Andıç: Güçlü Eylem Planı

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Symbol 甲 class.svg
Bu kütüphane maddesinin biçim olarak Vikikaynak standartlarına ulaşması için elden geçirilmesi gerekmektedir.

Düzenleme yapıldıktan sonra bu açıklama silinmelidir.A N D I Ç
NİSAN 1998

İKK GÜV.D. : 3590- -98/İKK ve Güv.D.İç İsth.Ş.

KONU : Güçlü Eylem Planı

KİMDEN : İstihbarat Başkanlığından

KİME : Komuta Katına

Yazıyı Hazırlayan Tlf.: 1975

İLGİ : (a) Gnkur.Bşk.lığının 21 Nisan 1998 gün ve GENSEK.: 3050-212-98/İCRA SB. sayılı direktifi.

               (b) Gnkur.Bşk.lığının 15 Nisan 1998 gün ve HRK.: 3570-027-98/İGHD.Hrk.Ş. (313) sayılı emri.

1. KONU :

       TSK.’nin başarılı bir operasyonu ile yakalanan üst düzey teröristlerden biri olan Şemdin SAKIK’ın sorgulanması sonucu alınan ifadelerin psikolojik harekat ve basın uygulamaları açısından değerlendirilmesi maksadıyla; ilgi (a) emirle çalışma grubu teşkil edilmiş ve bu grup tarafından uygulama zamanlarını ihtiva eden bir eylem planı hazırlanmıştır.

2. ÖNCESİ :

       Bölücü Terör Örgütü PKK’nın çökertilmesi için gerekli bilgilerin elde edilmesi ve sorgulamanın yönlendirilmesi maksadıyla; Bölücü Terör Örgütü PKK’nın çökertilmesi için sorgunun yönlendirilmesi, TSK.’nin ve Özel Kuv.K.lığının başarısının iç ve dış kamuoyuna yansıtılması ve PKK’nın dağılma süreci esnasında örgüte alternatif olabilecek VEJİN ve KAWA gibi örgütlerin, legal veya illegal siyasi oluşumların eylem safhasında çökertilmesi maksatlarına yönelik olarak ilgi (b) direktif yayınlanmış ve bu direktif sorgulama esnasında uygulamaya başlanmıştır.

3. İNCELEME :

       a. 7 nci Kor.K.lığınca; hazırlanan özel sorgulama sonuçlarının incelenmesi neticesinde;

               (1) Bölücü Terör Örgütü lider kadrosunda Zeki Şemo (K) Şemdin SAKIK’ın örgütten ayrılması ve bilahare Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yakalanmasının, örgütün özellikle taban ve orta kadrosunda olumsuzluklar yaratacağının,

               (2) İfade de adı geçen kişilerin, örgüt ilişkilerin, bölgesel değerlendirmelerin çok yeni ve çarpıcı bilgileri ihtiva etmediğini, ancak Türkiye’de demokratik ortamdan istifade ederek Bölücü Terör Örgütünün uzantısı olarak faaliyet gösteren siyasilerin, gazetecilerin, HADEP ve İnsan Hakları Derneği gibi kuruluşları hakkında elde edilen bilgilerle önce kamuoyu oluşturulmasının ve müteakiben yasal sürecin başlatılmasının,

               (3) Olaf Palme’nin PKK tarafından öldürülmüş olduğu iddiasının ayrıntılandırılarak Dünya kamuoyunda kullanılabilecek nitelikte önemli bir bilgi olduğunun,

               (4) Bölücü Terör Örgütü ile bütünleşen ve her türlü desteği veren Suriye ile bu ülke vasıtasıyla örgüt ile irtibatını devam ettiren Yunanistan hakkında yeni elde edilen bilgilerin Dışişleri Bakanlığına aktarılarak uluslararası temaslarda kullanılmasının,

       b. Yapılan bu değerlendirme çerçevesinde;

