Cin Suresi

Vikikaynak sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Nuh Suresi Cin Suresi
Kuran-ı Kerim
Müzzemmil Suresi
Cin Suresi vikipedi maddesi


Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla
 1. De ki: "Bana gerçekten şu vahyolundu: Cinlerden bir grup dinleyip de şöyle demişler: -Doğrusu biz, hayranlık uyandıran bir Kur'an dinledik"
 2. "O, 'gerçeğe ve doğruya' iletiyor. Bu yüzden ona iman ettik. Bundan böyle Rabbimiz'e hiç kimseyi ortak koşmayacağız."
 3. Elbette, Rabbimiz'in şanı Yücedir. O, ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk."
 4. "Doğrusu şu: Bizim beyinsizlerimiz, Allah'a karşı 'bir sürü saçma şeyler' söylemişler."
 5. "Oysa biz, insanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemeyeceklerini sanmıştık."
 6. "Bir de şu gerçek var: İnsanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı adamlara sığınırlardı. Öyle ki, onların azgınlıklarını arttırırlardı."
 7. "Ve onlar, sizin de sandığınız gibi Allah'ın hiç kimseyi kesin olarak diriltmeyeceğini sanmışlardı."
 8. "Doğrusu biz göğü yokladık; fakat onu güçlü koruyucular ve şihab(kıvılcım, şerare)larla kaplı bulduk."
 9. "Oysa gerçekte biz, dinlemek için onun oturma yerlerinde otururduk. Ama şimdi kim dinleyecek olsa, kendisini izleyen bir şihab bulur."
 10. "Doğrusu bilmiyoruz; yeryüzünde olanlara bir kötülük mü istendi, yoksa Rableri kendileri için bir hayır mı diledi?"
 11. "Gerçek şu ki, bizden salih olanlar vardır ve bunun dışında olanlar da. Biz türlü türlü yolların fırkaları olmuşuz."
 12. "Biz şüphesiz, Allah'ı yeryüzünde asla aciz bırakamıyacağımızı, kaçmak suretiyle de O’nu hiçbir şekilde aciz bırakamıyacağımızı anladık."
 13. "Elbette biz, o yol gösterici işitince, ona iman ettik. Artık kim Rabbine iman ederse, o ne eksileceğinden korkar ve ne de haksızlığa uğrayacağından."
 14. "Ve elbette bizden Müslüman olanlar da var, zulmedenler de. İşte teslim olanlar, artık onlar 'gerçeği ve doğruyu' araştırıp-bulanlardır."
 15. Zulmedenler ise, onlar da cehennem için odun olmuşlardır.
 16. Eğer onlar, yol üzerinde 'dosdoğru bir istikamet tuttursalardı', mutlaka Biz onlara bol miktarda su içirirdik.
 17. Ki, kendilerini bununla denemek için. Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, onu 'gittikçe şiddeti artan' bir azaba sürükler.
 18. Şüphesiz mescidler, Allah'a aittir. Öyleyse, Allah ile beraber başka hiçbir şeye kulluk etmeyin.
 19. Şu bir gerçek ki, Allah'ın kulu, O'na dua için kalktığında, onlar neredeyse çevresinde keçeleşeceklerdi.
 20. De ki: "Ben gerçekten, yalnızca Rabbime dua ediyorum ve O'na hiç kimseyi ortak koşmuyorum."
 21. De ki: "Doğrusu ben, sizin için ne bir zarar, ne de bir yarar sağlayabilirim."
 22. De ki: "Muhakkak beni Allah'tan hiç kimse asla kurtaramaz ve O'nun dışında asla bir sığınak da bulamam."
 23. "Yalnızca Allah'tan olanı ve O'nun gönderdiklerini tebliğ etmektir. Kim Allah'a ve O'nun elçisine isyan ederse, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere onun için cehennem ateşi vardır."
 24. Sonunda onlar, kendilerine vadedileni gördükleri zaman, yardımcı olmak bakımından kim daha zayıfmış ve sayı bakımından kim daha azmış artık öğrenmiş olacaklardır."
 25. De ki: "Bilmiyorum, size vadedilen yakın mı, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koymuştur?"
 26. O, gaybı bilendir. Kendi gaybını kimseye açık tutmaz.
 27. Ancak elçileri içinde razı olduğu başka. Çünkü O, bunun önüne ve arkasına izleyiciler dizer.
 28. Öyle ki onların, Rablerinden gelen risaleti tebliğ ettiklerini bilsin. Onların nezdinde olanları sarıp-kuşatmış ve herşeyi sayı olarak da sayıp-tespit etmiştir.
Sureler

Fatiha Suresi | Bakara Suresi | Al-i İmran Suresi | Nisa Suresi | Maide Suresi | En'am Suresi | A'raf Suresi | Enfal Suresi | Tevbe Suresi | Yunus Suresi | Hud Suresi | Yusuf Suresi | Ra'd Suresi | İbrahim Suresi | Hicr Suresi | Nahl Suresi | İsra Suresi | Kehf Suresi | Meryem Suresi | Ta-Ha Suresi | Enbiya Suresi | Hac Suresi | Mü'minun Suresi | Nur Suresi | Furkan Suresi | Şu'ara Suresi | Neml Suresi | Kasas Suresi | Ankebut Suresi | Rum Suresi | Lokman Suresi | Secde Suresi | Ahzab Suresi | Sebe' Suresi | Fatır Suresi | Yasin Suresi | Saffat Suresi | Sad Suresi | Zümer Suresi | Mü'min Suresi | Fussilet Suresi | Şura Suresi | Zuhruf Suresi | Duhan Suresi | Casiye Suresi | Ahkaf Suresi | Muhammed Suresi | Fetih Suresi | Hucurat Suresi | Kaf Suresi | Zariyat Suresi | Tur Suresi | Necm Suresi | Kamer Suresi | Rahman Suresi | Vakı'a Suresi | Hadid Suresi | Mücadele Suresi | Haşr Suresi | Mümtehine Suresi | Saff Suresi | Cum'a Suresi | Münafikun Suresi | Teğabün Suresi | Talak Suresi | Tahrim Suresi | Mülk Suresi | Kalem Suresi | Hakka Suresi | Me'aric Suresi | Nuh Suresi | Cin Suresi | Müzzemmil Suresi | Müddessir Suresi | Kıyame Suresi | İnsan Suresi | Mürselat Suresi Nebe' Suresi | Nazi'at Suresi | Abese Suresi | Tekvir Suresi | İnfitar Suresi | Mutaffifin Suresi | İnşikak Suresi | Büruc Suresi | Tarık Suresi | A'la Suresi | Gaşiye Suresi | Fecr Suresi | Beled Suresi | Şems Suresi | Leyl Suresi | Duha Suresi | İnşirah Suresi | Tin Suresi | Alak Suresi | Kadr Suresi | Beyyine Suresi | Zilzal Suresi | Adiyat Suresi | Kari'a Suresi | Tekasür Suresi | Asr Suresi | Hümeze Suresi | Fil Suresi | Kureyş Suresi | Ma'un Suresi | Kevser Suresi | Kafirun Suresi | Nasr Suresi | Tebbet Suresi | İhlas Suresi | Felak Suresi | Nas Suresi |