Gazel (Bir dil ki bî mahabbet ola merhamet m'olur)

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Bir dil ki bî mahabbet ola merhamet m'olur
Bir hanenin ki şem'ası yok meskenet m'olur

Acz ü niyâz olur gene olursa çâresâz
Yoksa gurur vâsıta-ı mağfiret m'olur

Gayriye ilm ü ma'rifetinden senin ne sûd
Âlemde hüsn ü hulk kadar ma'rifet m'olur

Rahat mı kor bedende hurûş-i sirişk ü âh
Bî i'tidâl âb ü hevâ afiyet m'olur

Tâ key bu bûs-i dâmen ü dest ey harîs-i câh
Takdir müsait olmaz ise maslahat m’olur

Nâbi uçurduk âh hümâ-yı kanâati
Horsendlik gınâsı kadar saltanat m'olur