               (1) PKK terör örgütünün çeşitli basın ve yayın organlarında konu ile ilgili olarak yapacağı propagandanın etkisizleştirilmesi amacıyla yoğun propaganda icrasının,

               (2) Çeşitli kurum/kuruluş, legal-illegal örgütlerin yapacağı propagandanın önlenmesi amacıyla; MED TV.’nin kapatılması için Dışişleri Bakanlığı tarafından gerekli argümanların hazırlanarak İngiltere nezdinde kullanılması ve ayrıca diğer ülkelerde uydu kiralanmasının önlenmesi için girişimlerde bulunulmasının,

               (3) PKK terör örgütünün uyuşturucu trafiğinde rolünü ortaya koyan propagandaya devam edilmesinin (uyuşturucu kaçakçılığının örgüte silah ve malzeme temininde en etkin kaynak olduğu teması işlenerek),

               (4) Bu kapsamda yürütülecek yasal faaliyetlerin ve özellikle mahkeme safhasında yargılamanın, kamu güvenliği, kamu düzeni, şahsın güvenliği ve yukarıda belirtilen maksatların tahakkuk için;

                      (a) Duruşmaların “GİZLİ” yapılmasının,

                      (b) Şahsın, yargılama süresince diğer tutuklulardan ayrı bir bölümde tecrit edilmiş olarak muhafazasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

4. SONUÇ VE TEKLİFLER :

       a. Sonuç :

               İnceleme sonucunda;

               (1) İç kamuoyuna yönelik faaliyetleri,

               (2) İç ve dış kamuoyuna yönelik faaliyetleri,

               (3) Yurt dışı bağlantıları,

               (4) Sanığın (Şemdin SAKIK) basına çıkarılması,

       safhalarını ihtiva edecek şekilde hazırlanan Eylem Planının 24 Nisan - 1 Mayıs 1998 tarihlerinde emirle icraya başlanılmasının uygun olacağı kıymetlendirilmektedir.

       b. Teklifler :

               Güçlü Eylem Planı’nın Faaliyet Takviminde belirtilen zaman ve esaslar doğrultusunda gecikmeksizin icrasına başlanılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

       Tensip ve emirlerinize arz ederim.

İsth.Bşk.V.Tümg.F.TÜRKERİ :

Bülent DAĞSALI

Kur.Alb.

İç İsth.Ş.Md.

UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR

 Çevik BİR Orgeneral II nci Başkan

Güçlü Eylem Planı[değiştir]

GÜÇLÜ EYLEM PLANI
S. NO FAALİYET MAKSAT KULLANILACAK YÖNTEM İCRA EDECEK MAKAM KOORDİNE EDİLECEK MAKAMLAR İCRA ZAMANI
1. İÇ KAMUOYUNA YÖNELİK FAALİYETLER
A. ÖRGÜTÜN YAPISI VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA BİLGİLERİN KAMUOYUNA AKTARILMASI,
ELDE EDİLEN BİLGİLERDEN İSTİFADE EDİLEREK;

- YURT İÇİNDE ÖRGÜTLE BAĞLANTILI, SİYASİLER, GAZETECİLER, İŞADAMLARI, PARTİ VE DERNEKLERİN DEŞİFRE EDİLMESİ SURETİYLE ÖRGÜTE SAĞLADIKLARI DESTEK VE VATAN HAİNLİKLERİNİN SERGİLENMESİ,
- BU KİŞİLER VE DERNEKLER HAKKINDA BİLGİ VE BELGELERİN ORTAYA KONULMASI SURETİYLE YASAL İŞLEMLERİN BAŞLATILMASIDIR.
ŞEMDİN SAKIK’IN ÖRGÜTÜN YAPI VE İŞLEYİŞİ, EYLEMLERİ HAKKINDA BELGE VE DELİLLERE SAHİP OLDUĞUNU KAMUOYUNA YANSITMAK SURETİYLE İNANDIRICILIĞINI VE GÜVENİNİ SAĞLAMAK,

