinde sakınca görülmeyen kişi olarak İlçe Seçim Kurulu Başkanınca görevlendirildiği,

2272 nolu sandık kurulu memur üyesi S.A. yönünden; FSM Araştırma Hastanesi memuru olup esasen bu sandığa sandık kurulu başkanı olarak Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listeden M.K. isimli kişinin atandığı, M.K. isimli kişinin 17/01/2019 tarihli rapor ibrazı üzerine S.A.’nın kurumunca bildirilen listede adının yazılı olması göz önüne alınarak görevlendirildiği,

2284 nolu sandık kurulu başkanı E.Ö. yönünden; Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listedeki öğretmenlerden A.O.’nun başkan olarak görevlendirilmiş olduğu, ancak kişinin başkanlık görevini yerine getiremeyeceğine, sandık kurulu üyeliği isteğine dair mazeretinin kabul edilerek Mustafa Saffet Anadolu lisesi 2295 nolu sandıkta memur üye olarak görevlendirilmesi üzerine yerine E.Ö.’nün kurumunca bildirilen yedek listeden kurul başkanı olarak görevlendirildiği,

2314 nolu sandık kurulu memur üyesi A.Y. yönünden; Anadolu adliyesi çalışanı kamu görevlisi olduğu ve becerisi İlçe Seçim Kurulunca bilinen ve önceki seçimlerde görevlendirilmiş olup, 298 sayılı Yasanın 23/son maddesi gereğince görev verilmesinde sakınca görülmeyen kişinin İlçe Seçim Kurulu Başkanınca görevlendirildiği,

2336 nolu sandık kurulu memur üyesi E.A. yönünden; İl Sağlık Müdürlüğünde hemşire olarak görev yapan kamu çalışanı olduğu, esasen bu sandığa sandık kurulu başkanı olarak Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listeden N.A.Y. isimli kişinin atandığı, N.A.Y. isimli kişinin 13/06/2018 tarihli rapor sunarak geçirdiği ameliyat nedeniyle sağ gözünde kornea hasarı ve buna bağlı göz kuruluğu sorunu oluşması uzun süreli çalışmasını engellemesi nedenine dayalı mazereti nedeniyle, 31/03/2019 tarihinde yapılacak seçimlere kalan süre eğitim süreci ve işin aciliyeti göz önüne alınarak, ilgilinin bildirilen yedek listeden görevlendirildiği,

2337 nolu sandık kurulu memur üye E.M. yönünden; Sağlık Bilimleri Üniversite öğrencisi olup, aktif görev almak istediğine dair dilekçesi üzerine eğitim öğrenim durumu verilecek görev statüsü göz önüne alınarak, 298 sayılı Yasanın 23/son maddesi gereğince görev verilmesinde sakınca görülmeyen kişi olarak İlçe Seçim Kurulu Başkanınca görevlendirildiği,

2338 nolu sandık kurulu memur üye İ.M. yönünden; PTT çalışanı kamu görevlisi olup, görev talep dilekçesi üzerine görevlendirildiği,

2344 nolu sandık kurulu memur üye B.Ö. yönünden; Marmara Üniversitesi Biyoloji bölümü mezunu ve öğretmenlik formasyon öğrencisi olup, esasen bu sandığa Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listeden E.B.S. isimli kişinin atandığı, E.B.S. isimli kişinin 13/03/2019 tarihli mazeret dilekçesinin kabulü nedeniyle görev talep eden B.Ö.’nün öğrenim durumuna göre yapacağı işin ehli olduğunun ve engel halinin olmaması göz önüne alınarak talebi üzerine görevlendirildiği,

2350 nolu sandık kurulu memur üye İ.A. yönünden; Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler MYO öğrencisi olup, esasen bu sandığa Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listeden E.A. isimli kişinin atandığı, E.A. isimli kişinin 08/03/2019 tarihli mazeret dilekçesinin kabulü nedeniyle görev talep eden İ.A.’nın öğrenim durumuna göre yapacağı işin ehli olduğunun ve engel halinin olmaması göz önüne alınarak talebi üzerine görevlendirildiği,

2358 nolu sandık kurulu başkanı G.D. yönünden; Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listeden İstanbul Anadolu Lisesi öğretmelerinden olduğu, sandık kurulu başkanı olarak görevlendirildiği,

2371 nolu sandık kurulu memur üyesi R.G. yönünden; İstanbul Anadolu Adliyesi çalışanı kamu görevlisi olduğu, esasen bu sandığa Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listeden N.G.Y. isimli kişinin atandığı, N.G.Y. isimli kişinin 08/03/2019 tarihli mazeret dilekçesinin kabulü nedeniyle 15/03/2019 tarihli dilekçe ile görev talep eden R.G.’nin kamu görevlisi olması yapacağı işin ehli olduğunun ve engel halinin olmaması göz önüne alınarak talebi üzerine görevlendirildiği,

8803 nolu seyyar sandık kurulu başkanı S.K. yönünden; 21/02/2019 tarihli görev talep dilekçesi üzerine Belediye kamu çalışanı olup, öğrenim durumunun lisans düzeyinde olduğu, 24/06/2018 seçiminde sandık kurul başkanı olarak görev aldığını beyan etmesi üzerine 298 sayılı Yasanın 23/son maddesi gereğince görev verilmesinde sakınca görülmeyen kişi olarak İlçe Seçim Kurulu Başkanınca görevlendirildiği,

8804 nolu seyyar sandık kurulu memur üyesi Z.A.K. yönünden; 21/02/2019 tarihli görev talep dilekçesi üzerine Belediye kamu çalışanı olup, öğrenim durumunun lise düzeyinde olduğu, 24/06/2018 seçiminde sandık kurul memur üyesi olarak görev aldığını beyan etmesi üzerine 298 sayılı Yasanın 23/son maddesi gereğince görev verilmesinde sakınca görülmeyen kişi olarak İlçe Seçim Kurulu Başkanınca görevlendirildiği,

8804 nolu sandık kurulu başkanı R.A. yönünden; Kadıköy Kaymakamlığınca bildirilen listeden Ali Haydar Ersoy Ortaokulunda memur olduğu, sandık kurulu başkanı olarak görevlendirildiği,

h) Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2019 tarihli, E. 267383 sayılı ek ara kararı uyarınca kısıtlı seçmenlere ait listede 50 kişinin bildirildiği, bildirilen seçmenlerden 2 kişinin oy kullandığı, diğer kişiler ile ilgili kısıtlı olduğuna ilişkin meşruhat olmadığı,

bildirilmiştir.

Kadıköy 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, E.277477sayılı yazısına ekli tutanak ekinde yer alan;

a) Ek-1 sayılı kısıtlı seçmenlere ait liste ile ilgili 29 kişinin bildirildiği, bildirilen kişilerden 5 kişinin oy kullandığı,

b) Ek-2 sayılı ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede 27 kişinin bildirildiği, bildirilen kişilerden hiçbirinin oy kullanmadığı,

c) Ek-3 sayılı tutuklu ve taksirli suçlar hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede 18 kişinin bildirildiği, bildirilen kişilerden hiçbirinin oy kullanmadığı,

d) Ek-4 sayılı kasıtlı suçtan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede 9 kişinin bildirildiği bildirilen kişilerden hiçbirinin oy kullanmadığı,

e) Ek-7 sayılı zihinsel engelli ve kısıtlı seçmenlerin oy kullandığına ilişkin listede 93 kişinin bildirildiği, bildirilen kişilerden 48 kişinin oy kullandığı,

