5859 ss sayılı Devlet Savunma Komitesi Kararı

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
ÇOK GİZLİ
DEVLET SAVUNMA KOMİTESİ
5859 ss sayılı Devlet Savunma Komitesi Kararı
11 Mayıs 1944, Kremlin
Kırım Tatarları Hakkında
(Постановление ГКО № 5859 сс "О крымских татарах")

Vatanseverlik Savaşı sırasında birçok Kırım Tatarı, Kırım'ı savunan Kızıl Ordu birliklerini terk ederek ve düşmanın yanında yer alarak, Kızıl Ordu'ya karşı savaşmak için Almanlar tarafından oluşturulan gönüllü ordu birimlerine katılarak Anavatana ihanet etti; Alman cezai müfrezelerinin üyeleri olarak, Kırım'ın Alman faşist birlikleri tarafından işgali sırasında, Kırım Tatarları özellikle Sovyet partizanlarına karşı vahşi misillemeleri ile dikkat çekiyorlardı ve aynı zamanda Alman köleleştirmesine ve Alman işgalcilerin Sovyet halkının toplu imhası için Sovyet vatandaşlarının şiddetli bir şekilde kitlesel toplanmasını organize etmelerine yardımcı oldu.

Kırım Tatarları, Alman istihbarat organları tarafından organize edilen sözde "Tatar ulusal komitelerine" katılarak Alman işgal yetkilileriyle aktif bir şekilde işbirliği yaptılar ve Almanlar tarafından Kızıl Ordu'nun arkasına casuslar ve sabotajcılarla sızmak için sıklıkla kullanıldılar. Beyaz Muhafız-Tatar göçmenlerin başını çektiği "Tatar milli komiteleri", Kırım Tatarlarının desteğiyle, Kırım'ın Tatar olmayan nüfusuna yönelik zalimlik ve zulüm faaliyetlerine yön vermiştir ve Alman silahlı kuvvetlerinin yardımıyla Kırım'ı Sovyetler Birliği'nden zorla ayırmak için hazırlık çabaları kapsamında faaliyetlerini sürdürmüştür.

Devlet Savunma Komitesi yukarıda belirtilen gerçekleri dikkate alarak şu kararları almıştır:

Bütün Tatarlar, Kırım topraklarından sürgün edilecek ve Özbek SSC bölgelerine özel yerleşimciler olarak kalıcı olarak yerleştirilecekler. Yeniden yerleşim kararları Sovyet NKVD'sine verilecektir. Sovyet NKVD'si (yoldaş Beria) yeniden yerleşimi 1 Haziran 1944'e kadar tamamlayacaktır.

Yeniden yerleşim için aşağıdaki prosedür ve koşullar belirlenecektir:

a) Özel yerleşimcilerin yanlarında kişisel eşyalarını, kıyafetlerini, ev eşyalarını, tabak ve mutfak eşyalarını ve aile başına 500 kilograma kadar yiyecek almalarına izin verilecektir.

Geride kalan mülkler, binalar, ek yerleşimler, mobilyalar ve çiftlik arazileri yerel yetkililer tarafından; tüm sığır ve süt sığırlarının yanı sıra kümes hayvanları Et ve Süt Endüstrileri Halk Komiserliği tarafından, tüm tarımsal üretim SSCB Tedarik Halk Komiserliği tarafından, atlar ve diğer taslak hayvanlar SSCB Halk Komiserliği tarafından, ve sığır yetiştiriciliği SSCB Devlet Tahıl ve Hayvancılık Çiftlikleri Halk Komiserliği tarafından devralınacaktır.

Nüfusun olduğu her yerde ve her çiftlikte canlı hayvan, tahıl, sebze ve diğer tarımsal üretim türleri için değişim makbuzları düzenlenecektir.

Bu yıl 1 Temmuz'a kadar, SSCB NKVD, Tarım Halk Komiserliği, Et ve Süt Endüstrileri Halk Komiserliği, Devlet Tahıl ve Hayvancılık Çiftlikleri Halk Komiserliği ve Satın Alma Halk Komiserliği; SSCB Halk Komiserleri Konseyi'ne, onlardan aldıkları çiftlik hayvanları, kümes hayvanları ve tarımsal üretim için değişim makbuzları temelinde özel yerleşimcilerin geri ödeme prosedürü hakkında bir teklif sunacaktır.