-YAPILAN KATLİAMLAR VE KANLI EYLEMLERİN , GÜNAHSIZ KİŞİLERE YÖNELTİLEN FAALİYETLERİN TAMAMEN TERÖRİST BAŞI TARAFINDAN EMREDİLDİĞİ VE HER EYLEMDEN HABERDAR OLDUĞUNU İÇEREN BİR BİLGİ NOTU HAZIRLANMASI,

- BİR MERKEZ KOMİTE ÜYESİNİN ÖRGÜT İÇİNDE BİLMESİ VE YAPMASI GEREKEN GÖREVLERLE İLGİLİ BİLGİ NOTUNUN HAZIRLANMASI,
- SAKIK’IN İFADE ETTİĞİ VEYA BİLDİĞİNİ BELİRTTİĞİ BELGE VE DİĞER DELİLLERİN AÇIKLAĞA KAVUŞTURULMASI, ELDE EDİLMESİ VE GNKUR.BŞK.LIĞINA İNTİKALİNİN SAĞLANMASI,

HRK.BŞK.LIĞI İSTH.BŞK.LIĞI 23 NİSAN 1998
B.SİYASİ PARTİLER VE DERNEKLER:
(1) HADEP
BU PARTİNİN TÜRKİYE’DEKİ DEMOKRATİK ORTAMDAN İSTİFADE EDEREK , PKK’NIN SİYASİ UZANTISI OLARAK FAALİYET GÖSTERDİĞİNİ ORTAYA ÇIKARMAK. - HAZIRLANAN BİLGİ NOTUNUN YAZILI VE GÖRSEL BASINA AKTARILMASI,

- HADEP İLE TERÖRİST ÖRGÜT ARASINDA İHTİLAF YARATACAK VE BUNU SÜRDÜRECEK TARZDA BAŞLATILAN FAALİYETE DEVAM EDİLMESİ,
- LEYLA ZANA , HATİP DİCLE, MURAT BOZLAK İLE TERÖRİST BAŞININ ŞAHSİ TEMAS KURDUĞU VE YABANCI HEYETLER VASITASIYLA MESAJ İLETTİĞİ,
- BU PARTİNİN İL VE İLÇE TEŞKİLATININ ÖRGÜTE ELEMAN TEMİN ETTİĞİ TEMALARINI İŞLEYEN BİLGİ NOTUNUN HAZIRLANMASI

HRK.BŞK.LIĞI HRK.BŞK.LIĞI
İSTH.BŞK.LIĞI,
GENSEK
24 NİSAN 1998
23 NİSAN 1998
- J.GN.K.LIĞI, MİT VE EMN.GN. MD.LÜĞÜNE HADEP-PKK İŞBİRLİĞİNİ ORTAYA ÇIKARMAYA YÖNELİK İSTİHBARAT İSTEĞİNDE BULUNULMASI. İSTH.BŞK.LIĞI K.K.K.LIĞI 24 NİSAN 1998
- ETKİN KÖŞE YAZARLARINDAN SEÇİLEN BİRİNE İFADEDEN HADEP’LE İLGİLİ BİLGİLERİN AKTARILMASI ,
- TELEVİZYONDA HADEP VE GEÇMİŞİ İLE İLGİLİ HABER PROGRAMLARIN YAYINLANMASININ SAĞLANMASI.
GENSEK. HRK.BŞK.LIĞI,
İSTH.BŞK.LIĞI,
24 NİSAN 1998
- YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISI NEZDİNDE GİRİŞİMDE BULUNULARAK, 1999 YILINDA YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN GENEL VE YEREL SEÇİMLERE BU PARTİNİN GİRMEMESİNİN SAĞLANMASI,
- YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISINA GEREKLİ BİLGİ VE BELGELERİN GÖNDERİLMESİ,
ADLİ MÜŞAVİR HRK.BŞK.LIĞI,
İSTH.BŞK.LIĞI,
24 NİSAN 1998’DEN İTİBAREN
(2) İNSAN HAKLARI DERNEĞİ (İHD) BU DERNEĞİN PKK GÜDÜMÜNDE OLDUĞU KONUSUNU ORTAYA KOYARAK, SAĞLADIĞI DESTEĞİ AÇIKLAMAK VE KAPATILMASINI SAĞLAMAK. PSK.HRK.D.BŞK.LIĞINCA ;

