Resmî Gazete/14 Nisan 2020

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

YASAMA BÖLÜMÜ[değiştir]

KANUNLAR[değiştir]

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ[değiştir]

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ[değiştir]

/Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

CUMHURBAŞKANI KARARLARI[değiştir]

ATAMA KARARLARI[değiştir]

YÖNETMELİKLER[değiştir]

TEBLİĞLER[değiştir]

YARGI BÖLÜMÜ[değiştir]

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI[değiştir]

/Anayasa Mahkemesinin 26/2/2020 Tarihli ve 2015/3324 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ[değiştir]

/Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları b - Çeşitli İlânlar /T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri