Sayfa:Bektaşi Şairleri ve Nefesleri 19 Asıra Kadar Cilt 1-2.pdf/121

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Bu sayfa doğrulanmış
KALENDER

XVI ncı asır Bektâşîlerindendir.. Tezkirelerde hayatı hak­kında malûmata tesadüf edemedim. Fakat bu zatin, Kanunî devrinde bir isyan töhmetiyle öldürülen Hacı Bektaş hânikahı postnişini Kalender olması ihtimal dahilindedir.

XVI ncı asırda yazılan müteaddit mecmularda şiirlerine tesadüf edilmesi ise, onun bu asır Bektaşîlerinden olduğuna kuvvetli bir delildir. Hece vezniyle yazılmış «Kalender Abdal» mahlâslı nefeslerin de bu şaire âid olduğu tahmin olunabilir. Kalender ve Kalender Abdal namına eski mecmularda kayıdlı bulunan şiirlerden bir kaçını dercediyorum:

—1—

Dün gece seyranda[1] bâtın yüzünde
Hünkâr Hacı Bektaş Veli’yi gördüm
Elfi taç başında nikap yüzünde
Aslı imam nesli Ali’yi gördüm

Geçti seccadeye oturdu kendi
Cemali nurundan çırağ uyandı
İşâret eyledi sâkiler sundu[2]
Bize Hak’tan gelen doluyu gördüm

İçtim ol doludan aklım yetirdim
Çıkardım kisvetim ikrar getirdim
Menzil gösterdiler geçtim oturdum
Kemend ile bağlı belimi gördüm[3]


  1. Seyrimde: nüsha.
  2. İşaret eyledi kara aptan sundu: nüsha.
  3. Tiğbentle bağlı belini gördüm: nüsha.