- ELDE EDİLEN BİLGİLERİN UYGUN BİR ŞEKİLDE DÜZENLENEREK BASINA VERİLECEK BİLGİ NOTU ŞEKLİNE GETİRİLMESİ,

- İHD.BŞK.AKIN BİRDAL VE İHD.HAKKINDA BİLGİ NOTUNUN HAZIRLANMASI.

HRK.BŞK.LIĞI GENSEK. 23 NİSAN 1998
- J.GN.K.LIĞI, MİT VE EMN.GN.MD.NE İHD VE AKIN BİRDAL’IN PKK İLE İŞBİRLİĞİNİ ORTAYA ÇIKARMAYA YÖNELİK İSTİHBARAT İSTEĞİNDE BULUNULMASI, İSTH.BŞK.LIĞI K.K.K.LIĞI 24 NİSAN 1998
- ETKİN KÖŞE YAZARLARINDAN BİRİNE VE TELEVİZYONLARA İHD VE AKIN BİRDAL İLE İLGİLİ BİLGİLERİN AKTARILMASI, GENSEK. HRK. BŞK.LIĞI
İSTH. BŞK.LIĞI
24 NİSAN 1998
- İHD’NİN KAPATILMASI İÇİN DERNEKLER KANUNUNA AYKIRI FAALİYET GÖSTERDİĞİ KONUSUNDA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NEZDİNDE GİRİŞİMDE BULUNULMASI, ADLİ MÜŞAVİR İSTH. BŞK.LIĞI 24 NİSAN 1998’DEN İTİBAREN
(3) FAZİLET PARTİSİ REFAH PARTİSİNİN PKK İLE İŞBİRLİĞİNİ ORTAYA KOYARAK FAZİLET PARTİSİNİ YIPRATMAK FP ’NİN MÜTEAKİP SEÇİM DÖNEMİNDE PKK İLE İŞBİRLİĞİ YAPACAĞI TEMASINI İŞLEYEN BİR BİLGİ NOTUNUN HAZIRLANMASI HRK.BŞK.LIĞI İSTH.BŞK.LIĞI

GENSEK.

23 NİSAN 1998
RP İLE BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN AMAÇ İÇİN ORTAK HAREKETLERİNİ AÇIKLAYAN İFADELERE DAYANARAK BENZER BİR İLİŞKİNİN FAZİLET PARTİSİ İLE BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ ARASINDAKİ MEVCUDİYETİNİN ARAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ İSTİHBARAT İSTEĞİNİN MİT VE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRİLMESİ, İSTH.BŞK.LIĞI K.K.K.LIĞI 24 NİSAN 1998
(4) AŞIRI SOL PARTİ VE ÖRGÜTLER

(5) GKK’LARA YÖNELİK FAALİYETLER

- ÖRGÜT VE PARTİ MENSUPLARININ, SEMPATİZANLARININ PKK’NIN BU ÖRGÜT VE PARTİLER ÜZERİNDEKİ AMAÇ VE HEDEFLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMESİ,

- GKK.’LARINDAN ÖRGÜTÜN AŞIRI ÖLÇÜDE ÇEKİNDİĞİ, BU MAKSATLA GKK.’LARIN ÖRGÜT TARAFINDAN SÜREKLİ BASKI ALTINDA TUTULMASI AMACIYLA YOĞUN BİR PROPAGANDA YÜRÜTTÜĞÜ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMELERİ,

