Sayfa:12 Eylül 1980 RG.pdf/10

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Bu sayfa doğrulanmış
Sayfa : 10
12 Eylül 1980 — Sayı: 17103
RESMÎ GAZETE

leyici leyici söz ve davranışlarından kaçınmalarını, iç ve dış tehditlere karşı daima uya­nık ve hazır bulunmalarını rica ederim.

Kenan EVREN
Orgeneral
Genelkurmay ve Milli Güvenlik
Konseyi Başkanı


MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİNİN YEDİ NUMARALI BİLDİRİSİ:

 1. Siyasî parti faaliyetleri yasaklanmıştır. Parti bina ve tesisleri sıkıyönetim ve garnizon komutanlıklarınca emniyet ve kontrol altına alınacaktır.
 2. Kamu düzeni ve genel asayiş gereği olarak DİSK, MİSK ve bunlara bağlı sendikaların faaliyetleri durdurulmuştur.
  Bu kuruluşların yöneticileri Türk Silahlı (Kuvvetlerinin güvencesi altına alınmıştır.
 3. Türk Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Kızılay hariç diğer bütün derneklerin faaliyetleri durdurulmuştur.
 4. Bu hafta sonu yapılacak bütün spor faaliyetleri yasaklanmıştır.
  Durum ve şartlara göre sıkıyönetim ve garnizon komutanlıklarınca spor faaliyetlerine bilâhare izin verilecektir.
 5. Bankaların faaliyetleri ikinci bir emre kadar durdurulmuştur. Güvenlik­leri sıkıyönetim ve garnizon komutanlıklarınca sağlanacaktır.

Kenan EVREN
Orgeneral
Genelkurmay ve Milli Güvenlik
Konseyi Başkanı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİNİN SEKİZ NUMARALI BİLDİRİSİ:

Türk Silahlı Kuvvetlerinde, devlet dairelerinde, belediyeler ve KİT'lerde, özerk devlet kuruluşlarında çalışan tüm memur, sözleşmeli ve ücretli personelin emeklilik, istifa ve işten ayrılmaları ile yeniden yapılacak atamalar ikinci bir emre kadar dur­durulmuştur. Bu hususlar işlemi tamamlanmış personele tebliğ edilmiyecektir.

Kenan EVREN
Orgeneral
Genelkurmay ve Milli Güvenlik
Konseyi Başkanı


MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİNİN DOKUZ NUMARALI BİLDİRİSİ:

 1. Emniyet Genel Müdürlüğü tüm teşkilâtı ile birlikte 12 Eylül 1980 Cuma gününden itibaren Jandarma Genel Komutanlığının emir ve kuruluşuna verilmiştir.
 2. Emniyet Genel Müdürlüğüne, Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı uhdesinde kalmak üzere; Korgeneral Hayrettin Tulunay atanmıştır.

Kenan EVREN
Orgeneral
Genelkurmay ve Milli Güvenlik
Konseyi Başkanı


Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10