f) Ek-8 sayılı sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin kamu görevlisi olmadığına ilişkin listesin incelenmesinden; 31/03/2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Kadıköy 3. İlçe Seçim Kuruluna bağlı 412 sandıkta görev yapacak sandık kurulu başkanı ve memur üyeleri, Kadıköy 1. İlçe Seçim Kurulunca kamu kurum ve kuruluşlardan bildirilen listelerden tespit edilerek tayin edilen toplam 828 kişi, sandık kurulu başkanlığı ve memur üyeliklerine görevlendirilerek, görevlendirilme yazılarının tebliğ edildiği, tebligattan sonra pek çok mazeret dilekçesi verilmiş, bu dilekçelerin büyük bir kısmı incelenerek ekte gönderilen 10/03/2019 tarihli karar ile 80 kişinin mazeretinin kabulüyle görevlerinin kaldırılmasına, 10 kişinin mazeret ve talepleri doğrultusunda sandık kurulu başkanlığı görevlerinin kaldırılarak memur üye olarak atanmalarına, 86 kişinin de mazeretleri kabul edilmeyerek taleplerinin reddine karar verildiği, 15/03/2019 tarihinde daha önce Kadıköy Kaymakamlığı ve ilgili kamu kuruluşlarının bildirdikleri listelerde yer alan kişilerden şartları uygun memur görevlendirmesi yapılacak kişilerin bulunamaması nedeniyle, yeniden ekte gönderilen 15/03/2019 tarihli müzekkere ile Kadıköy Kaymakamlığından ve Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden görev çıkmayan tüm öğretmen ve memurların bilgilerinin ivedilikle bildirilmesi ve yine Vakıfbank ve Ziraat Bankasına müzekkere yazılarak sandık kurullarında görev yapabilecek kişilerin bilgilerinin ivedilikle bildirilmesinin istenildiği, 10/03/2019 tarihli karar doğrultusunda mazeretleri kabul edilenlerin yerine yeniden 16/03/2019 tarihinde görevlendirme yapıldığı, bu tarihten sonra da yine haklı mazeret bildiren kişilerin olduğu ve onların yerine yeniden görevlendirme yapıldığı, son anda yapılan görevlendirmelerde seçim gününün yakın olması nedeniyle, ayrıca 25/03/2019 tarihinde eğitim semineri verileceğinden listedeki kişilerle görüşülerek istekli olan kişilerin seçilmesi yoluna gidildiği, buna rağmen sandık kurulunda görev yapacak memur üyelerden bir kısmının temin edilememesi nedeniyle 298 sayılı Yasanın 23. maddesinde yer alan “üyeliklerin bu şekilde doldurulması mümkün olmazsa, eksikler, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, o çevrede bulunan ve sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan kimselerden doldurulur.” hükmü doğrultusunda ilçe seçim kurulunda görevli memur üyelerle görüşülerek ve seçim kurullarınca araştırma yapılarak görevlendirmeler yapıldığı,

g) Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2019 tarihli, E. 267383 sayılı ek ara kararı uyarınca kısıtlı seçmenlere ait listede 46 kişinin bildirildiği, bildirilen seçmenlerden 16 kişinin oy kullandığı,

bildirilmiştir.

Kağıthane 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 2019/87 ve 89 sayılı kararlarında;

a) Ek-1 sayılı listede belirtilen ve kısıtlı olup seçmen görünenler listesi ile ilgili 43 kişinin bildirildiği, listede yer alan 12 kişinin oy kullandığı ve 3 kişi hakkında kesinleşme kararının olduğu, bu kişilerden 1’inin kesinleşme tarihinin seçimden sonra olduğu,

b) Ek-2 sayılı listede belirtilen ve ölü olup seçmen görünenlere ilişkin liste ile ilgili 14 kişinin bildirildiği, listedeki seçmenlerin hiçbirinin oy kullanmadığı,

c) Ek-3 sayılı listede belirtilen ve tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü listesi ile ilgili 186 kişinin bildirildiği, listede yer alan 1 kişinin oy kullandığı,

d) Ek-4 sayılı listede belirtilen ve kasıtlı suçlardan hükümlü listesi ile ilgili 58 kişinin bildirildiği, listede yer alan 2 kişinin oy kullandığı,

e) Ek-7 sayılı listede belirtilen ve zihinsel engeli bulunup seçmen görünenlere ilişkin 274 kişinin bildirildiği, listede yer alan 12 kişinin oy kullandığı, ancak yalnız 6 kişi hakkında kesinleşmiş kısıtlama kararının olduğunun tespit edildiği,

f) Ek-8 sayılı listede belirtilen ve sandık kurullarında görev alan ve kamu görevlisi olmayan kişilere ilişkin incelemede; sandık başkanı ve memur üyelerin kamu kurumlarından gelen listelerden görevlendirildiği, bir başkan ve bir üyenin sandık başına seçim günü gitmediği, kamu kurumlarından gelen liste dışında seçilenlerin önceden seçilenlerin mazeretlerinin kabul edilmesi nedeniyle yerlerine gönderilen listelerden isim kalmadığından Kağıthane Belediyesinden, Vakıfbanktan ve Ziraat Bankasından gelen listelerden tamamlandığı,

g) Ek ara kararı uyarınca listede 60 kişinin bildirildiği, listede yer alan 17 kişinin oy kullandığı, 1 kişinin TMK’nun 405-406 maddeleri uyarınca kesinleşmiş mahkeme kararının bulunduğunun tespit edildiği,

bildirilmiştir.
Kağıthane 2. İlçe Seçim Kurulunun 29/04/2019 tarihli, 2019/88 ve 90 sayılı kararları ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede belirtilen ve kısıtlı olup seçmen görünenlere ilişkin 44 kişinin bildirildiği, listede yer alan 6 kişinin oy kullandığı ve 5 kişi hakkında kesinleşme kararının olduğu,

b) Ek-2 sayılı listede belirtilen ve ölü olup seçmen görünenlere ilişkin 19 kişinin bildirildiği, listedeki seçmenlerin hiçbirinin oy kullanmadığı,

c) Ek-3 sayılı listede belirtilen, tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin 220 kişinin bildirildiği, listedeki seçmenlerin hiçbirinin oy kullanmadığı,

d) Ek-4 sayılı listede belirtilen kasıtlı suçlardan hükümlülere ilişkin 78 kişinin bildirildiği, listede yer alan 2 kişinin oy kullandığı,

e) Ek-7 sayılı listede belirtilen zihinsel engeli bulunanlara ait 218 kişinin bildirildiği, listede yer alan 12 kişinin oy kullandığı, ancak 8 kişi hakkında kesinleşmiş kısıtlama kararının olduğu,

f) Ek-8 sayılı listede belirtilen ve sandık kurullarında görev alan ve kamu görevlisi olmayan kişilere ilişkin incelemede; sandık başkanı ve memur üyelerin kamu kurumlarından gelen listelerden görevlendirildiği, bir başkan ve bir üyenin sandık başına seçim günü gitmediği, kamu kurumlarından gelen liste dışında seçilenlerin önceden seçilenlerin mazeretlerinin kabul edilmesi nedeniyle yerlerine gönderilen listelerden isim kalmadığından Kağıthane Belediyesinden, Vakıfbanktan ve Ziraat Bankasından gelen listelerden tamamlandığı,

g) Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2019 tarihli, E.267383 sayılı ek ara kararı uyarınca listede 60 kişinin bildirildiği, listede yer alan 6 kişinin oy kullandığı, 2 kişinin TMK’nun 405406 maddeleri uyarınca kesinleşmiş mahkeme kararının olduğunun tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Kartal 1.İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, E.276307 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı kısıtlı seçmenlere ait liste ile ilgili 42 kişinin bildirildiği, bildirilen kişilerden 15 kişinin oy kullandığı, bunlardan 6 seçmene ait TMK’nun 405-406 maddeleri uyarınca kesinleşmiş mahkeme kararının bulunduğunun tespit edildiği,

b) Ek-2 sayılı ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede 24 kişinin bildirildiği, bildirilen kişilerden hiçbirinin oy kullanmadığı,

c) Ek-3 sayılı tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede 111 kişinin bildirildiği, bildirilen kişilerden hiçbirinin oy kullanmadığı,

d) Ek-4 sayılı kasıtlı suçlardan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede 70 kişinin bildirildiği, bildirilen kişilerden 2’sinin oy kullandığı,

