Kıyame Suresi

Vikikaynak sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Müddessir Suresi Kıyame Suresi
Kuran-ı Kerim
İnsan Suresi
Kıyame Suresi vikipedi maddesi


Rahman Rahim Allah adıyla
 1. Hayır, yemin ederim o kıyamet gününe.
 2. Yine hayır, yemin ederim o sürekli kendini kınayan nefse.
 3. İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor?
 4. Evet, bizim onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter.
 5. Fakat insan günahı devam ettirmek ister.
 6. O kıyamet günü ne zaman? diye sorar.
 7. Ne zaman ki o göz şimşek çakar,
 8. Ay tutulur,
 9. Güneş ve ay toplanır,
 10. İşte o gün insan, "kaçacak yer neresi?" der.
 11. Hayır, hayır, yok bir siper.
 12. O gün varılıp durulacak yer, ancak Rabbinin huzurudur.
 13. O gün insana, yapıp öne sürdüğü ve geri bıraktığı ne varsa bildirilir.
 14. Doğrusu insan kendi nefsini görür,
 15. Bir takım özürler ortaya atsa da.
 16. Onu hemen okumak için dilini depretme.
 17. Kuşkusuz onu toplamak ve okumak bize aittir.
 18. O halde biz onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et.
 19. Sonra onu açıklamak da bize aittir.
 20. Hayır, siz peşin olanı seviyorsunuz da
 21. Ahireti bırakıyorsunuz.
 22. Yüzler var ki o gün ışıl ışıl parlar.
 23. Rabbine bakar.
 24. Yüzler de var ki o gün asıktır.
 25. Anlar ki kendisine belkıran yapılır.
 26. Hayır hayır, ne zaman ki can köprücük kemiklerine dayanır,
 27. "Tedavi edebilecek kimdir?" denilir.
 28. Can çekişen bunun o ayrılık anı olduğunu anlar.
 29. Bacak bacağa dolaşır..
 30. İşte o gün sevk, ancak Rabbinedir.
 31. Fakat o, ne sadaka verdi, ne namaz kıldı.
 32. Fakat yalanladı ve döndü.
 33. Sonra da çalım sata sata ailesine gitti.
 34. Gerektir o bela sana, gerek.
 35. Evet, gerektir o bela sana gerek.
 36. İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır?
 37. O, dökülen erlik suyundan bir damla değil miydi?
 38. Sonra bir aleka oldu da Rabbi onu biçime koydu, sonra şekil verdi.
 39. Ondan da iki cinsi; erkek ve dişiyi var etti.
 40. Peki, bunu yapanın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?
Sureler

Fatiha Suresi | Bakara Suresi | Al-i İmran Suresi | Nisa Suresi | Maide Suresi | En'am Suresi | A'raf Suresi | Enfal Suresi | Tevbe Suresi | Yunus Suresi | Hud Suresi | Yusuf Suresi | Ra'd Suresi | İbrahim Suresi | Hicr Suresi | Nahl Suresi | İsra Suresi | Kehf Suresi | Meryem Suresi | Ta-Ha Suresi | Enbiya Suresi | Hac Suresi | Mü'minun Suresi | Nur Suresi | Furkan Suresi | Şu'ara Suresi | Neml Suresi | Kasas Suresi | Ankebut Suresi | Rum Suresi | Lokman Suresi | Secde Suresi | Ahzab Suresi | Sebe' Suresi | Fatır Suresi | Yasin Suresi | Saffat Suresi | Sad Suresi | Zümer Suresi | Mü'min Suresi | Fussilet Suresi | Şura Suresi | Zuhruf Suresi | Duhan Suresi | Casiye Suresi | Ahkaf Suresi | Muhammed Suresi | Fetih Suresi | Hucurat Suresi | Kaf Suresi | Zariyat Suresi | Tur Suresi | Necm Suresi | Kamer Suresi | Rahman Suresi | Vakı'a Suresi | Hadid Suresi | Mücadele Suresi | Haşr Suresi | Mümtehine Suresi | Saff Suresi | Cum'a Suresi | Münafikun Suresi | Teğabün Suresi | Talak Suresi | Tahrim Suresi | Mülk Suresi | Kalem Suresi | Hakka Suresi | Me'aric Suresi | Nuh Suresi | Cin Suresi | Müzzemmil Suresi | Müddessir Suresi | Kıyame Suresi | İnsan Suresi | Mürselat Suresi Nebe' Suresi | Nazi'at Suresi | Abese Suresi | Tekvir Suresi | İnfitar Suresi | Mutaffifin Suresi | İnşikak Suresi | Büruc Suresi | Tarık Suresi | A'la Suresi | Gaşiye Suresi | Fecr Suresi | Beled Suresi | Şems Suresi | Leyl Suresi | Duha Suresi | İnşirah Suresi | Tin Suresi | Alak Suresi | Kadr Suresi | Beyyine Suresi | Zilzal Suresi | Adiyat Suresi | Kari'a Suresi | Tekasür Suresi | Asr Suresi | Hümeze Suresi | Fil Suresi | Kureyş Suresi | Ma'un Suresi | Kevser Suresi | Kafirun Suresi | Nasr Suresi | Tebbet Suresi | İhlas Suresi | Felak Suresi | Nas Suresi |