- ETKİN KÖŞE YAZARLARINDAN BİRİNE VE TELEVİZYONLARA İFADEDEN REFAH PARTİSİ İLE BÖLÜCÜ ÖRGÜT ARASINDAKİ ORTAK AMAÇ DOĞRULTUSUNDAKİ FAALİYETLERİ KAPSAYAN KISMIN AKTARILMASI,

- ELDE EDİLEN BİLGİLERİN MAKSATA UYGUN TARZDA DÜZENLENEREK BİLGİ NOTU HAZIRLANMASI,

- AŞIRI SOL ÖRGÜTLER İLE PKK ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİNİ ORTAYA ÇIKARACAK İLAVE BİLGİLERİN J.GN.K.LIĞI, MİT, EMN.GN.MD.LÜĞÜNDEN İSTENMESİ,

- HAZIRLANAN BİLGİ NOTUNUN YAZILI VE GÖRSEL BASINA İLETİLMESİ,

- ELDE EDİLEN BİLGİLERİN MAKSATA UYGUN TARZDA DÜZENLENEREK BİLGİ NOTU HAZIRLANMASI,

- HAZIRLANAN BİLGİ NOTUNUN YAZILI VE GÖRSEL BASINA İLETİLMESİ,

GENSEK.
HRK.BŞK.LIĞI
İSTH.BŞK.LIĞI
GENSEK.HRK.BŞK.LIĞI
GENSEK.
HRK.BŞK.LIĞI
İSTH.BŞK.LIĞI
GENSEK
K.K.K.LIĞI
HRK.BŞK.LIĞI
24 NİSAN 1998
28 NİSAN 1998
28 NİSAN 1998
29 NİSAN 1998
23 NİSAN 1998
24 NİSAN 1998
D. SİYASİLERİN DESTEĞİ


(1) MİLLETVEKİLLERİ
(A) SELİM ENSARİOĞLU (DİYARBAKIR./DYP)
(B) FETTULLAH ERBAŞ (VAN/FP)
(C) SEGBATULLAH SEYDAOĞLU (DİYARBAKIR./ANAP)
(2) ESKİ MİLLETVEKİLLERİ
(A) MUHİTTİN MUTLU (BİTLİS)
(B) ABDÜLMELİK FIRAT (ERZURUM/DYP)
(B) LEYLA ZANA
(DİYARBAKIR/DEP)
(3) DİĞER SİYASİLER
(A) MEHMET MENGİ
(HADEP DİYARBAKIR İL BAŞKANI)
(B) TURGUT ATALAY
(DİYARBAKIR ESKİ BELEDİYE BAŞKANI)
(C) MURAT BOZLAK
(HADEP GENEL BAŞKANI)
(4) DİCLE VE LİCE BELEDİYE BAŞKANLARI

ADI GEÇEN MİLLETVEKİLLERİN PKK İLE İLİŞKİLERİNİN ORTAYA KONULARAK SİYASİ PLATFORMDA YIPRANMALARININ SAĞLANMASI. MEVCUT İFADEDEN ELDE EDİLEN BİLGİLERE; ÇEŞİTLİ İLAVELER YAPILARAK;

A. PARTİ İÇERERİSİNDE YIPRATILMALARINI SAĞLAYACAK,

B. SİYASİ KARİYERLERİNİ ETKİLEMEK AMACIYLA BİR BİLGİ NOTUNUN HAZIRLANMASI,

C. MEKTUP KAMPANYASININ BAŞLATILMASI,

J.GN.K.LIĞI, MİT VE EMNİYET GENEL MD.LÜĞÜNE SÖZ KONUSU KİŞİLERİN PKK İLE İŞBİRLİĞİNİ ORTAYA ÇIKARACAK İSTİHBARAT İSTEĞİNDE BULUNULMASI, ELDE EDİLEN BİLGİLERİN VE BİLGİ NOTUNUN YAZILI VE GÖRSEL BASINA AKTARILMASI,

- İLGİLİ CUMHURİYET BAŞSAVCISINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASI.<brz - BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖREVDEN ALINMASI İÇİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NEZDİNDE GİRİŞİMDE BULUNULMASI,

HRK.BŞK.LIĞI

İSTH.BŞK.LIĞI

GENSEK.

