Afyon manileri

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla


Kalden iniş mi olur?
Ham demir gümüş mü olur?
Yar dedim de bir öptüm,
Sonradan dönüş mü olur?


Görümcem baş belası,
Kaynana kazan karası,
Damadı sorarsan
Baklavanın ortası.


Maniye maraz derler,
Güzele kiraz derler,
Senin gibi kaynanaya
Küllükteki horoz derler.


Yaza yaza yaz geldi,
Göllere kaz geldi,
Daha yazacaktım
Mürekkebim az geldi.


Afyon'un çarşısına,
Gün doğar karşısına,
Hiç insan aşık mı olur?
Bir kapı komşusuna.


Nuh Kasabası (Sinanpaşa) Manileri[değiştir]

Manilerin derlemesi Veli EŞME tarafından yapılmıştır. Kaynak kişiler: Eşe AYÇAKAL, Bakiye ÖZEL, Emine MENEKŞE.

Ak sıkmalar geyersin
Kime boyun eğersin
Eğme oğlan boynunu
Buban seni eversin

Kistine gömdüm ocağa
Patladı gitti bucağa
Ne duruyon orada
Galgı da gel buraya

Arpalar fildir yarim
Ağlatma güldür yarim
Sen orada ben burda
Gönüller birdir yarim

Guşanenin gapağı
İçi dolu yapağı
Biz bir gelin alıyoz
Ak havlanın topağı

Goca çeşme harlayo
Tülü tırpan yağlayo
Tülü’yü de sorarsan
Ayşe… deye ağlayo

Koyunları akışır
Çobanları bakışır
Koyun güden yarime
Ne keydirsen yakışır

Gaynanam oluverse
Dolmayı sarıverse
...
Yemeden ölüverse

Köprünün altı diken
Yaktın beni gül iken
Mevlam da seni yaksın
Üç günlük gelin iken

Goca çeşme şarlayo
Güğümleri parlayo
Nuh Köyü’nün gızları
Goca deye ağlayo

Iraftaki zinile
El vurmadan inile
Askerdeki yarimin
Gulakları çinile

Kara tren kayda gel
Askerini say da gel
Yarim benim küçücük
Guy trene al da gel

Trenin bacaları
Gündüzdür geceleri
Güzel güzel kızların
Ben olsam gocaları
(Ellemen gelinleri eskerdir gocaları)

Tren gelir kışladan
Direkleri vişneden
Kemal Paşa değil mi
Gelinleri kişneden

Yunan aldı hırkamı
Giyemedim sarkamı(urba)
Yolla İsmet(Paşa) yarimi
Biçemedim tırpanı

Goca inenin yurdusu
Nerde yarin ordusu
Bu gecede gelmezsen
Beklemecen doğrusu

Enterisi çil yeşil
Çayda kumlar gaynaşır
Yatmış yarin dizine
Cıvıl cıvıl söyleşir

Enterin dikildi mi
Şeriğin çekildi mi
Söyle deyusun gızı
Dillerin dutuldu mu

Bu dağları delik delik delerin
Galbır alır toprağını elerin
Yarim koyun ben kuzu
Ardı sıra melerin

Mektup yazdım garadan
Dağlar kalksın aradan
Ne güzel de yaratmış
İkimizi yaradan
(Bu dağlar kalkmayınca
Eremeyiz murada)

Dambaşı da kediler
Miyav miyav dediler
İki ninem bir oldu
Bir dedemi yediler(öldürdüler)

Çadır gurdum
Akçaşer’in(Kumalar’ın)düzüne
Sızı girdi dizlerimin(yüreğimin) bağına(içine)
Varın söyleyin jandarmanın yüzüne
(Ünnen-çağırın gelin Beygircioğlu dürzüye)
On beş sene az geliyo gözüme

Tirene binemedim
İzmir’e inemedim
Elimin gınasıynan
Geriye dönemedim

Tiren yolu bu muydu
İçi dolu su muydu
Yolla yarim bir mektup
Ediceğin bu muydu

Koyun gelir guzusuynan
Ayağının tozusuynan
Ben koyunu güderin
Ardı körpe guzusuynan

Koca çeşme harlayo
Tülü tırpan yağlayo
Kenefi de sorarsan
Ziğim ziğim ağlayo

Tülü binmiş kır ata
Cebi dolu mazmata
Etme Tülü daveyi
Bizim işler horata

Yelek diktim geymedi
Diktiğime deymedi
O senin gavur anan
Seni bana vermedi

Yeleği basma yarim
Darılıp küsme yarim
El ağzına bakıp da
Selamı kesme yarim

Dam başının tozuyum
Ben kurbanlık guzuyum
Tutma Ahmet kolumdan
Ben candırma gızıyın

