Nutuk/5. bölüm/Pâdişâh, icab-ı hal ve vaziyete göre birisini sadarete intihap edeceğim diyor

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

3 Mart 336 tarihli şifrelerle Rauf ve Kara Vasıf Beyler bu istifa meselesini haber verirken, Felâh-ı Vatan Grubu Reisi’nin, Meclis Reis Vekillerinin Saray’a gönderildiğini de bildiriyorlardı. Bu rüesâ, huzur-ı şâhâneye kabul olunmamışlar. Başkâtip ve başmâbeynci ile müzakere etmeleri îrâde buyurulmuş. Grup Reisi, teşkilât-ı milliyenin Pâdişâh’a sadakatini teyid etmiş. Sözü istifa meselesine naklettirmiş. Pâdişâh, Başkâtip vasıtasıyla şu îrâdeyi tebliğ etmiş: “Bütün mebuslara selâm. Ahvâl ve vaziyetin vahametini ben de onlar kadar müdrikim. İcab-ı hal ve vaziyete göre birisini sadarete intihap edeceğim. Onun salâhiyetine tecavüzle rüfekasının intihâbına müdahale edemem. Ancak ona, ekseriyet grubuyla anlaşmasını tavsiye edeceğim.”