b) ... Özel yerleşimcilerden, SSCB Halk Komiserliği (yoldaş Benediktov), ​​SSCB Halk Komiserliği (yoldaş Subbotin), SSCB Et ve Süt Endüstrileri Halk Komiserliği (yoldaş Smirnov) ve SSCB Devlet Tahıl ve Hayvancılık Çiftlikleri Halk Komiserliği (yoldaş Lobanov), Gritsenko yoldaş ile koordinasyon içinde gerekli sayıda işçiyi Kırım'a gönderecektir.

c) Demiryolları Halk Komiserliği (Yoldaş Kaganoviç), SSCB NKVD ile ortaklaşa hazırlanan bir programa göre özel olarak oluşturulmuş trenlerle özel yerleşimcilerin Kırım'dan Özbek SSC'ye taşınmasını organize edecektir. Trenlerin, yükleme istasyonlarının ve varış noktalarının sayısı SSCB NKVD tarafından belirlenecektir.

Nakil için ödeme, tutukluların nakil oranına göre yapılacaktır;

d) SSCB Halk Sağlığı Komiserliği (yoldaş Miterev), her bir özel yerleşimci trenine, SSCB NKVD ile koordine edilecek bir zaman çerçevesi içinde bir doktor ve iki hemşire ile uygun bir ilaç tedariki atayacak ve transit özel yerleşimcilere tıbbi ve ilk yardım bakımı sağlayacaktır.

e) SSCB Halk Ticaret Komiserliği (yoldaş Liubimov) özel yerleşimcileri taşıyan tüm trenlere günlük olarak sıcak yemek ve sıcak su sağlayacaktır.

Ticaret Halk Komiserliği, transit halindeki özel yerleşimcilere yiyecek sağlamak için Ek 1'de belirtilen yiyecek tedarik miktarını tahsis edecektir.

Özbekistan Komünist Partisi (Bolşevik) Merkez Komitesi Sekreteri, Özbek SSC Halk Komiserleri Konseyi Başkanı Iusupov, yoldaş Abdurakhmanov ve Özbek SSC İçişleri Halk Komiseri yoldaş Kobulov, 1 Haziran'a kadar kabul ve uzlaşma ile ilgili olarak aşağıdaki adımları atacaktır:

a) Özbek SSC'sine 140 ila 160 bin özel yerleşimciyi kabul etmek ve yerleştirmek - SSCB NKVD tarafından Kırım ÖSSC'den gönderilen Tatarlar.

Özel yerleşimcilerin yerleşimini, tarım ve sanayide istihdamı için bölge çiftlik topluluklarında, mevcut kolektif çiftliklerde, işletmelere bağlı çiftliklerde ve fabrika topluluklarında gerçekleştirmek.

b) Özel yerleşimcilerin yerleştirildiği yerlerde, oblast yürütme komitesi başkanı, oblast komitesi sekreteri ve NKVD idaresi şefinden oluşan komisyonlar kurmak ve onları kabulle ilgili tüm önlemlerin uygulanmasıyla görevlendirmek ve yeni gelen özel yerleşimcilerin dağılımı.

c) Rayon yürütme komitesi başkanı, rayon komitesi sekreteri ve NKVD'nin rayon şubesi başkanından oluşan rayon troukaları organize etmek ve onları yeni gelen özel ürünün dağıtımına ve organizasyonuna hazırlıkla görevlendirmek. yerleşimciler.

d) Özel yerleşimcilerin otomotiv taşımacılığını düzenlemek, bu amaçla herhangi bir işletme veya kurumun araçlarını seferber etmek.

e) Yeni gelen özel yerleşimcilere çiftlik arazisi parselleri vermek ve inşaat malzemeleri sağlayarak ev yapmalarına yardımcı olmak.

f) Yerleşim bölgelerinde SSCB NKVD tarafından idame ettirilecek özel NKVD komutanının karargahını düzenlemek.

g) Bu yılın 20 Mayıs tarihine kadar, Özbek SSC Merkez Komitesi ve Halk Konseyi Komiserleri, özel yerleşimcilerin oblast ve rayonlara yerleştirilmesi için SSCB NKVD'ye (yoldaş Beria) trenlerin varış noktalarını gösteren bir plan sunacak.

Evlerin inşası ve kurulması için aile başına 5.000 rubleye kadar yedi yıllık krediler Ziraat Bankası (yoldaş Kravtsov) tarafından yerleşim yerlerinde Özbek SSC'ye gönderilen özel yerleşimcilere verilecek.

Haziran-Ağustos 1944 döneminde her ay, Ek No. 2 ile, SSCB Tedarik Halk Komiserliği (yoldaş Subbotin) tarafından özel yerleşimcilere dağıtılmak üzere Özbek SSC Halk Komiserlerine eşit miktarlarda un, kabuğu çıkarılmış tane ve sebze tahsis edilecek.

