Sayfa:Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber 1.pdf/358

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Bu sayfa istinsah edilmiş
342
ERZURUM'DAN ÖLÜMÜNE KADAR ATATÜRK'LE BERABER

Beyleri Ayıntap ve Maraş cihetlerinde teşkilâta memur ettik. Kendilerine talimat verildi ve o cihetlere hareket ettiler. Çok gayreti ve hizmeti görülen Naşit Bey gittiği yerde hastalanmış ve vefat etmiş idi. Vefatı mucibi teessür oldu. Kılıç Ali Bey de çalış­ makta devam ediyordu.

Harekâtı vakıalariyle kuvayi milliyeye sadık olduklarını isbat etmişler ve ilk geldikleri zaman hasıl olan şüphelerin varit olmadığını fiilen isbat etmişlerdi.

Paşa, o zaman şüphe ve tereddüt izharında haklıydı, zira o zamanlar İstanbul'dan bazı fedailerin suikast için Anadolu'ya geçtikleri haber alınmıştı.

Şüphelenmek, ihtiyata riayet eylemek tabiî idi ve Paşa o zaman şüphesiz Kılıç Ali Bey'i ve Naşidi tanımıyordu.

Her ikisi de hâdiseler içinde ve devamlı hayat içinde vatan­perver olduklarını isbat etmişlerdi.

BİRİNCİ CİLDİN SONU