Menevşe biçim biçim
Ağlarım için için
Millet bana düşmandır
Seni sevdiğim için

Entarisi mor gumaş
Kolları gulaş gulaş
Sen de beni götcesen
Bizim köşeyi dolaş

Armıt dalda beş olur
Yere düşer keş olur
Ben sana yandığımdan
Alem bize küs olur

Enterini ben diktim
Sen ünnedin ben gittim
Köyde güzel ben miydim
Gözünü bana diktin

Mektup yazdım acele
Al eline hecele
Mektup yarin bedeli
Guy goynuna gecele

Dere boyu giderin
Gara(kara) koyun güderin
Arkadaşım kız olsa
Ben goyunu güderin

Evleri demir yollarında
Altınları boylarında
Kız seni alır giderin
Melek mi(cinli mi) var soylarında

Bağa vardım budama
Kilit aldım odama
Gücücükten evlendim
Sarılıp da yatmaya

Candırma çavuşuyun
Yol verin savaşayın
Beni candırma sanma
Askerde yüzbaşıyın

Ocak başı duz daşı
Benim yarim yarim onbaşı
Olcasa çavuş olsun
Dosta düşmana karşı

Dama vurdum gazmayı
Al başımdan yazmayı
Anandan mı öğrendin
Gostak gostak gezmeyi

Bahçelerde gerdime
Gel yardıma yardıma
Sevmediğim oğlanlar
Hep düşüyor ardıma

Cami ardının gazları
Yeşil yeşil gözleri
Ne de güzel oluyo
Bizim köyün gızları

Ütü ütüye benzer
Ütü masada gezer
Benim sevdiğim oğlan
Tarık Akan’a benzer

Gara gara gazanla
Gara yazı yazanla
Cennet yüzü görmesin
Aramızı bozana
Mor goyun melemesin
Mor menevşe yemesin
Sevdiğini almayan
Ben evlendim demesin

Elmayı alay vedim
Dibini belley vedim
Sevmediğim o(ğ)lana
Saçımı sallay vedim

Denizde gum galmadı
Balıkda pul galmadı
Söyleyceğim çok idi
Kağıtta yer galmadı
(Ağzımda dil galmadı)

Garşıda durup durma
Boynunu burup durma
Alacaksan al gayri
Ma(ha)na bulup durma

Denize dalayım mı
Bir balık alayım mı
Koca köyün içinde
Ben yarsiz kalayım mı

Kuyuya gova saldım
Kendisi dolsun diye
Yarime mektup yazdım
Hatıra olsun diye

Ermenidir bu insan Ermeni
Kaşı gözü inadına sürmeli
Güzelleri dane dane sarmalı
Çirkinleri diyar harbe sürmeli

Karyolanın yayları
Ben sayarım ayları
Yarim gelecek diye
Hazırladım çayları

Kiremit kiremit gezerim
Kiremitleri ezerim
Çok konuşma gaynana
Kumpül gibi ezerin

Bahçelerde börülce
Oynar gelin görümce
Oynasınlar bakalım
Bir araya gelince

Bahçede iğde midir
Dalları yerde midir
Her gördü(ğü)nü seversin
Sendeki miyde midir

Fasulyeyi haşladım
Toprak tenceresinde
Gel yarim konuşalım
Mutfak penceresinde

Ayşe taşta oturur
Oğlan evi lokum getirir
Yeme Ayşe lokumu
Oğlan seni götürür

Karyolanın demiri
Babam verir emiri
Eğer babam vermezse
Kaçmak Allahın emri

Hopile hopile
Bıyıkları yok bile
Senin gibi oğlana
İsli mendil çok bile

Kapılarda numara
Yar oturmuş gumara
Şimdi şur dan geçecek
Sağ elinde cığara

Dambaşında ot olur
Soğuk vurur kötü olur
Bize laf söyleyenlerin
Biraz aklı gıt olur

Altın oklava derler
Nuh köyü toprağı derler
Kimse bize çıkamaz
Yaka kekliği derler

Kaynanam gabak gibi
Görümcem şebek gibi
Damat beyi sorarsan
Vitrinde böbek gibi

Vişne dalı eğilmiş
Eğilmiş de yer(e) değmiş
Biz ün(i)vers(i)tede okuyoz
Zararımız kime değmiş

Kumalar’da bir topucuk kar idim
Yeller esti ılgıt ılgıt eridim
Evvel yarin kıymatlısı ben idim
Şimdi karşılardan bakan ben oldum

Evleri demir yolunda
Altınları boynunda
Kız seni alır giderin
Dayının huyunda