Resmî Gazete/27 Mart 2020/Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Madde 1- 29 Mart 2017 tarihli ve 30022 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve yazılı tutanaklı olarak kayıt altına alınan yazılı/sözlü sınav sonucuna göre değerlendirme yapılır. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve sınav notunun % 30'u alınarak elde edilen puanlara göre sıralama yapılır.”

Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.