Sayfa:Sophokles - Antigone çev. Sabahattin Ali.pdf/4

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Bu sayfa doğrulanmış

Eski Yunan has isimlerinin yazılışı hakkında not

Yunan eserlerinin tercümesinde Tanrı, insan ve memleket isimlerini, asıllarındaki imlâya uygun bir surette yazmağı muvafık bulduk: bunun için de bugün Avrupa milletlerinin hemen hepsinde kullanılan transcription usulünü aldık. Yunancanın her harfi, aşağıdaki cetvelde gösterildiği gibi, tek veya çift harflerle karşılanmıştır Th ve kh gibi harfleri kullanmağa lüzum vardı; çünkü Yunancanın Θ sını da Τ sunu t ile gösteremezdik, ikisini ayırmak zaruri idi. X için de sadece h harfini alsaydık Yunancada sesli harflerin önüne bazen gelen ' işareti ile karışması kabildi.

Ph çift harfine gelince, Yunancanın F harfini Avrupalılar öteden beri böyle gösterirler; vaktiyle Romalılar da öyle göstermişlerdir; demek ki o harfin telâffuzu Romalıların f harfinin telâffuzuna tamamiyle uymuyormuş.

Romalılar ve bugünkü Avrupa milletleri yunancanın Ξ harfini de x ile gösterirler; fakat x harfi bizim alfabemizde yoktur; onun için bunun yerine ks çift harfini kullanmağı daha münasip bulduk.

Yunanca isimlerde y harfi sessiz değil, sesli harftir ve yunancanın Y harfini gösterir; ü okunması lâzımdır. Maamafih bu telâffuz mutlak değildir; bugünkü Yunanlılar onu i okumaktadırlar.

Çift sesli harfleri de gene çift olarak gösterdik. Ancak (ou) yerine yalnız bir u koyduk; bu, şimdiki milletlerarası transcription'da da böyledir.

Sophokles - Antigone çev. Sabahattin Ali (page 4 crop).jpg


KİŞİLER
ANTİGONE
İSMENE Oidipus ile İokaste'nin kızları
KREON Thebai hükümdarı
EURYDİKE Karısı
HAİMON Çocukları, Antigone'nin nişanlısı
TEİRESİAS Kâhin
KORO Thebaili ihtiyarlar
MUHAFIZ
HABERCİ
HİZMETKÂRLAR