Sayfa:Halk Edebiyatı Antolojisi.pdf/18

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Bu sayfa istinsah edilmiş

8


Neler gelir koçyiğidin serine
Gece gündüz yanar aşkın narına
Gün bu gündür Hak kefildir yarına
Bil sevdiğim geld-ayrılık günleri

Kapında kulundur bey ile gedâ
Can ile ser gayri yoluna feda
Şimden sonra sana gayri elvedâ
Kal sevdiğim geld-ayrılık günleri

Bülbülünüm feryadım var zârım var
İnci cevher madenidir şarım var
Lâle sünbül al çiçekli yârım var
Gül sevdiğim geld-ayrılık günleri

Deli gönül karlı dağları aştı
Hicr odile dertli sinemiz pişti
Der MEHEMMET yine gurbete düştü
Yol sevdiğim geld-ayrılık günlri

—3—


Hakikî âşıkı bulmak istersen
Muradımız gonca femdir bize gel
İçip aşk meyinden kanmak istersen
Her demimiz bile, demdir bize gel

Nazlı yar geçmeden hupluğun çağı
Niçin dolaşırsın taşıla dağı
Seyretmek istersen bahçeyi bağı.
Varma rakiplere kemdir bizegel

Bin doğursun seni doğuran ana
Yusuf-u sânisin şimdi zamana
Serinden geçenler gelsin meydana
Söyle seni seven kimdir bize gel

A yavrum açılmış yanağın alı
Yüzünü görenin kalır mı aklı
Tuti dillim lebin sükker misali
Aziz başın için emdir bize gel