Sağduyu Tanrısızlığın İlmihali/Baskı Yönetimi İçin, Dinin Himayesi, Halkın Elem ve Galeyanına Karşı Zayıf Bir Kuşatmadır. Bir Zorba, Kendi Kendine Zarar Veren ve Bir Uçurum Kenarında Uyuyan Bir Akılsızdır

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Rahipler, hocalar, hep baskı yönetiminin yürütücüsü ve insan özgürlüğünün düşmanı olmuşlardır. Onların mesleği, asla muhakeme etme ve düşünme cesaretinde bulunmayan aşağılık, boyun eğen esirler gerektirir. Bir mutlak hükümete hâkim olmak için, zayıf ve ahmak bir hükümdarın ruhuna hâkim olmaktan başka bir şey söz konusu olmaz. Esenliğe götürecekleri yerde, rahipler, hocalar, kavimleri hep esarete sürüklemişlerdir. Dinin, hükümdarların en kötüsü için ürettiği ve uygun gördüğü doğaüstü ünvan ve yetkileri benimseyen bu hükümdarlar, genel olarak sofularla ve hocalarla anlaştılar. Ve berikiler, hükümdarlar üzerinde fikren hâkim olacaklarından emin olarak, kavimlerin elini bağlama ve boyunduruk altında tutma görevini üstlendiler. Ancak dinin koruması altında, zorbanın her darbeden korunmuş olmakla övünmesi boşunadır; din, insanların elem ve galeyanına karşı zayıf bir kuşatmadır. Bundan başka, rahip, ancak, baskı yönetiminden yararlandığı sürece zorbanın dostudur. Söylettiği ve ancak çıkarlarına uygun olarak konuşan Allah'ına karşı çıkarlarına uygunsuz bulduğu anda isyan koyar ve yaptığı güzelliği yıkar.1

Kuşkusuz bize şöyle denilecek: Hükümdarlar dinin kendilerine sağladığı bütün yararı takdir ediyor ve bütün kuvvetleriyle dine yardımcı olmada çıkarları bulunuyor. Dini görüşler ve inanışlar zorbaların işine yarıyorsa, bu görüş ve inanışların, hükümeti akıl ve hakkaniyet yasalarına göre yönetecek hükümdarlar için yararsız, gereksiz oldukları da çok açıktır. Bu durumda, baskı yönetiminin uygulanmasında yarar var mıdır? Zorba olmalarında, hükümdarların gerçekten çıkarı var mıdır? Baskı yönetimi, gerçek kudret ve büyüklükten, kavimlerin sevgisinden, her türlü güvenlikten onları yoksun bırakmıyor mu? Her aklı başında hükümdarın, zorbanın bir akılsız olduğunu ve kendi kendine zarar verdiğini anlaması gerekmez mi? Her aydın hükümdarın, amaçları kendisini ayakları altına açtıkları uçurumun kenarında uyutmak olan dalkavuklardan sakınması gerekmez mi?


1 Rahipler, hocalar, hahamlar, peygamberlerin çömezleridir. İslamiyet Tarihi adlı çeviri kitabımızın sayfalarında « قصة افك » ve Zeynep ve Zeyit olayını okuyunuz; Cebrail, Hz. Muhammed'e, Allah'tan yalnız Muhammed'in arzusuna uygun olan haberler getirmiştir ve Hz. Muhammed de, işine gelen vahiylerden başka vahiyler getirmemiştir.