Un, kabuğu çıkarılmış tane ve sebze, tahliye edildikleri bölgelerde tarımsal üretim ve hayvanların geri ödemesi olarak, Haziran-Ağustos döneminde özel yerleşimcilere ücretsiz olarak dağıtılacak.

Özbek, Kazak ve Kırgız SSC'lerindeki yerleşim bölgelerinde bulunan NKVD birliklerinin otomotiv taşıma kapasitesini artırmak için Savunma Halk Komiserliği (yoldaş Khrulev), Mayıs-Haziran 1944 döneminde yakın zamanda tamir edilmiş 100 "Willys" motorlu taşıt ve 250 kamyon sağlayacak.

20 Mayıs 1944'e kadar, Petrol ve Petrol Ürünlerinin Taşınması ve Tedariki Ana İdaresi (yoldaş Şirokov), SSCB NKVD tarafından belirlenen yerlere 400 ton benzin tahsis edecek ve 200 ton benzin Özbek SSC Halk Komiserleri Konseyi'ne verilecek.

Benzin temini, diğer tüm tüketicilere sağlanan arzın buna karşılık gelen bir azaltımı ile bağlantılı olarak gerçekleştirilecek.

SSCB Orman Bakanlığı Ana İkmal İdaresi, SSCB Halk Komiserleri Konseyi (yoldaş Lopukhov), bu yılın 15 Mayıs tarihine kadar, 75.000 2.75 metrelik demiryolu vagonu panosunu, her türlü yolu kullanarak Demiryolları Halk Komiserliği'ne teslim edecek.

Bu yılın Mayıs ayında, Maliye Halk Komiserliği (yoldaş Zverev), özel önlemlerin uygulanması için SSCB Halk Komiserleri Konseyi'nin rezerv fonundan 30 milyon ruble SSCB NKVD'ye aktaracak.

Josef Stalin
Başkan, Halk Savunma Komiseri

Notlar[değiştir]

  • Kararnamenin numarasına eklenen "сс" yani "ss" kodu, "совершенно секретно" yani "çok gizli" anlamına gelir.
  • Sol üst köşede "Devlet Savunma Komitesi Sekreterliğine iade edilecek (Bölüm II)" adlı not yazılıdır.
  • İlk sayfanın sol kenarına "Bu kararnamenin kopyalarını veya alıntılarını yapmak kesinlikle yasaktır" yazılmıştır.

Telif hakkı[değiştir]

Copyright.svg PD-icon.svg Bu çalışma bir çeviri olup özgün metinle çeviri metnin telif hakları ayrıdır. Telif hakları ile ilgili bilgiler için sağdaki "Genişlet" kısmına tıklayın.
Özgün:

Bu eser Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun 1259. maddesi uyarınca telif hakkına sahip değildir.

Aşağıda belirtilenler telif hakkına sahip değildir.

  1. Devlet organlarına, belediyelere ve yerel yönetim organlarına ait yasalar, diğer hukuki metinler, mahkeme kararları, yasama, idari ve yargı niteliğindeki diğer materyaller, uluslararası kuruluşların resmî belgeleri ve bunların çevirileri;
  2. Yazarı belli olmayan halk sanatı eserleri (folklor);
  3. Devlet sembolleri ve işaretleri (bayraklar, armalar, banknotlar vb.) ve ayrıca yerel yönetim organlarının sembolleri ve işaretleri;
  4. Tamamen bilgilendirici özelliğe sahip olaylar ve olgular üzerine yapılan haber raporları (günlük haberler, televizyon programları, ulaşım programları vb).

Not: Bu lisans etiketi, Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (birlik seviyesi[*]) resmî belgeleri, devlet sembolleri ve işaretleri için de geçerlidir.

Uyarı: Bu lisans etiketi, telif hakkıyla korunan resmi belgelerin taslağı, önerilen resmi sembol ve işaretler için geçerli değildir.


[*] Diğer 14 Sovyet cumhuriyetinin resmi belgeleri, devlet sembolleri ve işaretleri yasal haleflerinin hukukuna tabidir.

Çeviri:

Bu çalışma esere yazar veya lisans sahibi tarafından belirtilen (ancak sizi ya da eseri kullanımınızı desteklediklerini ileri sürmeyecek bir) şekilde atıfta bulunulduğu sürece, türevlerin serbest kullanımına, dağıtılmasına ve oluşturulmasına izin veren Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 3.0 Yerelleştirilmemiş lisans metni lisansı altında yayımlanmıştır.