AD.MÜŞ.

İSTH.BŞK.LIĞI
GENSEK.
K.K.K.LIĞI
HRK.BŞK.LIĞI
İSTH.BŞK.LIĞI
23 NİSAN 1998
24 NİSAN 1998
24 NİSAN 1998
24 NİSAN 1998’DEN İTİBAREN
E. İŞADAMLARI:

(1) 1992 YILINDA HAZRO’DA SU KANALI İNŞAATI YAPAN MÜTEAHHİT.

(2) 1993 YILINDA BATMAN BARAJ İNŞAATINI YAPAN MÜTEAHHİT

(3) CANTÜRK AİLESİ DİYARBAKIR’DA DEMİR OTELİ SAHİBİ

(4) BATMAN PETROLLERİ

- ÖRGÜTE MADDİ DESTEK SAĞLAYAN KİŞİ VE KURULUŞLAR HAKKINDA KAMUOYUNUN BİLGİLENDİRİLMESİNİ SAĞLAMAK, ADLİ TAHKİKAT BAŞLATMAK SURETİYLE; ÖRGÜTÜN MADDİ KAYNAKLARINI KURUTMAK,

- ÖRGÜTE MADDİ DESTEK SAĞLAYACAK DİĞER KİŞİLERİ ETKİLEMEK SURETİYLE CAYDIRICILIK SAĞLAMAK.

ELDE EDİLEN BİLGİLER İLE ÖRGÜTÜN MADDİ DESTEĞİNİ ORTADAN KALDIRACAK ŞEKİLDE İLAVE BİLGİLER İLE TAKVİYE EDİLEREK BİLGİ NOTUNUN HAZIRLANMASI,

BU KİŞİLER HAKKINDA J.GN.K.LIĞI, MİT VE EMN.GN.MD.LÜĞÜNDEN İSTİHBARAT İSTEĞİNDE BULUNULMASI,

BİLGİ NOTUNUN YAZILI VE GÖRSEL BASINA VERİLMESİ

HRK.BŞK.LIĞI
İSTH.BŞK.LIĞI
GENSEK
GENSEK.
K.K.K.LIĞI
HRK.BŞK.LIĞI
24 NİSAN 1998
27 NİSAN 1998
25 NİSAN 1998
ŞAHIS VE ŞİRKETLERİN TESPİTİNİ MÜTEAKİP SUÇ DUYURUSU HUSUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ, AD.MÜŞAVİRLİK İSTH.BŞK.LIĞI 27 NİSAN 1998 DEN İTİBAREN
F. GAZETECİLER,

- M. ALİ BİRAND,

- CENGİZ ÇANDAR

- YALÇIN KÜÇÜK

- YAŞAR PARLAK

- MAHİR KAYNAK

- MAHİR SAYIN

- İLAVE EDİLMESİNİN FAYDA SAĞLAYACAĞI DEĞERLENDİRİLEN GAZETECİLER (YAVUZ GÖKMEN, ALTAN KARDEŞLER GİBİ)

- ADI GEÇEN GAZETECİLERİN KAMUOYUNDA SAYGINLIĞIN AZALTILMASI VE İTİBARININ DÜŞÜNÜLMESİ İLE TERÖR ÖRGÜTÜNE SAĞLADIĞI DOLAYLI DESTEK İLE İLGİLİ ALEYHLERİNE KAMUOYU OLUŞTURULMASI, - ÖRGÜTÜN PARA İLE HERŞEYİ KENDİNE MÜZAHİR GAZETECİLERE YAPTIRDIĞININ GAZETE SAHİPLERİ, SEÇİLEN KÖŞE YAZARLARINA VE TELEVİZYONLARA AKTARILMASI,

