Sayfa:12 Eylül 1980 RG.pdf/11

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Bu sayfa doğrulanmış
İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüne müracaat olunur.12 Eylül 1980
CUMASAYI: 17103

İLÂN BÖLÜMÜ

Yargı İlânları

Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliğinden:


  E. N o : 1979/1771
  K. No: 1979/1697
  Sarhoşluk suçundan Mahkememizin 10/12/1979 tarihli ilâmı ile T. C. K. nun 571 - 2248. maddeleri gereğince bin lira hafif para cezası ile hükümlü Aytekin oğlu 1955 doğumlu Mustafa Cengiz Sadıllıoğlu hakkındaki gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebliğat Kanu­nunun 39 uncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edil­miş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur. 13680


  Altındağ 3. Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
  1980/181
  Ali Koç tarafından Çeşminaz Koç aleyhine açılan boşanma davasının duruş­masına davalı Çeşminaz Koç'a ilân'en tebligat yapıldığı halde duruşmaya gelmediği anlaşıldığından 8/10/1980 günü saat 11.00 de mahkememizde davalının hazır bulun­ması aksi halde gıyabında davanın devam edeceği ilânen gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilan olunur.14141 /1-1


  Tekirdağ Sulh Hukuk Hâkimliğinden:
  1977/723
  Davacı Mehmet Üner vekili avukat Güneş Gürseler ile davalılar Mezmüne Can ve arkadaşları arasında görülmekte olan İzalei Şuyuu davasının yapılan açık yargıla­masında verilen ara kararı gereğince :
  Davalı olup yapılan bütün aramalara rağmen adresi ve nerede oturduğu tesbit edilemeyen İbrahim Er'e bu defa Resmi Gazete ile ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, karar gereğince davalı olup adresi tesbit edilemeyen İbrahim Er'in duruşmanın bırakıldığı 7/10/1980 günü saat 9.30 da bizzat mahkemede hazır bulunma­sı veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi halde usulün 507 nci madedsi gere­ğince gıyap kararma mahal olmaksızın gıyabında da yargılamanın yapılacağı ilânen tebliğ olunur. 13668