Gazel ('disünlar' redifli)

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Sun sâgarı sâki bana mestâne disünler

Uslanmadı gitdi gör o divâne disunler

Peymânesini her kişi doldurmada bunda
Şimden gerü bu meclise mey-hâne disünler

Dil hânesini yık koma taş üstüne bir taş
Sen yap ana iller ana virâne disünler

Gönlünde senin gayr u sivâ sureti n'eyler
Layik mi bu kim Kabe'ye büthane disünler

Yahya'nın olup sözleri hep sırr-ı mahabbet
Yaran işidüb söyleme yabane disünler