- TELEVİZYONLARDA BASIN AHLAK YASASI AÇISINDAN KONUNUN TARTIŞILMASININ SAĞLANMASI,

GENSEK. İSTH.BŞK.LIĞI 05 MAYIS 1998
BAZI BASIN MENSUPLARININ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN OYUNCAĞI OLDUĞUNA İLİŞKİN BİR BİLGİ NOTU HAZIRLANMASI,

- MEKTUP KAMPANYASI,

HRK.BŞK.LIĞI GENSEK. 04 MAYIS 1998
BAHSE KONU GAZETECİLER HAKKINDA ARAŞTIRMA YAPILMASI MAKSADIYLA J.GN.K.LIĞI, MİT VE EMN.GN.MD.LÜĞÜNE YAZI YAZILMASI, İSTH.BŞK.LIĞI K.K.K.LIĞI 05 MAYIS 1998
2. İÇ VE DIŞ KAMUOYUNA YÖNELİK FAALİYETLER ÖRGÜTÜN YURT DIŞI BAĞLANTILARINI VE YURT DIŞINDA İŞLEDİĞİ CİNAYETLERİ ORTAYA KOYMAK SURETİYLE ÖZELLİKLE AB ÜLKELERİ NEZDİNDE KAMUOYU OLUŞTURMAK,

OLOF PALME CİNAYETİ İLE İLGİLİ ELDE EDİLEN BİLGİLERİN ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANILMASI SURETİYLE PKK’NIN KANLI BİR TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞUNUN İÇ VE DIŞ KAMUOYUNA YANSITILMASI VE ÖZELLİKLE ÖRGÜTÜN AVRUPA’DAN SAĞLADIĞI DESTEĞİN KESİLMESİ,

-OLOF PALME CİNAYETİ İLE İLGİLİ ELDE EDİLEN BİLGİLERİN DÜZENLENEREK ÖRGÜTÜN KANLI EYLEMLERİ VE AVRUPA’DA İŞLEDİĞİ DİĞER CİNAYET VE KUNDAKLAMA EYLEMLERİ HAKKINDA İÇ VE DIŞ KAMUOYUNUN AYDINLATILMASI İÇİN BİR BİLGİ NOTU HAZIRLANMASI,

- BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN OLOF PALME CİNAYETİ İLE İLİŞKİSİNİ ORTAYA KOYAN BİLGİLERİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINCA 27 NİSAN 1998 TARİHİNDE YERLİ VE YABANCI BASIN MENSUPLARINA BİR TOPLANTI YAPILMASI SURETİYLE AKTARILMASININ SAĞLANMASI ,