e) Ek-5 sayılı yerleşim yeri cezaevi olarak gösterilmiş olup da seçmen görünenlere ilişkin listede 3 kişinin bildirildiği, bildirilen kişilerden hiçbirinin oy kullanmadığı,
f) Ek-6 sayılı KHK ile ihraç edilen sandık görevlilerine ilişkin Kartal 1. İlçe Seçim Kurulunun görev alanında bulunan Atalar Mahallesi 1055 nolu sandıkta sandık kurulu başkanı olarak görev yapan T.B. ile ilgili olarak ilçe seçim kurulunca yapılan inceleme sonucunda; adı geçen kişinin dilekçesine eklediği Maliye Bakanlığına ait görev kimlik belgesi ile ilçe seçim kurulu başkanlıklarına 15/01/2019 tarihli dilekçe ile müracaat ederek sandık kurulu başkanı olarak görevlendirilmesini talep etmesi üzerine, daha önceki seçimlerde sandık kurullarında görev yapması nedeniyle mazeret bildirenlerden mazereti kabul edilenlerin yerine kendisinin ikametgahının bulunduğu Atalar Mahallesinde sandık kurulu başkanı olarak görevlendirildiği ve sandık kurulu başkanı olarak görevini ifa ettiği, Yüksek Seçim Kurulunun yukarıda ilgi tutulan kararının Başkanlıklarına intikal etmesi üzerine İstanbul Defterdarlığına yazılıp gereği için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilen yazıya İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce verilen 25/04/2019 tarih ve 47828 sayılı yazı cevabı ve eki belgelerden adı geçenin KHK ya göre ihraç edilmediği, İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesinin mahkumiyet kararının kesinleşmesi üzerine memurluk görevinin kanun gereğince sona erdiğinin tespit edilmesi üzerine Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünün 25/02/2019 tarih ve 47108 sayılı makam oluru ile mahkeme kararının kesinleştiği 04/04/2018 tarihinden itibaren görevine son verildiği, adı geçenin herhangi bir sakıncalı durumu da sandık kurullarının teşekküllerine ilişkin tarihler arasında kurullarınca bilinmeyip 298 sayılı Kanun gereğince engeli olmayan bu kişinin sandık kurulu başkanı olarak atandığı,

g) Ek-7 sayılı zihinsel engelli ve kısıtlı seçmenlerin oy kullandığına ilişkin listede 401 kişinin bildirildiği, bildirilen kişilerden 274 kişinin oy kullandığı, 29 kişinin kısıtlılık durumlarına ilişkin olarak oy verme günü olan 31/03/2019 tarihinden öncesine ait mahkeme kararları olmasına rağmen bu kısıtlılık kararlarının süresinde kesinleştirme yapılıp nüfus müdürlüğüne ve Kurullarına gönderilmemesi vb. gibi nedenlerle seçmen kütüğündeki imza hanelerinde kısıtlılıklarına ilişkin bir kayıt olmaması sebebiyle bu seçmenlerin oy kullandıkları, 2 kişi hakkında ise mahkemece kesinleşme kararı bulunduğu,

h) Ek-8 sayılı sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin kamu görevlisi olmadığına ilişkin listenin incelenmesinde; Seçim Takviminin 19 Şubat 2019 Salı tarihli kısmında yer alan süreye uyularak sandık kurulu başkanı ve asıl üye olarak görev yapan memur üyelerinin görevlendirilmelerinde esas alınan listelerin 298 sayılı Kanunun 22. ve 23. maddelerine göre yerleşim yerleri esas alınmak suretiyle hazırlanan ve 298 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere Kaymakamlık Makamından gönderilen listelere göre ilçe seçim kurulu huzurunda kura çekimi yolu ile belirlendiği, ancak daha sonra pek çok memurun değişik nedenlerle mazeret dilekçeleri sunup ilçe seçim kuruluna müracaat etmeleri üzerine yine bu mazeretlerin de ilçe seçim kurulu başkan ve tüm üyelerinin huzurunda değerlendirilip mazeretleri ittifakla kabul edilenlerin yerine, kamu görevlileri arasından sandık kurulu başkanı ve memur üye görevlendirilmesinin, yine ilçe seçim kurulu tarafından yapıldığı,

ı) Ek ara karar ile kısıtlı seçmenlere ait listede 94 kişinin bildirildiği, bildirilen seçmenlerden 36 kişinin oy kullandığı, bu kişilerden 20’sinin oy kullanma tarihi itibariyla kısıtlılık kararlarının bulunmadığı, bir kişinin TMK’nun 405-406 maddeleri uyarınca kesinleşmiş mahkeme kararı bulunduğunun tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Kartal 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 26/04/2019 tarihli, E.270660 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;
a) Ek-1 sayılı listede yer alan seçmenlerden 15 seçmenin oy kullandığının tespit edildiği, 3 seçmene ait TMK’nun 405-406 maddeleri uyarınca kısıtlılık kararı bulunduğu,

b) Ek-2 sayılı listede ölü seçmenlerin yerine oy kullandırıldığına ilişkin bildirilen seçmenlerin sandık seçmen listelerinin incelenmesinde oy kullananın olmadığı,

c) Ek-3 sayılı tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede belirtilen 146 kişiden 6 kişinin oy kullandığı, bunlardan 4 kişinin sandık kurulu üyesinin olduğunun tespit edildiği,

d) Ek-4 sayılı kasıtlı suçlardan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede isimleri belirtilen 67 kişiden 66 kişinin oy kullanmadığının ve isimlerinin karşısının boş olduğunun tespit edildiği,

e) Ek-5 sayılı yerleşim yeri cezaevi olarak gösterilmiş olup da seçmen görünenlere ilişkin listede bulunan 4 kişinin oy kullanmadığının ve isimlerinin karşısının boş olduğunun tespit edildiği,

f) Ek-7 sayılı zihinsel engelli ve kısıtlı seçmenlerin oy kullandığına ilişkin listede yer alan kısıtlı olduğu iddia edilen seçmenlerden, 434 seçmenden 46 seçmenin oy kullandığı, bunlardan TMK’nun 405-406 maddeleri uyarınca 1 kişinin kesinleşmiş mahkeme kararının tespit edildiği,

g) Ek-8 nolu listede belirtilen, sandık kurullarında görev alan ve kamu görevlisi olmayan kişilere ilişkin Kartal 2. İlçe Seçim Kurulunun görev alanında bulunan ve ilgi sayılı kararda belirtilmiş olan sandıklarda; seçim takviminin 19 Şubat 2019 Salı tarihli kısmında yer alan süreye uyularak sandık kurulu başkanı ve asıl üye olarak görev yapan memur üyelerinin görevlendirilmelerinde esas alınan listelerin 298 sayılı Kanunun 22. ve 23. maddelerine göre yerleşim yerleri esas alınmak suretiyle hazırlanan ve 298 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere Kaymakamlık Makamından gönderilen listelere göre ilçe seçim kurulu huzurunda kura çekimi yolu ile belirlendiği, ancak daha sonra pek çok memurun değişik nedenlerle mazeret dilekçeleri sunup ilçe seçim kuruluna müracaat etmeleri üzerine yine bu mazeretlerin de ilçe seçim kurulu başkan ve tüm üyelerinin huzurunda değerlendirilip mazeretleri ittifakla kabul edilenlerin yerine, kamu görevlileri arasından sandık kurulu başkanı ve memur üye görevlendirilmesinin yine ilçe seçim kurulu tarafından yapıldığının tespit edildiği,

h) Ek ara kararı uyarınca kısıtlı seçmenlere ait listede 106 kişinin bildirildiği, bildirilen seçmenlerden 14 kişinin oy kullandığı, oy kullanan seçmenlerden TMK’nun 405-406 maddeleri uyarınca 3 seçmene ait kesinleşmiş mahkeme kararının bulunduğunun tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Küçükçekmece 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, E.276307 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı kısıtlı seçmenlere ait liste ile ilgili öne sürülen 38 seçmenden; 8’inin sistemde “oy kullanamaz” şerhinin olduğu ve oy kullanmadığı, 15 kişinin oy kullanabilir durumda olduğu fakat oy kullanmadıkları, diğer 15 kişiden de 1407 nolu sandık seçmen listesinde yer alan E.S., 1215 nolu sandık seçmen listesinde yer alan S.Ç.’nin mahkeme kararları olduğu fakat kesinleşmediği ve bu kişilerin oy kullandıkları, 1310 nolu sandık seçmen listesinde yer alan M.Ö.’nün kesinleşme tarihinin 11/03/2019 olduğu, 1397 nolu sandık seçmen listesinde yer alan G.S.K.’nin kesinleşme tarihinin 20/04/2019 olduğu (31/03/2019 tarihinden sonra kesinleşmekle) ve 1387 nolu sandık seçmen listesinde yer alan A.E.’nin (kesin olmamakla birlikte) kesinleşme tarihinin 30/03/2018 olduğu ve oy kullandıkları, 1035 nolu sandık seçmen listesinde yer alan, İ.H.K.’nin TMK 407’ye göre kesinleşmiş mahkeme kararı olduğu ve 1023 nolu sandık seçmen listesinde yer alan E.B’nin TMK’nun 408.maddesine göre kısıtlandığı ve bu kişilerin oy kullandıkları, M.E., G.K., S.A., Y.T., H.G., Z.U., S.M. ve A.S. hakkında Sulh Hukuk Mahkemelerinden herhangi bir kesinleşmiş mahkeme kararı olmadığı,

