Resmî Gazete/27 Mart 2020/TÜLOMSAŞ 27 Mart 2020 Tarihli İhale İlanı

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

E5000 Tipi Elektrikli Lokomotifte Kullanılmak Üzere 3 Kalem Malzeme Satın Alınacaktır

İhale Kayıt Numarası: 2020/166149

1- İdarenin;

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 Eskişehir/Türkiye

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr

2- İhale konusu malın adı ve miktarı: 3 Kalem Malzeme Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3- Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 28 Nisan 2020 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4- İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 50,- TL bedelle temin edilebilir.

5- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.