Sayfa:Kitab-i Dedem Korkut - 16th century manuscript in Old Turkish.pdf/168

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Bu sayfa istinsah edilmiş

harclık olsun
dünya şîrîn cân'âzîz
cânumı kıyabilmen bellü bilgil
senden 'azîz senden sevgilü anañdur
ogul anaña var

dedi deli domrul babasından yüz bulmayup sürdi atasına geldi eydür

ana bilürmisin neler oldı
gökyüzinden al kanatlu 'azrâ'îl uçup geldi
agça menüm gögsümi basup kondı
hırladup cânum alur oldı
babamdan cân diledüm ama vermedi
senden cân dilerem ama cânuñ maña verürmisin
yohısa 'ogul deli domrul deyü aglarmısın
acı tırnak ag yüzüñe çalarmısın

dedi anası burada soylamış görelüm hânum ne soylamış anası eydür

ogul ogul ay ogul tokuz ay tar