Resmî Gazete/27 Mart 2020/Altınbaş Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Madde 1- 12 Haziran 2017 tarihli ve 30094 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Altınbaş Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir dersten (F) veya (W) notu alan veya dersi normal yarıyılında almayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk yarıyılda almak zorundadır. Bu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince uygulanmak zorunda olunan derslerhariç olmak üzere, seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise öğrenciler, bunların yerine kayıtlı oldukları bölüm tarafından uygun görülen dersleri alırlar.”

Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Altınbaş Üniversitesi Rektörü yürütür