Eki Attar

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Bu eserin Vikikaynak'ta kalıcı olabilmesi için çevirmen bilgisinin tanımlanmasına ihtiyaç vardır.

Bu eser Türkçe çeviridir ve çevirmeni bilinmemektedir. Çevirmen hakkında bilgi olmadan, eserin telif durumunu belirlemek olanaksız olduğu için telif ihlali sözkonusu olabilir. Çevirmen kimliğini tanımlayarak ya da Vikikaynak telif hakları politikasına uygun başka bir çeviriyi buraya ekleyerek katkıda bulunabilirsiniz.

Eki Attar (Tuvaca: эки аъттар) — Tıva halkı tarafından tutulan şarkılardan birisidir. Bir halk türküsüdür. Bu türküyü daha geniş kitlelere yayan Hün-Hürtü müzik topluluğudur. Eki Attar sözü Türkiye Türkçesinde İyi Atlar, Yeni Atlar anlamına gelir.

Tuvaca (Kiril alfabesi) Tuvaca latin İngilizcesi
эки аъттар

Чүгүрүктүң бажынайда баш

Чүген суглук шыңгыр-шыңгыр

Чүден артык сарыым сактып

Чүлдү-чүреем шимир-шимир


Эки доруум бажынайда

Эзер чүген шыңгыр-шыңгыр

Эрге-карам чажынайда

Чавагазы чайыр-чайыр


Хемчик хемни өрү челген

Хертеш-ойнуң чоруу-ла-дыр

Кежее боорга чаңнап келир

Хеймеримниң чаңы-ла-дыр


Карбап карбап челип орар

Кара-доруум челижи-дир

Каттыраңнап чаңнап орар

Карам-эжим чаңы-ла-дыр


Аъдым бажы мөңгүн чүген

Адаарганчыг-дыр бе, бажа?

Анай-караң менде турар

Алыксанчыг-дыр бе, бажа?


Алдын эзер, чүген, суглук алтын

Адаарганчыг-дыр бе, бажа?

Алдын-караң менде турар

Алыксанчыг-дыр бе, бажа?


Оглаа-дайның бажынайда улы

Суглук дээрбек шыңгыр-шыңгыр

Ортун-карам чажынайда

Чавагазы чайыр-чайыр


Саарында демдек баскан

Сараламны мунуксаар мен

Салаазында билзек суккан

Сарыым кыска дужуксаар мен


E'ki Attar

Çügürüktüñ bаjınаydа bаş

Çügеn sugluk şıñgır-şıñgır

Çüdеn аrtık sаrıım sаktıp

Çüldü-çürееm şimir-şimir


Еki dоruum bаjınаydа

Еzеr çügеn şıñgır-şıñgır

Еrgе-kаrаm çаjınаydа

Çаvаgаzı çаyır-çаyır


Hеmçik hеmni örü çеlgеn

Hеrtеş-оynuñ çоruu-lа-dır

Kеjее bооrgа çаñnаp kеlir

Hеymеrimniñ çаñı-lа-dır


Kаrbаp kаrbаp çеlip оrаr

Kаrа-dоruum çеliji-dir

Kаttırаñnаp çаñnаp оrаr

Kаrаm-еjim çаñı-lа-dır


A'dım bаjı möñgün çügеn

Аdааrgаnçıg-dır bе, bаjа?

Аnаy-kаrаñ mеndе turаr

Аlıksаnçıg-dır bе, bаjа?


Аldın еzеr, çügеn, sugluk аltın

Аdааrgаnçıg-dır bе, bаjа?

Аldın-kаrаñ mеndе turаr

Аlıksаnçıg-dır bе, bаjа?


Оglаа-dаynıñ bаjınаydа ulı

Sugluk dееrbеk şıñgır-şıñgır

Оrtun-kаrаm çаjınаydа

Çаvаgаzı çаyır-çаyır


Sааrındа dеmdеk bаskаn

Sаrаlаmnı munuksааr mеn

Sаlааzındа bilzеk sukkаn

Sаrıım kıskа dujuksааr mеn


Good Horses

On the head of my fast-legged one,

The bridle rings: shyngyr shyngyr.

Most of all I think of you, my beloved,

And my loving heart beats: Shymir shymir.


On my good racer,

The bridle and saddle jingle: Shyngyr shyngyr.

On my beloved's braid,

Hairpins ring: chaiyr chaiyr.


Up the river Khemchik he runs,

My racer, Khertesh Oi.

When the night comes and I see my beloved,

She'll snuggle up to me.

That's how she is, my beloved Kheimer Kara.


On the head of my racer is a silver bridle.

My rival must be envious.

My lovely Anai Kara is sitting beside me.

My rival must be envious.


The stirrup and the bridle are of pure silver.

My rival must be envious.

My lovely Erge Kara is sitting beside me.

My rival must be envious.


On the head of my racer, Olga Dai,

The bridle with the lock jingles: shyngyr shyngyr.

On the braid of my Ortun Kara,

The hairpins ring: chaiyr chaiyr.


On the side of my racer is a brand.

I want to ride him

On her finger sparkles a ring that is a gift from me.

I want to see my lovely soon

İyi Atlar

Benim hızlı bacaklı birinin kafasına,

dizgin halkalar: shyngyr shyngyr.

En önemlisi ben, seni sevgili düşünmek

Ve benim sevgi dolu kalbinin attığı: Shymir shymir.


benim iyi yarışçı günü,

dizgin ve eyer jingle: Shyngyr shyngyr.

benim sevgili örgü üzerine,

Tokalar halka: chaiyr chaiyr.


Khemchik o çalışan nehir yukarı,

Benim yarışçı, Khertesh Oi.

gece geliyor ve benim sevgili gördüğünüzde,

Khemchik o çalışan nehir yukarı,

Benim yarışçı, Khertesh Oi.

gece geliyor ve benim sevgili gördüğünüzde,

Bana yatmak gerekir.

o, benim sevgili Kheimer Kara böyledir.


Benim racer kafasına bir gümüş dizgin olduğunu.

Benim rakip kıskanç olmalıdır.

Benim güzel Anai Kara yanımda oturuyor.

Benim rakip kıskanç olmalıdır.


üzengi ve dizgin saf gümüş vardır.

Benim rakip kıskanç olmalıdır.

Benim güzel Erge Kara yanımda oturuyor.

Benim rakip kıskanç olmalıdır.


Benim yarışçı, Olga Dai kafasına,

Kilit jingle ile dizgin: shyngyr shyngyr.

Benim Ortun Kara örgü üzerine,

tokaları yüzük: chaiyr chaiyr.


Benim racer tarafında bir markadır.

Ben ona binmek istiyorum

parmağında benden bir hediye yüzük parıldıyor.

Benim güzel Yakında görmek istiyorum.

Dış bağlantılar[değiştir]

Ayrıca bakınız[değiştir]

Wikipedia-logo-v2.svg
ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.