Kıbrıs'ta şeyh-i seb'alarla ilgili 22 Ekim 1803 tarihli belge

Vikikaynak sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Kıbrıs'ta şeyh-i seb'alarla ilgili 22 Ekim 1803 tarihli belge
Osmanlı tarihi belgeleri
Kaynak: [1]

Kıbrıs ceziresinde vâki Medine-i Lefkoşa’nın hîn-i fethinde Hüdâvendigâr-ı sabık merhum mağfûrun-leh Sultan Selim Han aliyerrahmete vel gûfran asker-i islâm için ordu-yı hümâyûna şeyh ta‘yin eylediği tarik-i nakşibendiyyeden Şeyh Ali medine-i mezbûrede Ayasofya-i kebirde kürsü şeyhi olub bilâ-tayin esnaf-ı seb‘aya dahi şeyh nasb olunmuştur.