Sayfa:Sophokles - Antigone çev. Sabahattin Ali.pdf/16

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Bu sayfa doğrulanmış

geç. Eğer benim gibi genç bir adamın öğretici bir şey söylemesine müsaade edilse, derdim ki; gerçi bir insan için en büyük şeref, her şeyin doğrusunu görecek şekilde akıllı yaratılmaktır, fakat bu pek azlarına nasibolduğu için, doğru sözü dinlemek de iftihar edilecek bir şeydir.

KORO BAŞI - Efendimiz, iyi bir şey söylediyse onu dinlemelisin, sen de babanı dinlemelisin, çünkü ikiniz de güzel konuştunuz.

KREON - Demek artık ihtiyarladığım için bu delikanlıdan akıl öğreneceğim?

HAİMON - Bu ayıp değil ki. Benim henüz genç de olsam, sen yaşa değil işe bak.

KREON - İşe mi? Serkeşlere saygı göstermek de bir iş mi?

HAİMON - Fena bir iş yapana saygı gösterilmesini asla istemem.

KREON - Antigone'nin yaptığı çılgınlık değil de neydi?

HAİMON - Bütün Thebai halkı bu işte senin aksine düşünüyor.

KREON - Nasıl devlet idare edileceğini bana halk mı öğretecek?

HAİMON - Bak, şimdi kendin pek delikanlıca konuşuyorsun!

KREON- Bu memlekette ben kendime mi hükmedeceğim, yoksa başkalarına mı?

HAİMON - Bir kişinin malı olan devlet, devlet değildir.

KREON - Devlet, onu idare edenin değil midir.

HAİMON - Ancak bir çölde tek başına hâkim olabilirsin.

KREON - Görüyorum ki, bu da o kadınla birlik olmuş.

HAİMON - Eğer sen kadınsan doğru! Çünkü yalnız senin için üzülüyorum.

KREON - Edepsiz! Bunun için babanla çekişiyorsun değil mi?

HAİMON - Haksız bir iş yapmak üzere olduğunu görüyorum.

KREON - Hükümdarlık haklarını mukaddes tutuyorsam yanılıyor muyum?

HAİMON - Tanrıların haklarını çiğnedikten sonra ötekinin mukaddesliği kalır mı?

KREON - Bir kadının kölesi olmak... Ne iğrenç bir düşünce!

BAİMON - Benim böyle bir ayıp işlediğimi asla görmiyeceksin.

KREON - Fakat bütün sözlerin hep o kadını kurtarmak için!

HAİMON - Aynı zamanda seni, beni ve Yeraltı tanrılarını düşünüyorum!

KREON - O yaşadıkça hiçbir zaman senin karın olmıyacak.

HAİMON - Şu halde ölür ve ölürken başkalarını da ölüme sürükler!

KREON - Küstah, bir de tehdide kalkışıyorsun ha?

HAİMON - Mânasız bir hükme itiraz etmek tehdit midir?

KREON - Başkalarına akıl öğrettiğine pişman olacaksın, akılsız mahlûk!

HAİMON - Babam olmasaydın, "senin aklın yok" derdim.

KREON - Bir kadının kölesi! Karşımda zevzeklik edip durma!

HAİMON - Hep söylemek istiyorsun ve hiç dinlemek istemiyorsun!

KREON - Sahi mi? Şu Olympos şahit olsun ki,[1] benimle böyle edepsizce alay etiğini herhalde yanına bırakmıyacağım. O kaltağı buraya getirin; burada, nişanlısının gözü önünde, onun yanıbaşında gebersin.

HAİMON - Hayır, hiçbir zaman benim yanımda ölmiyecek, bunu aklından çıkar! Beni de bundan sonra hayatında asla görmiyeceksin! O zaman dalkavuk dostlarınla beraber istediğin azgınlığı yap! (Çıkar)

KORO BAŞI - Efendimiz, delikanlı hiddetle çıkıp gitti; böyle ıstırapla coşan hisler insanı büyük fenalıklara sürükliyebilir.

KREON - Bırak gitsin ve insan kuvvetinin dışında işler yapsın! Bu kızları başlarına gelecekten kurtaramıyacaktır.


  1. Yani, Olympos'taki tanrılar şahit olsun ki.