Sayfa:Sivas Katliamına ilişkin meclis araştırması.pdf/9

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Bu sayfa doğrulanmış
-9-

Bunun üzerine polis tarafından Buruciye Medresesinde bulunanlar boşaltılarak kapılar kapatılmış; buraya gelen eylemciler geri dönerek İstasyon Caddesinden Osman Paşa Caddesi­ne yönelmiştir. (14)

Bu sırada saat 14.00 sıralarında bir siyasî parti Merkez İlçe Başkanı topluluğa dağılmaları yönünde bir konuşma yapmış; burada duraklayarak kısa bir süre oturan ve dağılma eğilimi gösteren, fakat bir süre sonra yeniden harekete geçen eylemciler İstasyon Caddesine geri döne­rek Kültür Merkezine hızla ilerlemiştir. (15)

Topluluk sloganlarla KüItür Merkezi önüne geldiğinde polis tarafından Kültür Merkezi tutulmuş, içerdeki programa katılmak üzere gelen dinleyiciler dışarı bırakılmamıştır. (16)

Eylemciler burada polisin oluşturduğu barikatı yarmış; ancak polis tarafından zor kulla­nılarak engellenen topluluk burada tekrarlanan dağılınması yönündeki konuşmaların ardın­dan tekrar geri dönerek Vilâyete yönelmiştir. (17)

Vilayetin önünde jandarma ve asker tarafından tedbir alındığından Vilâyete yürüyüşü en­gellenmeyen topluluktan bir gurup Buruciye Medresesine sapmış; buradan dönerek saat 14.50 sıralarında Vilayetin önüne ulaşmıştır. (18) Buradan Madımak Otelinin bulunduğu bölgedeki Afyon sokağı yönüne yürüyen eylemciler polisin barikatıyla karşılaşarak tekrar Vilâyetin önü­ne gelmiş; buradaki Pir Sultan Abdal etkinlikleriyle ilgili bir pankart indirilerek yakılmıştır, (19)

Vilâyetin önünden Atatürk Caddesine yönelerek buradaki bir Cafe'yi taşlayan (20) eylem­ciler tekrar Afyon Sokağını zorlamış, buradaki barikat yarılmış; sloganlarla koşarak ilerleyen eylemciler yeniden saat 15.50 sıralarında Kültür Merkezine ulaşmıştır. (21)

Kültür Merkezi önünde polisin otolarla kurduğu barikatın önüne gelen topluluk slogan atmaya devam etmiş; bu arada Kültür Merkezindeki dinleyiciler de dışarıya çıkmış; karşılıklı olarak taş, sopa atılmaya başlanmıştır.

Polisin müdahale ederek çatışmayı engellemesi üzerine topluluğun bir kısmı İstasyon Cad­desine yönelmiş, bir kısmı Kültür Merkezi önünde kalarak taş atmaya devam etmiştir. (23)

Saat 16.00 sıralarında Valiliğin isteği üzerine Belediye Başkanı eylemci topluluğa hitap ederek dağılmaları yönünde bir konuşma yapmış (24); bu konuşma üzerine eylemciler dağılmaya baş­lamış; yavaş yavaş kaldırımlara doğru yürüyerek sakinleşmiştir. (25)

Kültür Merkezinden ayrılan bu grubun eylemlerine son vererek sakin bir şekilde kaldırım­lara doğru yürümeye ve dağılmaya başladığı esnada yakın bir mevkide bulunan Madımak Ote­li önündeki küçük bir grubun attığı sloganlar (26) duyulmaya başlamıştır.

Dağılmak üzere olan eylemciler bu defa Madımak Oteline yönelmiş; burada çok küçük bir grubun saat 16.30 sıralarında başlattığı sloganlara iştirak edenler giderek artmış, mesai sa­atinin bitişiyle beraber buradaki gurup hızla çoğalmış ve otel taşlanmaya başlanmış; ilerleyen saatlerde de otel karşısındaki binanın çatı katına çıkan bir gurup buradan otelin üst katlarını taşlamıştır. (27)

Daha sonra Belediye Başkanı buraya toplanan guruba dağılmaları yönünde tekrar bir ko­nuşma yapmış, ancak bu defa etkili olunamamıştır. (28)

Madımak Oteli önündeki eylemciler, Kültür Merkezi önüne dikilen heykelin kaldırılması yönünde slogan atmaya başlamış; durum yönetim tarafından görüşülmüş; Vali tarafından ön­ce uygun bulunmayan "heykelin kaldırılması görüşü" daha sonra kalabalığın teskin olabilece­ği düşüncesiyle kabul görmüştür. (29)

Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı : 369)