Resmî Gazete/6 Ağustos 2011/Adana 6. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Esas No: 2010/440

Karar No: 2010/254

Hükümlü Kimliği: İbrahim Halil AĞBULUT (T.C.No: 45385217308); Cemal ve Hanife oğlu, 1/1/1984 Mersin doğumlu. Mersin İli Merkez İlçesi Siteler Mah. nüfusuna kayıtlı.

Suç: Firar

Suç Tarihleri: 25/9/2004 – 17/11/2004

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 31/3/2010 tarihinde yapılan duruşmasında;

6 ncı Kolordu K.lığı Askeri Mahkemesinin 1/3/2007 gün ve 2007/647-46 EK. sayılı 13/12/2007 tarihinde kesinleşmiş kararıyla firar suçundan sonuç olarak On Ay hapis cezası tesis edilen hükümlü İbrahim Halil AĞBULUT hakkında, iş bu hapis cezasına ilişkin olarak CMK' nin 5728 sayılı yasa ile değişik 231. maddesi uyarınca şartları oluştuğundan hükümlü hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

Hükümlünün kişiliği ve sosyal durumu göz önüne alınarak CMK' nın 231/8.maddesi gereğince takdiren HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK ALTINA ALINMAKSIZIN 5 YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA,

5 yıllık denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesi kararı verileceğinin, 5 yıllık denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde ise açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanacağının sanığa ihtarına ( ihtar edilemedi)

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının ve dava dosyası esasının hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları için tutulan esas defterine kayıt edilmesine,

5 yıllık denetim süresi içinde her takvim yılı kasım ayında adli sicil ve arşiv kaydının istenilmesine, kasıtlı bir suç işlediğinin tespiti halinde dava dosyasının esasa kaydedilerek hükmün açıklanmasına,

TALEBE UYGUN karar verildi. Sanığın YOKLUĞUNDA alenen okundu, usulen anlatıldı. CMK'nun 231/12. maddesi gereğince hükmün tefhim/tebliğden itibaren 7 günlük süre içerisinde tutanak katibine veya halen askeri birlikte görev yapıyor ise birlik komutanlığına veya halen tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde bulunuyor ise cezaevi müdürlüğüne bu hususta tutanak düzenlenmesi için yapacağı bir beyan ile Askeri Mahkememize veya başka bir mahkemeye vereceği bir dilekçe ile Gaziantep 5.Zh.Tug.K.lığı Askeri Mahkemesinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi.

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla;

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihiden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

4696