Vefeyât-ı Ayvansarâyî/Sultan Ahmed-i Hân-ı Evvel

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Sultân Ahmed Hân-ı Evvel altı minâreli câmi'in sahibidir. Saltanat-ı 'Osmaniyye on dört yaşında iken müyesser olup on dört yıl saltanatı vardır ve bu devlet-i 'aliyyede on dördüncü pâdişâhdır. mübeşşerü'l-cennet 1026 târihi zi'l-ka'desinde rıhlet edip câmi-i civârında türbe-i mahsûsuda âsûde-i taht-ı cennetdir. Bahtî mahlasıyla eş'arı vardır. ezcümle kadem-i şerîf-i nebevi medhinde söyledigi kıta budur

n'ola tâcum gibi başumda götürsem dâ'im

kadem-i resmi durur hazret-i şâh-ı rüsülûn

gül-i gülzâr-ı nübüvvet o kadem sâhibidür

ahmedâ turma yüzüñ sür kademine o glüüñ

Kaynak:
Emblem-important.svg    

Bu metnin kaynak belgesi bilinmemektedir.


"Kaynak", diğer kullanıcıların bu çalışmanın bir suretini bulabilecekleri yer anlamına gelir. Bu tercihen özgün eserin Wikimedia Commons'a yüklenebilecek ve istinsah edilebilecek taranmış bir kopyası olabilir. Değilse, yine tercihen URL olabilir. Her ikisi de mevcut değilse lütfen bu durumu tartışma sayfasında açıklayın. Aksi takdirde, telif politikası gereğince sayfa silinebilir.

Telif durumu:

Bu eser, kamu malı olmuş bir eserin çeviri yazısıdır ve işlenmiş sayılmaz, kamu malıdır. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'un işlenmiş eserleri tanımlayan 6. maddesine göre

  • Henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma neticesinde yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi (İlmi bir araştırma ve çalışma mahsulü olmayan alelade transkripsiyonlarla faksimileler bundan müstesnadır.)