Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi 6. Kongresi

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Bu eserin Vikikaynak'ta kalıcı olabilmesi için çevirmen bilgisinin tanımlanmasına ihtiyaç vardır.

Bu eser Türkçe çeviridir ve çevirmeni bilinmemektedir. Çevirmen hakkında bilgi olmadan, eserin telif durumunu belirlemek olanaksız olduğu için telif ihlali sözkonusu olabilir. Çevirmen kimliğini tanımlayarak ya da Vikikaynak telif hakları politikasına uygun başka bir çeviriyi buraya ekleyerek katkıda bulunabilirsiniz.
Kongre yöneticilerinin bulunduğu afiş

Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi VI. Kongresi, Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin (Bolşevik) 26 Temmuz - 3 Ağustos 1917 tarihleri arasında Sankt-Peterburg'da düzenlediği kongredir. Kongrede merkez komitesi seçilmiş ve yeni bir tüzük yayınlanmıştır.

Wikipedia-logo-v2.svg
ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Kabul edilen tüzük[değiştir]

Bu kongrede kabul edilen tüzük aşağıdaki maddeleri içermektedir;[1]

 1. Parti programını kabul eden, onun örgütlerinden birine mensup olan, bütün parti kararlarına uyan ve üye aidatı ödeyen kişi, parti üyesi olarak kabul edilir.
 2. Yeni üyeler, yerel parti örgütleri tarafından, 2 parti üyesinin tavsiyesi ile alınır ve örgütün bundan sonraki ilk genel üye toplantısı tarafından onaylanır.
 3. Üye aidatı, yerel örgüt tarafından, en az ücretin yüzde 1'i olmak üzere saptanır. Yeni üyeler 50 kopek miktarında bir kayıt ücreti öderler.
  Açıklama 3 ay boyunca neden göstermeksizin aidat ödemeyen üyeler, örgütten ayrılmış sayılırlar. Bu durum genel kurula duyurulur.
 4. Bir parti üyesinin atılması sorunu üzerine, üyesi olduğu yere örgütün genel kurulu karar verir. Genel kurulun kararına karşı, bağlı bulunan parti organına, il ve bölge konferanslarına (Başkent'te Şehir Konferansı'na) itirazda bulunabilinir. En yüksek organ Parti Kongresidir.
  Açıklama: Parti üyelerinin atılması, parti organlarında duyurulur.
 5. Partinin bütün örgütleri, demokratik merkeziyetçilik temelinde inşa edilir.
 6. Bütün örgütler iç çalışmalarında özerktir. Partinin her örgütünün kendi alanında parti yayını çıkarma hakkı vardır.
 7. Parti örgütleri, illerde ve bölgelerde birleştirilir. İl ve bölge komiteleri, il ve bölge konferanslarında seçilir.
  İllerin ve bölgelerin sınırları, il konferansları tarafından belirlenir. Komşu bölgeler arasındaki görüş ayrılıkları, Merkez Komitesi'ne (MK), sorun üzerinde karar vermek üzere iletilir.
 8. Yeni parti örgütleri, bölge komiteleri tarafından, eğer yoksa MKtarafından onaylanır. Onaylama üzerinde denetimi MK yürütür. MK, her yeni örgütü parti basınında tanıtır.
 9. Bütün yerel örgütler üye aidatlarının yüzde onunu ve ne amaç için harcanacağı belli olmayan giderlerini MK'ya vermek zorundadır.
 10. Açıklama: Örgütlerin bölge ve alt bölge diye ayrıldığı yerlerde, bölge ve alt-bölge komiteleri yerel örgüt sayılırlar.
 11. En yükske parti ortanı Parti Kongresidir. Düzenli kongreler, her yıl toplanır. Olağanüstü kongreler ya MK'nın girişimi üzerine ya da son kongrede temsil edilen üyelerin üçte birinin talebi üzerine toplantıya çağrılır. Parti kongresinin toplantıya çağrılması ve gündemi, kongreden en az bir buçuk ay önce açıklanır. Olağanüstü kongre 2 ay içinde toplantıya çağrılır. Kongrede, parti üyelerinin en az yarısı temsil ediliyorsa, kongre karar alabilir.
  Parti Kongresi için temsil edilme oranı, MK tarafından, bölge komitelerinin rızası ile, oran ilkesinin elde tutulması temelinde belirlenir.
 12. MK, olağanüstü kongreyi, 10. maddede belirtilen süre içinde toplamazsa, bu durumda, bunu talep eden örgütlerin, kongreyi toparlamak açısından MK'Nın bütün haklarına sahip olan bir örgütleme komitesi kurma hakkı vardır.
 13. Kongre: a) MK, denetim komisyonu ve diğer merkezi kurumların raporlarını alır ve onaylar; b) Parti programını gözden geçirir ve değiştirir; c) Yürütülmekte olan işlerde partinin taktik çizgisini belirler ve d) MK ve denetim komisyonunu seçer.
 14. Merkez Komitesi her yıl parti kongresinde seçilir. Yürümekte olan işler için MK kendi içinde daha dar bir Merkez Komitesi çevresi seçer. MK plenumları ayda en az iki kere toplanır. MK, diğer parti ve kuruluşlarla olan ilişkide partiyi temsil eder, çeşitli parti kurumları örgütler ve onların çalışmalarını yönetir, kendi denetimi altında çalışan MO'nun Yazı Kurulu'nu atar, tüm parti için önemi olan girişimleri örgütler ve yönetir, partinin güçlerinin ve araçlarının dağılımını yapar, partinin merkezi kasasını yönetir.
  MK üyelerinin ayrılma durumunda, MK, kongre tarafından seçilen adaylar içinden, kongrenin saptadığı sıraya göre tamamlanır.
 15. Denetim Komisyonu, her yıl kongrede seçilir, kasayı ve MK'nın grişimlerini kontrol eder ve bir sonraki parti kongresine rapor verir.

Kaynakça[değiştir]

 1. KPSS v rezolijucijach i resenijach s-ezdov, konferenciji plenumov KC, Moskova 1954, cilt I, s. 384-385