Fatih'in Ahitnamesi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Symbol 甲 class.svg
Bu maddenin düzen ve biçim olarak Vikikaynak standartlarına ulaşması için elden geçirilmesi gerekmektedir.

Düzenleme yapıldıktan sonra bu açıklama silinmelidir.Bosna-Hersek'in 1463 yılında Osmanlı idaresi altına geçmesinden sonra bölgede yaşayan halkın canını, malını, namusunu ve dini inançlarını koruma altına alma amacıyla Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmet tarafından 28 Mayıs 1463'te Miladroz'da yazdırılan ilk insan hakları bildirgesi. Aslı Bosna-Hersek Fojnica kentindeki Fransiskan Manastırı'nda asılı bulunan Ahidname'de şunlar yazılmıştır:

“Ben ki Sultân Mehmed Hanim. Cumle avâm ve havâssa ma’lûm ola ki, isbu dârendegân-i fermân-i humâyûn Bosna ruhbânlarina mezîd-i inâyetim zuhûra gelip buyurdum ki, mezbûrlara ve kiliselerine kimse mâni’ ve muzâhim olmayip ihtiyâtsiz memleketimde duralar. Ve kacup gidenler dahi emn u emânda olalar. Gelup bizim hâssa memleketimizde havfsiz sâkin olup kiliselerine mutemekkin olalar. Ve yuce hazretimden ve vezîrlerimden ve kullarimdan ve reâyalarimdan ve cemî’-i memleketim halkindan kimse mezbûrelere dahl ve ta’arruz edip incitmeyeler, kendulere ve cânlarina ve mâllarina ve kiliselerine ve dahi yabandan hâssa memleketimize âdem gelirler ise yemîn-i mugallaza ederim ki yeri, gogu yaratan Perverdigâr hakkicun ve Mushaf hakkicun ve Ulu Peygamberimiz hakkicun ve yuz yirmi dort bin peygamberler hakkicun ve kusandigim kilic hakkicun bu yazilanlara hicbir ferd muhâlefet etmeye. Mâdâm ki bunlar benim emrime mutî ve munkâd olalar. Soyle bilesiz.”

Ahidname'nin günümüz türkçesiyle okunuşu:

Ben Fatih Sultan Han, bütün dünyaya ilan ediyorum ki; kendilerine bu Padişah Fermanı verilen Bosnalı Fransiskenler himayem altındadır ve emrediyorum:

Hiç kimse ne bu adı geçen insanları, ne de onların kiliselerini rahatsız etmesin ve zarar vermesin. İmparatorluğumda huzur içinde yaşasınlar. Bu göçmen durumuna düşen insanlar özgür ve güvenlik içinde yaşasınlar. İmparatorluğumdaki tüm memleketlere dönüp korkusuzca kendi manastırlarına yerleşsinler.

Ne padişahlık eşrafından, ne vezirlerden veya memurlardan, ne hizmetkarlarımdan hiç kimse bu insanların onurunu kırmayacak ve onlara zarar vermeyecektir. Hiç kimse bu insanların hayatlarına, mallarına ve kiliselerine saldırmasın, hor görmesin veya tehlikeye atmasın. Hatta bu insanlar başka ülkelerden devletime birisini getirirse onlar da aynı haklara sahiptir.

Bu padişah fermanını ilan ederek burada, yerlerin, göklerin yaratıcısı ve efendisi Allah, Allah'ın elçisi aziz Peygamberimiz Muhammed ve 124 bin peygamber ile kuşandığım kılıç adına yemin ediyorum ki; emrime uyarak bana sadık kaldıkları sürece tebaamdan hiç kimse bu fermanda yazılanların aksini yapmayacaktır.