Nasuhzade Ali Paşa'nın mezarında bulunan kitabe

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Osmanlıca orijinali[değiştir]

Hüve’l-Bâkī

Server-i deryâ şeref-bahş-i donanmâ-yı şerîf Revnak-efzâ-yı vezâret dürr-i bî-hemtâ ferîd Şâhbâz-ı evc-i ulyâ şehsuvâr-ı nâmdâr Kahramân tayyâr-ı sânî fenn-i deryâda vahîd Şîr-i meydân-ı şecâat bir vezîr-i ercümend Ol Nasûh-zâde Ali Paşâ-yı deryâ-dil reşîd Dîn [ü]devlet hizmetinde nakd-i ömrîn bezl idüb Buldu unvân-ı vezâretle zihî fevz-i mezîd Lenger-endâz-ı ikāmet Sâkız önünde iken Keştîsîn tezvîr ile âteşleyüb Rûm-i pelîd Kâmrân el-hakk kemâl üz[r]e cihânda ölmeden Destine sundu ecel sâkīsi câm-i nâ-ümîd Yazdı târîhin Fürûğî hem dahî ol-demde kim Cân virüb oldu Ali Paşâ gemisiyle şehîd

Sene 1237 Şevval fî gurre Nûri Dede


Türkçesi[değiştir]

'Bâki kalan Allah’tır Denizin efendisi; şerefli, kutsal donanmayı şereflendiren Vezirlik makamının güzelliğini artıran, eşsiz, benzersiz inci tanesi En yüksek doruğun yiğidi, meşhur at binicisi Câfer-i Tayyâr’ın kahramanlığı gibi ikinci Tayyâr, deniz ilminde tek Yüreklilik meydanının aslanı, itibarlı bir vezir Deniz gibi engin gönüllü, doğru yol tutan Nasuhzâde Ali Paşa Din ve devlet hizmetinde ömür sermayesini harcayıp Vezirlik mevkiiyle; artıp çoğalan üstünlüğü buldu Sakız önünde demirli iken Gemisini hileyle, alçak Rum ateşe verip Hakikaten, dünyada arzularına kavuşmuş olarak, huzur içinde ölmeden Ecel şerbetini dağıtan, ümitsiz ecel kadehini Ali Paşa’nın eline sundu Fürûğî o zamanda vefat tarihini yazdı Ali Paşa gemisiyle can verip şehîd oldu Sene 1237 Şevval ayının ilk günü (21 Haziran 1822 Cuma)

Kaynakça[değiştir]

Wikipedia-logo-v2.svg
ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.