Yâra ne ey müddeî çok çok gün ahumdan benüm

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Yâra ne ey müddeî çok çok gün ahumdan benüm
Yüz çevürnıez âyine rûy-i siyâhumdan benüm

Ey kamer bin yıldürür kim ölenün dirler günah
Gel berû öldür beni kaçma günahlımdan benüm

Görinen yılduz değül yir yir delinmişdür felek
Gün yüzünün hasretiyle tîr-i ahumdan benüm

Pâdişâhımı leşker-i mihnet şebîhûn itdüğin
İşidesen bir gün âh-ı subh-gâhumdan benüm

Âşıkun bağrında zehr-âlûd hançer olduğuı
Kabrüm üstine gelen bilür giyâhumdan benüm

Za'ferânın yüzümün göynüklü âhumdur satan
Lîkin ol gül-çihre almaz âh u vâhumdan benüm

Gözi öğrenmlşdürür âşıkları öldürmeğe
Ey Necâtî zulm gelmez pâdişâhumdan benüm