Sayfa:Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi.pdf/16

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Bu sayfa doğrulandı


f7. Uluslararası hukukun genel kuralları saklı kalmak kaydıyla, bu Sözleşme, Taraflardan birinin kendi iç hukukuna dayalı olarak icra edeceği cezai yargı yetkisini uygulamadan hariç tutmaz.

Yaptırımlar ve tedbirler
Madde 45

f1. Taraflar Bu Sözleşme uyarınca belirlenen suçların, ciddiyetleri dikkate alınarak, etkili, orantılı ve caydırıcı cezalarla cezalandırılması için gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.

f2. Taraflar faillerle ilgili olarak aşağıda belirtilen diğer tedbirler de alabilirler:

–hüküm giyen şahısların izlenmesi veya bu şahısların kontrol altında tutulması;

–Çocuğun menfaatleri, ki buna çocuğun güvenliği de dahildir, başka bir şekilde teminat altına alınamıyorsa velayet haklarının geri alınması.

Cezayı ağırlaştırıcı koşullar
Madde 46

f1. Taraflar, aşağıdaki koşulların, bu koşulların söz konusu suçun halihazırda temel unsurlarını oluşturmadığı hallerde, iç hukukun ilgili hükümlerine uygun olarak, bu Sözleşmede belirlenen suçlarla ilgili olarak verilecek cezanın belirlenmesinde ağırlaştırıcı koşullar olarak göz önünde bulundurulabileceğini temin etmek üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır:

a.) suçun, iç hukukun kabul ettiği eski veya mevcut bir eşe veya birlikte yaşanan bireye karşı, aile fertlerinden biri tarafından, mağdurla birlikte ikamet eden biri tarafından veya yetkisini suistimal eden biri tarafından işlendiği hallerde;

b.) suçun veya suçların mükerrer olarak işlenmesi halinde;

c.) suçun belirli şartlar nedeniyle hassas konuma gelmiş bir bireye karşı işlenmesi halinde;

d.) suçun bir çocuğa karşı veya çocuğun huzurunda işlenmesi halinde;

e.) suçun iki veya daha fazla insan tarafından birlikte hareket ederek işlenmesi halinde;

f.) suçtan önce veya suçun işlenmesi esnasında çok aşırı düzeylerde şiddet uygulanmış olması halinde;

g.) suçun silah kullanarak veya silah tehdidiyle işlenmiş olması halinde;

h.) suçun mağdura ağır fiziksel veya psikolojik zarar vermesi halinde;

i.) Failin daha öncede de benzer suçlardan hüküm giymiş olması halinde.

Başka bir Tarafça verilen hükümler
Madde 47

f1. Taraflar ceza hükmünü belirlerken, bu Sözleşme uyarınca belirlenen suçlarla ilgili olarak başka bir Tarafça verilen nihai hüküm olasılığını da göz önüne alarak gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.