Ol saçı sünbül yüzi bedr aya sıhhat yaraşur

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Ol saçı sünbül yüzi bedr aya sıhhat yaraşur
Ol ruhı lâle lebi hamrâya sıhhat yaraşur

Ol güzeller içre bî-hemtâ vü ra'nâ lâ-nazîr
Nâzenînler serveri garrâya sıhhat yaraşur

Ol şeh-i hûbân-ı 'âlem hüsn içinde bî-bedel
Ol gözi şehlâ kadi bâlâya sıhhat yaraşur

Ol perî-peyker melek-manzar yüzi gül gonca-leb
Gamzesi ok ol kaşı hem yaya sıhhat yaraşur

Ol Süleymân-ı zamânuñ müntehâ cânânesi
Ol semen-sîmâ güzel havrâya sıhhat yaraşur

İmdi Mihrî bu kelâmı cân u dilden di müdâm
Ol saçı sünbül yüzi bedr aya sıhhat yaraşur