Hafız Ahmet Paşa'nın IV. Murat'a Bağdat'tan yardım isteyen manzumesi

From Vikikaynak
Jump to navigation Jump to search

Hafız Ahmet Paşa, Bağdat'ı alamayınca padişaha şu manzumeyi gönderir:

Aldı etrafı adüv, imdada asker yok mudur?

Din yolunda baş verir bir merdi server yok mudur?

Bir acep girdaba düştük, çaresiz kaldık meded

Aşinalar zümresinden bir Şinaver yok mudur?

Cenk de hempamız olup baş virip baş almağa

Arse-i alemde bir merdi hünerver yok mudur?

Def-i bidada takasülden garaz ne bilmezüz

Derdi mazluman sual olmaz mı mahşer yok mudur?


IV. Murat da ona aynı şekilde cevap verecektir...