Sayfa:Yamyamlığın Tarihi Ve Van’da İnsan Yiyen Bir Topluluk Mirovharlar.pdf/16

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Bu sayfa doğrulanmış

James, R. (1747). Pharmacopoeia universalis or a new English disoensatory. London: Looking-Glass.

Kartal, N. (1966). Fatmacık İle Yusufçuk. Türk Folklor Araştırmaları. S. 204, Temmuz, 4143-4145.

Leach, M. (1949). Funk & wagnalls standart dictionary of folklore mythology and legend volume One: A-I. New York: Funk & Wagnalls Company.

Monasterio, E. - Prince, C. (2011). Self-cannibalism in the absence of psychosis and substance intoxication. Australian Psychiatry, 19 (II), 170-172.

Muhammed Mihrî (2016). Sudan seyahatnâmesi, (ed.: Ahmet Kavas; hzl.: M. Tandoğan, A. Özkan ve A. E. Taş), İstanbul: Kitabevi.

Noble, L. (2011). Medicinal cannibalism in early modern English literature and culture, New York: Palgrave Macmillian.

Obeyesekere, G. (2015). Cannibal talk: The man-eating myth and human sacrifice in south seas, London: University of California Press.

Partridge, E. (2006). Origins: A short etymological dictionary of modern English. London ve New York: Taylor & Francis.

Polat, İ. (2020). Türk masal ve efsanelerinde olağanüstü güçler ve varlıklar: Türkiye sahasının demonoloji ve diabolojisi, İstanbul: Selenge.

Polo, M. (2019). Dünyanın hikâye edilişi: Harikalar kitabı. (çev.: Işık Ergüden - Z. Zühre İlkgelen), İstanbul: Ötüken.

Price, L. M. (2003). Consuming passions: The uses of cannibalism in late medieval and early modern Europe. New York and London: Routledge.

de Monte Crucis, R. (2018). Doğu seyahatnamesi: Bir Dominikan keşinin Anadolu ve Ortadoğu yolculuğu. (çev.: Ahmet Deniz Altunbaş), İstanbul: Kronik Kitap.

Sâdık El-Müeyyed (1999). Habeş seyahatnamesi. (hzl.: Mustafa Baydemir). İstanbul: Kaknüs.

Sarpkaya, S. (2017). Türklerin şeytani masalları: Türk masal ve efsanelerinde demonik varlıklar. Ankara: Karakum.

Schutt, B. (2017a). Eat me: A natural and unnatural history of cannibalism. London: Profile Books.

Schutt, B. (2017b). Cannibalism: A perfectly natural history. North Carolina: Algonquin Books.

Şakiroğlu, M. H. (2003). Marco Polo. TDV İslam Ansiklopedisi, C. 28, 41-43, Ankara: TDV.

Şen, R., (hzl.) (1975). Onuncu asırda Türkistan’da bir İslâm seyyahı: İbn Fazlan seyahatnâmesi ve tercümesi. İstanbul: Bedir.

Taşpınar, İ. (2009). Sâm, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 36, 60-61, Ankara: TDV.

Togan, Z. V. (1982). Oğuz destanı, Reşideddin Oğuznâmesi, tercüme ve tahlili, İstanbul: Enderun Kitabevi.

Travis-Henikoff, C. A. (2008). Dinner with a cannibal: The complete history of mankind’s oldest taboo. Santa Monica: Santa Monica Press.

Tunç, T. (2008). Manisa masalları üzerine bir inceleme. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

18