b) Ek-2 sayılı ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede 27 kişinin bildirildiği, bildirilen kişilerden hiçbirinin oy kullanmadığı,

c) Ek-3 sayılı tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede 179 kişinin bildirildiği, bildirilen kişilerden 2 kişinin oy kullandığı, 1 kişinin ise oy kullanıp kullanmadığının belirlenemediği,

d) Ek-4 sayılı kasıtlı suçlardan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede 120 kişinin bildirildiği, bildirilen kişilerden 2 kişinin oy kullandığının gözüktüğü, bu kişilerin oy kullanıp kullanmadığının belirlenemediği,

e) Ek-7 sayılı zihinsel engelli ve kısıtlı seçmenlerin oy kullandığına ilişkin listede TMK’nun 405-406 maddesi uyarınca hakkında kesinleşmiş kısıtlılık kararı bulunan iki kişinin bulunduğun tespit edildiği,

g) Ek-8 sayılı sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin kamu görevlisi olmadığına ilişkin listesin incelenmesinde; seçim çevrelerine ilişkin olarak ismen sorulan 41 sandık kurulu başkanı ve 228 memur üyeden çoğunluğunun Kaymakamlıkça gönderilen listede bulunduğu, diğerlerinin ise üniversiteler, belediyeler, türkiye istatistik kurumu, PTT, adli komisyonlar, türk telekom müdürlüğü, ilçe milli eğitime bağlı okullarda görev yapan ücretli öğretmenler ile vb. kurumlardan sandık kuruluna başkan ve asıl üye ataması yapıldığı, ancak çok sayıda mazeret bildiren kişilerin yerine sandık kurulu oluşmadığı için kurulun denetimi ve bilgisi dahilinde daha önceki seçimlerde görev yapmış, sandıklarında problem yaşanmamış, siyasi partilerce itiraza uğramamış, Yüksek Seçim Kurulunun ilgili Genelgeleri ve kararları da göz önünde bulundurularak ve 298 sayılı Kanunun 23. maddesinin son fıkrası gereğince atama yapıldığı tespit edildi. Mazeret bildirip göreve gelmeyen ve seçim günü sandık görevine gitmeyen başkan ve memur üyelere ilişkin listelerin seçim müdürlüğü personelince hazırlandığı, 4/c madde ve bendinde belirtilen türden KHK ile ihraç edilen herhangi bir kişinin seçim çevrelerinde görev yapmadığının belirlendiği,

h) Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2019 tarihli, E.267383 sayılı ek ara kararı uyarınca kısıtlı seçmenlere ait listede 73 kişinin bildirildiği, bildirilen seçmenlerden 35 kişinin oy kullandığı, oy kullandığı tespit edilen kişilerden 10’u hakkında TMK’nun 405-406 maddesi uyarınca kesinleşmiş kısıtlılık kararı bulunduğunun tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Küçükçekmece 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, E.276307 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı kısıtlı seçmenlere ait liste ile ilgili öne sürülen 22 seçmenden; sistemde kısıtlı olarak kayıtlı bulunan hiçbirinin oy kullanmamış gözüktüğü,
b) Ek-2 sayılı ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede 19 kişinin bildirildiği, bildirilen kişilerden 18’inin oy kullanmadığı, 1 kişi ile ilgili ise sandık seçmen listesinin mühür altına alınmış torbalar arasında yer aldığından bu kişiyle ilgili durumun belirlenemediği,

c) Ek-3 sayılı tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede oy kullandığı öne sürülen 120 kişiden A.Ö. isimli kişinin isminin karşısında “- “ işareti bulunduğu, T.B. isimli kişinin isminin karşısında başka bir sandıkta görevli olduğu için oy kullanamayacağı şerhi bulunduğu ve oy kullanmadığı, personelce yapılan görüşmeler sonucunda bu kişinin Bakırköy Ceza İnfaz Kurumunda Devlet Memuru olduğu ve Bakırköy İlçesi sınırlarında kurulan 9901 Nolu cezaevi sandığında sandık kurulu görevlisi olarak görev yaptığının belirlendiği, B.P., E.Ş., T.C.A.’nın oy kullanmış gözüktükleri ve kayıtlarında oy kullanan görevli v.b şerhi bulunmadığı, Ü.E. isimli kişinin kayıtlı olduğu 2153 ve E.C.B. 2372 nolu sandık seçmen listeleri mühür altına alınmış torbalar içinde bulunmakla, bunlara ulaşılamadığından adı geçenlerin oy kullanıp kullanmadıklarının belirlenemediği,

d) Ek-4 sayılı kasıtlı suçlardan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede oy kullanıldığı öne sürülen 86 kişiden diğerlerinin yerine oy kullanılmış gözükmediği ancak; 2117 nolu sandıkta K.K., 2265 nolu sandıkta U.K., 2391 nolu sandıkta Y.A.; 2391 sayılı Sandıkta E.A., 2400 nolu sandıkta E.Y., 2400 nolu sandıkta A.Ç.isimli kişilerin yerine oy kullanılıp kullanılmadığının bu sandıklara ilişkin seçmen listelerinin mühür altına alınan torbalarda yer almaları nedeniyle belirlenemediği,

e) Ek-5 sayılı yerleşim yeri cezaevi olarak gösterilmiş olup da seçmen görünenlere ilişkin bir seçmenin seçim çevremizde yer almadığı,

f) Ek-7 sayılı zihinsel engelli ve kısıtlı seçmenlerin oy kullandığına ilişkin listede belirtilen 299 kişiden; yalnızca M.T. hakkında sistemde kısıtlılık şerhi bulunduğu; adı geçenin hali hazırda 2293 nolu sandıkta oy kullanmadığı, A.A. isimli kişinin kısıtlı değil vasi olduğu, haklarında eski ve yakın tarihli kısıtlama kararlarının bulunduğu belirlenen 8 kişiden diğerlerinin seçimlerde oy kullanmadıkları, yalnızca R.K., Ü.İ., E.K. isimli kişilerin seçimlerde oy kullanmış gözüktükleri, ancak adı geçenlerin sistemde kısıtlı olarak gözükmedikleri,

