Babil Talmudu/Zeraim/Berahot/4

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Berahot 3 Babil Talmudu
Berahot Kitapçığı
Berahot 5
Berahot 4a

Benayahu ben Yehoyada, Sanhedrin’e başkanlık ediyordu, bu yüzden onun zikredilişi, Sanhedrin anlamına gelmektedir. Evyatar ben Ahimelek ise başrahipti, bu yüzden onun zikredilişi, Urim ve Tumim’e başvurma anlamına gelmektedir (bununla ilgili olarak bkz. 1. Samuel, 23:9). Benayahu ben Yehoyada’nın, Sanhedrin’in başkanı olduğuna dair şöyle yazılıdır: “Yehoyada oğlu Benaya ise Keretliler ve Peletlilerin başıydı” (2. Samuel, 20:23). Burada neden Sanhedrin, Keretliler ve Peletliler olarak geçmektedir? Keretli denmesinin sebebi, kararlarının kesin (koretim) olmasından dolayıdır. Peletliler denmesinin sebebi, kararlarının ve hikmetli sözlerinin şaşırtıcı derecede (muflaim) olmasındandır. Keretliler ve Peletlilerin başı olan kişi, Sanhedrin’in başkanıdır. Yukarıda bir kısmı alıntılanmış olan ayete göre bilgeler ilk önce Ahitofel’e danıştılar, sonra Sanhedrin’e, ondan sonra da Urim ve Tumim’e başvurdular ve ancak bundan sonra kralın ordusunun komutanı Yoav’a askerleri savaşa hazırlaması için emir verildi. R. Yitzak bar Adda (bazıları R. Yitzak bar İdi diye anarlar) şöyle dedi: Hangi mezmur, Davud’un lirinin geceleyin çaldığına delil getirilebilir? “Görkemim uyanık, çenk ve lir uyanık, sehere kadar uyumayayım” (Mezmurlar, 57:9). Bu, lirin çalmasının gerçekleştiği ve şimdi sabaha kadar Tevrat çalışacağı anlamına gelmektedir.

R. Zeyra, Musa ve Davud’un gece yarısının tam vaktini bilip bilmediği ile ilgili başka bir çözüm yolu önerdi ve şöyle dedi: Musa, elbette gece yarısının ne zaman olduğunu biliyordu, Davud da öyle. Eğer Davud gece yarısının ne zaman olduğunu biliyorsa neden lire ihtiyaç duydu? Lire, onu uykudan uyandırması için ihtiyaç duydu. Aynı şekilde, eğer Musa gece yarısının tam vaktini biliyor idiyse neden “gece yarısında” demedi, fakat “gece yarısı civarında” dedi? Musa, Firavun’un müneccimlerinin gece yarısını yanlış hesaplayıp daha erken bir vakit tayin edeceklerini göz önüne aldı. Onların tayin ettiği vakit gelip de herhangi bir felaket gerçekleşmediğinde, müneccimler Musa’nın yalancı olduğunu iddia ederlerdi. Musa, bilgenin öğütlediği bir ilkeye uygun bir davranışta bulundu: Dilini “Bilmiyorum” demeye alıştır, böylece bir aldatma ağının içine düşmemiş olursun. R. Aşi şöyle dedi: Bu soru temelsizdir. Çünkü, Musa onüçüncü günün gece yarısında ve ondördüncü güne geçişte idi, ilgili peygamberlik vazifesini yaptığı sırada. Musa, İsrailoğullarına, Kutsal Olan’ın –O kutsansın- yarın bu gece yarısı gibi gece yarısında Mısır’ı boydan boya geçeceğini haber verdiğini söyledi. Buradan yola çıkarak, ilgili kısmı “gece yarısı civarında” şeklinde bir yaklaşıklık ifadesi olarak değil, fakat yarının gece yarısını bugünkü gece yarısına benzetme şeklinde bir karşılaştırma olarak anlamak gerekir.