- DİB.NIN İSVEÇ BÜYÜKELÇİLİĞİ NEZDİNDE GİRİŞİMDE BULUNARAK CİNAYETLE İLGİLİ BİLGİLERİN AKTARILMASINI SAĞLANMASI,

HRK.BŞK.LIĞI

İSTH.BŞK.LIĞI

İSTH.BŞK.LIĞI

DİB.LIĞI

TOPLANTI

27 NİSAN 1998

DİB.LIĞI

27 NİSAN 1998

23 NİSAN 1998

24 NİSAN 1998

- OLOF PALME CİNAYETİ İLE İLGİLİ BİLGİ NOTUNUN 25 NİSAN 1998 GÜNÜ YERLİ BİR VEYA İKİ GAZETE İLE TDN GAZETESİNDE GENİŞ BİR ŞEKİLDE YER ALMASINI SAĞLAYACAK ŞEKİLDE BASIN MENSUPLARINA BİR SENARYO DAHİLİNDE VERİLMESİ, GENSEK. HRK.BŞK.LIĞI 25 NİSAN 1998
OLOF PALME CİNAYETİ İLE İLGİLİ BİLGİ NOTUNUN 25 NİSAN 1998 GÜNÜ YERLİ BİR VEYA İKİ GAZETE İLE TDN GAZETESİNDE GENİŞ BİR ŞEKİLDE YER ALMASINI SAĞLAYACAK ŞEKİLDE BASIN MENSUPLARINA BİR SENARYO DAHİLİNDE VERİLMESİ, GENSEK. HRK.BŞK.LIĞI 25 NİSAN 1998
EYLEMDE ADI GEÇEN SORUMLULARININ (HALEN FRANSA’DA İKAMET ETMEKTEDİR.) YAKALANMASI VE YAKALANDIĞI ÜLKEDE YARGILANMASI VEYAHUT AVRUPA SUÇLARIN İADESİ ANLAŞMASI GEREĞİ YARGILAYACAK ÜLKELERE (İSVEÇ VE TÜRKİYE’YE) İADESİ HUSUSUNUN SAĞLANMASI KONUSUNDA GEREKLİ GİRİŞİMLERDE BULUNMASI, AD.MÜŞ. DİB.LIĞI 28 NİSAN 1998’DEN İTİBAREN
3. YURT DIŞI BAĞLANTILARININ AÇIKLANMASI YUNANİSTAN , SURİYE VE İRANİN, BTÖ.’NE SAĞLADIĞI DESTEĞİN ORTAYA KONULARAK, HÜKÜMET TARAFINDAN;

- YUNANİSTAN’IN TERÖR ÖRGÜTÜNE SAĞLADIĞI DESTEĞİN AB VE NATO ÜYELERİ NEZDİNDE ARGÜMAN OLARAK KULLANILMASI,

- BU ÜLKELERİN TERÖRE DESTEK VEREN ÜLKELER LİSTESİNE DAHİL EDİLMESİ İÇİN GİRİŞİMDE BULUNULMASI,

- SURİYE’YE KARŞI UYGULANACAK YAPTIRIMLARIN VE TEDBİRLERİN İVEDİ OLARAK PLANLANMASI,

- YABANCI ÜLKELERDEN ÖRGÜTE SEMPATİ DUYAN KİŞİ VE KURUMLARIN BÖLGEYE GİRİŞİNİ ENGELLEMEK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI,

- ELDE EDİLEN BİLGİLERİN DEĞERLENDİRİLEREK BASINA YANSITMAK ÜZERE BİLGİ NOTLARININ HAZIRLANMASI,

- MÜTEAKİP SAFHADA; ALMANYA, IRAK, ERM. , GÜRCİSTAN İLE İLGİLİ BİLGİLERİN KULLANILMASI SURETİYLE P/H FAALİYETİNE DEVAM EDİLMESİ,

ELDE EDİLEN BİLGİLERİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA İNTİKAL ETTİRİLMESİ,

HRK.BŞK.LIĞI
İSTH.BŞK.LIĞI
GENSEK.
DİB.LIĞI
27 NİSAN 1998
DEVAMLI
28 NİSAN 1998
4. PKK UYUŞTURUCU İLİŞKİSİ HAKKINDA ÖZELLİKLE DIŞ KAMUOYUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ PKK’NIN GELİR KAYNAKLARINDAN ÖNEMLİ BİR KISMININ UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI YOLU İLE SAĞLANDIĞI HAKKINDA KAMUOYU OLUŞTURMAK, - ELDE EDİLEN BİLGİLERİN UYGUN ŞEKİLDE DÜZENLENEREK MAKSADA UYGUN BİLGİ NOTU HAZIRLANMASI,

- MİT, EMN.GN.MD.LÜĞÜNDEN KONU İLE İLGİLİ İLAVE BİLGİ İSTENMESİ,
- HAZIRLANAN BİLGİ NOTUNUN YAZILI VE GÖRSEL BASINA VERİLMESİ,

HRK.BŞK.LIĞI<

İSTH.BŞK.LIĞI

GENSEK.

GENSEK.
K.K.K.LIĞI
HRK.BŞK.LIĞI
28 NİSAN 1998
29 NİSAN 1998
29 NİSAN 1998