g) Ek-8 sayılı sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin kamu görevlisi olmadığına ilişkin listenin incelenmesinden; seçim çevrelerine ilişkin olarak ismen sorulan 78 sandık kurulu başkanının 30’unun kaymakamlıklarca gönderilen listeden atanmış bulunan Merkezi İdare Bünyesinde çalışan kişiler olduğu, diğerlerinin Bölge İdare Mahkemesi, Üniversiteler, Belediyeler, Türkiye İstatistik Kurumu, PTT, Türk Telekom Müdürlüğü, Kültür Merkezleri vb. kurumlardan bir kısmı kaymakamlıklarca bildirilen listeden atanıp çok sayıda mazeret bildirilen kişilerin yerine atanmak durumunda kalınan Yüksek Seçim Kurulunun ilgili Genelgeleri göz önünde bulundurularak atanan kişiler ve daha önceki seçimlerde sandık kurulunda görev yapmış, sandıklarında problem yaşanmamış ve siyasi partilerce itiraza uğramamış olduklarının belirlendiği, 4/c madde ve bendinde belirtilen türden KHK ile ihraç edilen herhangi bir kişinin seçim çevrelerinde görev yapmadığının belirlendiği. 4/a-b madde ve bentlerinde belirtilen türden; sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin görevlendirilmelerinde temel alınan nedenler her birinin isminin karşısına kaydedilerek sandık kurulu başkan ve üyeleri listelerinin seçim müdürlüğü personelince hazırlanıp kontrol edildiği,
h) Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2019 tarihli, E.267383 sayılı ek ara kararı uyarınca kısıtlı durumlarına ilişkin listede 51 kişinin bildirildiği, bildirilen seçmenlerden 29 kişinin oy kullandığı, haklarında TMK 405-406 maddeleri uyarınca 7 kişinin kesinleşmiş kısıtlılık kararının bulunduğunun tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Küçükçekmece 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 28/04/2019 tarihli yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede belirtilen ve kısıtlı olup seçmen görünenler listesinde gösterilen 29 seçmenden; sistemde kısıtlı veya oy kullanabilir olarak kayıtlı bulunan 21 kişinin oy kullanmamış gözüktüğü, hakkında Küçükçekmece Sulh Hukuk Mahkemelerince kısıtlama kararları bulunan kişilerden M.K.’nın kesinleşmiş mahkeme kararının 25/03/2019 tarihi olduğu, Z.Ö.’nün kesinleşmiş mahkeme kararının 28/03/2019 tarihi olduğu ve bu kişilerin oy kullandığı, K.M.K. ve S.C.’nin oy kullanmış gözükmelerine rağmen kesinleşmiş mahkeme kararlarının 31/03/2019 tarihinden sonra olduğunun tespit edildiği,

b) Ek-2 sayılı listede belirtilen ve ölü olup seçmen görünenler listesinde hiç kimsenin oy kullanmadığının tespit edildiği,

c) Ek-3 sayılı listede belirtilen ve tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü listesinde gösterilen 185 kişiden 3082 nolu sandık seçmen listesinde kayıtlı olan K.K. ve 3402 nolu sandık seçmen listesinde kayıtlı olan Ş.S. isimli kişilerin oy kullanmış gözüktükleri,

d) Ek-4 sayılı listede belirtilen ve kasıtlı suçlardan hükümlü listesinde gösterilen ceza infaz kurumlarında kasıtlı suçlardan hükümlülere ait liste incelendiğinde, söz konusu listede 85 kişiden 3193 nolu sandık seçmen listesinde kayıtlı olan G.K.’nin oy kullanıp kullanmadığına ilişkin sandık seçmen listesinde imza kısmında bir üstte oy kullanan kişinin imzasının devamı şeklinde G.K.’nin isminin bulunduğu kısma taştığı, bu kişinin imza tespiti amacıyla SEÇSİS sisteminde yapılan araştırmada 2010 tarihinden itibaren seçimlerde oy kullanmadığının tespit edildiği, G.K.’nin oy kullanmamış olduğu kabulü oy çokluğu ile (Başkan, CHP üyesi, HDP Üyesi ve Saadet Parti Üyesi), Adalet ve Kalkınma Partisi ile memur üyeler M.N. ve H.Y.’nın itiraz edilen G.K.’nin imza hanesinde imza mevcut olup hem de bir üst sırada bulunan N.K.’nın imza hanesinde imza mevcut olup N.K.’nin imzasının diğer haneye taşıp taşmaması alanında bilirkişi tarafından inceleme yapılarak tespiti mümkün olacağından çoğunluğun görüşüne katılmadıkları,

e) Ek-5 sayılı listede belirtilen ve yerleşim yeri cezaevi olarak gösterilmiş olup da seçmen görünenlere ilişkin listede gösterilen 5 seçmenin oy kullanmadığının belirlendiği,

f) Ek-7 sayılı listede belirtilen ve zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü seçmenlere ait listede gösterilen 238 kişiden; 3259 nolu sandık seçmen listesinde yer alan F.K. ve 3446 nolu sandık seçmen listesinde yer alan H.A.’nın oy kullandığı, kesinleşmiş mahkeme kararlarının 31/03/2019 tarihinden önce olduğunun tespit edildiği,

g) Ek-8 sayılı listede belirtilen ve sandık kurullarında görev alan ve kamu görevlisi olmayan kişiler listesinde gösterilen 41 sandık kurulu başkanı ve 228 memur üyeden çoğunluğunun kaymakamlıkca gönderilen listede bulundukları, diğerlerinin ise Üniversiteler, belediyeler, türkiye istatistik kurumu, ptt, adli komisyonlar, türk telekom müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan ücretli öğretmenler ile vb. kurumlardan sandık kuruluna başkan ve asıl üye ataması yapıldığı, ancak çok sayıda mazeret bildiren kişilerin yerine sandık kurulu oluşmadığı için kurulun denetimi ve bilgisi dahilinde daha önceki seçimlerde görev yapmış, sandıklarında problem yaşanmamış, siyasi partilerce itiraza uğramamış, Yüksek Seçim Kurulunun ilgili Genelgeleri ve kararları da göz önünde bulundurularak ve 298 sayılı Kanunun 23. maddesinin son fıkrası gereğince atama yapıldığı, mazeret bildirip göreve gelmeyen ve seçim günü sandık görevine gitmeyen başkan ve memur üyelere ilişkin listelerin seçim müdürlüğü personelince hazırlandığı, 4/c madde ve bendinde belirtilen türden bir kişinin seçim çevrelerinde görev yapmadığının belirlendiği,

h) Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2019 tarihli E.267383 sayılı ek ara kararı uyarınca belirtilen ve kısıtlı olup seçmen görünenler haklarında TMK 405-406 maddesi uyarınca kesinleşmiş kısıtlama kararı bulunan 5 kişinin oy kullandığının tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Maltepe 1. İlçe Seçim Kurulunun 30/04/2019 tarihli, 277688 sayılı yazısında yer alan tutanakta;

a) Ek-1 listesinde kayıtlı 57 seçmenden 12 seçmenin oy kullandığı, TMK 405-406 maddeleri uyarınca 3 seçmene ait kesinleşmiş mahkeme kararı bulunduğunun tespit edildiği,

b) Ek-2 sayılı ölü görünen seçmenler listesinde kayıtlı 16 seçmenden hiçbirinin oy kullanmadığı,

c) Ek-3 sayılı tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlüler listesinde kayıtlı 139 seçmenin hiçbirinin oy kullanmadığı,

d) Ek-4 sayılı kasıtlı suçlardan hükümlüler listesinde kayıtlı 57 seçmenden kimsenin oy kullanmadığı,

e) Ek-5 sayılı yerleşim yeri cezaevi olarak bildirilen listesinde kayıtlı seçmenlerden hiçbirinin oy kullanmadığının tespit edildiği,

f) Ek-7 sayılı zihinsel engelli olarak bildirilen 370 kişiden 22 seçmenin TMK’nun 405 maddesine göre kısıtlanan ve oy kullanan seçmenler olduğu, kesinleşmiş mahkeme kararlarının bulunmadığının bildirildiği,

g) Ek-8 sayılı listenin incelenmesinde; kurumlardan gelen liste dışından görevlendirme listesinde belirtilen kişilerin, kurumlardan gelen listede belirtilen kişilerin yeterli olmadığı, büyük bir kısmının yazılı ve sözlü mazeret bildirip görev alamayacaklarının anlaşıldığı, bunun üzerine 298 sayılı Kanunun 22. maddesi, 139 sayılı Genelgenin 9. maddesi “ilçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesi mülki idari amiri tarafından yerleşim yeri adresleri esas alınmak suretiyle ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir” hükmü doğrultusunda Maltepe Kaymakamlığı tarafından gönderilen kamu görevlileri listesinde yer alan kişilerin yine aynı Yasanın 23/6. maddesi gereğince başkan ve üyelerin kura çekimine uygun mazeretsiz iki katı kamu görevlisi bildirilmediği, İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarih ve 2019/17 sayılı kararı ile kurulca tamamlanamayan üyeliklerin ilçe sınırları dışında görev yapan ve ilçeleri seçmeni olan kamu görevlilerinden başkanlıklarına müracaat edenler arasından atanmasına, yetmemesi halinde ilçelerinde ikamet etmeyen ancak çalışan kamu görevlileri arasından atama yapılmasına, atama işlemleri yapıldıktan sonra fiili veya hukuki mazereti sebebi ile göreve gidemeyecek olanların yerine ilçe seçim kurulu başkanınca görev verilmeyen kamu görevlilerinden resen atama yapmasına dair karar alındığı, karar gereği ve Yüksek Seçim Kurulunun 07/03/2019 tarih ve 1423 sayılı, 30/01/2019 tarih ve 651 sayılı kararları göz önüne alınarak sandık kurulu başkan ve kamu görevlisi üye atamalarının diğer kamu kuruluşlarından ilçe seçim kuruluna sandık kurullarında görev almak için başvuranlar arasından yapıldığının belirtildiği,

