Resmî Gazete/2 Mayıs 2020/İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/8)

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Madde 1– 19 Eylül 1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’in geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 2– Aynı Tebliğin ekinde yer alan (EK:2) İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesinin 33 ila 40'ıncı sıraları yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 3– Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4– Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.