Ti̇cari̇ İşletme Rehni̇ Kanununda Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Kanun

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Ti̇cari̇ İşletme Rehni̇ Kanununda Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Kanun
Kanun Numarası: 4952
Kabul Tarihi: 23 Temmuz 2003
Resmî Gazete Tarihi ve No: 29 Temmuz 2003 - 25183MADDE 1. - 21.7.1971 tarihli ve 1447 sayılı Ticarî İşletme Rehni <a href="tc1447.htm#12">Kanununun</a> 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ikiyüzelli" ibaresi "iki milyar" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2. - 1447 sayılı Kanunun numarasız olan ek maddesi "Ek MADDE 1" olarak numaralandırılmış ve aynı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. EK MADDE 2. - Sanayî işletmelerinde 3 üncü maddenin (b) ve (c) bentlerinde yer alan unsurlardan bir veya daha fazlası rehnin konusu yapılabilir, ticarî işletme rehnine konu kredilerle satın alınan makine, ekipman, araç, alet ve cihazlar rehnedilebilir. Rehinli mallar alacaklının belirleyeceği muhtemel rizikolara karşı sigorta ettirilir. Sigorta masraflarının hangi tarafa ait olacağı rehin sözleşmesinde belirtilir. Sanayî işletmelerinde rehne konu olan varlıkların bir listesi işletmenin yasal defterlerinden işletme veya yevmiye defterinin son sayfasına noter tarafından onaylanarak eklenir. Bu listelerde, rehinli malların özellikleri açıkça belirtilir. Bu işlem rehnin devamı süresince her yıl yenilenir. Ticarî işletme rehnine ilişkin hükümler bu maddeye göre sanayî işletmelerinde yapılan rehinlerde de uygulanır.

MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.