h) Ek ara karar ile kısıtlı olduğu bildirilen 116 seçmenden 25 seçmenin oy kullandığının bildirildiği, bunlardan 2 seçmene ait TMK 405-406 maddeleri uyarınca kesinleşmiş mahkeme kararı bulunduğunun tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulunun 30/04/2019 tarihli, 277691 sayılı yazısında yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede kayıtlı 45 seçmenden 12 seçmene ait kısıtlılık kararı bulunduğu, bunlardan TMK 405-406 maddeleri uyarınca kesinleşen mahkeme kararı bulunmadığının tespit edildiği,

b) Ek-2 sayılı listesinde kayıtlı 19 seçmenden hiçbirinin oy kullanmadığının tespit edildiği,

c) Ek-3 sayılı listede kayıtlı 343 seçmenin hiçbirinin oy kullanmadığının tespit edildiği,

d) Ek-4 sayılı listesinde kayıtlı 114 seçmenden kimsenin oy kullanmadığının tespit edildiği,

e) Ek-5 sayılı listesinde kayıtlı 197 seçmenden hiçbirinin oy kullanmadığının tespit edildiği,

f) Ek-7 sayılı listede bildirilen 353 seçmenden 32 seçmenin TMK 405-406 maddeleri uyarınca kısıtlanan ve oy kullanan seçmenler olduğunun tespit edildiği,

g) Ek-8 sayılı listenin incelenmesinde, kurumlardan gelen liste dışından görevlendirme listesinde belirtilen kişilerin, kurumlardan gelen listede belirtilen kişilerin yeterli olmadığı, büyük bir kısmının yazılı ve sözlü mazeret bildirip görev alamayacaklarının anlaşıldığı, bunun üzerine 298 sayılı Kanunun 22. maddesi, 139 sayılı Genelgenin 9. maddesi “ilçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesi mülki idari amiri tarafından yerleşim yeri adresleri esas alınmak suretiyle ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir” hükmü doğrultusunda Maltepe Kaymakamlığı tarafından gönderilen kamu görevlileri listesinde yer alan kişilerin yine aynı yasanın 23/6. maddesi gereğince başkan ve üyelerin kura çekimine uygun mazeretsiz iki katı kamu görevlisi bildirilmediği, İlçe Seçim Kurulunun 22/02/2019 tarih ve 2019/17 sayılı kararı ile kurulca tamamlanamayan üyeliklerin ilçemiz sınırları dışında görev yapan ve ilçemiz seçmeni olan kamu görevlilerinden başkanlığımıza müracaat edenler arasından atanmasına, yetmemesi halinde ilçemizde ikamet etmeyen ancak çalışan kamu görevlileri arasından atama yapılmasına, atama işlemleri yapıldıktan sonra fiili veya hukuki mazereti sebebi ile göreve gidemeyecek olanların yerine ilçe seçim kurulu başkanınca görev verilmeyen kamu görevlilerinden resen atama yapmasına dair karar alındığı, karar gereği ve Yüksek Seçim Kurulunun 07/03/2019 tarih ve 1423 sayılı, 30/01/2019 tarih ve 651 sayılı kararları göz önüne alınarak sandık kurulu başkan ve kamu görevlisi üye atamalarının diğer kamu kuruluşlarından ilçe seçim kuruluna sandık kurullarında görev almak için başvuranlar arasından yapıldığının bildirildiği,
h) Ek ara karar ile kısıtlı olduğu bildirilen 124 seçmenden 34 seçmenin oy kullandığı, bunlardan TMK 405-406 maddeleri uyarınca 16 seçmene ait kısıtlılık kararı bulunduğu ve bir seçmene ait kesinleşmiş karar bulunduğunun bildirildiği,

bildirilmiştir.

Pendik 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 30/04/2019 tarihli, 278467 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede yer alan 67 seçmenden 22 kişinin seçmen listesinde yer aldığı ve oy kullandıklarının tespit edildiği, kısıtlı seçmenlerin TMK’nun 405-406 maddeleri uyarınca kesinleşmiş mahkeme kararlarının bulunduğunun bildirildiği,

b) Ek-2 sayılı listede yer alan seçmenlerin tümünün oy kullanmadıklarının tespit edildiği,

c) Ek-3 sayılı listede kayıtlı seçmenlerden Ş.M.'nin oy kullanmış olduğu, diğer seçmenlerin tümünün oy kullanmadıklarının tespit edildiği,

d) EK-4 sayılı listede kayıtlı seçmenlerin tümünün oy kullanmadıklarının tespit edildiği,

e) EK-5 sayılı listede kayıtlı seçmenlerin tümünün oy kullanmadıklarının tespit edildiği,

f) EK-7 sayılı listesinde yer alan kişilerin (31 kişi) kısıtlılık altına (TMK 405-406) alınmış oldukları ve buna ilişkin karar örneklerinin gönderildiği, kararların bazılarında kesinleşme şerhinin bulunduğu, bazılarında bulunmadığı, bunlardan 15 seçmenin oy kullanmış oldukları, diğerlerinin oy kullanmamış olduklarının tespit edildiği,

h) EK-8 sayılı listenin incelenmesinde; sandık kurulu başkanı ve kamu görevlisi olması gereken üyenin kamu görevlisi olup olmadığı hususları kamu kurumlarından gelen yazı ve listelerle karşılaştırmak suretiyle incelendiğinde ekli çizelgede gösterildiği üzere Yüksek Seçim Kurulunun gönderdiği EK-8 listede yer alan sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin görevlendirilmelerin de esas alınan listelerin hangi kurumdan temin edildiğinin çizelgenin "Listede var ise Kurum Tarih Sayı" başlığı altında gösterildiği; gelen listeler dışında başkan ve memur üye görevlendirmesinin 298 sayılı Kanunun 23/son maddesine dayanılarak yapıldığı, liste dışında atananların çizelgede "Atama Türü" altında "Liste Dışı" olarak gösterildiği bunlardan 1210 numaralı sandık başkanı S.O. ile 1217 numaralı sandık kurulu asil üyesi H.D. dışında liste harici atananların kamu çalışanı olarak çalıştıkları kurumlardan yazılar alındığı ve bunların çalıştıkları kurumların çizelgenin "Kurumları" başlığı altında gösterildiği, sözü geçen bu iki kişinin ise Meslek/Kimlik Belgelerine bakılarak çalıştıkları kurumların tespit edildiği, kurumlarına yazılan yazıya iş bu tutanak tarihi itibariyle cevap gelmediği; yapılan ilk görevlendirme sonrası mazeret bildirenler yerine listeden ve liste dışından görevlendirmeler yapılmış olup, mazeret bildirenlerin dilekçeleri alınarak mazeretleri kabul edilmek suretiyle yerlerine görevlendirme yapıldığı, birkaç başkan ve üyenin sözlü mazeret beyanı kabul edilerek yerine görevlendirmeler yapıldığı, bu durumda olanların çizelgenin ilk üç sütununda gösterildiği; seçim günü göreve gelmeyen Yüksek Seçim Kurulunun Ek-8 listesinde yer alan başkan ve üyelerden seçim günü gelmeyenler bakımından yapılan incelemede kayıtlarımızda herhangi bir gelmeyen başkan ve üyeye rastlanmadığının tespit edildiği,
i) Ek ara karar ile gönderilen listede yer alan 7 seçmenin seçmen listesinde yer aldıkları ve oy kullandıkları, TMK 405-406 maddeleri uyarınca 4 seçmenin kesinleşmiş mahkeme kararlarının bulunmadığının tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Pendik 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 30/04/2019 tarihli, 278467 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede yer alan 49 seçmenden 31 seçmenin oy kullanmadığı, 18 seçmenin ise oy kullandığının tespit edildiği,

b) Ek-2 sayılı listede yer alan seçmenlerden hiçbir seçmenin oy kullanmadığı,

c) Ek-3 sayılı listede yer alan seçmenlerden hiçbir seçmenin oy kullanmadığı,

d) Ek-4 sayılı listede yer alan seçmenlerle ile ilgili imzalı sandık seçmen listelerinde yapılan kontrolde F.K.’nin oy kullandığı, diğer seçmenlerin oy kullanmadığı,

e) Ek-5 sayılı listede yer alan 2 seçmenin oy kullanmadığı,

f) Ek-7 sayılı listede yer alan 446 seçmen bulunduğu, seçmenlerle ilgili imzalı sandık seçmen listelerinde yapılan kontrolde listede yer alan 307 kişinin oy kullandığı, 139 kişinin oy kullanmadığı, yapılan araştırma neticesinde 73 seçmene ait kısıtlılık kararı bulunduğu, bunlardan 41 seçmenin oy kullanan seçmenler arasında olduğu, bunlardan bir seçmene ait kesinleşmiş mahkeme kararı bulunduğunun tespit edildiği,

g) Ek-8 sayılı listenin incelenmesinde, kamu görevlisi olmadığı halde sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu kamu görevlisi olarak görevlendirildiği iddia edilenlere ilişkin listede yer alan ve Pendik 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının sorumluluk alanında bulunan sandık başkanı ve memur üyelerin bağlı oldukları kamu kurumlarından alınan cevaplar eklenmek sureti ile liste yapılarak 29/04/2019 tarihli tutanakta belirtildiği,

h) Ek ara karar ile gönderilen listede yer alan 47 kişinin oy kullandığı ve seçmen durumlarının oy kullanabilir olduğu SEÇSİS araştırması ve seçmen listelerinin tetkikinden anlaşıldığı, TMK 405-406 maddeleri uyarınca bir seçmene ait kesinleşmiş mahkeme kararı bulunduğunun tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Pendik 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 2019/55 sayılı kararında yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede yer alan 27 kişinin oy kullandığı, listede yer alan 51 kişinin oy kullanmadığı, oy kullananlar içinde TMK 405-406 maddeleri uyarınca kesinleşmiş mahkeme kararı olan seçmen bulunmadığının tespit edildiği,

b) Ek-2 sayılı listede belirtilen seçmenlerle ilgili imzalı sandık seçmen listelerinde yapılan kontrolde, listede yer alan hiçbir seçmenin oy kullanmadığı,

c) Ek-3 sayılı listede yer alan seçmenlerle ilgili imzalı sandık seçmen listelerinde yapılan kontrolde, listede yer alan hiçbir seçmenin oy kullanmadığı,
d) Ek-4 sayılı listede yer alan S.F. ve H.C.A.’nın oy kullandığı, diğer 91 seçmenin oy kullanmadığı,

e) Ek-5 sayılı listede belirtilen seçmenlerle ilgili imzalı sandık seçmen listelerinden yapılan kontrolde, oy kullanmadıklarının tespit edildiği,

f) Ek-6 sayılı listede belirtilen ve KHK ile kamu görevinden çıkarılan ve sandık kurulu kamu görevlisi olarak görevlendirildiği bildirilen R.Ö’nün Pendik 3. İlçe Seçim Kurulu sorumluluk alanında bulunan 3186 numaralı sandıkta memur üye olarak görevlendirildiğinin tespit edildiği, görevlendirmenin, 02/02/2019 tarihinde gönüllü olarak başvurması üzerine beraberinde getirdiği ıslak imzalı kurum kimlik kartının kontrolü ile 2018 yılı Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçiminde 3168 nolu sandıkta memur üye olarak görev yapması ve sandık sonuçlarını sorunsuz teslim etmesi, 3. bölge olarak 498 normal 1 adet cezaevi 1 adet seyyar sandık için 500 adet sandık başkanı olarak, 500 adet memur üye olarak memura ihtiyaç duyulması, önceki seçimlerde atanan sandık başkanı ve memur üyelerin itirazları ile karşılaşılması nazara alınarak görevlendirildiğinin tespit edildiği,

g) Ek-7 sayılı listede belirtilen, sandık seçmen listelerinde yer alan ve Nüfus Müdürlüğünden temin edilen liste ile karşılaştırılmak suretiyle haklarında TMK 405-406 maddeleri uyarınca kısıtlılık kararı bulunan 6 seçmenin oy kullandığının tespit edildiği,

h) Ek-8 sayılı listenin incelenmesinde, kamu görevlisi olmadığı halde sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu kamu görevlisi olarak görevlendirildiği iddia edilenlere ilişkin listede yer alan ve Pendik 3. İlçe Seçim Kurulu sorumluluk alanında bulunan sandık başkanı ve memur üyelerin bağlı oldukları kamu kurumlarından alınan cevaplar eklenmek sureti ile Ek -8/a liste yapıldığı, Pendik İlçesinde 1, 2 ve 3 numaralı İlçe Seçim Kurullarının 1440 sandığı olup sandık başkanı ve 2x1440=2880 kamu personeline ihtiyaç olduğu, Pendik İlçesinde mevcut tüm kamu kurumlarına yazılan müzekkeremiz üzerine gönderilen listelerdeki memur statüsündeki çalışanların, büyük bir kısmının son yıllarda 657 sayılı yasa kapsamında memur alımının olmaması yerine sözleşmeli personel çalıştırılmasına rağmen ayrım gözetilmeksizin liste halinde gönderilmesi, bir kısmının daha önceki seçimlerde sandık başkanlığı ve memur üyeliği görevini yapmak istemediğine dair dilekçe sunması, bir kısmının ise oy kullanmadan sonra düzenlenmesi gereken tutanakları ve teslimi gereken belgeleri yeterli dikkat ve ihtimam göstermeksizin usulsüz düzenlediklerinden kurulumuzca not alınanlar arasında bulunmaları sebebi ile görevlendirilmemiş olup, yerine 298 sayılı kanunun 23/son maddesi dikkate alınarak devlet memuru olmamakla birlikte kamu kurumlarında çalıştıkları tespit edilenlerin görevlendirildiğinin tespit edildiği,

i) Ek ara karara ekli listede belirtilen seçmenlerden 46 kişinin oy kullandığı, listede yer alan 71 kişinin oy kullanmadığının tespit edildiği, TMK 405-406 maddeleri uyarınca kısıtlı kararı bulunan 12 seçmenin tespit edildiği, bunlardan 7 seçmene ait kararın kesinleştiğinin tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Sancaktepe 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 28/04/2019 tarihli, 274868 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede belirtilen 25 kısıtlı seçmenden haklarında TMK 405-406 maddesi uyarınca 5 kişinin oy kullandığı, söz konusu kararların kesinleşmediğinin tespit edildiği,

b) Ek-2 sayılı listede belirtilen 10 kişi yerine oy kullanılmadığının tespit edildiği,
c) Ek-3 sayılı listede hiç kimsenin oy kullanmadığının tespit edildiği,

d) Ek-4 sayılı listede belirtilen ceza infaz kurumlarında kasıtlı suçlardan hükümlü bulunan 67 kişiden hiç kimsenin oy kullanmadığının tespit edildiği, S.K.’nın karşısında imza atılmış ise de sanık seçmen listesinin kontrolünde ok işareti ile imzaların yerlerinin farklı olduğu,

e) Ek-5 sayılı listede belirtilen M.Ç., F.G.’nin sandık seçmen listelerinin kontrolünde oy kullanmadığının tespit edildiği,

f) Zihinsel engeli nedeniyle kısıtlı olduğu iddia edilen 351 seçmenin 31 Mart 2019 tarihi ve bu tarihten önce haklarında TMK’nun 405-406 maddelerine göre kesinleşmiş kısıtlılık kararı olup olmadığının, ikametgahlarının bulunduğu sulh hukuk mahkemesinden sorularak varsa ilgili mahkemelerden temin edilmek suretiyle tutanakla birlikte gönderilmesinin istendiği, 15 kişinin oy kullandığı,

g) Yüksek Seçim Kurulu tarafından gönderilen Ek-8 listesinde yer alan sandık kurulu başkanları ve memur üyelerin listesinin tutanakta belirtildiği,

h) Bu karara ek olarak 26/04/2019 tarihli ek liste gönderilerek bu kişilerinde seçmen listesinde yer alıp almadığı, oy kullanmışlar ise kısıtlandıklarına ilişkin mahkeme kararının istendiği, celp edilen mahkeme kararlarından TMK’nun 405-406 uyarınca kısıtlamaları bulunan üç kişinin oy kullandığı,

bildirilmiştir.

Sancaktepe 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 276840 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;

a) Ek-1 sayılı listede belirtilen seçmen listeleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda 10 seçmenin oy kullanmadığı, kalan 15 kişinin oy kullandığı ve bunlardan 1’inin hakkında kısıtlama kararının olmadığı, 14’ü hakkında kısıtlama kararının bulunduğunun tespit edildiği,

b) Ek-2 sayılı listede belirtilen ölen 9 kişinin yerine oy kullanılması hususun araştırılması neticesinde, bu kişiler adına oy kullanılmadığının tespit edildiği,

c) Ek-3 sayılı listede belirtilen 97 kişinin yerine oy kullanılması hususun araştırılması neticesinde; seçmen listeleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda adı geçen şahıslardan hiçbirinin imza hanesinin dolu olmadığı ve bu kişiler adına oy kullanılmadığının tespit edildiği,

d) Ek- 4 sayılı listede belirtilen 59 kişinin kayıtlı olduğu sandık seçmen listesinde yerlerine oy kullanılması hususunun araştırılması neticesinde, seçmen listeleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda 58 kişinin oy kullanmadığı sadece C.Ç.’nin oy kullandığı,

e) Ek-6 sayılı listede belirtilen 2 kişinin sandık kurullarında nasıl görevlendirildiği hususunda; Sancaktepe İlçesinde görev yapan kamu görevlileri listesi esas alınarak yapılan görevlendirmeler sonucu görevlendirilen bu kişilerden büyükçe bir kısmının görev kabul etmemesi üzerine bir bölümünün ikna yöntemi ile kabul ettiği, görevi kabul etmeyenlerin yerine ise talep üzerine ücretli öğretmen E.K. ve özel okulda görevli öğretmen H.İ.’nin talepleri kabul edilmiş ve görevlendirilmiş olduğu,
f) Ek-7’sinde belirtilen 331 kişinin araştırılması neticesinde; seçmen listeleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda adı geçen şahıslardan 20 kişi hakkında kısıtlama kararı olduğu, TMK 405-406. maddeleri uyarınca kesinleşmiş kısıtlama kararı bulunmadığının tespit edildiği,

g) Ek-8’inde belirtilen listeden liste dışında başkan olarak görevlendirilen C.M., C.A. ve T.S.’nin daha önceki seçimlerde kurulumuzca başkan olarak görevlendirildiği ve başarılı görev yaptığı, bu seçimde de talep edince görevlendirildiklerinin anlaşıldığı, memur olarak görevlendirilen V.K.’nin bir arkadaşının mazereti nedeniyle onun yerine görevlendirildiği, diğer memur üyelerde E.F. ve E.Ö.’nün daha önceki seçimlerde görev aldığı ve başarı ile görev yaptığı, bu seçimde de talep etmeleri üzerine ilçe seçim kurulunca görevlendirildiği, E.A.Y. ve Z.Ö.’nün seçim günü sabahı rahatsız olduklarını bildirdikleri için görevlerine gelmedikleri, onların yerine memur üyenin başkanlığında sandık kurullarının oluşturulduğunun tespit edildiği,

h) Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilen Ek Ara Kararın Ek-1’inde belirtilen 77 kişinin oy kullanması hususu ile oy kullanmış iseler kısıtlılıklarına ilişkin 31 Mart 2019 tarihi ve bu tarihten önce kesinleşmiş mahkeme kararı (TMK 405-406) varsa ilgili mahkemelerden temin edilmesi hususunun araştırılması neticesinde; seçmen listeleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda, adı geçen şahıslardan 39 kişinin oy kullanmadığı, oy kullanan 8 kişi hakkında herhangi bir karar bulunmadığı, temin edilen kararlara göre 7 kişi hakkında kısıtlama kararı bulunduğu, bunlardan bir tanesinin TMK 405-406 maddesi uyarınca kesinleşme şerhli olduğunun tespit edildiği,

bildirilmiştir.

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 30/04/2019 tarih ve 279481 sayılı yazısına ekli tutanaktan;

a) Ek-1 sayılı listede 23 kısıtlı seçmenin bildirildiği, bildirilen seçmenlerden 6 kişinin oy kullandığının tespit edildiği, 4 kişi hakkında mahkeme kararı gönderildiğinin bildirildiği,

b) Ek-2 sayılı listede ölü seçmenlerin yerine oy kullandırıldığına ilişkin bildirilen 15 kişiden oy kullanan olmadığı,

c) Ek- 3 sayılı tutuklu ve taksirli suçtan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin 90 kişiden 3 kişinin oy kullanıldığının tespit edildiği,

d) Ek-4 listesindeki 56 hükümlüden oy kullanan olmadığı,

e) Ek-7 sayılı listede zihinsel engeli nedeniyle kısıtlı olduğu bildirilen 218 kişiden 120 kişinin oy kullandığının tespit edildiği, TMK’nun 405-406. maddesi uyarınca haklarında kısıtlılık kararı verilen 3 kişinin kararlarının kesinleşmediğinin tespit edildiği,

f) Ek-8 sayılı listeye ilişkin olarak 245 kişilik sandık görevlisine ilişkin liste ve liste dışı yapılan görevlendirilmelerin ne suretle yapıldığı hakkında değişikliklere ilişkin mazeret dilekçelerinin gönderildiği,

g) Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2019 tarihli, 267383 sayılı Ek Ara Kararı uyarınca;

Ek ara kararda kısıtlı 53 seçmenden 22 kişinin oy kullandığının tespit edildiği, bunlardan 16 kişiye ait mahkeme kararları gönderildiği, bunlardan oy kullanan iki kişiye ait Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/81 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/82 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/83 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/84 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/85 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/86 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/87 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/88 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/89 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/90 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/91 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/92 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/93 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/94 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/95 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/96 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/97 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/98 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/99 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/100 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/101 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/102 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/103 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/104 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/105 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/106 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/107 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/108 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/109 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/110 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/111 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/112 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/113 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/114 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/115 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/116 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/117 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/118 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/119 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/120 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/121 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/122 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/123 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/124 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/125 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/126 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/127 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/128 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/129 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/130 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/131 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/132 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/133 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/134 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/135 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/136 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/137 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/138 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/139 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/140 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/141 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/142 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/143 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/144 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/145 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/146 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/147 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/148 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/149 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/150 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/151 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/152 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/153 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/154 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/155 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/156 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/157 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/158 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/159 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/160 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/161 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/162 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/163 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/164 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/165 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/166 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/167 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/168 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/169 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/170 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/171 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/172 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/173 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/174 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/175 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/176 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/177 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/178 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/179 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/180 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/181 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/182 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/183 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/184 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/185 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/186 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/187 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/188 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/189 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/190 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/191 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/192 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/193 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/194 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/195 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/196 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/197 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/198 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/199 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/200 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/201 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/202 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/203 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/204 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/205 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/206 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/207 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/208 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/209 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/210 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/211 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/212 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/213 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/214 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/215 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/216 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/217 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/218 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/219 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/220 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/221 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/222 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/223 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/224 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/225 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/226 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/227 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/228 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/229 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/230 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/231 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/232 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/233 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/234 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/235 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/236 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/237 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/238 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/239 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/240 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/241 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/242 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/243 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/244 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/245 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/246 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/247 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/248 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/249 Sayfa:Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019-4219 sayılı kararı.pdf/250